fredag 27 februari 2015

KROPPENS UPPBYGGNAD AV FEM ELEMENT

KROPPENS UPPBYGGNAD AV FEM ELEMENT

Både fingrar och tår är kopplade till elementen


Mellan 1985 och 1986 gick jag en Polaritetsterapeututbildning. En Amerikansk läkare och osteopat vid namn Dr Randolp Stone har utarbetat en behandlingsmetod som går ut på "läran om de fem elementen".

Man kan säga att människans kropp är sammansatt av grövre och finare energier. Allt levande är uppbyggt av fem element. Våra fem sinnen är också knutet till vart och ett av dem. Dom fem elementen symboliseras av handens fem fingrar och fotens fem tår och de är eterelement, luftelement, eldelement, vattenelement och jordelement och elementen är alltså olika förtätade energiformer.

De fem ländkotorna är ju kopplade till de fem elementen och bara genom att känna på de kotorna kan man fastställa en del av en diagnos. Första ländkotan, L1, är kopplad till eterelementet, L2 till luftelementet, L3 till eldelementet, L4 till vattenelementet och L5 till jordelementet.

De homeopatiska spädningarna jobbar också i elementen, D6 i jordelement, D12 i vattenelement, D30 i eldelement, D200 i luftelement, M och CM i eterelement.

Det är intressant att se hur allt hänger samman; att de fem ländkotorna är knutna till elementen, de tolv ryggkotorna är knutna till de tolv akupunkturmeridianerna och de sju nackkotorna till de sju endokrina körtlarna. Dom sju endokrina körtlarna är var och en kopplad till regnbågens sju färger. Se färger i tidigare inlägg.


JORDELEMENT

Jordelementet, kopplad till lillfingret och lilltån, är det mest förtätade av elementen. Hår, hud, naglar, muskler, skelett, grovtarmen och luktsinnet finns här. Man kan säga att det är den fysiska formen av en individ. 

Ryggraden är ju väldigt symbolisk, har ingen ryggrad säger man om någon som inte står upp för sina åsikter. Skelettet är ju själva konstruktionen som muskler och vävnader är uppbyggt kring. Skelettet är också resonans för ljudet, ett skrik går genom märg och ben säger ordspråket.

Reflexområden till jordelementet hittar man också under hålfoten.
Det finns även växter som ligger under det lågfrekventa jordelementet och det är ju allt som växer under ytan som rotfrukter och rötter.

Symptom från blockering i Jordelementet 
Problem med muskler, bindväv och leder som höftleder och knän ligger ju naturligt under detta element. Förstoppning är i grunden en blockering i jord och kan orsaka allt från kolik, gasbildning, tarminflammationer, migrän, ryggskott, diskbråck i ländryggen, nackspärr, problem med axlarna, eksem och allergier. 

Allergier i form av kemikaliekänslighet är vanligt för i jord ligger luktsinnet, alltså man är väldigt känslig för starka dofter av t ex parfymer, kemiska lukter som bensin mm.


VATTENELEMENT


Vattenelement, kopplad till ringfingrar och motsvarande tår. Vi består till 60 % av vatten. Blodet, lymfan, alla kroppsvätskor och smaksinnet ligger under vattenelement. 

Men även det känslomässiga finns här, det är ingen lyckträff att man placerar vigselringen av guld på vänster hands ringfinger. Vänster sida är den känslomässiga kroppssidan, metallen guld är stimulerande, hjärtat sitter på vänster sida och detta förstärker känslorna från den som får ringen till den som placerar ringen där.

Organen i bäckenbassängen; äggstockar, livmoder och urinblåsa är också mycket känslomässigt styrda organ. När det gäller vattenelementet har månen stor inverkan på oss. Man kan ju bara titta på ebb och flod för att förstå månens dragningskraft och påverkan på oss som består av 60 % vatten.

Vattenelementets växter
Till vattenelement ligger alla de växter som växer strax ovan markytan, bladväxter som sallad, spenat, grönkål, gurka, squash, sukini, äggplanta, melon, dill, persilja, vitkål, gräslök, purjolök, blomkål och andra kålväxter som formar sina frukter på ett sånt sätt att de bildar huvuden som är placerade alldeles ovan markytan. Dessa växter består till stor del av vatten och det är det här vätsketillskottet som tillsammans med de mycket finfördelade närsalterna som stimulerar, i första hand blodbildningsprocessen. De har också den egenheten att de frigör endokrina substanser, bundna till mineraler i blodvätskan så att dom när de assimileras av cellvävnaderna är i stånd att stimulera slemhinnefunktionen i de inre organen.

