tisdag 7 september 2021

Skadade binjurar

  • BINJURARNA - DEN TIDSINSTÄLLDA BOMBEN

Binjurarna hör till den inre sekretionen i det hormonella systemet.
Binjurebarken bildar bl a  cortisol. Cortisol är det hormon som reglerar lymfocyternas, de vita blodkropparnas aktivitet, immunförsvarets soldater kan man kalla dom för. Genom att skapa antikroppar bekämpar dom virus, bakterier, sjukdomar och giftiga ämnen.
Cortisonet är i sin tur reglerat av ett hormon, som bildas i framloben på hypofysen, som heter adrenocorticotropin eller ACTH och det reglerar hur mycket cortison som binjurarna skall producera, mer eller mindre beroende på hur mycket cortison som finns i kroppen.

Det finns alltså ett fint samspel mellan hypofysen och binjurarna i den inre sekretionen som riktar in kroppens försvarsmekanismer mot punkter där det uppstår problem.
När systemet är i normal balans känner de vita blodkropparna utan svårigheter skillnad på vän och fiende. Dom vänder sina kemiska vapen mot fienden. Dom angriper inte kroppens egna friska vävnader.
Genom den forskning som bedrivits är vaccinering grunden till skadade binjurar, dagens kommersiella foder påfrestar ytterligare immunförsvaret.

Forskning som genomförts vid obduktioner säger följande: Under mikroskop befanns binjurarnas vävnaderna vara i mycket dåligt skick. Det saknades innehåll i delar av cellerna och uppbyggnaden stämde inte heller och det var likadant vare sig det handlade om unga eller gamla djur. det fanns ofta inflammerad och blödande vävnad i binjurarna.

Alla undersökningar visade inte skadad vävnad på binjurevävnaden, men cortisonhalten hos de sjuka djuren var under det normala.

Hur påverkar denna brist systemet. Om det inte finns tillräckligt med cortison för att kontrollera lymfocyterna, kan dessa då reagera otillfredsställande på främmande ämnen? Genom laboratorieanalyser mättes utsöndringen av antikroppar, de proteiner som hjälper kroppen och vetenskapligt kallas för immunglobuliner. I testen fann vi i många fall att värdena på antikropparna antingen var för höga eller för låga.

De antikroppar som undersökes var IgA, IgM och IgG.


IgA utsöndras av lymfocyterna i kroppens slemhinnor. Därför finns det i matsmältningsapparaten, andningsorganen och urinvägarna. IgA är ansvarig för att skydda dessa områden genom att neutralisera främmande kroppar som kommer in där.

IgM är en primitiv antikropp, som när den utsöndras i blodet, verkar som en vägspärr för att minska hastigheten på virus, bakterier och andra främmande kroppar när dom upptäcks i blodet. Detta är ett försvar i första linjen.

IgG är en andra linjens mera utvecklade försvarszon. Dom här antikropparna har speciella biokemiska vapen för att tillintetgöra vissa farliga ämnen som kommer in i kroppen.

Vid studier på sjuka valpar fann man att dom hade brist på både cortisol och antikroppar. Tillfördes valpen cortison steg antalet antikroppar! Enligt normalt medicinskt tänkande borde cortisonet sätta ner immunförsvaret och minska antalet antikroppar. Man kom underfund om att cortison kunde skapa normala antikroppar i stället för att minska dem.

Slutsatsen är att djur med skador på barken där det inte procuceras tillräckligt eller felaktigt med cortisol kommer det cortison som tillförs utifrån att användas i stället för det narurliga cortisolet. Cortisonet (medicinen) minskar och normaliserar produktionen av ACTH i hypofysen, vilket skulle ske om det fanns tillräckligt med naturligt cortisol. Detta i sin tur minskar mängden estrogen producerat i barken.


ESTROGENFör mycket estrogen kan bland annat minska antikroppsaktiviteten. När mansatte in behandling med cortison som ersättare för cortisolet så stabiliserades  estrogenet och en bättre biokemisk miljö skapades, där lymfocyter och antikroppar kunde fungera normalt igen.

Alltså. behandling med cortison stoppar överskottet av ACTH vilket i sin tur stoppar överskottet på estrogen från barken vilket återger immunförsvaret en mormal funktion. Produktionen av estrogen från äggstockarna påverkas inte?

Om ett djur har friska binjurar kan medicinering med cortison verka nedsättande på immunsystemet på grund av att det då blir förmycket cortison i kroppen.

Om man tittar på den naturliga funktionen av hur cortisol fungarar. Som vi sett kan detta hormon vara ineffektivt, otillräckligt eller oanvändbart på grund av skador i barken, avbrutna hormonella samspel eller åldrade binjurar. Det innebär att det har för liten eller ingen reglerande effekt på lymfocyterna som utan varje hinder, utan att vara skyddade, utan kontroll reagerar planlöst och producerar antingen för lite eller för mycket antikroppar.

Varje förhållande utom det rätta betyder bekymmer. Finns det för många antikroppar kommer dessa att anfalla främmande ämnen, som dom är till för att göra, men dom kan också komma in i friska vävnader och börja angripa denna på samma sätt. Immunförsvaret kan faktiskt börja förgöra kroppen den är satt att försvara.

Om det å andra sidan finns för få antikroppar får främmande mikroorganismer och toxiner fotfäste och ger skador och sjukdomar. I båda fallen har kroppen förlorat sitt skydd och är sårbar intill förintelse.

Det finns många olika kombinationer av felaktiga funktioner och sjukdomar därför att det finns många kombinationer av obalanser i det endokrina systemet och immunförsvaret.

Hypofysen stimulerar barkens mellanlager att insöndra cortisol. Men om insöndringen av cortisol är för låg stängs hypofysens produktion inte av, samarbetet fungerar inte. Vad händer då med det ACTH som insöndras när hypofysens hormonkran inte stängs av? Det inre lagret i barken, det som producerar sexhormonerna androgen och estrogen stimuleras i stället av ACTH överflödet. Om androgenerna blev för höga utvecklar hunden/hästen nymfomani, ston/tikar blir som hingstar/hanar, de blir översexuella.

Obalansen i estrogenerna, höga eller låga värden, betyder problem.


För mycket estrogen, precis som med histamin, kan få de fina blodkärlen att släppa igenom mera av föroreningarna i blodet ut i kroppens vävnader. Detta orsakar inflammationer (t ex lunginflammation) och irritationer.
För mycket estrogen stimulerar också hypofysens chef, mellanhjärnan, som utsöndrar ett ämne som kallas cortico utlösningsfaktor, och detta ämne kommer ut i kroppen. Det gör att kroppen utsöndrar mer ACTH, vilket gör att mer estrogen utsöndras. Rundgången är fullständig och problemen blir hela tiden större.
För mycket estrogen hämmar också lymfocyternas och antikropparnas verksamhet, vilket gör att dessa inte blir så effektiva.
Överskott på estrogen binder och gör sköldkörtelhormonet thyroxin mindre aktivt. Detta reglerar hela ämnesomsättningen och är utomordentligt viktigt för god hälsa. Det påverkar även kroppstemperatuern och omvandlingen av socker till energi.

Oftast sätter man inte estrogenet i samband med symptom som anses vara klassiska vid tecken på låg thyroidhalt som till exempel fetma, förlust av päls och orörlighet. Om man testar thyroidhormonet i blodet är det oftast normalt.

Vad som händer är att estrogenet binder thyroideahormonet och nedsätter dess verkan i hela kroppen. Emellertid visar blodtesterna att tyroideahormonet finns i normala mängder. Men sanningen är att det har gjorts overksamt av estrogenet.

Förutom de klassiska tecknen på nedsatt tyroidhormonhalt kan denna blockering ha en obestämbar effekt på immunförsvaret. Det kan förändra lymfocyternas förmåga att svara normalt på främmande och giftiga ämnen.

Cortisolet är också mycket sårbart mot varje utsöndring av estrogen. Djuren som  undersökts hade alla obalanser i cortisolet. Finns det för mycket estrogen binder detta cortisol till sig och gör det oanvändbart, samma effekt som det har på thyroideahormonet. Så hur litet cortisol som det fördärvade systemet än producerar, blir det neutraliserat av det endokrina systemet som inte alls fungerar.

Precis som för mycket estrogen kan neutralisera tyroidfunktionen kan en abnormt låg halt ha samma effekt. Tyroidhormonet finns där men kroppen kan inte utnyttja det.

Äggstocksestrogenet finns bara hos hondjuren och ger i huvudsak en lämplig miljö i livmodern för befruktning, lämplig miljö för ägget och näringstillförseln till fostren.

Binjureestrogenet är mera direkt involverat i hormonala funktioner och i immunförsvaret i hela kroppen.

De vanligaste obalanserna


Så här sårbara är djur om dom har ett fördärvat endokrin-immunsystem. Detta tillstånd förklarar djurens abnorma känslighet mot allergier, epileptiska anfall, förändrat uppförande, klåda och varför dessa djur har så liten motståndskraft mot virus och bakterier.

