fredag 25 september 2015

MERIDIANERNA - STORA KRETSLOPPET 1-12

MERIDIANERNA – KROPPENS ELEKTRISKA TRANSPORTSYSTEM

DE 12 MERIDIANERNA


Jag började med att beskriva det Lilla Kretsloppet här och fortsätter med de Stora Kretsloppets energibanor här.

De tolv energibanorna transporterar positivt- och negativt laddade joner som styr och reglerar människans livsfunktioner. Den svaga saltlösningen i våra kroppar fungerar som elektrolyter och består av kalium och natrium. De bioelektriska energibanorna har till uppgift att transportera näringsämnen till kroppens celler och utan dessa näringsämnen kan cellerna varken producera nödvändig energi eller göra sig av med slaggprodukter. På huden finns det elektriskt aktiva mätpunkter, akupunkturpunkter, vars diameter är ca 0,5-1 mm. De här punkterna står i direkt förbindelse till det slutna elektriska transportsystemet.

Energibanorna är i sin tur förbundna med kroppens inre organsystem och långvariga blockeringar i energibanorna kan leda till mentala och/eller organiska obalanser. Genom att på ett tidigt stadie lära sig känna igen olika symptom kan man förebygga allvarligare sjukdomar som uppstår om blockeringen av livsenergi för fortsätta under lång tid.

När jag berättade om elementen i ett tidigare inlägg så beskrev jag också de fem elementens koppling till de fem ländkotorna.

Nu tänker jag berätta om hur de tolv bröstkotorna är kopplade till de tolv akupunktur-meridianerna och till de tolv organsystemen och dess anknytning till skelettmuskulaturen.  

OBS, meridianerna löper lika på båda sidor av kroppen men bara utritad på en sida på bilderna.


Tunntarmens meridian kopplad till bröstkota nr 1 (Th1).

Tunntarmsmeridianen med tillhörande muskelgrupper

Funktion
Tunntarmen är en mottagarkanal och assimilering av näringsämnen äger rum här. Eftersom tunntarmsmeridianen har hand om assimileringen har det här flödet ett avsevärt inflytande över kroppens näring och kroppsmedvetandets vitalitet. 
Tunntarmen påverkar tjocktarmens funktion både indirekt och direkt. Förutom att föra vidare fast avfall till tjocktarmen så kontrollerar tunntarmen också andelen vätska i förhållande till fast material i uttömningen. Den suger upp en del vätska för kroppens bruk och släpper vidare en del som avfall. 
Tunntarmens meridians assimilationsfunktion kan ses lika väl psykiskt som på fysisk nivå.
Flödet sätts i samband med assimilering av erfarenheter, känslor och idéer likväl som med andlig näring. Tunntarmens vindlingar liknar hjärnans och det mesta av kroppens serotonin finns i tunntarmen. 

Symptom
Störningar i tunntarmen kan ge halsproblem som t ex stora körtlar och ständiga halsinfektioner vilket oftast beror på mjölk och/eller glutenallergi, inflammation i tarmens slemhinna och försämrat näringsupptag. 
Även öroninflammation och yrsel som beror på vätska bakom trumhinnan är en vanlig åkomma. Huvudvärk och överkäkssmärtor kan också uppstå samt problem med smärtor i händer, handleder, armbågar, skulderblad och nacke. 
Vid svagheter i tunntarmen kan det lätt uppstå ljumskbråck och smärtor i framsidan av låren. 

Tunntarmen är kopplad till första kranialnerven, luktnerven, vilken ger reflexmässiga reaktioner i m.quadriceps och m abdominalis. Är kopplad till tänderna 16-17, 26-27, 34-35-38 och 44-45-48. Enligt organuret har tunntarmen sitt högsta flöde mellan klockan 13 och 15.

Du kan även överföra den här beskrivningen på hund, häst och katt. Ofta har djuren problemen med vänster fram.

Hjärtats meridian är kopplad till bröstkota nr 2 (Th2).


Hjärtmeridianen med tillhörande muskler

Funktion
Klassikerna säger; Hjärtat är livets rot och Själens Boning. Hjärtat är samordnare till de övriga elva meridianerna och kontrollerar kroppsmedvetandet. Om hjärtat är starkt blir kroppen frisk och känslorna tillfreds.