Symptom från blockering i Vattenelement 
Cirkulatoriska besvär som högt eller lågt blodtryck orsakat på känslomässiga grunder är vanligt. Besvär med äggstockar, livmoder, prostata och urinblåsa men även sexuellt relaterade obalanser kan orsakas av en störning i vattenelementet, likaså tillbaka hållna känslor och att gråta eller inte kan gråta. Depression är ett vanligt symptom på obalans i detta element.

Att tappa smaksinnet innebär inte bara utebliven smakupplevelse utan är direkt farligt eftersom man då inte känner om det man äter smakar illa. Smak- och luktsinnet är i allra högsta grad knutet till vår överlevnad för att med sinnena kunna urskilja härsken mat som annars skulle orsaka oss allvarliga matförgiftningar. 


ELDELEMENT

Elden värmer oss men kan även förtära oss

Eldelementet, kopplad till långfingrar och motsvarande tår. Vi har en förbränningsapparat, matsmältning, som kan vi kan likna vid en eldstad. Alla har väl sett en öppen eld, hur torr ved och syretillförsel ger bra näring till elden, det blir varmt och skönt och det blir inte annat än lite aska kvar. Eldar vi däremot med sur ved och stryper syretillförseln så brinner det dåligt, ger sämre värme och det blir en massa oförbrända rester kvar som får tas omhand. Samma sak med det vi äter, rätt mat förbränns och den mat som egentligen inte passar oss att äta blir oförbränd kvar och orsakar belastning på bl a levern.

Det finns mycket känslomässiga laddningar i eldelementet, här finns passionen, rörelsen framåt, planering och slutförande. De organsystem som ligger under eld är nervsystemet, magen, tunntarm, lever, galla, pankreas och synsinnet.

Eldelementets växter
Under eldelement hör alla de växter som bär ax och baljor, fruktbärande buskväxter som når till knähöjd d.v.s. samtliga ceralier, tomater, paprika, kryddväxter och bönor. De här födoämnena har den egenskapen att de, då de intas i måttliga mängder, ökar förbränningen. I för stora mängder kan de i stället bli syra- och slembildande. Eldelement är påverkbart genom skarpa, bittra och beska smaker.

Symptom från blockering i Eldelement 
Mat som inte förbränns orsakar belastning på levern som då är primärt centrum för ämnesomsättningen. Allt blod från magen och tarmarna går till levern som skall neutralisera toxiner och lagra glykogen och näringsämnen. Levern hjälper också till att kontrollera nervsystemet och en belastning kan orsaka depression och vrede, ordspråket säger hetlevrad eller gallskrika, reta gallfeber på.

En belastad lever kan också orsaka trötthet. Lever och pankreas samarbetar och en störd pankreas kan orsaka bl a diabetes och enzymbrist. En störd galla kan orsaka åksjuka, yrsel och balansrubbningar genom sin påverkan på nervsystemet. En mycket vanlig störning från levern är eksem och hjärtsjukdomar. 


LUFTELEMENT

Luftelement, kopplad till pekfingrar och motsvarande tår. Elementen består av olika förtätade energier och nu har vi kommit till en väldigt fin energi, vi vet att det finns luft omkring oss men man kan inte ta på den och vi vet att vi inte kan leva länge utan syre. 

Till luftelementet hör respiration, oxidation och cirkulation, syresättningen till kroppens celler.
Här finns också känselsinnet samt intuition och intelligens genom handen, t ex författarskap, konstnärlighet men även healing och andra yrkesutövande genom handen.

Luftelementets växter
Eftersom luftelementet sköter kroppens oxidationsprocess är det att rekommendera växter som berikar vår organism med syre. De födoämnen som går under luftelementet är allt som växer högt över markytan som frukt och bär av alla slag. Även om bären inte växer så högt räknas de ändå att tillhöra luftelement mycket på grund av att de är syrerika.

Symptom från blockering i Luftelement 
Astmatiska sjukdomar och luftvägsallergi är kanske det vanligaste problemet, men även cirkulatioriska, alltså blodets rörelse som t ex blodtryckssjukdomar (lågt eller högt), problem med axlar, armarna och diafragma (hicka). Problem med hjärta och kärl kan uppstå vid en blockering i luftelement.


ETERELEMENT

I eterelementet är de övriga elementen samlad i polaritet. Eterelementet är kopplat till tummarna och stortårna. Eterelementet är som namnet en subtilare energi än luft och det ligger allra närmast utanför kroppen.Till eterelement hör hela det hormonella systemet - de hormonella körtlarna, balans- och hörselsinnet samt själens hörsel-förnimelseförmågan och chakrasystemet.