1. Båda könen som har skadad bark som den enda felaktigheten.
För mycket ACTH ger för mycket estrogen som binder det cortisol som finns plus att thyroideahormonet ger abnorm lymfocyt och antikroppsaktivitet.
Resultat: Allergier, auto-immunitet, omfattande demodex (skabb), furunkulos, sår på grund av slickande på tassarna, epelepsi och onormalt uppförande, kroniska virus, svamp och bakterieinfektioner.
Hos tikar orsakas även skendräktighet, cystor på äggstockarna, livmoderinflammation och juvertumörer.

2. Kastrerade tikar med både skadat mellanlager och skadat inre lager (där estrogen bildas).
För mycket ACTH ger för litet estrogen och blockerar hela tyroidutnyttjandet och ger abnorm lymfocyt och antikroppsaktivitet.
Resultat: allergier, auto-immunitet, epelepsi, abnormt uppförande, virus och bakteriella infektioner, inkontinens.

Det felaktiga cortisolet orsakar ett nedbrytande av skyddet i tarmväggen, där IgA antikropparna antingen förekommer i överskott eller underskott. Detta ger toxiner och orenheter i fodret och skadliga bakterier möjlighet att komma in i blodomloppet.

Ju allvarligare skadorna på binjurarna är, ju känsligare är dom för stress, föroreningar i fodret och bakterier som kommer i deras väg.

Skillnaden på en enkel allergi och en komplett auto-immun kollaps av hela kroppen, där försvarscellerna inte längre vet vilka som är kroppens egna celler, kan bero på graden av skador på barken.

Addison och Cushing syndrom är andra binjuresjukdomar.

Addisons sjukdom innebär att kroppen inte kan reglera kalium och natrium. Obalansen i mineralförhållandet leder till kräkningar och diarréer, muskelförtvining och slutligen hjärtstillestånd.

Cushing's Syndrom omfattar för mycket produktion av cortisol, en förvärvad sjukdom. Den leder till fetma, förlust av pälsen, omåttligt drickande och urinerande och förkalkning av skinnet.

·    Ett djur med handikappade binjurar utvecklar allergier får också allergiska reaktioner på miljögifterna.

  •       Ett djur vars immunförsvar kämpar mot de allergiframkallande ingredienserna i ett dåligt foder har mindre kapacitet att kämpa mot andra allergiframkallande ämnen.
  •       Ett djur som har brist på mineraler saknar de byggstenar i kroppen som behövs för att behålla ett bra immunförsvar.
  •       Andra oväntade faktorer som dyker upp kan överbelasta hela systemet och det finns inga reserver till för att slåss på en andra front.
  •       När djuren ständigt blir angripet av loppor, insekter, parasiter, fästingar, kvalster, ja påverkan från omgivningen som kan ske när som helst, så har de utvecklar allergier med underliggande sjukdomar.

Vaccinering, skadade binjurar, genetiska defekter, utfodringsfel, mineral-, enzym- och proteinbrist, det är de primära orsakerna till djurens ohälsa. 

Källa: D.V.M Alfred J. Plehner, Martin Zucker

 

onsdag 21 juli 2021

Husdjursfoder, ett kemiskt kalas

 DET HÄR ÄR VAD HUNDAR OCH KATTER OFTAST VISAR ÖVERKÄNSLIGHET MOT 


Torrfoder

Ris, bryggeriris (risskal), biprodukt från annan industri. Katastrofal insulinpåverkan, påverkar syra/bas-balansen negativt orsakar sur mage. Arsenik finns i allt ris mest i skalet.

Arsenik finns i två huvudformer, organisk och oorganisk. Oorganisk arsenik är den som är giftig för människan. Mängden oorganisk arsenik du får i dig beror mest på hur mycket av ämnet som finns i dricksvattnet och hur mycket spannmålsprodukter du äter, framför allt ris.

Grundvatten som är förorenat med arsenik används för bevattning i många länder bland annat spannmål och rot- och bladgrönsaker. Ris verkar vara särskilt mottagligt och kan lagra höga halter. Efsa:s och Livsmedelsverkets uppskattade intag av arsenik ligger nära det referensvärde för negativa hälsoeffekter som identifierats av Efsa på 0,3 och 8 µg/kg kroppsvikt och dag. Efsa uppmanar medlemsstaterna att minska arsenikexponeringen så mycket som möjligt. Resultaten från Livsmedelsverkets undersökningar visar att risbaserade produkter kan vara en betydande källa till oorganisk arsenik i Sverige. Doser på 150 mg kan det vara dödligt. 


Ris

WHO har klassat arsenik som cancerframkallande. Risken för cancer vid långtidsexponering via dricksvatten som innehåller 10 μg arsenik per liter har uppskattats till cirka tre fall (lung- och urinblåscancer) per 1000 exponerade personer. Denna risk är högre än den lågrisknivå på ett extra cancerfall per 100 000 exponerade som brukar betraktas som "acceptabel" när man sätter hälsobaserade riktvärden.

Arsenik som intas med mat/foder verkar i kroppen genom att blockera de enymer som används för cellernas kraftförsörjning vilket leder till att kapillärerna i tarmslemhinnan förlamar och drabbar mage- och tarm med buksmärtor kräkningar och diarré som följd. Sväljsvårigheter, diarré som kan leda till uttorkning, blod i urinen, muskelkramper och svår törst. Vitlöksandedräkt kan också vara ett symptom på förgiftning. 
Arsenik finns i vissa vacciner, bekämpningsmedelsindustrier, ris, spannmål grönsaker, fisk och skaldjur, besprutnings- och avlövningsmedel, lim, kosttillskott som innehåller alger, dolomit, kalkhaltiga havsalger och dricksvatten.

Det finns rätt höga mängder arsenik i tillskottsfoder för sällskapsdjur som innehåller fisk, andra vattenlevande djur och produkter som framställs därur och/eller algmjöl och foderråvaror som framställs av alger. Beredningar av foder för särskilda näringsbehov som frigörs under lång tid med en koncentration av spårelement som är mer än 100 gånger högre än det fastställda gränsvärdet i helfoder. Kalciumkarbonat, magnesiumkarbonat, magnesiumoxid, magnesiumkarbonat, järnpartiklar som används som spårämnen, fodertillsatser som hör till gruppen blandningar av spårelement, zinkoxid, manganoxid och kopparoxid innehåller högre värden än satt gränsvärde. 

Ris och riskli innehåller höga värden av arsenik och bör av den orsaken inte användas som daglig utfodring i djurfoder.

EU har godkänt användningen av hybrid GMO-majs som är extra tålig mot såväl vissa insektsarter som vissa ogräsmedel. Den nya majssorten är en korsning av fyra majssorter och godkännandet gäller bland annat livsmedel och foder.

Majs, förutom att majs är ett av de mest genmodifierade och allergiframkallande spannmålen så är det också en av de vanligaste ingredienserna i de kommersiellas hundfodren, en billig ingrediens som är mycket populär. Vad som också kan vara bra att veta är att majs innehåller aminosyran tyrosin som är ett förstadium till adrenalin, noradrenalin och dopamin. I många hundfoder är majs en första ingrediens, och innehåller fodret även kyckling, som i regel utfodras med majsmjöl, så finns det även där rester av tyrosin. Har man då en hund som är överenergisk, lättstressad och rädd så ger alltså utfodring med majs hela tiden ett stresspåslag och kan även orsaka att hunden blir aggressiv också. 
Majs är också en värsting när det gäller innehållet av ett gluten- och kaseinliknande proteotoxin, zein. Zein har visat sig ha katastrofalt inflytande på signalsubstanser som serotonin och dopamin. Det blockerar även inlagringen i hjärnans celler av aminosyran tryptophan. En studie har gjorts på djur som visar att inlagring i cellerna av den viktiga substansen tryptophan åtföljs av motsvarande aktivering av de livsviktiga signalsubstanserna serotonin – den lugna själens signalsubstans och melatonin – dygnsrytmens och sömnens signalsubstans. Balansen mellan serotonin och de andra signalämnen dopamin, noradrenalin och adrenalin är en avgörande faktor för välmåendet, inte ett av dessa ämnen för sig.
Majs har heller inte varit någon naturlig kost för hundar, inte förrän 1956, då det första torrfodret såg dagens ljus. Det var först då det blev populärt att ge hundar kolhydrater, och orsakerna till detta är att det är billigt och att det var nödvändigt för att skapa en torrfoderkula. Om man tillför majs i produkten blir det kort och gott billigare och enklare att producera. De flesta torrfoder är med andra ord billig snabbmat.
Majs innehåller ofta mögelsporer som aflatoxin.

Majsstärkelse består endast av stärkelsen i majskornet. Majsstärkelse innehåller ca. 87 % kolhydrater, 12 % vatten och 1,7 % fibrer. Majsstärkelse är ett näringsfattigt livsmedel, och majsstärkelse har högt GI.

