tisdag 13 januari 2015

VÄXTERNA - DEN SANNA GRUNDEN TILL LIV

VÄXTERNAS HEMLIGA LIVDen sanna grunden till liv är den gröna mattan som täcker moder jord. Utan gröna växter skulle vi varken kunna andas eller äta. På undersidan av varje blad finns en miljon rörliga läppar som  är engagerade i att förtära koldioxid och andas ut syre. 
Allt som allt finns det 25 miljarder kvadratmil yta av blad som dagligen är engagerade i detta mirakel där levande organismer tar hand om ₁energi från ljuset och därigenom producerar syre och mat till människor och djur. Av de 375 miljarder ton mat vi konsumerar varje år så kommer huvuddelen från växter som tillverkar den av energi från luften och jorden med hjälp av solljus. Resten kommer från animaliska produkter, vilka i sin tur har ätit växter.
Växterna är naturens Alkemister, de utvinner grundämnen ur jorden, tar koldioxid ur luften, gör kolkedjor och framställer på så vis vitaminer, aminosyror och fettsyror. Växten framställer omkring 90 olika näringsämnen vilka behövs för att det inte skall uppstå näringsbrist.
Jordarna utarmas men växterna hittar sina vägar för att hämta näring och växternas rötterna är som ormlika trådar, som Darwin liknar vid en hjärna, och söker sig ständigt nedåt med tunna vita trådar, tränger sig ordentligt ner i marken och provsmakar på vägen, och små ihåliga rum där en boll av stärkelse genom en form av vibration kan ange till rotspetsen gravitationsriktningen. När jorden är torr söker sig rötterna ner till fukten och hittar vägen till vattenkanalerna. Speciellt alfalfa plantan kan genom att sträcka ut trådarna nå så långt som 40 fot djupt och med sin energi kan den borra sig genom betong. Ingen har ännu mätt trädens rötter men en studie på en enda rågplanta indikerar 13 miljoner rottrådar med en längd av 6 600 miles, nästan samma avstånd som mellan polerna.
Eftersom de särskilda grävande cellerna blir slitna genom kontakt med stenar, grus och stora sandkorn byts de snabbt ut, men när de når en näringskälla dör de och ersätts av celler designad att lösa mineralsalter och samla det erhållna elementen. Den grundläggande näring överförs från cell till cell upp genom växten som består av protoplasma ett vattnig eller geléartat ämne som är en grund för det fysiska livet.
Rötterna är alltså en vattenpump med vattnet som ett universellt lösningsmedel vilket för grundämnena från roten upp till bladen, för att därefter avdunsta och falla tillbaka till jorden för att återigen agera som ett medium för denna livscykel. Bladen hos en solros ger under en dag ifrån sig så mycket vatten som en man svettas. En het dag kan en ensam björk absorbera så mycket vatten som fyrahundra liter vilket sedan fuktar och kyler bladen.
Hela den vegetabiliska världen lever och svarar på jordens, månens och de andra planeternas rörelser i vårt solsystem och en dag kommer det att visas sig att de påverkas av stjärnor och andra kosmiska kroppar i hela universum säger Francé.

Inga växter är utan rörelse, all tillväxt är en serie rörelser där växter är ständigt upptagen med att böja sig, vända sig och darra. Francé beskriver en sommardag med tusentals polypliknande armar som sträcker sig från en fredlig berså, med darrningar och skälvande i sin iver för att hitta nya stöd för den tunga stjälk som bär upp den dem.

När en tentakel, som sveper en hel cirkel på 67 minuter hittar ett fäste, så inom 20 sekunder börjar tentakeln snurra sig runt objektet och inom en timme har den lindats sig så hårt att den är svår att riva bort. Tentakeln lockar då sig som en korkskruv och på så sätt kan rankorna höja sig själva. Men ser då vad plantan kan slingra sig omkring, kan den känna det på något vis så den kan slingra sig omkring sitt stöd utan att växa ut i tomma intet. Växten är kapabel att sträcka sig, eller hitta stöd på det mest fantastiskt mystiska sätt.

Växterna verkar också veta vilka myror som vill stjäla deras nektar och stänger sina blommor när dessa myror kommer och öppnar sig enbart när det finns tillräckligt med dagg för att förhindra myrorna från att klättra. Den mer sofistikerade akacia anlitar faktiskt i stället skyddande tjänster från vissa myror som den belönar med nektar i utbyte mot myrornas skydd mot andra insekter och växtätande däggdjur.