Eterelementets växter
Eterelementet utövar sitt inflytande på sådana växter som inte blivit till egentliga plantor, alltså spirande skott och knoppar. T ex böngroddar av alla slag ätliga knoppar och eteriska oljor (inte olivolja).

Symptom från blockering i Eterelement 
Hormonella störningar, yrsel, hörselstörningar, ljudkänslighet, reumatiska besvär med tummlederna, karpaltunnelsyndrom och sömnstörningar som är knutet till ljuset.

Kroppens mikrokosmiska center
Lilla kretsloppet
Stora kretsloppet
Färgernasöndag 22 februari 2015

SKÖLDKÖRTELN

BESVÄR MED SKÖLDKÖRTELN?

Sköldkörteln, Glandula Thyroidea, är en körtel som producerar hormoner och den ligger på halsen alldeles under struphuvudet. Sköldkörteln producerar två hormoner som innehåller jod; thyroxin (T4) och trijodthyronin (T3) och båda två utsöndras i blodet. T4 omvandlas i stor utsträckning till T3 i målorganen av ett enzym som innehåller selen. För att enzymerna skall kunna bildas fodras jod och sköldkörteln har en mycket bra förmåga att ta upp jod från blodet. Sköldkörtelns hormoner binder till mottagare i cellkärnan, receptorer i cellen i övrigt, cellmembranet och mitokondrier vilka bildar energi genom att förbränna födan.

HUR FUNGERAR SKÖLDKÖRTELN?
Hypotalamus i hjärnan får information om nivåerna av sköldkörtelhormon i blodet och beroende på den informationen så får hypofysen informationen. Den i sin tur producerar ett hormon som heter TSH och som signalerar till sköldkörteln att producera T4. Det mesta av T4 omvandlas sedan i levern till T3. Hormonet T3 transporteras sedan in i cellerna och talar om vilken hastighet cellens ämnesomsättning bör ligga på för att hålla en grundläggande metabolisk takt. När cellerna producerar energi så bildas samtidigt värme. Det är anledningen till att man blir frusen vid en underfunktion. Vid överfunktion då det är höga halter av T4 och T3 i blodet så minskar hypofysen sin produktion av TSH.

Sköldkörteln är också den känslomässiga av de hormonella körtlarna, den sitter i halsen och när gråten sitter som en värk i halsen är det sköldkörteln som gör ont. Den får oss att ge uttryck för vår kreativitet, vår konstnärlighet, vår förmåga att se skönhet, vårt känslomässiga engagemang, vårt sätt att uttrycka våra känslor med ord.

VAD KAN DET BLIR FÖR FEL PÅ SKÖLDKÖRTELN?
Sköldkörtelhormonerna påverkar flera viktiga funktioner i kroppen och om det inte produceras rätt mängd hormoner uppstår vissa symptom beroende på om det är en inflammation, under- eller överfunktion.

Överaktiv sköldkörtel
Vid förhöjd produktion av sköldkörtelns hormoner kommer ämnesomsättningen att gå på högvarv. Symptom på överaktivitet är trötthet men kan inte varva ner, rastlöshet, nervositet, svettningar, hjärtklappning och darrningar. Hungrig hela tiden men minskar i vikt trots stort matintag, lös avföring, högt blodtryck och ögonbesvär.
Olika beteckningar på Hyperthyrios är:
Giftstruma
Giftstruma (Thyrotoxikos) orsakas av en överproduktion i sköldkörteln med ökad mängd T4 och/eller T3. Det toxiska i sammanhanget syftar på störningar som åstadkoms av en ökad hormonproduktion och inte på orsaken till överaktiviteten.
Basedow´s sjukdom
Basedow´s är giftstruma av autoimmun karaktär där både ögonsymptom och ökad hjärtverksamhet finns med. (Grave´s sjukdom är det engelska namnet på Basedow)
Överfunktion
Överfunktion (hyperthyroidea) orsakad av ökad syntes och sekretion av thyroideahormoner som antingen är stimulerad av faktorer i blodet eller att det är fel på reglering i körteln och det är förbundet med ökat upptag av jod.

