söndag 13 januari 2019

ÖGONENS SJUKDOMAR


ÖGONENS ANATOMI OCH SJUKDOMAR
BESKRIVNING AV DE UPPBYGGANDE DELARNA I ÖGAT


Bindhinnan är en blodkärlsrik slemhinna som klär insidan av ögonlocken och ögats främre del fram till hornhinnan. Den skyddar ögat, producerar smörjande ämnen till tårvätskan och underlättar ögonlockens rörelser. Om bindhinnan blir irriterad blir ögonvitan röd, vilket kan tyda på en bindhinneinflammation.

Senhinnan (sclera) är den näst yttersta av de hinnor som omger ögat. Den består av fast, vitglänsande fascia (bindväv), och har till uppgift att skydda ögat och ge stadga så att det kan behålla sin form. Den främre delen av senhinnan är det man kallar ögonvitan. 


I främre delen av ögat övergår senhinnan i den klara hornhinnan som består av fascia (bindväv) och epitel. Normalt finns inga blodkärl i hornhinnan. Sjukdomar kan förorsaka gråa fläckar i hornhinnan, och då kan det också växa in blodkärl i den. Följden kan bli att man ser suddigt.

Hornhinnan har rikligt med smärtnerver. Om ett hårstrå kommer åt hornhinnan, sticker det till. Om det finns ett litet skräp under ögonlocket och det skaver på hornhinnan, gör det mycket ont. Om hornhinnan blir torr, känns det som om någon sticker i ögat med en sticka. Smärtan försvinner om man blundar.

Hornhinnan saknar helt blodkärl och får istället sin näring från ögats tårfilm och kammarvatten. Hornhinnan är ungefär en halv millimeter tjock och består av fem skikt: epitel, Bowmans membran, stroma, Descemets membran och endotel.

Hornhinnan kan grumlas och svullna tillfälligt i samband med en inflammation, vid allergier eller om ögat utsätts för skada, till exempel våld mot ögat.
När en hornhinna blir svullen blir den gråaktig och förlorar sin genomskinlighet. Man ser som genom dimma och ser färgade ringar kring ljuskällor. Ofta ser man sämst på morgonen och bäst på kvällen. Förutom synnedsättningen besväras man av bländning, irritation och att det skaver i ögat, ibland med sveda.

Det yttersta skiktet av hornhinnan, epitelet, har till uppgift att skydda ögat mot smuts och yttre skador. I epitelet bildas det hela tiden nya celler som gör att lagret ständigt förnyas. Detta gör att hornhinnans yttersta lager har en väldigt god läkningsförmåga och ytliga skador läker snabbt. Epitelet har också rikligt med nerver och är mycket känsligt för beröring. Om en främmande kropp vidrör hornhinnan utlöser epitelet en reflex som gör att ögonlocket stängs.
Hornhinnan bryter ljuset i ögat.

Förutom att skydda ögat, ska hornhinnan också hjälpa till att bryta ljuset som kommer in i ögat. Faktum är att hornhinnan står för så mycket som två tredjedelar av ögats ljusbrytning. Resten av ljuset ska brytas av linsen i ögat. Ljusstrålarna behöver brytas vid en och samma punkt på näthinnan för att du ska kunna se skarpt. Om de istället bryts framför eller bakom näthinnan, resulterar det i oskarp syn. Hornhinnan är därmed mycket viktig för att vi ska kunna se bra.

Grumlingar i hornhinnan uppstår när skada eller infektion skapar ärrbildning på hornhinnan. Det är den fjärde vanligaste orsaken till blindhet i världen, varje år rapporteras 1,5-2 miljoner nya fall av blindhet på ett öga. Ärrbildningen som kan leda till förlorad syn, hindrar ljus från att passera genom hornhinnan till näthinnan, vilket får hornhinnan att se vit eller grumlig ut.

Regnbågshinnan (iris), är en grå, blå eller brun ring, som syns bakom hornhinnan. Hålet i mitten av ringen är pupillen. Genom den når ljuset in i ögat. Pupillen blir mindre, när det är ljust och i mörker är pupillen större.


VANLIGA ÖGONSJUKDOMAR

Ögats uppbyggnad består alltså fascia (bindväv) av olika typer. Fascian räknas som kroppens största organ, en enhetlig enhet, miljön där alla kroppens system och organ påverkas. Eftersom ögonen också består av fascia förstår vi kanske bättre att även ögonen involveras om det blir belastningar i fascian.

Dr. Helen Langevin på University of Vermonts (en neurolog och endokrinolog som också är ansluten till Harvard) har visat att fascian bildar ett kroppsomspännande nätverk som fungerar som ett nervliknande signalsystem.