Hjärtat väger ca 250 -350 gram och slår i genomsnitt 100 000 gånger per dag, 2,5 miljarder gånger under en genomsnittlig livstid. Med varje slag pumpar hjärtat ut cirka 70 milliliter blod, alltså omkring fem liter per minut i vila. Vid 80 års ålder har hjärtat transporterat över 200 miljoner liter blod runt om i kroppen.

Hjärtat kontrollerar, helt uppenbart, blodkärlen och blodcirkulationen. Hjärtmeridianen anses även påverka sköldkörteln och en del tillstånd under klimakteriet som t ex svettningar och värmevallningar. Hjärtat som organ är väl skyddat och sjukdomar hos hjärtat bärs av hjärtsäcken (cirkulationsmeridianen) där symptomen visar sig i första hand. 

Symptom
Störningar i hjärtat kan ge neuralgiska besvär, smärtor och tyngdkänsla av vänster arm med utstrålning till halsen och underkäken och även vänster sida av ansiktet. 

Andra symptom som sömnlöshet, oro, handsvett, klumpkänsla i halsen eller bröstet, inkontinens och ont i bröstet kan kopplas till hjärtat. Naturligtvis hjärtklappning, angina pectoris (kärlkramp) och svårighet att ligga på vänster sida.

Portåderstockning med involvering av levern, tarmförstoppning som ger tryck upp mot bröstet och stör hjärtat är också symptom. Förfettning av kranskärlen som kan leda till hjärtinfarkt har oftast sitt ursprung från lever och galla.

Hjärtat är kopplad till andra kranialnerven, synnerven (n. opticus) vilken också ger reflexmässiga reaktioner i m. subscapularis (under skulderbladet) som har till uppgift att inåtrotera och fixera armen samt kopplad till tänderna 18-28, 38-48. Enligt organuret har hjärtat sitt högsta flöde mellan klockan 11 och 13.Mjälte/Pankreas meridianen är kopplad till bröstkota nr 3 (Th3).


Mjälte/pankreasmeridianen med tillhörande muskler

Funktion
Mjälten och pankreas jobbar i par i denna meridian.
Klassikerna säger; att pankreas har hand om förflyttning och omvandling av födan och att den sedan leder och fördelar den utvunna energin. Om den inte aktiverar födans omvandlingsprocess så blir näring och energi inte åtkomliga för musklerna. 

Klassikerna säger att mjälten håller blodet på plats och rent fysiskt vet vi att mjälten kan lagra blod (två koppar hos människan) och sedan frigöra det på plötslig begäran. Mjälten är även nära kopplad till immunförsvaret samt att den bryter ner gamla uttjänta röda blodkroppar.

En annan viktig faktor som är knuten till mjälte/pankreas-meridianen är att den påverkar omvandling av vätskor. Klassikerna säger att ödem hör ihop med en obalans i organsystemen och att diarré har att göra med att energin i meridianen har ändrat riktning. 

Som ni förstår är det mycket viktigt för tävlingshästar att dessa energisystem fungerar perfekt.

Symptom
Mjälte/pankreas svarar på ett avgörande sätt för blodets sammansättning och rening och utgör samtidigt en viktig funktion för matsmältningsprocesserna och blodsockerbalansen. Vid en obalans kan diabetes och inflammation i pankreas uppstå. Funktionsstörningar i produktionen av enzymer är ytterligare ett symptom. Svaghet i musklerna på grund av näringsbrist är vanligt och detta har ökat hos dagens tävlingshästar. Sjukdomar som EMS ökar lavinartat hos hästar idag.

Organsystemen reglerar blodet i lilla bäckenet och en obalans kan orsaka menstruationsrubbningar, lårsmärtor, sängvätning, inkontinens åderbråck, bensår och inflammationer i venväggarna. En obalans orsakar även immunförsvar negativt kan orsaka infektioner, förgiftningar och ökad risk att utveckla kroniska sjukdomar. Organen har nära samarbete med levern och dess RES-funktion samt leverns lagring av glykogen.