Underaktiv sköldkörtel
Det finns naturligtvis olika nivåer på låg produktion av hormoner och som kan vara jobbiga. Vanliga symptom är trötthet, frusenhet, minnesproblem, förstoppning, ökat sömnbehov, nedsatt ämnesomsättning, håravfall, torrt hår, sköra naglar, muskelkramper, överkikt (vanligast) försvagad puls och deppighet. Symptomen kan vara diffusa och svåra att upptäcka.
Olika beteckningar på Hypothyrios är:
Underfunktion
Underfunktion (hypothyroidea) av sköldkörteln. Endera produceras för lite hormoner eller så är de celler som skall ta upp hormonerna resistenta.
Inflammation
Autoimmun reaktion (Hashimoto´s thyroidit) mot thyroideaglobulin med inflammation, tillståndet leder oftast till underproduktion av hormoner.


STRUMA

Struma är helt enkelt en beteckning på förstorad sköldkörtel.

VARFÖR UPPSTÅR STÖRNINGAR?
Enligt den konventionella medicinen är en vanligaste orsak till låg funktion en autoimmun sjukdom som orsakar antikroppar som förstör vävnaderna i sköldkörteln vilket gör att det inte kan produceras hormoner i rätt mängd. Andra orsaker kan vara jodbrist eller sjukdom i hypofysen.

Enligt komplementär medicin kan sjukdom i sköldkörteln orsakas av näringsbrist på t ex jod och selen, man har även sett att vissa människor har störningar i kalcium- och magnesiummetabolismen.
Ytterligare orsaker till sköldkörtelsjukdomar är konsumtion av steroidhormoner, hormonella preventivmedel, rökning, negativ stress, alkohol, sojaprodukter, sulfa, alger mm. En stor grupp ämnen påverkar hormonbalansen mer eller mindre genom att aktivera och öka nedbrytning av hormoner i levern och några är phenobarbital, benzodiazepiner, kalciumblockerare, steroider, retinoler, DDT, Dioxin PCB och PBB. Dricksvatten med höga nitrithalter ger hypertrofi av sköldkörteln.

KVICKSILVER I SKÖLDKÖRTELN
Eftersom det är ett välkänt faktum att sköldkörteln binder kvicksilver är det inte långsökt att tro att amalgam i tänderna kan orsaka störningar. Att kvicksilver kunde påverka sköldkörteln noterades redan på 1930-talet och 1940 mättes kvicksilverhalten i sköldkörteln på människa och det noterades att sköldkörteln verkade samla kvicksilver fast inte i lika hög grad som hypofysen.

DE ENDOKRINA SYSTEMET
Det endokrina systemet består av åtta olika hormonella körtlar som sitter strategiskt placerade i kroppen. Sköldkörtelobalans är kanske den mest förvirrande och mest invecklade och svåraste av de endokrina sjukdomarna. Behandling av sköldkörtelsymptom utan fullständig förståelse för de komplexa bakomliggande orsaker som kan kopplas till binjurarna ses oftast inte av den konventionella medicinen. Låg binjurefunktion leder ofta till låg sköldkörtelfunktion och man bör därför behandla det underliggande problemet.

Personer som diagnostiseras med t ex hypothyreos efter en traumatisk eller starkt stressande händelse, en olycka, en infektion, en komplicerad graviditet, eller ett känslomässigt trauma som t ex skilsmässa eller dödsfall bör vara särskilt uppmärksamma om behandling av sköldkörteln inte hjälper.Källa:
Docent Mats Hansson, Leg. Läkare Michael Lam

tisdag 17 februari 2015

HÄSTENS PRESTATION

HÄSTENS MUSKLER OCH VÄVNADER
2014 års Kallblod; Månprinsen, foto Micke Gustafsson

Hästen är född med ett visst antal muskelfibrer. Genom träning kan man öka muskelns arbetsförmåga, det beror på att muskelfibrerna växer i tjocklek, men muskelcellernas antal ökar inte.

Bindväv är den stödjande vävnad som håller andra typer av mjukvävnad samman. En stark bindväv förebygger skador på muskulatur, senor och ligament.

Ben är levande vävnad och under träning anpassar sig benens form och kvalitet till de krav som ställs. Träningseffekten kommer däremot långsamt jämfört med musklernas träningssvar. Av den orsaken finns risken att skelettet inte hinner med.


SKELETTMUSKULATUREN

Muskelbuk, bindväv och muskelfibrer

Skelettmuskulaturen är hästens motor och näringsämnena till musklerna kommer från ämnesomsättningen via blodcirkulationen. Musklerna bildar bränsle till energiförsörjningen. Hästens skelettmuskulatur är mycket väl utvecklad och speciellt anpassat för snabba rörelser.