Kapitel 1 ur boken Växternas hemliga liv
Plants and ESP
Länkar
intervu with Cleve Backster http://www.thesunmagazine.org/archives/1882
http://www.newsforthesoul.com/backst
                                                                         Dracaenan 

I ett kontor i NY fanns en man som hette Cleve Backster han hade en galvanometer och en krukväxt som heter Dracaena massangeana på sitt kontor. Galvanometern var där eftersom Cleve Backster var Amerika främste lögndetektor examiner inom CIA och Dracaenan eftersom Backsters sekreterare ansåg att det nakna kontoret bör ha en touch av grönt. Backster var där på grund av en ödesdiger händelse på 1960-talet som radikalt förändrade hans liv och samtidigt påverkade hela planeten.
Backsters experiment med sina växter, rubricerades i pressen, blev föremål för sketcher, tecknade serier och pamfletter men Pandoras ask vilken han öppnade för vetenskapen kan aldrig mer stängas.

Äventyret började 1966; Backster hade varit uppe hela natten i den skola för polygraf examinatorer där han undervisade i konsten att avslöja en lögnare genom lögndetektorn. Av en ren impuls bestämde han sig för att fästa elektroderna till en av lögndetektorerna på bladet av Dracaenan, vilket är en tropisk växt som liknar en palm med sina stora blad och blomsterklasar. Backster var nyfiken på att se om och hur bladet skulle påverkas när den törstiga växten vattnades. Genom att Dracaenan var törstig sögs vattnet upp genom stammen och till Backsters förvåning så gav den inte det utslag som man kunde förmoda när elektroderna kom i kontakt med den fuktiga plantan. Pennan på det rutade papperet gjorde utslag neråt med en sågtandad rörelse i stället för uppåt.

En galvanometer är den del av lögndetektorn, som när den är ansluten till en människa med kablar genom vilka en svag ström går, gör att nålen att flyttar sig för att göra en kurva på det rörliga papperet som svar på mentala bilder eller på minsta stegring av mänskliga känslor. Till Backsters förvåning visade Dracaenan en reaktion som liknade hur en människa upplever en känslomässig stimulans av kort varaktighet. Kunde växten visa känslor?

Det som hände Backster de kommande tio minuterna kom att revolutionera hans liv.

Det mest effektiva sättet att utlösa en reaktion hos en människa stark nog att få nålen att hoppa är att hota hans eller hennes välbefinnande.

Backster bestämde sig för att göra just detta med växten: han doppade ett löv av Dracaena i kopp hett kaffe som han höll i handen. Det blev ingen reaktion att tala om på mätaren. Backster studerade problemet flera minuter sedan tänkte han ut ett värre hot: han skulle bränna själva bladet som elektroderna fästes på. I samma ögonblick som han fick bilden av eld i sin hjärna, och innan han skulle hämta tändstickorna blev det en dramatisk förändring i mönstret som nålen gjorde i form av en långvarig uppåtgående svep. Backster hade inte rört sig, inte mot växten och inte heller mot maskinen. Kan växten ha läst hans tankar?
När Backster lämnade rummet och återvände med tändstickor, fann han en annan plötslig rörelse som hade registrerat på kortet, tydligen på grund av hans beslutsamhet att genomföra hotet.

Motvilligt han satte igång att bränna lövet. Den här gången var det en lägre toppreaktion på maskinen. Senare när han gick igenom samma rörelser och låtsas att han skulle bränna bladen igen fanns ingen reaktion. Växten verkade vara kapabel att skilja mellan verkliga och låtsade uppsåt. Backster kände det som han ville löpa gatlopp och berätta för alla att växter kan tänka. Istället startade han den mest noggranna undersökningen av de fenomenet för att klargöra hur växten reagerade på hans tankar och hur.

Backsters första steg var att försäkra sig om att han inte missat några logiska förklaringar eller några andra naturliga förekomster. Att det inte var något speciellt med växten, eller med honom, maskinen och de övriga instrumenten. Men när Backster och hans medarbetare använder andra växter och andras instrument på andra ställen över hela landet kunde de göra liknande iakttagelser vilka motiverade till fortsatta studier.

Mer än 25 olika sorter av växter och frukter testades inklusive sallad, lök, apelsiner och bananer. Observationerna var liknande varandra och erfordrade en ny syn på livet med några explosiva noteringar för vetenskapen. Hittills i debatten mellan forskare och parapsykologer om förekomsten av ESP eller utomsinnlig uppfattning varit hårt till stor del på grund av svårigheten att fastställa entydigt när ett sådant här fenomen faktiskt inträffar.

Det bästa som har uppnåtts hittills i fältarbetet är av Dr. J. B. Rhine, som inledde sina experiment i ESP vid Duke University, har varit att fastställa med människor att fenomenet verkar inträffa med större odds än vad som kan hänföras till chansning.