Mjälte/pankreas arbetar på förgreningar som utgår från tredje kranialnerven som motoriskt stödjer fyra ögonmuskler samt ögonlockslyftarmuskeln.

Meridianen ger också reflexmässiga reaktioner i musklerna latissimus dorsi, trapetzius, triceps och opponeus pollicis lingus, samt är kopplad till tänderna 16-17-26-27-34-35-44-45.
högsta energi mellan kl 09 och 11. Den har sin lägsta energipunkt mellan 11-13. Det är ju rätt logiskt att vi äter lunch vid tolvtiden tiden eftersom pankreas reglerar vår näringsfördelning och vårt blodsocker.Magens meridian är kopplad till bröstkota nr 4 (Th4).


Magens meridian med tillhörande muskler

Funktion
Magen kallas "näringens hav" eftersom den styr matsmältningen. Kineserna menar att den viktigaste delen av matsmältningsprocessen äger rum här när föda och vatten "slår rot och mognar". Det är intressant att notera att första delen av tolvfingertarmen har samma puls som magen.

Magen är källa för näring, utan dess närande verksamhet skulle de andra organen i kroppen inte kunna fungera. Magen är central både fysiskt och funktionellt och varje problem med magen återspeglar sig i de andra organen enligt orientalisk diagnostik.

Symptom
Magen skapar balans mellan yang och yin och när det till exempel är för mycket energi upptill i kroppen (yang) och för lite (yin) från midjan och ner uppstår störningar som kan övergå i sjukdomar. Det kan också vara tvärtom - för lite yang uppåt och för mycket yin neråt. 

För mycket energi från midjan och upp ger ofta symptom som yrsel, migrän, ögonbesvär, artrit i käkleden, heshet och en överaktiv sköldkörtel. För lite energi uppåt ger trötthet, tung huvudvärk och en underaktiv sköldkörtel. För lite energi från midjan och ner orsakar stopp i prostatan och impotens hos mannen. Hos kvinnan livmoderbesvär, mensstörningar, barnlöshet och inkontinens. För mycket energi från midjan och ner orsakar smärtsam mens, rikliga blödningar, urinvägsinflammation, prostatainflammation och inflammation i benhinnorna.

Blåsbesvär, knäsmärtor, ljumskproblem, muskelkramper i benen, förlamningar i benen och smärtor i fotryggarna kan förekomma hos båda könen. Magkatarr, magsår, magsmärtor, kolik och anorexi är andra allmänna symptom på en dåligt fungerande mage. Hästar får ungefär samma problem och i dag finns det nästan inte en häst som uppvisar normal magfunktion.

Man kan hålla magen frisk genom att äta den kost som passar ens konstitution och tugga maten ordentligt.

Magen arbetar på förgreningar som utgår från fjärde kranialnerven som också kallas rull- muskelnerven genom att den styr ögonklotets rörelser. Meridianen ger också reflexmässiga reaktioner i musklerna pectoralis major, levator scapularis, multifidus och brachiocephalicus, samt är kopplad till tänderna 16-17-26-27-34-35-44-45.

Den får sin högsta energi mellan 7 och 9. Många kan vakna med ångest vid 7-tiden på morgonen som sedan kan släppa fram på förmiddagen. En del kan inte äta frukost mellan den tiden medan andra är superhungriga och äter en stor frukost. Fysiologiskt står magen och mjälte/pankreas i nära kontakt med varandra. Magen kontrollerar matsmältningen och mjälte/pankreas fördelar näringsämnena som frigjorts ur födan.Grovtarmsmeridianen är kopplad till bröstkota nr 5 (Th5).

Grovtarmsmeridianen med tillhörande muskler

Grovtarmen
 Hippokrates, antikens mest framstående läkare sa en gång; "Din mat skall vara din medicin" men han kunde väl aldrig drömma om hur mycket "skit" det är i den mat vi konsumerar idag och att den gör oss sjuka i stället för friska. Den medicinska vetenskapens dåliga insikt i kostfrågor är en del av förklaringen till att vi äter all den skräpmat som finns på affärshyllorna. Kroppen däremot varnar oss åtskilliga gånger med symptom som kvisslor, acne, bölder, huvudvärk och eksem. Vår reaktion på de här symptomen är att använda salvor och huvudvärkstabletter medan ingen åtgärd riktas mot orsakssammanhanget. Samma problem uppstår hos husdjuren, hudbesvär av allehanda slag och likadant gör vi med dem - behandlar symptomen. Inget annat organ kan orsaka så mycket problem som just grovtarmen. Orsaken till problem med tarmen är ju ofta då förstås relaterad till det vi äter och så även för husdjuren.

