söndag 16 juni 2024

ATT TOLKA DJURENS SPRÅK

FÖRSTÅR DU VAD DITT DJUR FÖRSÖKER FÖRMEDLA


Hästens mentalitet hänger ihop med dess metaboliska profil.
Hästarna har ju, som vi ju vet, olika personligheter – olika mentalitet och även det metabola systemet fungerar olika beroende på temperament. Detta har påverkan på, eller påverkas av bland annat, nervsystemet.

Tittar man enbart på det autonoma nervsystemet så kan det delas upp i framför allt två delar, det sympatiska- och parasympatiska nervsystemet.

Det sympatiska nervsystemet har förmågan att försätta kroppen i högsta beredskap vilket betyder att slå på adrenalinet. Det parasympatiska nervsystemet har däremot motsatt effekt, att lunga och svarar bland annat också för olika utsöndringsfunktioner.

Hästen har en Sympatisk dominans - Metabolisk profil
Sympatisk dominans - snabb ämnesomsättning, tendens till ökad sköldkörtelfunktion och ökad binjureaktivitet

En häst med snabb ämnesomsättning omvandlar näringsämnen till energi med en snabb hastighet, vilket får till följd energi- och humörsvängningar. En häst med snabb ämnesomsättning fungerar bäst under stress. Den bör utfodras ofta på grund av en ökad energinivå.

Aktiviteten i sympatiska nervsystemet omfattar de flesta inre organ, framför all blodkärlens glatta muskler. Transmittor substansen i nervändarna utgörs av acetylcolin och noradrenalin.

Det sympatiske nervsystemet bereder kroppen på strid eller flykt, blodcirkulationen ökar, pulsen ökar, hjärtats pumpverksamhet förstärks, blodkärlen i hud och inälvor sammandras så att blodtrycket stiger. De verksamma musklernas blodkärl vidgas och luftrörens glatta muskler avslappas så luftrören vidgas. Leverns glykogen spjälkas och blodsocker frisätts. Genom ökad lipolys frisätts fettsyror från fettvävnad och matspjälkningens funktioner hejdas - det får vänta i en krissituation.

Binjuremärgen är funktionellt sett en stort sympatisk nervknut och den insöndrar adrenalin, noradrenalin och dopamin.

De olika metaboliska profilerna förbrukar näringsämnen lite olika
Snabb ämnesomsättare: Hästar som är ambitiösa, heta och lättstressade. Dessa hästar mår bra av lite fetare mat. Emotionellt behov av att ta risker, behov av stimulans och låg retningströskel.

Hästen har en Parasympatisk dominans - Metabolisk profil
Parasympatisk dominans - långsam ämnesomsättning och tendens till minskad binjureaktivitet.

Parasympatiska nervsystemet omfattar ofta samma organ som det sympatiska nervsystemet, blodkärlen i betydligt mindre grad. Parasympatiska effekter är långsam hjärtrytm, ökad utsöndring i matspjälkningskanalen och i många körtlar. Har i stort sett motsatt verkan mot det sympatiska.

Långsam ämnesomsättning: Hästar som lite svårare att motivera och de har ett lugnt temperament, inte så stresskänslig och hög retningströskel.


 Olika individer i varje hästflock där alla har en funktion att fylla.

Salt River Wild Horse. Simone Netherlands

Även om du har en tam häst så är alla hästar olika typer av individer. Det här är utdrag från boken "Alla Kungens hästar" av Emelie Cajsdotter 

Matsökaren som utvecklat förmågan att finna föda tar initiativet i den specifika situationen. 

Spejaren ses oftast gå i täten. Spejarens uppgift är att i god tid upptäcka faror och varna de andra, så att flocken genast kan byta strategi. Det här är en uppgift som kräver snabbhet, omedelbara reflexer, samt förmågan att fatta rationella beslut. Huvudspejaren är i de flesta fall ett äldre sto med stor livserfarenhet. 
Hästens uppgift i flocken bestäms utifrån dess egenskaper, en spejare är en känslig häst med bra syn, hörsel och luktsinne, dess uppgift är att registrera faror och få flocken att byta riktning. Men dess främsta egenskap är förmågan att accelerera.

Försvararens uppgift är att gå till direkt angrepp om spejaren misslyckats med sitt uppdrag. Försvararpositionen involverar fysisk styrka och innehas som regel av en hingst. Försvararens roll innebär även att samla och ena flocken. Hingstar har oftare skyddande roller, som försvarare och är därför lättare att arbeta med eftersom de oftast tar på sig ansvaret för människans misstag då vi oftare beter oss som fiende än flockmedlem.

Fostraren och omhändertagaren tar hand om unga, eller skadade hästar. 

Koordinatorn hjälper till vid omstruktureringar, samt bidrar till att bibehålla ordningen. 

Minnesbärarens funktion baseras inte på fysisk styrka eller snabbhet, utan på ett specifikt medvetandetillstånd. Uppgiften består i att förkroppsliga flockens sammanlagda erfarenheter. Grundtanken är att flockens möjligheter att överleva maximeras om alla använder sin fulla kapacitet. En del roller är mer mentalt orienterade och handlar om att föra vidare minnen, eller kunskaper från generation till generation. 