Ris och majs är ofta huvudingredienser i djurfoder.

Ett av veterinär rekommenderat foder för hund med njursvikt
Sammansättning: ris, majsmjöl, animaliskt fett, majsgluten, majs, hydrolyserat animaliskt protein, betmassa, vetegluten*, mineraler, fiskolja, vegetabilisk fiber, sojaolja, psylliumfrön/skal, frukto-oligosackarider, mono- och diglycerider av palmitin- och stearinsyror förestrade med citronsyra, tagetesextrakt (innehåller lutein). 
Proteinkällor: majsgluten, hydrolyserat animaliskt protein, vetegluten*. *L.I.P.: protein utvalt för dess mycket höga smältbarhet.
Första och andra ingrediens är alltså ris och majs.

Vegetabiliskt protein finns i många foder, och framställs av bland annat vete (vetegluten), ris, ärtor, majs och soja. Ett "smart" sätt att dölja produkter som de vet att många inte vill ge. Risproteinpulver tillverkas genom att mala upp riskorn och behandla dem med ett enzym som separerar stärkelsen (kolhydrat) från proteinet. 

Att spannmål och andra cerealier uteslutits kan vid första anblicken verka positivt, men fortfarande gäller samma tillverkningstekniska regler som för alla andra torrfoder; något bindemedel måste tillsättas för att små kulor ska kunna formas. Detta har man löst genom att ersätta spannmål och cerealier med andra stärkelserika produkter som t ex baljväxter (linser, ärtor) och potatis i olika former och skepnader som färsk potatis, torkad potatis, potatispulver eller potatisflingor. 

Därmed blir begreppet spannmålsfritt vilseledande för konsumenten, eftersom det är lätt att tro att fodret har ett för djuret mer naturligt innehåll. Men det finns inget som talar för att baljväxter, potatisflingor och potatispulver är naturligare för ett köttätande djur än spannmål och andra cerealier. Visserligen slipper man ifrån gluten, men stärkelse har minst lika negativ effekt på ett köttätande djurs matsmältning som gluten har. 

Betmassa är gasbildande och ökar vikten i maginnehållet kraftigt och kan orsaka magomvridning, används som utfyllnad.

Bovete innehåller väldigt lite protein 11,1 g  men 65,3 g kolhydrater / 100 g. Bovete ser jag att många hundar är överkänsliga mot eftersom det finns ett ämne i örten som kan orsaka besvär med huden.

Fermentarade grönsaker. I en kontrollerad process får råvaran jäsa, och kolhydrater omvandlas till bland annat mjölksyra, vilket förändrar både smak, doft och konsistens. Kan de bakteriestammar som används vara nyttigt att ge hela tiden, år ut och år in?

Cellulosa - ätbart trä* är också en typ av fiber som är restprodukter av lant- och skogsbruk, som ofta används som bulk i hundfoder, det har ett lågt energiinnehåll och hunden kan inte smälta det, och det kan hjälpa till att öka mättnadskänslan och förbättra avföringen, och hunden får i stället äta en större mängd mat man kan även se att hunden gör voluminösa bajshögar. Cellulosan och stärkelsen kan inte brytas ned utan stannar kvar och lägger sig även den som en klistrig beläggning på villi i tunntarmen med näringsbrist som följd. Cellulosa framställs i huvudsak av bok och björk men återvinns även av returpapper. 

*Restprodukter av lant- och skogsbruk som halm, grot eller sågspån tros kunna omvandlas till värdefulla livsmedel. Det menar en grupp forskare från SLU som har fått 7,5 miljoner kronor till sitt projekt "Ätbart trä – förädla lignocellulosa till värdefulla livsmedelsingredienser genom mikrobiell fermentering" av forskningsrådet Formas. / Process Nordic

Vegetabiliska fibrer kan var från halm eller avfall av trä agglomerat* med mineraliskt bindemedel.
*kraftigt sönderdelade större och mindre stenar.

Xylitol - Björksocker
Rapporteringen av xylitolförgiftningar hos hund har ökat i USA, vilket man tror beror på att användningen av xylitol ökat och även dess användningsområden. Xylitol tycks vara en helt ofarlig produkt för både människor och många andra djur. Människa kan i värsta fall få osmotisk diarré vid överkonsumtion. Hund är dock ett undantag och kan vid förtäring av låga mängder xylitol få mild hypoglykemi. Vid högre doser kan xylitol ge allvarlig hypoglykemi som kan leda till döden om hunden inte snabbt får intensivvård.

Nya studier tyder också på att hundar kan utveckla leversvikt efter förtäring av xylitol. Hundars absorption av xylitol från magtarmkanalen skiljer sig åt gentemot andra djur och människor. Hundar absorberar det xylitol som intagits nästan fullständigt. Absorptionen sker dessutom mycket snabbt till skillnad från de flesta andra djur och människor, vilka absorberar både långsammare och mindre andel av det xylitol som intagits.
Hundar får en dosrelaterad insulinfrisättning av xylitol som kan vara upp till sex gånger så hög som vid samma dos glukos. Vad som orsakar denna insulinfrisättning vet man inte ännu. Det finns dock teorier om att det skulle vara en metabolit från xylitol som orsakar frisättningen eller att det är xylitol i sig själv som orsakar den. Att informera djurägare om xylitols toxicitet är mycket viktigt då det kan få mycket allvarliga konsekvenser för hunden och eftersom xylitol idag förekommer i väldigt många produkter, vilket utgör en stor risk för att hundar drabbas. SLU 
Xylitol, är ytterst farligt för hundar eftersom det förstör djurens lever. Xylitol finns polymin. 

Glucovett innehåller inte längre Xylitol.

Metacam: Aktiv substans: Meloxikam 1,5 mg (ekvivalent med 0,05 mg per droppe). Hjälpämnen: Natriumbensoat 1,5 mg (ekvivalent med 0,05 mg per droppe), sorbitol (flytande), glycerol, sackarinnatrium, xylitol, natriumdivätefosfat­dihydrat, kiseldioxid (kolloidal, vattenfri), hydroxietyl­cellulosa, citronsyra, honungsarom, renat vatten.
Källa: Fass

Kan då den cellulosa som finns i djurfoder innehålla xylitol och orsaka hypoglykemi hos hundar?

Hydrolyserat Proteinhydrolysat*, proteiner från vad? Broskhydrolysat* brosk från vad?Kräftdjurshydrolysat från fiskindustrin? Mjölkproteinhydrolysat, det här är mjölkprotein från annan industri, mjölken man använder är otjänlig som människoföda.

Fjäderhydrolysat. Årligen dumpas miljontals ton fågelfjädrar till ingen nytta. Forskare i bioteknik vid Lunds Tekniska Högskola har identifierat och förfinat en mikroorganism, en bakteriestam, som kan omvandla olika former av organiskt avfall till produkter för exempelvis mat och foder. Som djurfoder kan de ersätta fiskmjöl och sojaprotein, som idag importeras, vilket är bra sett ur ett kostnadsperspektiv. En sak att beakta är vilka toxiska ämnen fjädrarna innehåller, det är nämligen inga vilda fåglar utan industriuppfödda fåglar som fjädrarna plock.

Omvandlingsgraden är hög: ett kg fjädrar blir 900 gram protein. Allt protein i fjädrarna används.

*Hydrolyserat protein: Kan utvinnas ur i stort sett vad som helst! Man har alltså tagit vävnad från någonting och exempelvis genom tillsats av saltsyra eller enzymer, kokning eller jäsning spjälkat proteinkedjor i dess minsta beståndsdelar – aminosyror. Proteinet är alltså totalt nedbrutet kan inte längre sägas innehålla något protein från källan, men det är likväl protein.
Detta används t.ex. i hundfoder som används till hundar med misstänkt födoämnesreaktion ("foderallergi"), dock behöver proteinet vara väldigt hydrolyserat för att det ska fungera för allergiker, så det räcker inte med att fodret innehåller "hydrolyserat" protein för att det ska kunna användas till misstänkta allergiker, man behöver även kontrollera hur pass hydrolyserat det är. 

Jäst förgiftar hunden på så vis att det kan leda till berusning. Jästsvamparna tål miljön i magsäcken och kan fortsätta jäsa i hundens mag- och tarmkanal. I många foder ingår spannmål som t ex vete och blandar man jäst, vetemjöl, socker och vatten blir det en ”bulldeg”. Bulldeg jäser i magen och orsakar symptom som alkoholpåverkan och som gör hunden berusad.

Levern förbränner alkoholen. Allt som tas upp av blodet i tunntarmen följer med till levern innan det förs vidare ut i kroppen. I levern finns en stor mängd av ett enzym som kallas alkoholdehydrogenas, förkortat ADH. Det är det här enzymet som bryter ned den största delen av alkoholen i kroppen.