Funktion
Grovtarmen ligger i nedre delen av matsmältningsområdet och har hand om transport, omformning och utsläpp av fasta avfallsprodukter. Om inte avfallet släpps ut regelbundet kan det ha en förgiftande inverkan på hela systemet. Mental förstoppning eller "mundiarré" är lika nära knutet till grovtarmen som fysisk förstoppning eller diarré. 
Både lungorna och grovtarmen påverkar kroppens utsläpp av toxiner genom sin samverkan; de förra genom koldioxid och tarmen via det fasta avfallet. På grund av ömsesidigt beroende så följs blodstockning i bröstet och svårigheter med andningen (astma) ofta av förstoppning eller diarré.

Enligt organuret är den naturliga tömningstiden för tarmen mellan 5 och 7 på morgonen.

Orsak till sjukdomssymptom, grovtarmen är också ett av kroppens fyra avgiftande organ
Födan och felaktiga matvanor är naturligtvis den största orsaken till tarmproblem. En negativ attityd till mat kan ofta vara en förbisedd faktor som har stor betydelse för tarmhälsan. Maten skall inte ses som en fiende utan en källa till njutning och glädje. Till exempel bör gräl och känslomässiga samtalsämnen bannlysas vid middagsbordet eftersom det påverkar tarmperistaltiken negativt. En rubbad tarmflora kan orsaka mycket skada och orsaka en "läckande" tarm där toxiska ämnen från tarmen kommer ut i blodomloppet och orsakar en hel mängd olika sjukdomssymptom. En störd tarmflora med förekomst av tarmfickor är en grogrund för tarmparasiter och det ökar dess möjlighet att överleva.

Symptom
Sjukdomar som uppstår i grovtarmen är diarré, förstoppning, grovtarmsinflammation (ulcerös colit), hemorrojder, svampinfektioner, cancer med mera, samt att en sjuk tarm orsakar leverbelastning. Andra symptom som kan uppstå är astma, reumatiska sjukdomar framför allt i nacke, axlar, armbågar och handleder. Ländryggsbesvär som trötthet och smärta, ont i höfterna och besvär på framför allt sidan och baksidan av låren ner till knäna är också vanliga symptom från en sjuk grovtarm. 

Tänder och nervsystem
Grovtarmen arbetar på förgreningar som utgår från femte kranialnerven som också kallas trigeminusnerven. Trigeminus består av tre grenar och den 1:a grenen innerverar ansiktet ovanför och runt ögonen och överliggande hudområde, den 2:a grenen innerverar områden som överkäken, dess tänder och håligheter samt överliggande hudområde, den 3:dje grenen innerverar underkäken och motoriska fibrer för tuggmusklerna.

Grovtarmsmeridianen ger också reflexmässiga reaktioner i musklerna fascia lata, rectus femoris, obliouus abdominis och biceps femoris, samt är kopplad till tänderna 14-15-24-25-36-37-46-47.Lungornas meridian är kopplad till bröstkota nr 6 (Th6).

Lungans meridian med tillhörande muskler

Lungorna är ett av kroppens fyra avgiftande organen.
I lungorna sker den gasformiga avgiftningen; man andas in syre som tas upp av det arteriella blodet och andas ut koldioxid, som lämnas av det venösa blodet.
Tittar man på lungornas funktion så skall de rena fukta och värma inandningsluften. Den grövsta filtreringen görs av näshåren medan mindre partiklar fastnar i det slem som täcker slemhinnan överallt i näsan/nosen.