Det stoppar dock inte där utan förändringar i vävnader, mekanisk belastning, celldeformation och förändrad kroppshållning som medför ett förändrat rörelsemönster också överför impulser. Dessa impulser förändras av den nedsatta funktion som orsakas av kronisk smärta eller skador i form av mikroskopisk ärrvävnad.  Intressant nog fortsätter Dr. Langevin att går så långt att hon diskuterar sannolikheten för ett samband mellan fascian och organen/organsystemen. Man har sett att fascian har funktionella samband genom kanaler där flödet av vätska och partiklar sker och dessa kanaler har stor likhet med akupunkturmeridianerna som är kopplade till organsystemen.

Toxiska ämnen som av olika orsak inte kan brytas ner i levern och utsöndras normal väg, går via ”bakvägen” ut med blodet och hamnar genom olika steg i fascian.  
Djupvågsbehandling är en kraftfull frigörare av toxiner som sitter i fascian (bindväven) och namnet på maskinen säger vad den gör; behandlar fascian värdigt djupt.
Bindvävsmassage, vanlig massage frigör också toxiner men går inte så djupt utan är en mjukare typ av behandling, men likväl orsakar behandlingen reaktioner i kroppen och massören rekommenderar också kunden att dricka mycket vatten efter behandling.

Vid mekanisk behandling av fascian förs det toxiska ämnena mycket snabbt genom vätskan mellan cellerna och på så sätt sprids de genom kroppsliga rörelser. Toxiska ämnen kan hamna var som helst på den fysiska kartan och orsaka olika typer av symptom.

Bild 1, pågående ögoninflammation och Bild 2, utläkt ögoninflammation
Att ögonen är extra känsliga beror på flera faktorer, flera av kroppens organsystems energikanaler börjar och slutar omkring ögonen. Magen-, urinblåsan-, gallan och trippelvärmren är organsystem som har anknytning till ögonen och de reaktioner som kan framkallas av toxiner i fascian.
Den troliga orsaken till missfärgning eller brunfärgning av senhinnan (vitögat) är att det finns en leverbelastning och levern har en direktkoppling med gallan. Ytterligare en viktig faktor är de luftföroreningar vi dagligen utsätts för. Ögonen och huden är de skyddande barriärer som utsätts för ultimata påfrestningar.

Men, hur kommer t ex levergifterna till ögonvitan? Ja, det mest troliga är att toxinerna transporteras via fascian och man vet att levertoxinerna är gulbruna eller bruna.

Bilderna visar samma häst före behandling och under behandlingens gång
Bilderna visar hornhinneinflammation med en väldigt brun sclera före behandling. Under behandlingen ser man här att dimman börjat avta. Denna reaktion är utlöst av maskmedel och symptomen uppstod bara dagar efter behandlingen. Man har sett att vacciner, medicinsk behandling, kemisk ämnen som t ex finns i foder och vår egen mat kan orsaka kraftiga belastningar i kroppen och med dålig avgiftning så belastas fascian.

När den gråaktiga svullna hornhinnan har förlorar sin genomskinlighet och hästar som drabbats ser dåligt, kan de bli skrämda och reagera ”oförklarligt”. För människor innebär det problem med bland annat mörkerkörning genom att man ser färgade ringar kring ljuskällor från mötande trafik. Det här är några få tillstånd som beskrivits.


UNDERSTÖDJ RENINGSVERKEN

Min rekommendation är att innan man tar en mekanisk behandling (djupvåg/bindvävsmassage) av fascian är att förbereda kroppen genom att understödja de utsöndrande organen, framför allt lever, tarm och njurar.

Vara noga med att dricka mycket rent vatten och gärna något renande örtte och göra det kanske en vecka före beräknad behandling och fortsätta efter behandlingen någon vecka också.

Att understödja reningen av fascian bör göras regelbundet och helst innan man har fått sjukdomssymptom.

Bra medel för människor och smådjur att använda inför och efter behandling av fascian är Dr Reckeweg nr 7 för levern, nr 18 för njurarna och nr 60 för blodrening.

Till häst rekommenderas Colofor för lever-tarm och Renefor för njurarna. Om hästen har en pågående inflammation tillsätter man även Immufor för immunsystemet.

Om skadan redan är skedd och någon form av inflammation är ett faktum:
Badda ögonen med outspädd Kolloidalt Silver samt kontakta oss för rekommendationer till behandling.

Ett annat tillskott för att understödja läkning på sikt är ASEA-redoxmolekyltillskott.