Bryggerijäst från öltillverkning och jäst orsakar en kraftig reaktion i tarmen med störd tarmflora som orsakar självförgiftning och belastar levern. Malt är säd som fuktats och fått gro så den skall omvandlas till maltsocker och användas vid bryggning av öl. Maltpulver är gjord av en blandning av malt från säd, vetemjöl och indunstad helmjölk. Deklarerar men att ett foder är fritt från säd och det innehåller malt och maltpulver så stämmer inte deklarationen överens med verkligheten.

Jästhydrolysat är en högaktivitetsjäststam, som utsätts för djup vätskejäsning, med användning av endogena enzymer (enzymer från någons pankreas) och exogena enzymer för direkt hydrolys och koncentreras sedan och torkas för fullständigt frisättning av jästceller genom en serie processer.

Fruktoligosakarider, FOS, består av glukos och i tillverkningen bifogas en kedja av fruktos, det är tillverkat av inulinsirap. Bara kolhydrater och vanliga biverkningar av FOS kan tarmbesvär som gasbildning, diarré, kraftiga tarmljud och magkramper. 

Mannanoligosackarider MOS, utvinns ur jästsvampliknande svamp och innehåller ett stort antal kemiska bindningar som inte kan avbrytas av matsmätningsenzymerna hos enmagade djur.

Mono- och diglycerider av fettsyror förestrade med citronsyra. En ester kan framställas syntetiskt genom att blanda den ingående alkoholen och syran, och tillsätta ett vattenupptagande medel som svavelsyra eller citronsyra.
Estrar används som lösningsmedel, smak- och luktämnen samt i många industriella processer. Förekommer som konsistensgivande tillsatser i mat (E-471). Estrar har behaglig arom.

Olja av alla slag, en vanlig olja som används i djurfoder är sojaolja, det är den olja som det produceras mest av i hela världen, USA, Brasilien och Argentina producerar 75 % av världens soja. Av det är minst en tredjedel genmanipulerad och varifrån den mesta svenska importen kommer. Rapsolja är giftig och bör inte användas som någon form av födoämne. Innehåller extraktionsämnet hexan som är en frätande vätska och kan orsaka organstörningar.
Linfröexpeller är vad som är kvar när man extraherat olja ur linfrön, alltså en restprodukt från annan industri. Finns inget som är nyttigt åt hunden och det innehåller extraktionsämnen som hexan.
När det gäller olja så visar många djur att de inte alls kan bryta ner olja i de stora mängder som ges, man får komma ihåg att det är en väldigt koncentrerad fettkälla. 

Kattmjölk innehåller mjölkbiprodukter som består av obehandlad mjölk, vassla, sköljvatten som varit i kontakt med mjölk (diskvattnet), gammal mjölk som returneras från affärer, mjölk som innehåller rester av antibiotika (får ej användas till livsmedelsproducerande djur). Kattmjölk innehåller även vegetabiliska biprodukter som kan vara t ex utgånget bröd.

I vissa foder finns "naturell filmjölk" (alltså sur mjölk) som syftar till att förse hunden med acidofilusbakterier som är bra för hundens mage? För det första är det här en restprodukt från den industri som tar hand om alla gamla mjölkprodukter som kommer tillbaka från affärer eller är otjänligt på andra vis, för det andra finns inte några acidofidusbakterier i surmjölk som tar sig genom magen och till tarmen.
 
Alger och alganinsyran i alger binder till sig tungmetaller som finns i de vatten de växer, växer de där det t ex finn mycket kadmium så binder dom det. Alger är f.ö. ingen växt utan det ä encelliga djur som plankton, bakterier, amöbor och slemsvampar.Alger innehåller HÖGA halter av jod, som kan orsaka jodförgiftning. Det kan orsaka att dräktiga djur aborterar eller att de föds med struma. Alger kan orsaka andra sköldkörtelproblem hos djuren likväl. Alger är havets reningsverk och innehåller ofta stora mängder tungmetaller - som inte är särskilt nyttiga och inte heller redovisas i innehållsförteckningen.

Druvor är giftigt för hundar och intag av vindruvor/russin kan orsaka akut njursvikt hos hund. Det saknar betydelse om druvorna är med eller utan kärnor, vita, gröna eller röda. Den exakta mekanismen bakom den toxiska effekten är inte känd.

Blodmjöl är också en tillverkad och processad produkt och man vet ju inte vad slaktdjuren har avlivats med eller fodrats med och vad som finns kvar efter processen. Många hundar visar allergi mot detta ämne.

Citronsyra, det är mer allmänt känt att svartmögel av typen Aspergillus Niger används för att framställa Citronsyra E330 vilket är en allt vanligare tillsats i mat och i upprepade tester rapporteras citronsyran kunna ge mer eller mindre allvarliga allergiliknande symptom. Kan allergiska eller därtill närliggande reaktioner vara möjligt efter intag av citronsyra, konserveringsmedel i bland annat djurfoder? 

BHA och BHT 
BHA används vanligtvis för att förhindra att fett blir härsket. Det används också som ett jästavskumningsmedel.  Det finns i djurfoder,
BHT förhindrar oxidativ härskning av fetter. Det används för att bevara matens lukt, färg och smak. Det tillsätts också direkt till spannmål och andra livsmedel som innehåller fetter och oljor.
De oxidativa egenskaperna och / eller metaboliterna hos BHA och BHT kan bidra till cancerogenicitet eller tumörbildning;  ämnen. Vissa studier tyder på att låga doser av BHA är giftiga för celler samt att vissa individer utvecklat förändringar i hälsa och beteende.

Äggpulver: I de flesta husdjursfoder finns äggpulver. Man har konstaterat att pulvret innehåller  ägg där ruvning påbörjats (kycklingembryon), bakterier, rester av äggskal och hönsgödsel, samt rester av cancermisstänkta mediciner, nämligen sådana som tillhör gruppen Furacolidon (mot coccidios - en hönstarmsjukdom) och Nikarbacingruppen (mot fjäderfäpest), som i massuppfödningen hällts i hönsens foder. Detta kan sedan hittas i den slutliga produkten— pelleterat djurfoder.

Läkeörter: Se upp med inblandade läkeörter som lakritsrot, läkemalva, mariatistel, hallonblad, etc eftersom de kan vara skadliga att inta dagligen under åratal. Det är fantastiska örter att behandla med men då ger man en kur på kanske 2-4 månader och gör uppehåll.

*Tillsatser: Tillverkaren är inte skyldig att ange samtliga tillsatser utan enbart sådana där det finns risker med felanvändning, t ex de som har en fastställd maxhalt.

*Mögeltoxiner i form av Fumonisiner (finns oftast i majs och är cancerframkallande), OTA (njurbelastande), ZEN (störningar i reproduktionen) och DON (immunstörningar, kräkningar, mag- och tarmstörningar).

Insektsfoder

Fluglarver omvandlar skit till djurfoder

En ökande hundpopulation ökar även behovet av att finna nya födokällor och kreativiteten är stor.
I naturen lever många insekter, framförallt fluglarver, på gödsel och blir sedan till föda för större djur. I bland annat Kina, USA, Mexiko och Östeuropa har forskare fött upp larver från bland annat amerikansk vapenfluga på gödsel från djur och utfodrat till fjäderfä, gris, räkor, flera fiskarter, sköldpaddor och grodor utan att det har orsakat några hälsoproblem*.
Insektslarver uppfödda på gödsel (skit) har dessutom i flera fall utfodrats till livsmedelsproducerande djur för humankonsumtion utan att det har fått några hälsomässiga konsekvenser*. Insekter uppfödda på skit ger lovande utsikter för säker användning i foder. 

Tillverkning
De skördade larverna eller pupporna torkas i en ugn med forcerat drag vid 60°C i 16 timmar. Efter torkningen är TS så hög att de kan malas och blandas i foderstaten.
Av hygien- och smittskyddsskäl är det viktigt att prepupporna uppväxta på restströmmar bearbetas så pass bra att de passar för användning i foder. Eftersom prepupporna till stor del verkar avspegla deras utfodring är det viktigt att använda sig av gödsel fria från toxiska ämnen som läkemedelsrester, alltså ren skit. 

Så här kan en färdig produkts innehållsförteckning se ut
Potatisstärkelse*, dehydrerat insektsprotein** (Tenebrio m.) (29,5 %) animaliska fetter, mineraler, hydrolyserat fläsk- och fågelprotein**, linfrö, betmassa, råfiber, fruktooligosackarider, bryggjäst, Lactobacillus.
*kolhydratkällor
**Proteinkällor

VARNING !

Indiana Jerky - torkad kyckling

Ingredienser 
Kycklingkött, salt, naturligt mineralsalt, socker, SOJAproteinhydrolysat, jästextrakt, vinäger, Färgämne; E150a, dextros, peppar, maltodextrin, arom, rökarom, vitlök, konserveringsmedel [natriumnitrat]. Öppnad förpackning konsumeras inom 48h.