Funktion
Man kan säga att lungorna hänger fritt i bröstkorgen och den kan man likna vid en bur som bildas av revbenen och där botten på buren utgörs av diafragman.
Nu fungerar ju inte lungorna av sig själva utan är sammankopplade med näsan, luftstrupen och luftrören.
Inuti lungorna finns kroppens minsta blodkärl, kapillärerna och dom finns runt varje lungblåsa. Varje lunga innehåller cirka 400 miljoner lungblåsor och ungefär en halv liter luft strömmar in och ut ur lungorna vid varje normalt andetag hos en människa. I vila andas en människa cirka tolv gånger per minut.
Lungorna styrs från andningscentrum i förlängda märgen och där registreras varje förändring i blodets syrgashalt och pH.

Lungorna kontrollerar kroppsvärmen, de vävnader som ligger över musklerna samt huden och kroppsbehåringen. Lungorna har hand om den fysiska energin säger klassikerna dels genom att kontrollera andningens häftighet och djup, dels genom att kontrollera kroppens bildande av vital livskraft.

Enligt organuret är lungans högsta energi mellan 3 och 5 på morgonen och dom är kopplat till TH (bröstkotan) nr 6. Det är vanligt att man svettas under den här tiden på morgonen och kan vakna till och känna sig frusen.

Orsak till sjukdomssymptom
En orsak till besvär med lungorna är stelhet i bröstkorgens muskler, diafragman, magmuskler och nackens muskler. Detta påverkar hur bröstkorgen vidgas och om bröstkorgen inte utvidgas normalt så blir gammal syrefattig luft kvar i lungorna och slemhinnorna blir irriterade av syrebristen. Det leder ofta till kraftig slembildning och man utvecklar inflammatoriska lungsjukdomar. Det har bland annat nyligen konstaterats att utmattning av andningsmusklerna kan uppstå hos människor under intensiv träning och att det påverkar lungfunktionen negativt. En dålig inomhusmiljö kan orsaka många besvär i andningsvägarna och lungorna.

Symptom
Vanliga symptom från störningar i lungorna är neuralgier i bröst och armar, ont i skuldrorna, trötthet, svag röst och tarmproblem. När det blivit en kraftig störning utvecklas astma, astmaallergi, bronkit, lunginflammation, kronisk hosta och förkylningssjukdomar.

Tänder och nervsystem
Lungan arbetar på förgreningar som utgår från sjätte kranialnerven, Nervus abducens, den så kallade sidtittarnerven som kommer ut ur hjärnstammens framsida. Nerven försörjer motoriskt den yttre raka ögonmuskeln som vrider ögat mot tinningen.
Lungmeridianen ger också reflexmässiga reaktioner i musklerna coracobrachialis, anterior serratus, posterior serratus och deltoideus, det finns kopplingar även till interkostalmsuklerna och diafragman. Lungorna är också kopplad till tänderna 14-15-24-25-36-37-46-47.Levermeridianen är kopplad till bröstkota nr 7 (Th7).

Levermeridianen med tillhörande muskler

Levern är ett av kroppens fyra avgiftande organ och den neutraliserar olika toxiska ämnen inräknat alkohol och droger. Därför att det viktigt för människor som intagit mycket gifter att frigöra leverns funktioner.

Funktion
Levern är organismens överlägset största körtel och den filtrerar över 600 liter blod (på en människa) varje dygn. Levern har också mer än 500 olika funktioner, bland annat bryter den ner hormonellt överskott, den bildar aminosyror, bryter ner proteiner och omvandlar dem till socker och fett och lagrar det omvandlade sockret som glykogen som omvandlas till glukos när vi behöver kraft och energi.
Levern avsöndrar galla som är nödvändig för omvandling av de fettlösliga vitaminerna A, D, E och K. Allt blod från magen, mjälten och tarmarna går till levern via portådern och klassikerna säger därför att levern lagrar blod. Levern hjälper till att kontrollera nervsystemets funktioner och en normal funktion är viktig för välbefinnandet och ett väl avvägt temperament.

Orsak till sjukdomssymptom
I dagens vällevnads samhälle är det vanligt att levern belastas och en grundläggande orsak är en förstoppad och förgiftad grovtarm. Levern avgiftar sig via tarmen och om inte tarmen släpper avfallsprodukterna får toxinerna gå via blodet fram och tillbaka mellan lever och tarm.