Minnesbäraren är oftast ett äldre sto som förmedlaminnen och kunskap till den övriga flocken. Ston i vilt tillstånd har oftast roller av beslutsfattande karaktär, vilket kan leda till att ston oftare uppfattas som svårare för människor att arbeta med. Ston upplever det ofta som irrationellt att följa en människa vars vilja inte gagnar hela flocken.

Medlarens uppgift är att medla eller avstyra inbördes osämja. Hästflocken består av en mängd personliga relationer, samtliga hästar prövar sina positioner gentemot varje annan individ. Först när alla medlemmars potential fastställts skapas flockens fundament. 

Provocerare. Hästen kan visa sig vara ohanterlig i stallet, vägrade låta sig ridas i paddocken, och med jämna mellanrum riva ner samtliga staket. Den här typ av häst kan i stället vilja göra långa turer i svårare terräng, hästen vill utforska och prova nya vägar. 

Innovatören. Kan vara en äldre valack och flockens tidigare innovatör. Hästen kan bära alla typer av ryttare och genom den erfarenheten kan han lära nybörjare rida, han lär ut sina erfarenheter genom balans och tankeöverföring. 

Den ambitiösa. Vissa hästar är ambitiösa individer. Om ryttaren inte använder sin fulla kapacitet kommer han att pröva denna.

Tänkaren. Att utforska sambandet mellan tankar är inte något negativt, Kanske gör det tänkaren mer kreativ, eller tekniskt begåvad. Men det finns även en tredje part, utanför samband och händelseförlopp. Förmågan att skapa något nytt. 

Fredsmäklarens roll är att förebygga och hantera konflikter inom gruppen eftersom konflikter främst är slöseri med energi och dessutom drar till sig uppmärksamhet.

Reserver. För varje position finns det även minst en häst som agerar reserv. På så vis kan flocken omedelbart omstruktureras. Reservhästarna har under tiden andra uppgifter och ytterligare flockmedlemmar utgör i sin tur reserver för dem. 


Dr Bachs BLOMMESSENSER FÖR INDIVIDENS KÄNSLOMÄSIGA STATURDen här hästen har ett tydligt smärtuttryck i sitt ansikte. Studera rynkan över ögat, öronens position, den spända huden kring ganaschen och näsborrar samt mulens form. Teckning: Andrea Klintbjer

Läs mer


Agrimony
Individer som döljer sin oro sitt lidande och smärta. Vill inte av konflikter eller ställa till bråk, vill inte vara ensam utan känner sig lugnare om han har sällskap. Vill gärna jobba

Aspen
För ängsliga, otrygga och lättskrämda djur som reagerar på saker som man själv inte kan se eller definiera. Darrar som ett asplöv kan man säga.
För det nervösa djuret, lättskrämt, ängsligt, aldrig riktigt trygg. Bra för individer som blivit misshandlade eller gått igenom något traumatiskt tidigare i sitt liv. Diffusa, oförklarliga rädslor. Vill inte bli lämnad ensam.

Cherry Plum
Vid känslan av att vara fången och inte ha kontroll över sin situation. Ofta när djuren flyttas in i ett stall eller sätts i bur.

Beech
Vid intolerans mot andra djurs eller människors beteende. När djuren vägrar att acceptera vissa situationer.
För en individ med alltför kritisk hållning, övermod, som även saknar empati och är omedgörlig. Är noga med att allt skall vara som vanligt.

Centaury
Viljesvaghet, vill uppfylla sina ägares förväntningar, godtrogen, kan inte säga ifrån och blir ofta utnyttjad på grund av det, lättledd, foglig, dålig självkänsla, försvarar aldrig sina rättigheter, ger mer än dom har att ge. Hästen försöker förmedla att han inte rår för att han inte orkar, han behöver bekräftelse att det är ok att inte orka.

Cerato
För djur med svag tillit, litar inte på sitt eget omdöme, fäster överdrivet stor vikt vid andras åsikter, fattar beslut men blir genast osäker på om det var rätt, tar efter andra i beteende och åsikter.


Chestnut Bud

Djuret har svårt ned inlärning, träning och förmågan att inte upprepa misstagen. Djuret är ovilligt att lära sig nytt.

 

Chicory

Vid stark inriktning på uppmärksamhet, djur som kräver ständigt sällskap. Vid psykosomatiskt beteende.


Clematis
Djur som är frånvarande, okoncentrerade,  dom saknar motivation. Kanske också bytt ägare och längtar tillbaka.

Crab apple
Djuret är smutsig, har hudutslag, klåda olika utsöndringar från huden som den inte trivs med.

Elm
Djuret har en känsla av otillräcklighet och utmattning. Djuret har varit mycket kapabel och pålitlig men har drabbats av utmattning på grund av hårt arbete.