Enligt FDA innehåller de också salmonella, tungmetaller, biokemisk bestrålning, bekämpningsmedel, antibiotika, antivirusmedel, mögel och mögeltoxiner, råttgift som förhindrar blodet att koagulera, nervgifter och andra kemiska giftiga ingridienser

Symptom kräkning, diarré ökad törst, ökad urinering trötthet, kramper, skakningar, nässelfeber, klåda, Fanconi syndrom* FLS, som är en vanlig njursjukdom.

*Fanconis syndrom är en njursjukdom som i vissa hundraser är ärftlig men som även kan drabba hundar oavsett ras eller storlek. Rapporterade fall visar på ett misstänkt samband mellan Fanconis syndrom och hundgodis innehållande torkad kyckling, ofta kallad chicken jerkey, då främst importerad från Asien.

https://www.youtube.com/watch?v=VzCsrIUXzP0&t=159s


Import av tuggben från Kina
Enligt Kommissionens beslut av den 30 januari 2002 ( 2002/69/EG) ska medlemsstaterna förbjuda import av animaliska produkter som importerats från Kina för användning som livsmedel eller foder.
Jordbruket har fått skriftlig information från EU-kommissionen som säger att, trots att tuggben är att betrakta som foder, så har inte avsikten med beslutet varit att importrestriktionerna ska gälla tuggben.
Verket har därför inte för avsikt att stoppa sändningar av tuggben från Kina till Sverige om importen i övrigt utförs i enighet med gällande bestämmelser.
Konsekvensen av EU beslutet innebär att det är tillåtet att sälja hundkött som hundfoder.
Källa: Kurants Hundtjänst 

Är det konstigt att djuren blir sjuka med allehanda matsmältningsproblem, övervikt, diabetes, allergiska reaktioner, hudsjukdomar, tandsjukdomar, ögon– och öroninflammationer, nedsatt immunsystem, epilepsi och mycket mer med den här typen av utfodring?

DJURLÄKEMEDEL
Dagens djur fodras med kompletta och balanserade foder enligt djurfoderindustrin, det borde betyda att våra husdjur lyser av hälsa.
I stället ser våra husdjur ut att bli sjukare och sjukare och att de senaste 13 åren har försäljningen av djurläkemedel fördubblats, det borde kanske säga oss något.  För 13 år sedan var omsättningen i Sverige 604 miljarder och idag köper man medicin för en dryg miljard per år till husdjuren. Det visar en statistik från E-hälsomyndigheten.

Metacam: Aktiv substans: Meloxikam 1,5 mg (ekvivalent med 0,05 mg per droppe). Hjälpämnen: Natriumbensoat 1,5 mg (ekvivalent med 0,05 mg per droppe), sorbitol (flytande), glycerol, sackarinnatrium, xylitol, natriumdivätefosfat­dihydrat, kiseldioxid (kolloidal, vattenfri), hydroxietyl­cellulosa, citronsyra, honungsarom, renat vatten.
Källa: Fass

Fästingmedlen som ger mest biverkningar
Fästingmedel för hundar är "big business" för läkemedelsbolagen. Samtidigt ökar också antalet anmälningar om misstänkta biverkningar, visar ATLs granskning. Längst ner i artikeln hittar du vår genomgång om biverkningar för varje fästingmedel!
 Landets hundägare lägger årligen ner mångmiljonbelopp på att skydda sina hundar mot fästingar. Enbart förra året såldes drygt en miljon doser av fästingmedel på svenska apotek.
 
Tuggtabletten Bravecto
Som god tvåa kommer den receptbelagda tuggtabletten Bravecto, som tillverkas av MSD Animal Health/Merck. Bravecto släpptes 2014 och sen dess har försäljningen mångdubblats. Förra året 2017, såldes närmare 300 000 doser till en summa av ca 87 miljoner.
 
Den närbesläktade tuggtabletten Nexgard från Merial/Boehringer Ingelheim verkar däremot inte vara lika efterfrågad. Och de tidigare så populära fästinghalsbanden har de senaste åren tappat rejält, visar ATL:s genomgång av apotekens försäljningsstatistik.
 
Allvarliga biverkningar
Men fästingmedlen tar inte bara död på fästingarna. De kan också ge mer eller mindre allvarliga biverkningar på hundarna.
2016 kom det enligt preliminära siffror in 120 biverkningsrapporter som gällde fästingmedel till Läkemedelsverket. Det är fler än på många år.
89 rapporter handlade om Bravecto. Bland dem finns både misstänkt lindrigare och mycket allvarliga biverkningar. I 14 fall har hunden dött eller avlivats. 
Många av de biverkningsrapporter som nått svenska, europeiska och amerikanska läkemedelsmyndigheter nämner även kramper, beteenderubbningar, förlamning, muskelsvaghet, inflammation i bukspottkörteln, organsvikt, förändringar av blodbilden och plötsliga dödsfall. Klåda är också en vanlig biverkning.

Biverkningsrapportering på djur
Hittills har Läkemedelsverket inte ansett att det finns skäl att avstå från att använda Bravecto. Hans Tjälve, veterinär och professor i farmakologi, har under många år varit ansvarig för Läkemedelsverkets biverkningsrapportering på djur.
– Allt bygger på hur duktiga veterinärerna är på att rapportera misstänkta biverkningar, säger han.
– Men den bedömningen vi kan göra i dag är att det är få rapporterade biverkningar i förhållande till hur mycket som säljs.
 
Hundägare har larmat
Som ATL tidigare berättat har hundägare över hela världen larmat om att Bravecto kan ge betydligt allvarligare biverkningar än de som anges på bipacksedeln.
I den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s databas, som omfattar biverkningsrapporter från hela världen, finns i dag över 4 600 rapporter om Bravecto.
Det är en ökning med 30 procent sedan februari i år.
– Rapporterna handlar i huvudsak om allvarliga biverkningar, skriver Camelia Enachioiu på EMA:s pressavdelning i ett mejl.
För att utreda om det finns någon substans bakom larmen beslöt EMA i januari att specialgranska medlet.
Ett beslut om eventuella åtgärder väntas i juni.
Fotnot: Denna artikel är publicerad i april 2017 men har fått ny spridning i sociala medier.
Här kan du lära dig hur du kan räkna ut hur mycket socker det är i ditt djurfoder.onsdag 27 januari 2021

Fakta om husdjursfoder

 Fakta om husdjursfoderEtt av många sätt att kategorisera djur är baserat på deras kost och matsmältningsfysiologi.

Karnivorers äter kött, frugivores äter frukt, omnivorers äter en mängd olika födoämnen från både djur- och växtkällor, en herbivorens näringsbehov utgörs av växtkällor.

Hundar räknas som karnivora djur vilket betyder att de är anpassade att äta oprocessade råa animalier. Det betyder inte att dom inte kan äta vegetabilier men dom är fortfarande inte omnivora djur alltså allätare. Deras matsmältning är inte anpassad att processa komplexa kolhydrater som stärkelse och cellulosa från spannmål.

Hunden och framförallt katten bör få sin huvudsakliga näring från oprocessad rå animalisk föda för där finns de essentiella näringsämnena som vegetabilier inte kan förse dom med.

Katten är en mer utpräglad karnivorers än hunden. 

Orsaken till att våra husdjur drabbas av ohälsa är ofta foderrelaterad. Visst kan det röra sig om ärftlighet eller vara en rasdefekt men det kanske aldrig behövt bryta ut om man fodrar djuren med för rasen biologiskt anpassat foder i stället för det industritillverkade fodret som oftast används. Industrifodren består oftast av kolhydratrika ingredienser. Kolhydrater omvandlas till socker och inget är så inflammationsframkallande som just olika sockerarter.

Övervikt är även det ett vanligt problem som orsakas av det sockerrika fodret och övervikten verkar också utlösande för att inflammationer skall uppstå lättare.

Rätt foder för den typ av djurart man har är en grundförutsättning för att de skall vara friska.


En guide till att du på ett säkert sätt kan mata dina husdjur med en hälsosam kost av Dr. Becker

Trenden när det gäller husdjursnäring har förändras eftersom fler och fler husdjursägare nu utforskar vikten av att fodra med färskt hemlagat foder, i motsats till de bearbetade husdjursfoder som dominerar marknaden. 

Här är några fakta: Foderindustrin, som använder biologiskt olämpliga livsmedel i sina "färdigfoder" som dessutom är laddade med syntetiska vitaminer för att uppfylla minimikrav på näring, blomstrar på den affärsidé som går ut på att mata hundar och katter enbart för att de ska överleva - inte för att de skall vara friska.

Fakta är att ju billigare ingredienserna är, desto större vinstmarginal. Dessa branschaktörer är mer intresserade av hur mycket pengar de ska tjäna - de har inte ditt husdjurs bästa i åtanke. Det är därför det är ett sådan lättnad när jag ser att så många husdjursägare gör sitt bästa för att fodra sina älskade hundar och katter en artlämplig diet som passar djurens behov.