Symptom från en belastad lever
Vanliga symptom från leverbelastning är huvudvärk, migrän, neuralgiska smärtor i sätet, ont i knäna, hudsjukdomar som klåda och eksem, bihåleinflammation och ögonsjukdomar. Epilepsi och kramper har oftast sitt ursprung från en leverstörning och även hjärtsjukdomar och levern är oftast inblandad i diabetessjukdomar. Andra mycket vanligt symptom från levern är också trötthet och häftigt humör (hetlevrad).

Tänder och nervsystem
Levern arbetar på förgreningar som utgår från sjunde kranialnerven, ansiktsnerven.
Ansiktsnerven har två delar, den större motornervroten, som kan kallas den egentliga ansiktsnerven, och den mindre, sensoriska nervroten. Tillsammans påverkar de nervsignaler till ansiktsuttrycksmusklerna och till tår- och spottkörtlarna, samt påverkar smaksignaler från de främre två tredjedelarna av tungan och beröringssignaler från ytterörat.

Levermeridianen ger också reflexmässiga reaktioner i musklerna pectoralis major och Rhomboideus. Levern är också kopplad till tänderna 13-23-33-43. Belastning på levern ger ofta gula hörntänder. Enligt organuret har levern sitt högsta flöde mellan klockan 01 och 03.Gallmeridianen är kopplad till bröstkota nr 8 (TH 8)

Gallmeridianen och tillhörande muskler

Alla de övriga meridianerna måste fatta sina beslut i gallblåsan säger klassikerna och enligt dem har alla de andra organens inställning sitt upphov i gallblåsans energi. Gallblåsan kontrollerar beslutsfattande och levern kontrollerar planering. Överaktiv galla orsakar ofta ilska, en underaktiv galla bidrar till att man sväljer sin ilska och det bildas gallstenar i stället.

Funktion
Så varför är då gallan så betydelsefull - jo alla de övriga ihåliga organen transporterar "orent" eller för kroppen främmande ämnen som föda, vätska och avfallsprodukter. Endast gallblåsan transporterar uteslutande "ren" vätska. Gallan produceras i levern och den innehåller gallsyra och bilirubin. Gallsyran bryter ner fetter i tarmen och bilirubin är en slaggprodukt som härstammar från använda röda blodkroppar. Det är bilirubinet som ger avföringen den bruna färgen, om gallan inte kommer ut i tarmen blir avföringen ljus och fet och flyter i toalettstolen. Gallan kan även innehålla både kalk och kolesterol.

Orsak till sjukdomssymptom
Gallblåsans energikanal är den mest förgrenade och genomkorsar hela kroppen utom armarna. Den löper i ett zigzagmönster över huvudet och en blockering i denna meridian orsakar många olika symptom. Känslomässiga obalanser kan vare en bidragande orsak till gallstörning, felaktig kost en annan och pankreassjukdomar kan också orsaka symptom.

Symptom från en störd galla
I överdelen av kroppen kan symptom som ögonflimmer, migrän, huvudvärk, tinnitus, yrsel, öroninflammation, åksjuka, ansiktsförlamning, bihåleinflammation, nackspänning som kan övergå i tortikollis. Symptom från matsmältningen är dålig nedbrytnings av fetter som kan leda till gallsten, gallsten, ökad risk för blodproppsbildning och förfettning av kranskärlen. Symptom neråt i kroppen är höftledsbesvär, ischiassmärtor, knäsmärtor, smärtor som går ut i skulderpartiet och ländryggssmärtor.

Tänder och nervsystem
Gallan arbetar på förgreningar som utgår från åttonde kranialnerven, hörsel och balansnerven.
Gallmeridianen ger också reflexmässiga reaktioner i musklerna deltoideus- och popiliteusmusklerna. Gallan är också kopplad till tänderna 13-23-33-43. Belastning på gallan ger ofta gula hörntänder och gula ögonvitor. Enligt organuret är gallans högsta energi mellan 23 och 01.Trippelvärmarmeridianen är kopplad till bröstkota nr 9 (TH 9)Meridianen är inte knuten till något organsystem utan de tre värmarna motsvarar uppdelning av torson:
Övre värmaren omfattar lungorna, hjärtat och övre magmunnen. Mellersta värmaren omfattar magen, pankreas, mjälten, lever och galla, den kontrollerar födans rörelser och är central för näring till både kropp och själ. Nedre värmaren omfattar tarmarna, njurar, urinblåsan och reproduktionsorgan. Fungerar som katalysator energiomvandlingen. Är "avloppsdiket" eftersom den är med och för bort resterna.