Musklerna består av muskelfibrer och bindväv. Den del av muskeln som innehåller muskelfibrerna kallas muskelbuk. Muskelbukens form beror på hur muskelfibrerna fäster vid senorna i muskelns ändar och vid bindhinnan inne i muskeln. Muskelbuken omges av bindväv (fascia) och även inuti muskeln finns längsgående bindväv runt varje enskild muskelfiber samt grövre bindväv runt grupper av muskelfibrer som förhindrar att muskeln tänjs ut. Muskelns styrka beror på hur många parallella muskelfibrer den innehåller och hur grova de är.

Styrkan av muskelns sammandragning bestäms, förutom av antalet aktiverade motoriska enheter, också av impulsfrekvenser, muskelfibrernas längd samt av rörelsens snabbhet.


MUSKLERNAS och BINDVÄVENS BLODCIRKULATION
Kapillärnät runt muskelfibrer
Blodomloppet är organismens transportsystem. Det sörjer för att musklerna får näring av bl a syre, glukos, fettsyror, aminosyror, vitaminer och mineraler. Artärer kallas de kärl i vilket det syresatta blodet transporteras ut i kroppen. Vener är de kärl som transporterar slaggprodukter till reningsverken och vidare till lungorna för syresättning. Kapillärerna finns däremellan och de bildar ett nät med ytterst täta maskor.

Genom kapillärernas tunna väggar utbyts t ex näringsämnen och slaggprodukter mellan blodet och vävnadsvätskan. Utbytet sker genom mellanrummen mellan muskelfibrerna. Från kapillärerna återvänder blodet genom venerna.

Bindväven har en väl utbyggd blodcirkulation. Kapillärerna, de minsta blodkärlen, bildar ett tätt nät i bindväven. De flesta muskelfibrerna finns nära en kapillär. Typ l och Typ llA-fibrer som har en hög oxidativ kapacitet är de muskelfibrer som har kontakt med många kapillärer jämfört med Typ llB som oftast har kontakt med få kapillärer.

Kapillärnätet byggs ut i bindväven när hästen tränas regelbundet. Kapillärerna för ut syresatt, näringsrikt blod till muskelfibrerna och för bort slaggprodukter såsom mjölksyra och koldioxid från mjukvävnaden till renande organ såsom lever och njurar.

Om en häst skall uppnå en bra prestationsförmåga så bör en anpassning i muskulaturen ske som ger en hög Typ IIA/IIB-kvot, många kapillärer och en hög oxidativ kapacitet.NERVSYSTEMET

Nervcell med axon till en muskelfiber

De tvärstrimmiga muskelfibrernas sammandragning (kontraktion) inleds normalt genom nervimpulser. En nerv kan via sina förgreningar samtidigt ge order upp till två tusen (2000) muskelfibrer som ligger spridda i samma muskel.

Nervsystemet bestämmer de olika motoriska enheternas aktivering, synergisternas (samverkande muskler) och antagonisternas (motsatta rörelsemönster) samspel. Muskelträning innebär att hästen tränas att använda de olika musklerna på det effektivaste sättet. De tvärstrimmiga musklerna är i allmänhet underkastade viljans kontroll.


MUSKLERNAS ENERGIFÖRSÖRJNING

Musklernas energiförsörjning kommer från ämnesomsättningen

Skelettmuskulaturen är hästens motor och näringsämnena till musklerna kommer från ämnesomsättningen via blodcirkulationen. Musklerna bildar bränsle till energiförsörjningen. Hästens skelettmuskulatur är mycket välutvecklad och är speciellt anpassad för snabba rörelser.

Vid långvarigt fysiskt arbete måste muskeln utvinna energi från näringsämnen i blodet som består av fettsyror och glukos. Vid maximalt arbete används muskelns egna förråd av glykos, en högmolekylär lagringsform av glukos. Glukos från glykogen kan användas på två sätt; med syre (anaerob glykos) sker en total nedbrytning till vatten och koldioxid, varav mycket ATP (adenosindifosfat) kan bildas. Glukos kan också sönderdelas utan syre (anaerob glykos) varvid mjölksyra bildas jämte lite ATP.

Vid maximala muskelansträngningar, en till två minuter, eller vid en kraftig tempoökning erhålls energi genom anaerob spjälkning av glykogen varvid mjölksyra bildas.
Hos en vältränad häst bildas endast lite mjölksyra vid kraftuttag och ger på så sätt ingen giftpåverkan. Mjölksyran transporteras till levern där den i ett antal kemiska steg omvandlas tillbaka till glukos och utnyttjas till en viss del på detta sätt som energikälla. Mjölksyran neutraliseras även genom andningen.