5 fördelar med att mata katter och hundar med en balanserad hemlagad diet

Färskt obearbetat kött

Det optimala sättet att fodra våra fyrbenta familjemedlemmar är att ge dem en noggrant balanserad, rå eller försiktigt kokt, hemlagad artlämplig diet. Om du tidigare har matat din hund med konventionellt sällskapsdjursfoder är det dags att göra förändringar. Det finns många fördelar med att mata ditt husdjur ett hemlagat foder:

1.    Du kan själv handplocka ingredienserna

– Du kan på så sätt vara säker på kvaliteten på köttet du matar ditt husdjur med och att du använder ekologiskt eller köper köttet på lokala gårdar men även viltkött fungerar bra. Du vet också att alla produkter du använder tvättas och rengörs på rätt sätt innan de används till ditt husdjurs måltider.

2.    Du kan ge dina husdjur deras välbehövliga enzymer och växtnäringsämnen

 - Dessa näringsämnen förstörs vanligtvis vid bearbetning av livsmedel. Om du matar dina djur med en rå diet är det ingen brist på dessa fördelaktiga näringsämnen.

3.    Du kan vara flexibel med ingredienserna

- Fördelen med att göra hemlagade måltider är att du vara flexibel och se till att du ger näringsmässig variation i ditt husdjurs mat t ex växla proteinkälla. Du kan ge dem lite färsk frukt och grönsaker från din lokala handlare eller från din egen odling.

4.    Du kan efterlikna ditt husdjurs genetiska foderkällor så nära som möjligt

- Min rekommendation är att du använder så mycket obearbetad, färsk mat som du har möjlighet till. Om du inte har möjlighet att mata med färskt, råfoder, BARF, så erbjud bara färskt kött som snacks istället.

5.    Du kan vara lugn för att ditt husdjur får den mat som är genetiskt anpassad

- Du vet att du har fullständig kontroll över alla ingredienser du använder. Detta är avgörande, särskilt nu när det är en kamp för att hitta etiska företag för sällskapsdjur som använder lokala ingredienser. 

Även om du bara fodrar med två till fyra färska livsmedel varje vecka, kan det ändå ha en betydande inverkan på ditt husdjurs näringsstatus. Det som är viktigt är att du tar små men säkra åtgärder för att se till att dina husdjur får den bästa kosten för att deras hälsa

Man kan definiera ”färsk mat” lite olika

Här är vad jag menar: Uppenbarligen betyder orden "färsk mat" olika saker för olika människor. Vissa husdjursägare tycker att färsk mat är allt som inte kommer från en burk eller påse märkt "hundmat" eller "kattmat". Men den här enkla definitionen innebär att bearbetade livsmedel som charkvaror kan betraktas som "färsk mat".

Det här är inte vad jag pratar om när jag hänvisar till färskt foder för husdjur. Så här definierar jag ”färsk mat:” en diet som är så artlämplig som möjligt, det innebär att den har lågt kolhydratinnehåll med hög fukthalt och är obearbetad, alltså en mängd färska, hela livsmedel som är näringsmässigt kompletta och optimala för arten.

Husdjur mår bäst på färsk, hel mat som är obearbetad och innehåller vätska. De behöver fetter, protein av hög kvalitet som basfoder: små mängder grönsaker och frukter som ger fiber och antioxidanter. Deras diet bör också innehålla vitaminer och mineraler.

Så för att sammanfatta, de bästa matvarorna att ge i matskålen, kommer från kylen - inte från skafferiet. Men det betyder inte att allt du har i ditt kylskåp, oavsett hur färskt det än är behöver vara bra för dina husdjur.

Inte allt du äter är säkra för husdjur – även om de som är hälsosamma för dig

En studie 2016 publicerad i tidskriften Frontiers in Veterinary Science rapporterade att livsmedel som är helt säkra för människor kan vara giftiga för hundar och katter och är ansvariga för fall av förgiftningar bland husdjur över hela världen.

Studieförfattarna noterade att:

”Hundar och katter kan matas med skadliga livsmedel av ägare som inte är medvetna om faran eller med tanke på den stora förekomsten av dessa produkter i hemmet. Husdjur kan lätt få oavsiktlig tillgång till dem. Hundar har inte så bra bedömning och kan mycket väl sätta i sig skadliga livsmedel. och därmed påverkas vilket är mycket vanligare än att katter gör detsamma. ”

De noterade vidare att förgiftningsepisoder förekommer främst för att det finns "brist på allmän kunskap om de allvarliga hälsorisker för hundar och katter som dessa produkter kan utgöra." Så vilka speciella livsmedel är farliga för dina husdjur? Här är några vanliga exempel:

       Choklad innehåller teobromin och koffein, vilket kan orsaka hyperaktivitet, skakningar, ökad hjärtfrekvens och till och med död (ju mer bitter en choklad är, desto giftigare är den).

       Makadamianötter kan leda till svaghet, kräkningar, depression, skakningar, förlust av koordination och hypertermi hos hundar.

       Lök och andra växter i släktet allum kan göra vissa husdjur sjuka (även om andra inte påverkas) och orsaka diarré, kräkningar, aptitlöshet och andra symtom.

Så även om det är en lysande idé att mata dina husdjur med färsk mat, hemlagad diet, är djävulen fortfarande i detaljerna - och det är upp till dig att vara helt vaksam på vad du bör eller inte bör mata dem.

Andra utfodringstips som kan vara bra att tänka på

Gå långsamt tillväga när du introducerar nya livsmedel till ditt husdjur. Här är andra tips att tänka på:

1.    Tvätta och rengör ditt husdjurs matskål och vattenskål varje dag 

- Detta är viktigt både om du ger dem råa eller tillagade måltider. Jag rekommenderar också att du använder keramiska, rostfria stål- eller glasskålar istället för plast.

2.    Förbered de rätta delarna

- Det är ju viktigt att justera fodermängden nedåt eller uppåt efter hur mycket motion din hund får varje dag.

3.    Se till att de dricker tillräckligt med vatten

    - I genomsnitt behöver katten mellan 20 - 50 ml vatten per dag. En frisk hund, å andra sidan, behöver cirka 50 ml vatten för varje kilo kroppsvikt dagligen.

De flesta husdjursföräldrar blir vanligtvis förvirrade när det gäller att identifiera vilka livsmedel som är säkra och hälsosamma för sina husdjur och vilka som kan orsaka problem.En del djurägare anser att det är för tidskrävande och många ger upp och ger processat foder vilket faktiskt är den värsta maten du kan ge ditt husdjur.

Ju mer informerad och uppdaterad du är, desto bättre kan du se till att du ger ditt husdjur den artanpassade näringen de förtjänar.

Övervikt är även det ett vanligt problem som orsakas av det sockerrika fodret och övervikten verkar också utlösande för att inflammationer skall uppstå lättare.

Rätt foder för den typ av djurart man har är en grundförutsättning för att de skall vara friska.

p

Ovanstående information kan vägleda dig om vad som är säkra livsmedel till dina djur
Dr. Karen Shaw Becker är en proaktiv och integrerande hälsoveterinär vars primära mål är att samarbeta med djurägare som vill förbättra sitt husdjurs hälsa och vitalitet genom att göra smarta och holistiska livsstilsval. 
Hon syftar inte bara till att identifiera de grundläggande orsakerna till husdjurssjukdomar och degeneration, utan strävar också efter att förhindra dem genom att ta en proaktiv inställning till friska djur.
År 2009 samarbetade Dr. Becker med osteopatisk läkare och naturhälsoexpert Dr. Joseph Mercola och började skapa videor och skriva artiklar för Mercolas webbplats Healthy Pets. Hon utvecklade också humanläkemedel, utmärkta kvalitetsnäringsämnen och kosttillskott för hundar och katter. 
År 2013 blev Mercola Healthy Pets en av de största webbplatserna för djurhälsovård i världen.

Så här mycket socker du ger ditt husdjur utan att du ens vet om det!

Här kan du lära dig av Dr. Becker hur du själv kan räkan ut sockermängden i ditt husdjurs färdigfoder


Avvara viktiga 10 minuter det är dun hund värd.


ATT BÖRJA MED TILL DEN ALLERGISKA HUNDEN
TIPS


Om vitlök

Färsk vitlök

Fråga

Jag har läst att det är farligt att ge lök och vitlök till hundar, nu ser jag att det rekommenderas i fodret, kan jag ge det till min hund ändå?

Svar

Den lilla mängd vitlök en pressad klyfta är kan du ge till din hund utan problem.

Det har diskuterats kring ämnet lök och vitlök på grund av en studie som gjordes och vid försöken har försökshundar ätit 10 gram lök per kg kroppsvikt och dag under 5 månader. De hundarna visade lätta förgiftningssymptom. Vid tillförsel av 15 gram lök per kg kroppsvikt under 5 månader visade hundarna förgiftningssymptom redan efter 7 till 12 dagar.