Funktion
Trippelvärmaren styr aktiviteter som omfattar alla organen; den förenar andningen, matsmältningen och utsöndringen till en enegihelhet. Meridianen är knuten till hypotalamus, är länken mellan nervsystemet och det autonoma nervsystemet, hjärtat, reglerar kärlväggarnas tonus och särskilt dess svar på känslor samt känslornas påverkan på magen. Meridianen kontrollerar hypofysen som reglerar produktionen i alla endokrina körtlar, reglerar kroppstemperatur, aptit och törst.

Orsak till sjukdomssymtom
En blockering i meridianen kan orsakas av stress, depression, pubertet, menopaus, hormonbehandling och näringsbrist.

Symptom från en störd trippelvärmare
Försämrad hörsel, dövhet, Meiers, öronsus, yrsel, inflammation i yttre hörselgången, ansiktsförlamning och trigeminusneuralgi. Eksem på armbågarna, psoriasis, tennisarm, senskideinflammation i underarmarna. Störningar i det hormonella systemet, diabetes, Morbus Addison, ämnesomsättningsrubbningar och hälseneinflammation.

Tänder och nervsystem
Trippelvärmare arbetar på förgreningar som utgår från nionde kranialnerven, tung-svalgnerven. Den leder information till de muskler som sköter sväljningen, tar emot information om smak från tungans bakre del samt känseln i svalget. Trippelvärmaren ger också reflexmässiga reaktioner i gracilis-, astorius-, soleus- och gastrocnemiusmusklerna. Trippelvärmaren är inte knuten till några tänder. Enligt organuret är trippelvärmarens högsta energi mellan 21 och 23. Cirkulationsmeridianen eller Hjärtsäckens meridian 
är kopplad till bröstkota nr 10 (TH10)

Cirkulationsmeridianen och tillhörande muskler

En huvuduppgift för denna meridian är att skydda hjärtat, detta såväl fysiskt som energimässigt. Hjärtsäcken är en läs, fibrös säck runt hjärtat och omsluter ett glatt oljigt membran som förhindrar friktion när hjärtat slår. Klassikerna säger: "Eftersom hjärtat är kung över alla andra organ får det onda inte lov att nå fram dit, hjärtats onda bärs därför av hjärtsäcken. Hjärtsäcken är hjärtats minister och dörren till glädje och lycka". Den påverkar intima och hjärtliga förhållanden.

Funktion
När hjärtat är balanserat och starkt sköter det den strömmande blodmassan med mängden av endokrina, serologiska beståndsdelar, ämnesomsättningsprodukter och har kontroll över kroppens kärlsystem.

Orsak till sjukdomssymptom
Påfrestningar, chocker, blodtrycksmediciner, vätskedrivande mediciner, hormonella obalanser, felaktig sammansättning av blodet, oxidationsrubbningar och kärlförträngningar.

Symptom från störd hjärtsäcksmeridian
Angina pectoris, hjärtklappning, förfettningar i kranskärlen, infarkt, stroke, smärtor i bröstet och hjärttrakten, sömnstörningar, blodtrycksförändringar, höftleds och knäförslitningar.

Tänder och nervsystem
Hjärtsäckens meridian arbetar på förgreningar som utgår från tionde kranialnerven - vagusnerven. Vagusnerven sträcker sig från skallbasen ner genom halsen, ansluter sig till matstrupen, passerar genom brösthålan, tar sig igenom diafragma tillsammans med matstrupen och splittrar upp sig i sina slutgrenar i övre delen av bukhålan. Nerven försörjer motoriskt svalgets muskler tillsammans med nionde hjärnnerven som försörjer mjuka gommens/gomseglets muskler tillsammans med femte hjärnnerven som har hand om stämbandsmuskulaturen. 
Vagusnerven ger också reflexmässiga reaktioner i gluteus medius-, gluteus maximus-, adductoris- och piriformismusklerna. Meridianen är inte knuten till några tänder. . Enligt organuret är meridianens högsta energi mellan 19 och 21.Njurarnas meridian är kopplad till bröstkota nr 11 (TH 11)