Med hjälp av den anaeroba glykosen sätter sig kroppen i en syreskuld därför att en vältränad tävlingshäst andas bara några få andetag under kanske loppets sista del trots att energiförbrukningen är stor. Efter loppet blåser hästen några minuter för att återbetala syreskulden; mjölksyran metaboliseras varvid förråden av energirika föreningar fylls på och mjölksyran avlägsnas ur blodet och musklerna.


MUSKELFIBERTYPER

Detaljbild på muskelfibrer; mörkröda Typ lA, ljusröda Typ llA, rosa Typ llB och det blå mellan är bindväv 

I en och samma muskel finns framför allt tre olika skelettmuskelfibertyper hos hästen.
Eftersom muskelfibrerna inte sitter fast i varandra är det bindväven som hindrar att muskeln tänjs ut och förhindrar därmed att muskelfibrerna dras ut.

Typ I-fibrer är långsamma och uthålliga.
Dessa fibrer gör ett långsamt arbete under lång tid utan att muskeln tröttas. I de långsamma muskelfibrerna bryts glukos och fett ner och bildar energi och detta sker i närvaro av syre. Restprodukter som bildas är koldioxid och vatten.
Distansritter och de hästar som drar tunga lass i låg hastighet, använder framförallt denna muskelfiber och processen är hela tiden försörjd med syre (aerobt arbete).

Typ IIA-fibrer är snabba och uthålliga.
Dessa fibrer har utvecklats speciellt hos hästen för att ge snabbhet och uthållighet. Typ IIA-fibern bryter ner glukos till energi i närvaro av syre. Restprodukter som bildas är koldioxid och vatten.
Vid rätt träning ökar denna fibertyp i antal fram till omkring fyra års ålder. Hos de bästa hästarna ses en mycket hög andel av Typ IIA-fibrerna i muskelmassan och de ökar framför allt hos travare och galoppörer (aerobt arbete).

Typ IIB-fibrer är mycket snabba och tröttnar fort
Dessa fibrer är stora och mycket snabba och de bildar energi utan närvaro av syre. Nedbrytning av glukos utan syre ger slutprodukten mjölksyra. Denna samlas i muskeln vilket innebär att den blir fort trött vid arbete.

Ett föl föds med stor andel av Typ llB - fibrer för att tidigt kunna röra sig snabbt och fly undan eventuell fara, tillsammans med stoet. När unghästen sätts i träning omvandlas Typ llB - fibrerna i stor omfattning till Typ llA - fibrer.

Tävlingshästar inom trav och galopp använder Typ IIB-fibrerna på upploppet när de gör den sista kraftansträngningen för att nå målet (anaerobt arbete).

En vältränad häst drar färre andetag under den här fasen trots att energiförbrukningen är stor och den får då en så kallad "syreskuld". Efter loppet andas (blåser) den häftigt en stund, han använder syre för att betala av "syreskulden".

Hopp-, dressyr- och fälttävlans hästar kräver för deras typ av arbete att man lägger upp träningen så att just den muskeltyp som är viktig för dem får utvecklas mest.


LUNGKAPACITET, HJÄRTKAPACITET OCH SYRESÄTTNING


Hjärta och lunga

Den lungstorlek hästen har när den är fullvuxen behåller den livet ut. Lungorna kan aldrig tränas till att bli större eller dra in mer luft. Lungorna utvecklas efter hästens ålder.

Hästen föds med en gräns för maximal hjärtfrekvens och denna kan inte höjas genom träning. När hästen tränas blir hjärtat starkare, uthålligare och effektivare på att pumpa ut blod.

Syreupptagningsförmågan, det vill säga hur mycket av syret i inandningsluften som tas upp kan dock förbättras genom träning. Detta sker genom att andningsmuskulaturen tränas upp och antalet röda blodkroppar som transporterar syre i blodet ökar.


DEN MENTALA KAPACITETEN

Månprinsen, en häst med den bästa mentaliteten

Om hästen har alla förutsättningar att bli en stjärna men har inte rätt mentalitet fungerar den ändå inte på banan.

De olika sinnesorganen samlar in och förmedlar information till nervsystemet om vad som händer omkring hästen och hur han uppfattar omvärlden. Den mentala kapaciteten omfattar hästens förmåga att anpassa sig till den miljö han lever i.

Hästen är ett flyktdjur och olika individer har olika förmåga att utstå stress.

Hästens sinnen och stresstolerans påverkas starkt av händelser i hans omgivning, flytt mellan olika banor. Naturligtvis känner han även sin ägare, tränare, kusk och ryttares sinnesstämning.