Om en hund som väger 10 kg äter 150 gram rå lök eller två gula lökar motsvarande 14 gram lökpulver är risken stor att den kan få en lökförgiftning. 1 gram rå vitlök anses motsvara 5 gram rå gul lök.

Risken för förgiftning med vanlig rekommenderad dosering bedöms som ringa.

Observera att risken är dosrelaterad. Som med allt som ges i megadoser kan det framkalla förgiftningssymptom, de studier som gjorts på hund med vitlök är alltså megadoser.

Uppgifterna är hämtade ur en artikel av Professor Gustaf Björck. DoggyRapport 1999.

Så här svarar Veterinären

Fråga till veterinären om Vitlök

I sista apotekstidningen är det en artikel om förgiftning och vad hundar inte ska äta. Bland annat står det att hundar inte ska äta vitlök, men läser man i olika recept på hundgodis som man gör själv så är vitlök ofta med i recepten. Jag vill veta om hunden kan äta vitlök eller inte.

Veterinären svarar

Hej Gunilla!
Lökar av alla slag kan vara giftiga för hundar men som med det mesta är det en dosfråga. Om maten är smaksatt med en aning vitlök eller om man ger vitlöksolja i kapslar mot t.ex. fästingar är det ingen fara. Skulle hunden emellertid få för sig att äta stora mängder vitlöksklyftor kan det vara riktigt farligt.

Marianne Tornvall
Legitimerad Veterinär


Matsmältningsapparaten

Till matsmältningen hör mun och tänder, magen, tarmar, bukspottkörtel, lever och galla.

Magen

Ett vanligt tecken på magstörning är att djuren äter gräs. Den vanligaste orsaken till magproblem med kräkningar är olämpligt foder, glupskhet eller mycket fett i form av olja. De vanligaste symptomen är magsår, stress, allergier, åksjuka, halsinfektion eller annan infektion, sköldkörtelproblem samt smärtor i knän och baktassar.

Även friska djur kräks ibland, en vanlig orsak till någon sporadisk kräkning kan vara att den hittat något ”gott” ute och satt i sig eller svalt för stora bitar mat, eller som katten, kräks hårbollar.

Om man vid veterinärundersökning inte hittar något fel så bör den första åtgärden vara att byta foder.
Bra egenvårdsprodukter för magen
R190 eller ReVet 12 för magen.
Välj flytande eller piller beroende på vad som är enklast att ge ditt djur.
Symptom på leverbelastning
Vanliga symptom på en belastad lever är ögon- och öroninflammation, allergi, eksem och klåda.
Bra egenvårdsprodukter vid leversymptom
Det absolut bästa medlet för att läka ut en belastad lever är Mariatistel. ReVet 5 (piller) och R7 (flytande) innehåller bland annat Mariatistel.

Tarmarna
I tunntarmen tas näringsämnena upp av tarmluddet som skall absorbera dem från fodret. När tarmluddet är skadat av de klistriga substanserna (säd, spannmål, baljväxter, cellulosa, olja, mm)  som tillsätts i de industriellt framställda fodret uppstår en låggradig inflammation i tarmen. 

Det betyder i sin tur att det även uppstår problem i grovtarmen och dess bakterieflora och det leder till vad vi kallar läckande tarm. Det innebär att för stora molekyler av fodret, som inte kunnat brytas ner i tunntarmen, kan passera tarmväggarna och mikroorganismerna från den skadliga tarmfloran passerar likväl. Dessa toxiska ämnen hamnar i blodet som går runt tarmarna som egentligen skall ta upp näringsämnen och detta triggar immunförsvaret som direkt kommer rusande när de vita blodkropparna upptäcker främmande ämnen och det uppstår bland annat allergiska reaktioner.

Detta kan pågå under längre tid utan att hunden uppvisar akuta symptom och de symptom som oftast visar sig först är ju mag- och/eller hudproblem. 

Undan för undan som tarmluddet förstörs uppstår näringsbrister av t ex B-, C-, D-, K-vitaminer. Mineraler som kalcium, järn, jod, zink, mangan med flera tas inte upp ordentligt. Det uppstår tillslut symptom som höftleds-, armbågs- muskel- och diskbrocksproblem, dålig tillväxt med försämrad uppbyggnad av skelett och muskler. Eftersom man vet att bland annat kalcium och vitamin C till största delen absorberas i tunntarmen så är det lättare att förstå att det uppstår symptom i de bärande vävnaderna.

Ser man till att så fort hundvalpen slutat dia och skall födas upp på den här undermåliga dieten som industrifodren är så förstår man att otillräckliga mängder av de vitala näringsämnena hämmar utvecklingen av muskler, skelett och leder.

Det här scenariot är inte en fråga ifall det skall uppstå utan det är en fråga om när det uppstår. Vissa hundar drabbas som valp andra som vuxna, Vi hundägare ser inte problemet förrän symptomen är så allvarliga att man blir tvungen att ta hunden till en veterinär och då kanske hunden lidit länge.

Hur kan vi då undvika att detta sker, det bästa är att skippa de här dåliga fodren som innehåller klisterämnen och i stället ger hunden ”riktig mat”, alltså BARF, som ger hunden bra förutsättningar och som även kan läka ut de allergiska reaktioner som uppstått. 

Bra egenvårdsprodukter vid diarré
Om djuren har tillfällig diarré, vilket innebär täta tömningar med lös avföring, kan en behandling med de homeopatiska medlen R4 (flytande) eller ReVet 6 (piller) användas för akuta och kroniska diarréer.

Förstoppning
Förstoppning orsakas ofta av att djuret inte motioneras, tarmen är en muskel och behöver rörelse för att fungera normalt. Olämplig utfodring är en annan bidragande orsak.
Bra egenvårdsprodukter vid förstoppning
Ge R37 om djuret har kolik samt R192 för själva förstoppningen.

Pankreatit (bukspottkörtelinflammation) hos Hund och Katt
Inflammation i pankreas är vanligast hos överviktiga djur som äter industritillverkat foder som är lågt på protein men har högt fett- och kolhydratinnehåll. Symptom som är relaterade till den dåliga matsmältningen som följer pankreassjukdom kommer i skov av kraftig hunger och överätning.
Skydda djuret från att utveckla pankreatit
Det är relativt lätt att undvika att djuren utvecklar pankreatit. Det är en åkomma som väl motionerade djur med korrekt utfodring helt enkelt inte utvecklar. Om det rör sig om unga djur så byt foder till BARF och motionera det regelbundet eftersom motionen stimulerar hela kroppssystemet och understödjer borttransport av slaggprodukter genom att  stimulera tarmarna och lymfsystemet.
Bra egenvårdsprodukter
Akut pankreatit visar sig som förlust av aptiten, kräkning, skummande diarré, blodig avföring, svaghet och kraftiga buksmärtor. Vid kronisk pankreatit behålls oftast normal aptit, men djuret förlorar ändå vikt, stora degliknande avföringar som är grå eller färglös, fet avföring, djuren är kroniskt trötta och blir matt och ful pälsen.
Tillsätt matsmältningsenzymer med fodret och ett tillskott av vitaminer och mineraler som är lätta för djuret att assimilera. Ge extra vitamin C och gärna grönsaker som pressats till en juice. Ge aldrig kall eller fryst mat utan rumstempererad och ge små måltider vid varje tillfälle.
Rekommenderas Näringsbalans Hund & Katt, Enzymin, VitoMin C, ReVet 5 och ReVet 11

Analsäckarna bör få lite extra utrymme
Analsäckarna är små körtlar som sitter på var sida om tarmöppningen hos både hund och katt. De innehåller ett illaluktande sekret som oftast följer med avföringen ut. De har en revirmarkerande funktion. Ibland töms inte dessa körtlar på grund av felaktig konsistens på avföringen och det kan orsaka att gångarna blir tilltäppta vilket gör att smärtsamma infektioner och även bölder kan uppstå.
Orsaken till  problem med analsäckarna är i första hand utfodringsfel vilket orsakar tarmbesvär med felaktig tarmflora. Konsistensen på avföringen förändras och den trycker inte ut sekretet. En annan orsak som man kanske inte tänker på är att djuret kan ha en halsinfektion. Halskörtlarna sitter i början på matsmältningskanalen och analsäckarna precis i slutet, vilket gör att de har en nära koppling till varandra. Symptom på dåligt tömda analsäckar är att hunden åker på rumpan. De slickar sig i baken, har förstoppning eller diarré. Även illaluktande andedräkt, tandkötts- och halsinfektion är vanliga symptom.
Bra egenvårdsprodukter
Shivanektar 2 och Shivanektar 25 samt vävnadssalt nr.1 Kalciumfluorid (se bild).