Backster överväger först om hans växters kapacitet att plocka upp hans avsikter kan vara någon form av ESP men han tyckte inte termen stämde riktigt. ESP skall ju betyda uppfattning utöver det normala av de fem kända sinnena; känsel, syn, hörsel, lukt och smak.

Eftersom växter inte har några tecken på ögon, öron, näsa eller mun och som botanister sedan Darwins tid har de aldrig krediteras med ett nervsystem heller. Av det drar Backster slutsatsen att  det mottagliga sinnet måste vara av mer grundläggande natur.

Det här leder honom till hypotesen att de fem sinnena hos människor kan vara begränsande av faktorer som ligger över den huvudsakliga uppfattningen och kanske gemensamt för allt i naturen. Kanske ser växterna bättre utan ögon än människor gör med dem. Med fem grundläggande sinnen kan människor välja efter behag; att uppfatta, uppfatta dåligt eller att inte uppfatta alls. Om du inte gillar utseendet på något säger Backster, kan du titta åt andra hållet eller inte titta alls. Om alla skulle vara i allas tankar hela tiden skulle det vara kaos.

Att upptäcka att hans växter kunde ana eller känna så växte hans kontor och han satte upp ett vetenskapligt laboratorium värdig rymdåldern.

Under de närmaste månaderna så erhölls diagrammet efter diagram från alla typer av växter. Fenomenet tycktes bestå även om växtens blad lossades från moderplantan, otroligt nog om det trimmas till storleken av elektroderna, även om ett löv var strimlad och omfördelat mellan elektrodytorna gav det fortfarande en reaktion på diagrammet. Plantorna reagerade inte bara på hot från människor utan oformulerade hot som den plötsliga uppdykandet av en hund i rummet eller av en person som inte ville dem väl.

Backster kunde visa en grupp vid Yale att rörelserna av en spindel i samma rum med en växt som kopplas till hans utrustning kan orsaka dramatiska förändringar i det inspelade mönstret som genereras av växten strax innan spindeln började rusa bort från den människa som försöker begränsa dess rörelse. Det verkar, säger Backster, som om spindelns beslut att fly plockas upp av växten och orsakar en reaktion i bladet.

Under normala omständigheter kan växterna anpassa sig till varandra säger Backster, men när det finns djurliv omkring dem tenderar de att ägna mindre uppmärksamhet åt vad en annan växt kan hitta på. Det sista en växt förväntar är en annan växt skall ge dem problem. Så länge det finns djurliv runt de verkar de anpassade till det. Men djur och människor är rörliga och kan behöva noggrann övervakning.

Om växterna är hotade och utsätts för överhängande fara eller att komma till skada så har Backster observerat att de reagerar i självförsvar på ett sätt som liknar opossumens eller en människa de spelar döda eller svimmar. Detta fenomen blev dramatiskt demonstrerat en dag när en Kanadensisk forskare kom till Backsters laboratorium för att se växternas reaktioner. Den första ingen som helst utslag, inte heller den andra eller den tredje, de testade en fjärde och en femte utan att få något gensvar. Slutligen den sjätte, visade en tydlig reaktion för att kunna demonstrera fenomenet.

Backster som blev nyfiken på vad som hade påverkat växterna och frågade den besökande forskaren; Inkluderar någon del av ert arbetsområde att skada växter? Ja, svarade forskaren; jag utplånar växterna jag arbetar med. Jag lägger dem i en ugn och rostar dem för att ta bort all vätska innan jag kan göra mina analyser. Fyrtiofem minuter efter att forskaren var säkerligen på väg till flygplatsen reagerade Backsters växter återigen utslag på diagrammet.

Denna upplevelsen bidrog till att Backster förstod att växterna kom att hamna i något slags avsvimmat stadium och han slogs av tanken att detsamma skulle kunna hända i en slaktningsritual innan djuret dödas. Om slaktaren kunde kommunicera med djuret och lugna det till ett avsvimmat tillstånd och även på så sätt förhindra att köttet blir förgiftat av den kemiska rädslan som uppstår vilket kan vara skadligt för konsumenten.

Detta öppnade upp tanken på att växter och frukter inte har något emot att ätas, men att det skall ske i en slags kärleksfull ritual med en verklig kommunikation mellan den som äter och det som äts. Att äta på ett sätt som liknar den kristna ritualen av gemenskap istället för den vanliga hjärtlösa slakten. Det kanske är så, säger Backster, att en grönsak uppskattar att bli uppäten och bli en annan form av liv i stället för att ruttna bort på marken, ungefär som när människan dör och upplever lättnad när hon uppgår i en högre sfär av energi.
Källa: Växternas Hemliga Liv

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.