Njurarnas meridian och tillhörande muskler

Njurarna kontrollerar vatten och tar emot energi från de ihåliga organen och lagrar den. Överskottsenergin som lagras i njurarna den frigörs sedan tillbaka till olika organmeridianer allt efter behov. Alla livsprocesser, från skapande till upprätthållande, påverkas av denna meridian. Av den lagrade energin framställs reproduktiv energi som tar from av sperma och ägg. Njurarna är roten till allt liv och allt växande säger klassikerna.

Funktion
Njurarna är ett av de fyra avgiftande organsystemen. De står i förbindelse med benen och märgen och påverkar binjurar och bisköldkörtlar och det finns ett nära samband med ryggraden eftersom njurarnas muskelmeridian stiger utmed ryggraden. Nära 1 500 liter blod passerar genom njurarna på ett dygn. Njurarna reglerar kalium och natrium och har stor betydelse för friska ögon.

Orsak till sjukdomssymptom
Belastning och funktionsstörning i njurarnas funktion har ofta samband med lågt intag av vatten, diarré, tungmetallförgiftning, vad man äter, ålder, medicinering och även en belastad lever kan orsaka funktionsstörning på njurarna.

Symptom från störning i njurfunktionen
Njurarna kan orsaka besvär som staser i brösthålan med astmatiska symptom och angina pectoris liknande tillstånd. Reumatiska symptom i kroppens små leder, bechterews sjukdom, hudproblem i form av nässelutslag, starkt kliande knotter och blåsor. Eksem på händer och fötter, bensår, vadkramp och problem med nacken. Även störningar i bisköldkörtlarna förekommer vilket kan orsaka njursten.

Tänder och nervsystem
Njurmeridianen arbetar på förgreningar som utgår från elfte kranialnerven - n.accessorius, som egentligen består av två grenar, en del går in i vagusnerven och den andra söker sig till nick- och kappmusklerna. Njurmeridianen ger också reflexmässiga reaktioner i trapetzius superior-, iliacus och psoasmusklerna. Njurmeridianen är kopplad till tänderna 11-12-21-22-31-32-41-42. . Enligt organuret är njurarnas högsta energi mellan 19 och 21.Urinblåsans meridian är kopplad till bröstkota nr 12 (TH 12)

Urinblåsans meridian och tillhörande muskler

Urinblåsan påverkar starkt ryggmärgen och nerverna. Ett pansar längs denna meridian är ett vanligt resultat av de emotionella spänningar som det dagliga trycker från vår omgivning skapar.

Funktion
Urinblåsans uppgift är att upprätthålla en normal vätskenivå i kroppen. Urinblåsans och njurarnas meridian utgör ett par och urinblåsan spelar en avgörande roll för att stimulera och reglera njurarnas funktion.

Orsak till sjukdomssymptom
Belastning på njurarna är ofta en orsak till besvär med urinblåsan.

Symptom från störningar i urinblåsan
Ryggradssjukdomar som skolios och andra problem med ryggmusklerna, inflammation i ischiasnerven, inkontinens, sängvätning, urinvägsinfektion, kroniska hudsjukdomar, ledgångsreumatism och gikt är några av symptomen.

Tänder och nervsystem
Blåsmeridianen arbetar på förgreningar som utgår från tolfte kranialnerven - n. hypoglossus som försörjer tungans muskler och möjliggör tal och sväljning. Blåsmeridianen ger också reflexmässiga reaktioner i erektor spinae-, fibularis longus-, tibialis och peroneusmusklerna. Blåsmeridianen är kopplad till tänderna 11-12-21-22-31-32-41-42. . Enligt organuret är blåsans högsta energi mellan 17 och 19.
De tolv kranialnerverna
De tolv cellsalterna Läs om lilla kretsloppet här
Kroppens mikrokosmiska center
Färger för din hälsa