onsdag 14 januari 2015

VITAMIN D

Vitamin D är nyckeln till kroppens försvar
Rom är rik på vitamin D

MEDICIN: En rad upptäckter visar nu att D-vitamin är avgörande för hälsan. Cancer, diabetes, MS, depression och barnlöshet kan uppkomma som en följd av brist på D-vitamin. Nyligen har forskare upptäckt att ­immunförsvaret inte kan aktiveras utan D-vitamin. Därmed har vitaminet tre centrala funktioner: reglering av immunförsvaret, reglering av cellväxten och reglering av hormonbalanser.

Solen kan skapa det, och fet fisk har det i sig, men vi får i oss alldeles, alldeles för lite. D-vitamin är en bristvara för de flesta människor på norra halvklotet. Över hälften av den brittiska och amerikanska befolkningen har för låga nivåer av D-vitamin, och mer än tio procent lider av uttalad D-vitaminbrist. I Sverige har en majoritet av befolkningen för låg nivå av D-vitamin, i varje fall under vinterhalvåret. Det är inte bra, för forskarna har efterhand funnit tungt vägande bevis för ett samband mellan D-vitaminbrist och risk för många sjukdomar och sjukdomstillstånd.

De senaste åren har en lång rad studier fått forskarna att spärra upp ögonen. D-vitamin har visat sig ge ett väsentligt skydd mot allt från cancer till infertilitet och psykisk sjukdom. Nyligen fick forskare vid Köpenhamns universitet helt avgörande insikter i hur vitaminet kan skydda oss mot sjukdom. Forskarna, med professor Carsten Geisler i spetsen, påvisade i en uppmärksammad undersökning att D-vitamin är essentiellt för immunförsvarets fronttrupp, T-cellerna.

Gen måste slås på med vitamin

Under lugna förhållanden simmar cellerna runt i blodet i ett passivt tillstånd av dvala, men så snart en inaktiv T-cell upptäcker en främmande kropp, fäller den ut en signalantenn för att bli aktiverad. Forskarna fann att en av de första antenner som T-cellen öppnar är en D-vitaminreceptor som binder D-vitaminet för att därmed slå på en viss gen, som väcker T-cellerna. Finns inte D-vitaminet i blodet, kommer T-cellen aldrig i gång.
”Det var en nyhet för oss att den gen som väcker T-cellerna ur deras dvala slås på, enbart när D-vitaminet är närvarande i vissa mängder”, berättar Geisler.

D-vitaminet fungerar alltså som ett slags batteri för T-cellerna och är en förutsättning för att de skall kunna mobilisera ett angrepp. Denna nya insikt fogar ännu en pusselbit till bilden av hur D-vitaminet verkar i vår kropp. Vitaminet bidrar också till att dämpa immunförsvaret, så att det inte löper amok, vilket kan leda till autoimmuna sjukdomar. De senaste åren har visat att vitaminet också kan hjälpa till att skydda mot både typ 1- och typ 2-diabetes, cancer, MS och psykiska sjukdomar som schizofreni och depression.

Det verkar inte finnas någon ände på D-vitaminets positiva egenskaper, men om det nu närmast är en mirakelmolekyl, som är involverad i så många allsidiga och livsviktiga funktioner, varför går då minst hälften av oss runt med för lite D-vitamin i blodet? Forskarna menar att den märkbara ökningen i D-vitaminbrist under de senaste åren delvis kan hänga ihop med de många varningarna för solstrålningen. För mycket sol kan orsaka hudcancer, men samtidigt tyder alltså mycket paradoxalt nog på att vi får för lite sol.

Solen är den bästa källan till D-vitamin


D-vitaminbrist är dock ett problem framför allt på vintern, för solljus är den suveränt största källan till D-vitamin. På sommaren räcker 20 minuters vistelse i solen varje dag för att ladda D-vitamindepåerna helt, och det motsvarar en dos på 250 mikrogram. För att uppnå samma mängd från andra källor än solen skulle man varje dag behöva få i sig ett kilo lax eller 50 glas mjölk.