DET FINNS EN TANKE BAKOM KOMBINATIONEN AV BASPRODUKTERNA

Vi rekommenderar ju Ferrum för syresättningen av muskelfibrerna samt för borttransport av mjölksyra, Makromin för att understödja nervimpulser till arbetande muskelfibrer för rytmiska rörelser, Vitosyl E+ Selen, dels för att hjälpa till att bygga ut kapillärnätet kring muskelfibrerna och som antioxidant och Minesyl.PRESTATIONSPAKETET


Minesyl, Ferrum, Makrosyl och Vitosyl E+Selen ingår i prestationspaketet

DAGEN FÖRE TÄVLING
Utfodra med: Hö, hel havre och Betfor
Lägg till:
·         Minesyl: 2 skopor 3 gånger dagligen
·         Ferrum: 2 skopor 3 gånger dagligen

De viktiga kolhydraterna
Upploppet
Före loppet: Utfodring före ett lopp skall innehålla kolhydrater med långsam till medelsnabb förbränningshastighet vilket ger en jämn blodsockernivå.
2 - 4 timmar före tävling: Utfodra hästen 2 - 4 timmar före loppet med hel havre. Den hel havren har en långsam nedbrytningshastighet, det innebär att en liten och konstant mängd glukos tas upp av blodet under tiden hästen genomför loppet.
Lägg till:
·        Ferrum:  3 skopor
  • ·        Vitosyl-E: 3 skopor

Kolhydrater från laktospulvret tas upp medelsnabbt och har en stabil effekt på blodsockret.
 
Kampen om segern
EFTER LOPPET
Den första utfodringen efter ett lopp bör innehålla kolhydrater som har en hög förbränningshastighet vilket garanterar en effektiv glykogeninlagring.
Ersätt glukos i musklerna (sker främst den första timmen efter lopp)
Utfodra med: Melass och Betfor. Melass har en snabb förbränningshastighet och passar därför bäst efter tävling. 
Melass fyller snabbt glykogendepåerna i muskler och lever

Fri tillgång till ljummet vatten i hink (ev. fysiologisk koksaltlösning (9 gram/liter vatten)) i en hink vid sidan av det vanliga vattnet.
Lägg till:
  • ·        Minesyl:        2 skopor
  • ·        Ferrum:        2 skopor
  • ·        Vitosyl-E:       2 skopor
  • ·        Glucosafor:    2 skopor


48 timmar
Återhämtning
Upp till 48 timmar efter ett snabbjobb eller en tävling reparerar kroppens system de skador som aktiviteten har orsakat i muskelfibrerna.
Under vilodagarna efter tävling är proteinet en viktig del i uppbyggnadsfasen
Släpp hästen på bete om möjligt eller ge extra proteinrikt hö tillsammans med Minesyl och Glucosafor, det skapar tillsammans en muskeluppbyggande effekt.
Hö tillsammans med extra proteinrikt hö (t ex luzernhack) i kombination med Minesyl 1 skopa 2 ggr dagligen och Glucosafor 1 skopa 2 ggr dagligen understödjer tillsammans en muskeluppbyggande effekt. 
Lägg gärna till Nyponpulver 1 skopa 2 ggr dagligen för att neutralisera det sura pH i musklerna.

DE VIKTIGA NÄRINGSTILLSKOTTEN
Minesyl: Näringsämnen i mikrodoser som tas upp på cellnivå.
Ferrum: Sänker mjölksyran i arbetande muskler.
1,5 ton är belastningen på hovarna

Glucosafor: Ökar bildningen av ledvätska, påskyndar läkningen efter skador i muskelfibrer och bindvävökar även cirkulationen i benen och ger hästen starka och friska hovar. När hästen travar i tävlingstempo uppskattas belastningen på böjsenor och hovar uppgå till ett tusen femhundra kilo (1,5 ton)!
Förstora bilden och titta på nedslaget, då förstår man att det kan behövas något uppbyggande efter den ansträngningen.
Vitosyl-E+Selen: Näringsämnen som håller de röda blodkropparna levande längre och syrekoncentrationen i blodet höjs vilket ökar hästens uthållighet och snabbhet, samt har en antioxidativ verkan i vävnaderna.
Gastrofor: För hästar som inte äter efter loppet (eller efter hård träning) rekommenderas Gastrofor.

Som en extra förstärkning för att öka genomblödningen i muskelfibrerna rekommenderar vi Cirkularor.