Gentian
Djuret har varit sjukt men är på bättringsvägen men upplever sig som svag och ger upp.

Gorse
Djuret har givit upp och känner sig deprimerad och uppgiven

Heather
När djuren är självfixerade och kräver oavbruten uppmärksamhet. Klarar inte av att bli lämnade ensamma. Kan även söka kontakt på grund av att vilja förmedla att det har smärta.


Holly
Vid svartsjuka mot andra, vid aggressivitet och oprovocerade attacker mot andra djur eller människor. Ofta hos djur som har blivit misshandlade.


Hornbeam

Trötthetskänsla och mental utmattning. Dagliga sysslor upplevs som en börda, vill inte bli motionerade.


Impatient
För överspända, nervösa djur som visar tecken på irritation eller stor otålighet. Olycksdrabbade.

Larsch
Anstränger sig inte på grund av bristande självförtroende, depression och vågar inte försöka.

Mimulus
Rädsla för smärta, olyckor, ensamhet, fobier, skygga och blyga, nervositet, rädd för buller, starkt ljus, åska, skotträdd, bilåkning, att åka hiss och motgångar.

Mustard
Oförklarig depression som kommer utan orsak och försvinner igen lika plötsligt. Intresset för det dagliga livet är borta. 

Oak
En kämpe och även om deras fall kan te sig hopplöst kämpar de vidare. Det är ett djur som besitter stort mod och som kämpar vidare, trots stora motgångar, utan att ge upp eller förlora hoppet. Överdriven uthållighet och plikttrohet. Överansträngning, höga prestationskrav. 

Olive

Vid total utmattning och trötthet efter sjukdom, traumatisk händelse eller en överansträngning. Här är energin verkligen slut.


Pine

Djur som tar på sig ägarens misslyckande. Ge hästen, hunden, några uppmuntrande ord något extra utöver det vanliga för det den gör


Red Chestnut 
Orolig för sin ägares hälsa och är ängslig över att något hemskt skall hända eller känner på sig att något skall hända. 

Rock Rose
Vid extrem rädsla, skräck och panik. Rädsla vid akut fara, olyckor eller vid plötsliga och svåra sjukdomar.


Rock Water
Hästen känner sig hindrad och begränsad i sitt flöde, frihet finns i hästens gener även om den inte är född fri.

Scleranthus
Vid skiftande humör och åksjuka. Obalans (kanske från hovarna), osäkerhet, obeslutsamhet.


Star of Bethlehem

Vid all sorts trauma, svåra kroppsskador eller chock, även om man misstänker att detta har hänt i det förflutna.


Vervain

För hyperaktiva och ”överentusiastiska” djur.


Vine
För djur som är dominerande och aggressiva mot svagare eller mindre djur. Aggressiviteten kan bero på tidigare misshandel.


Walnut
För djur som har flyttats, bytt hem eller ägare. Bra att använda vid födseln. När det skett stora förändringar. Djuret trivs bäst med att allt är som tidigare.

Water Violet
Ett medel för dem som föredrar att vara ensamma, vare sig de är sjuka eller friska. Dessa individer är mycket stillsamma till sin natur, talar mjukt och säger inte mycket. De är självständiga och självsäkra och relativt oberoende av andras åsikter.

White Chestnut
Överaktiva djur som har svårt att varva ner, det leder till trötthet och utmattning.

Wild Oat

Djuret behöver vägledning och att ägaren undersöker vad djuret är bäst på och lägger ner ambitioner mot det målet. 


Wild Rose
Djur som är apatiska och inte vill äta eller delta i aktiviteter.

Willow
För djur som råkat ut för olyckliga omständigheter eller motgångar.

Den mest använda av alla blomstermedel. Vid all sorts stress och olyckor, sjukdom, besök hos veterinären eller när det är svårt att bestämma vilket blomstermedel som behövs.


Hur är det då möjligt att avläsa djurens känslomässiga status?


Håranalysen har kommit att bli en ovärderlig metod speciellt när det gäller att diagnostisera djuren.


Något som kan påverka hela kroppens funktion är djurens känslomässiga välbefinnande och det här är en mycket viktig punkt i hela undersökningen. 


Vad vi människor är allra mest okunniga om är att känslor omvandlas till fysiska substanser i kroppen. 


Känslorna  omvandlas till neuropeptider vilka är en grupp ämnen som verkar som signalsubstanser i det centrala nervsystemet (CNS). Eftersom känslor har en stor påverkan på den fysiska kroppen kan rädsla, osäkerhet och trötthet skada djurens uppbyggande krafter. 


Känslorna blir alltså till kemiska substanser genom att de frisätter neuropeptider och den känslomässiga energin omvandlas till fysisk materia. 


Så man kan säga att varje negativ känsloupplevelse fortplantar sig ner i det fysiska systemet och ger fysiska reaktioner. 

Rädslan aktiverar alla system och djuren blir försvarsberedda


På grund av att känslor blir till fysisk materia kan vi läsa av den känslomässiga balansen i päls och man.


______________________________