Kan man då få för mycket D-vitamin? Några undersökningar har visat att det för en frisk person krävs dagliga intag på över 1 000 mikrogram, innan det vållar kräkningar, huvudvärk eller hjärtproblem, men det behövs fler undersökningar som kan kartlägga möjliga biverkningar vid längre tids intag, och därför är myndigheterna försiktiga med sina rekommendationer.

De många bevisen för D-vitaminets gynnsamma effekter har dock fått flera forskare att kräva en högre rekommenderad dos av vitaminet som kosttillskott. Carsten Geisler menar att man bör vara uppmärksam på befolkningens generella brist på D-vitamin.
”Vi vet ännu inte vad den optimala koncentrationen av D-vitamin i blodet är – alltså vilken mängd som behövs för att skydda oss maximalt mot infektioner och sjukdomar, men även friska personer kan ha nytta av ett förebyggande D-vitamintillskott”, säger han.
Livsmedelsverket har höjt den rekommenderade dagliga dosen från 7,5 mikrogram till 20 mikrogram.


Min kommentar:
Det kommer ju nya studier om vitamin D som du ser här ovan, här under är några studier från Karolinska från 2007.

Som med allt annat så bör ju kroppen fungera på alla plan för att man skall kunna tillgodogöra sig näringsämnen. T ex måste levern fungera för att lagra vitaminer och det skall vara en balans med mineraler också. Studierna som gjorts visar ju enbart om D vitamin och riktigt så fungerar det inte i kroppen så man kan skilja ur endast ett ämne och dra slutsatser att det skall fungera. Maximal tillförsel av vitamin D genom kosten tillsammans med tillskott gör inte någon nytta om lever och njurar inte aktiverar vitaminet i en enzymatisk process. Mjölk med syntetiskt vitamin D, alltså praktisk taget all mjölk i affärerna kan utarma kroppen på magnesium.

Källa: Finns nästan uteslutande i animaliska livsmedel, hälleflundraleverolja, fisk, lever, äggula och berikade mejeriprodukter. Solljus är viktigt för att bilda D2 och exponering av ca 30 % av kroppen under 15 minuter om dagen är tillräckligt.

Studier från Karolinska Institutet
D-vitamin absorberas i tunntarmen, förs via lymfan till levern för lagring.

Funktion: Vitamin D är ett prohormon och deltar i regleringen av kalcium och fosfatvärdena i blodet genom ökat upptag av kalcium och fosfat från tarmen, fri sättning av kalcium från skelettet och ökad återresorption av fosfor och i viss mån kalcium i njurarna.

Eftersom D-vitamin är fettlöslig har kroppens svårt att reglera utsöndringen vid ett för stort intag. Toxiska symptom är skador i form av förkalkning av vävnader och organ i t ex lungor och njurar.

Docent Anders Kallner vid Karolinska Institutet rekommenderar 50 - 100 mikrogram eller 2000 - 4000 IE dagligen.
Källa Karolinska Institutet Näringsfysiologi 2007.
Saxat ur Veterinärmagazinet nr 2, 2016

VITAMIN D FÖRBÄTTRAR FERTILITETEN

Får på St Kilda, foto Mary of Rövarhemn

Kopplingen mellan D-vitamin och fertilitet har förförsta gången bevisats hos vilda djur. Forskare vid universitetet i Edinburgh har undersökt D-vitaminhalten hos vilt levande soyafår på ögruppen St. Kilda i yttre Hebriderna. Genom att ta blodprov från tackorna och leta efter en specifik markör kopplad till D-vitaminet kunde forskarna jämföra D-vitaminhalten under sensommaren med antalet födda lamm nästkommande vår. Det visade sig att ju högre D-vitaminhalt fåren hade desto fler lamm fick de.

Resultatet stärker tidigare laboratorieundersökningar som har visat kopplingar hos människor. Att mäta D-vitaminhalten hos människor är svårt eftersom exponeringen för solljus och olika näringskällor varierar kraftig mellan individer. Vilda får på en isolerad ögrupp utgör ett mycket bättre forskningsunderlag. Slutsatsen är att hög D-vitaminproduktion – och i förlängningen exponering för solljus – har en klar evolutionär fördel.
                                                      
Källa: University of Edinburgh.

Vitamin D för vuxen och barn.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.