OBS ! Glucosafor   96 timmar TIMMAR KARENS!
OBS!
Den rekommenderade mängden havre, betfor och melass på denna sida gäller endast om dessa foder är en del av din hästs normala utfodringsschema.
Om hästen äter annat foder följ endast rekommendationerna av Homeopathusets produkter.

söndag 15 februari 2015

HÄSTENS RÖRELSEAPPARAT

HÄSTENS RÖRELSEAPPARATConfess Line
Rörelseapparaten bildas av de tvärstrimmiga musklerna, skelettet samt skelettets förbindelser fogar och leder, bindväv och brosk. Skelettet hålls ihop av band och ligament och bildar fästpunkter och hävstänger för musklerna. Senorna består av tusentals kollagena trådar som fodrar bra cirkulation och många näringsämnen för att fungera.

Skelettet hos en vuxen häst består av 205 ben samt en del brosk. Skelettet har både en stödjande funktion och håller ett förråd av kalcium och fosfor. En del av benen, benmärgen, bildar röda och vita blodkroppar. Skelettet är elastisk levande vävnad, som bryts ner och byggs upp under hela livet.

Vid träning anpassar sig benets form och kvalitet till de krav som ställs. Detta sker även på vuxna hästar. Det tar emellertid mycket längre tid att träna upp ben än exempelvis muskler. Därför är benvävnaden mycket känslig för överträning, speciellt hos växande unghästar.

Hästens skelett är levande vävnad

Leder är de rörliga knutpunkterna på skelettet. De ger både stabilitet och rörlighet.
Där skelettbenen möts i en led (ledhålan) är benet klätt med ledbrosk och innesluten i ledkapseln. Ledkapselns yttersta delar består huvudsakligen av kollagena trådar.

Ledbrosk saknar nerver och blodkärl. Därför får det all sin näring från ledvätskan som finns inne i ledkapseln. Ledvätskan försörjer ledbrosket med näring och motverkar infektioner. Den smörjer också lederna vid rörelse.

I friska leder är friktionen mindre än mellan skridsko och is, endast en tiondel av vad man kan uppnå med kullager och smörjolja.


Frisk led och artrosled

Hästens framben är fästa på överkroppen med enbart muskler och senor. Hästen saknar nyckelben och det innebär att muskelvävnaden får fungera som stötdämpare. Skulderbladet ligger längs kroppssidan i frambenets axel och bidrar därmed till att förlänga steget och göra rörelserna elastiska.

Om musklerna är spända och stumma på grund av dålig genomblödning eller inflammatoriska processer, medför detta att hästen också lättare drabbas av belastningar på skelettet. Bakbenen är framåtdrivande och vid den punkt där benet går ut från kroppen sitter knäled och knäskål inklädd i kraftiga muskler. Från hasen och ner är det, som på frambenet, senor och ligament som fodrar en bra cirkulation.

I anslutning till leder, samt även på andra ställen, finns bursor (slemsäckar). De minskar friktionen mellan muskelsena och ben. En bursa kan stå i förbindelse med ledhålan genom en gång, eller vara helt självständig. Bursan består av en bindvävskapsel och innehåller en vätska som liknar ledvätskan. Bursornas storlek varierar en hel del. De minsta är mikroskopiskt små medan de största har en diameter på flera centimeter. Inflammation i en bursa kan ge symptom, som vid en ledinflammation. När den blir inflammerad ökar den i volym och smärtar kraftigt.

Bogled och bursa

Hästens muskler är mycket välutvecklade och speciellt anpassade för snabba rörelser. Musklerna sitter grupperade tillsammans högst uppe på benet och övergår i senor och ligament från karpalleden och ner till hoven. 
Skelettmuskulaturen består av muskelfibrer och bindväv. Musklerna arbetar i par. Varje muskel har en s.k. antagonistisk motpart. När en muskel dras samman slappnar dess motpart av. Dessa växelvisa sammandragningar och avslappningar böjer leder och producerar rörelse.


Musklerna är grupperade högt upp på benen


HÅLL HÄSTENS RÖRELSEAPPARAT FRISK

Det är vanligt att hästar som tränas och tävlas får skador ofta på grund av försurning med påverkan på muskler, leder, ligament, senor och band genom att det uppstår inflammatoriska processer. 
En försurad kropp orsakar också utfällningar av kalcium från skelettet vilket kan orsaka pålagringar på kotorna. 
Många tävlingshästar bryter benen på grund av att det kan uppstå urkalkning.  Det uppstår också försämrad genomblödning vilket minskar bildning av ledvätska och lederna blir torra.Produkter som understödjer en frisk rörelseapparat hos hästen.
Glukosafor understödjer skelett och leder.
MSM för friskt brosk och elastisk vävnad
Nypon+C motverkar försurning och inflammatoriska processer.
Päls&Hov understödjer friska hovar