Diabetes och övervikt
Diabetes, eller sockersjuka, har blivit ett lika vanligt symptom hos husdjuren som för människan. Utfodring med processat foder som innehåller säd, raffinerade kolhydrater, stora mängder socker och annat märkligt är oftast den utlösande faktorn. Vid diabetes har bukspottkörteln minskat eller helt upphört att producera insulin vilket leder till att blodsockret stiger. Symptom som djuren kan visa är bland annat stor törst och mycket  kissande, trötthet, ögon- och urinvägsinflammation, kraftig klåda, avmagring och förlorad aptit
Pankreas deltar i ämnesomsättningen och övervikt uppstår oftast i samband med felutfodring  och överutfodring. I sådana fall, med kraftig övervikt, kan det istället vara så att det produceras för mycket insulin och fetterna lagras istället i kroppens fettceller. För mycket av fel mat och för lite motion ökar risken för att djuren skall utveckla fetma.
Födoämnesenzymer bildas i pankreas och dess uppgift är att finfördela födoämnena till små, små partiklar. Vid brist på enzymer försöker kroppen göra det bästa den kan med vad den har. Det innebär att det passerar ofullständigt smälta födoämnen ut i blodet. Detta leder till att många sjukdomssymptom kan uppstå. Symptom på brist hos hunden är att den äter sin egen eller andras avföring.
Förebyggande för diabetes och övervikt
Det bästa sättet att understödja god hälsa och normal vikt är att utfodra djuren med råa födoämnen. Enzymer kan skydda kroppen från många sjukdomar och understödja ett långt liv och en god hälsa hos djuren. ReVet 5 och ReVet 13 understödjer vid diabetes och övervikt.
Revbenen visar om djuren är överviktig, de skall kunna kännas men inte synas.


Fryser din hund om tassarna


Fråga
Min hund fryser om tassarna och får köldkramp, vad beror det på och finns det något jag kan göra?

Svar

Japanska forskare vid Yamazaki Gakuen University i Tokyo har publiserat sina rön om tamhundens förmåga att hålla värmen i tassarna i tidskriften Veterinary Dermatology. Där har de redovisar att våra tamhundar har, precis som bland annat fåglar och fjällrävar, ett slags värmeväxlande system inbyggda i sina trampdynor och ben. Studierna visar att de har de ett fint och tätt system av blodkärl i tassarna som när de kyls ned värms upp av intilliggande pulsådror så att det håller en konstant temperatur. Med hjälp av ett elektronmikroskop undersökte de hur hundtassens inre är uppbyggd.

Forskarna fann att ett nät av vener låg väldigt nära artärerna i vilka varmt blod från hjärtat pumpas runt i kroppen och ned till hundens ben och tassar. Så när blodet i tassarnas vener kyls ner i kontakt med kall luft eller frusen mark, värms blodet i det finmaskiga nätet av vener upp innan det strömmar tillbaka in i kroppen.

-Det var väldigt intressant att se att även hundar har ett sådant fantastiskt system i sina tassar och fram till nu har man ansett att tamhunden inte är uppbyggd på samma sätt som de vilda djuren säger forskaren Hiroyoshi Ninomiya till BBC Nature.

DÅLIG CIRKULATION I TASSARNA

Nu finns det ju hundar som har dålig cirkulation i ben och tassar och drabbas lättare av så kallad köldkramp. Symptom som visar sig i form av hälta och att hunden växelvis håller upp tassarna vilket är tecken på att den fryser. Även om det inte är intensiv kyla utan blött väglag så kan den bli frusen.

Saltade vägbanor och trottoarer är också ett gissel eftersom saltet också torkar ut trampdynorna så de lätt blir sprickor. Det kan göra ordentligt ont om det kommer in salt och grus så det är viktigt att skölja hundens tassar efter en promenad.

Dr Reckeweg R30

För de hundar som har lätt att frysa om tassarna och få självsprickor kan vi rekommendera

Dr Reckeweg salva R30. Salvan förebygger sårigheter och lindrar smärta samt är vattenavstötande. Den innehåller även ämnen som understödjer en bra cirkulation.

 Beställ här


ARTRIT OCH ARTROS HOS HUND OCH KATT 

Artrit betyder ledinflammation och är ett samlingsnamn för sjukdomar med inflammation som påverkar lederna. Artros uppstår av en nedslitning av brosk i leder. När brosket förlorar sin styrka kan det leda till att leddelar skapar friktion mot varann med medföljande smärta och inflammation. Artros uppstår således av en mekanisk förslitning som sedan orsakar en inflammation, artrit. 

Artrit är en mycket smärtsam inflammation som oftast orsakas av att det samlas urinsyra i blodet. Det kan alltså orsaka ledinflammationer genom att det bildas kristaller av urinsyran i leden. Kristallerna blir som vassa nålar och orsakar kraftig smärta där dessa kristaller fastnar. Urinsyrekristallerna sätter sig oftast i tassar och småleder. Symptom är svullna och ömmande leder som med tiden blir allt stelare och orörligare. Urinsyra kan även orsaka symptom som inflammation i bindväv och muskler, vandrande smärtor och njursten.

 FÖRSURNING

Om kroppens reningsverk, tarm och njurar av någon orsak inte hinner med så ansamlas slaggprodukter huvudsakligen i bindväven som man också kan säga är kroppens sopstation. Bindväven skyddar de inre vitala organen från att komma till skada och i bindvävnaden gör toxinerna minst skada men gör mest ont.  Vi vet definitivt att något blivit fel när djuret visar att det gör ont någonstans.

Blir det mer slaggämnen kvar i kroppen än den kan neutralisera och utsöndra så fastnar alltså de toxiska ämnena, ofta i form av små kristaller där cirkulationen är sämst och det är ofta i ledband och kring lederna.

Vid upplagring av de försurande ämnena frigörs kalcium när kroppen försöker neutralisera dem vilket i sin tur kan orsaka urkalkning.

Artros och artrit är ett vanligt symptom hos äldre djur. Man kanske inte ser så mycket av symptomet till att börja med. Det kanske dröjer ett par år innan det gått så långt så man lägger märke till att katten till exempel inte kan hoppa upp på bänken eller klättra i träd, blir trött, sover mer och rör sig mindre. Man kanske inte lägger så stor vikt vid att hunden börjar gå långsamt, att den kan visa stelhet när den skall hoppa in i bilen, eller haltar till när den går.

När det väl har utvecklats en inflammation i leden och den inte blir rätt omhändertagen börjar brosket i leden brytas ner och det uppstår en ond cirkel och blir betydligt svårare att förhindra rörlighet och ytterligare skador i leden alltså det utveckla till artros. Det bästa sättet är att förebygga så att det inte utvecklas.

FODERRELATERAT

Orsaken till att våra husdjur drabbas av ohälsa är ofta foderrelaterad. Visst kan det röra sig om ärftlighet eller vara en rasdefekt men det kanske aldrig behövt bryta ut om man fodrar djuren med för rasen biologiskt anpassat foder i stället för det industritillverkade fodret som oftast används. Industrifodren består oftast av kolhydratrika ingredienser. Kolhydrater omvandlas till socker och inget är så inflammationsframkallande som just olika sockerarter.

Övervikt är även det ett vanligt problem som orsakas av det sockerrika fodret och övervikten verkar också utlösande för att inflammationer skall uppstå lättare.

Rätt foder för den typ av djurart man har är en grundförutsättning för att de skall vara friska.

FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER

Brännässla är en ört som, används som man med stor framgång behandlat artrit med. Om djuret har en reumatisk läggning, allergier och njursten/njurgrus kan det rekommenderas att blanda nässelpulver i hundens foder. Brännässlan är milt urindrivande och tillhör de mest näringsrika växterna. 

Urtica Urens och ReVet 19 för att understödja njurarnas nedbrytning av urinsyror.

ReVet 11 understödjer immunförsvaret och ReVet 5 aktiverar utsöndring av toxiska ämnen från levern och Plumbumin aktiverar tarmens rörelser. Man kan även ge Arnimin som smärtlindring.

Övriga verksamma produkter för leder, senor och muskler är Silicea, Nyponpulver, C-vitamin, Glukosamin och MSM.

Det är också av stor vikt att djuren utfodras på rätt sätt, BARF är det bästa och undvik det pelleterade färdigfodren. Det är också av vikt att utesluta spannmål och andra sockerrika produkter, olja, jäst och hydrolyserade ämnen.

 

HUR MYCKET SOCKER INNEHÅLLER FÄRDIGFODER

Man kan räkna ut hur mycket kolhydrater (socker) som finns dolt i färdigfodret.

Se räkneexempel här på en veterinärrekommenderad produkt:

Analyserat innehåll.

Protein          21,4 %

Fett                13,1 %

Aska                4,6 %

Vätska*               8 % 

Totalt              47,1 %   vad består resten i hund- och kattmatssäcken av?

                        -100

Socker           52,9 % 

*Ibland är den vätska som finns kvar i produkten inte angiven men vanligt är det mellan 6 och 8%


____________________________________