fredag 22 juli 2011

VÄLKOMMEN TILL MIN BLOGGMITT SYFTE MED BLOGGEN

Elisabeth Söderström
Genom den här bloggen vill jag nå ut med mitt budskap till alla de människor som är för alternativa behandlingsformer med örter, vitaminer, mineraler och homeopatiska medel. Jag vill på ett enkelt och naturligt sätt förmedla mitt budskap så även barn kan förstå innebörden av alternativmedicin.
Idag är det många som har förstått vikten av friskvård och egenvård men om jag kan öka medvetenheten hos fler om betydelsen av att äta rätt och använda kosttillskott för att leva ett hälsorikt liv så har jag nått en del av min målsättning. Det kommer att bli mer och mer vanligt i dagens samhälle att människor får ta eget ansvar över sin och sina husdjurs hälsa.
Utvecklingen inom hälsobranschen visar också att miljömedvetenheten har ökat och att människor börjar inse att man genom naturlig föda och vitaminer och mineraler kan förebygga ohälsa. Man börjar förstå vikten av naturliga födoämnen, att man som konsument kan ställa krav på GMO fria födoämnen, att man fritt skall kunna välja naturlig individanpassad artegen kost utan tillsatser samt kosttillskott.
Det känns viktigt för mig att kunna dela med mig av alla de erfarenheter jag har fått genom mina drygt 40 år som Dipl. Homeatriker, auktoriserad, kvalitetssäkrad, komplementär och alternativmedicinare.
I mitt yrkesutövande ingår ögondiagnostik, håranalys och kostrådgivning i egenvårdssyfte. Håranalys/mananalys, vilket har blivit en mycket populär diagnosmetod som vi är relativt ensamma om att utföra, kan vi också erbjuda till människor och djur. Jag har genom håranalyserna kunnat skräddarsy de olika produkterna efter att hittat orsaken till symptomen som patienten uppvisar; jag har lärt mig kroppens symptomspråk.
Jag har även ansvaret inom företaget för utveckling av nya produkter som möter upp de krav på vad dagens moderna familjer och djur behöver för hälsa och välmående. Våra produkter till djur är tillverkade efter våra egna recept de håller högsta standard och tillverkas enligt GMP (Good Manufacturing Praxis) vilket är en standard som utarbetats av WHO.
Våra produkter är framställda av råvaror med högsta kvalitet.
Vid framställning av våra produkter arbetar vi efter den ortomolekylära principen. Ortomolekylär behandling är: Ekologisk behandling med naturligt förekommande ämnen, t ex vitaminer, mineraler, aminosyror, enzymer och essentiella fettsyror. Ortomolekylär behandling innebär att på cellulär nivå återskapa en frisk miljö för att skydda cellen och dess funktion, detta för att förebygga och behandla ohälsa samt stimulera kroppens egen förmåga att läka.
Vi använder oss av mikrodoser i våra näringsprodukter för att vår erfarenhet har visat att det är kraftfullast och ger bästa resultat.
Mitt mål med bloggen är också att nå ut med mitt budskap till djurägare. Att kunna förmedla att även för husdjuren är biologiskt anpassad rå föda (BARF) det enda tänkbara för att hålla djuren vid god hälsa och vikten av ett naturligt fodertillskott utan kemiska tillsatser.
Genom åren har jag arbetat inom hästindustrin både i Nordamerika och Europa och min målsättning har varit att göra hästägaren uppmärksam på vad man utfodrar sina hästar med. Jag pratar alltid om vikten av ett naturligt foder som hö och havre samt vilken betydelse valet av ett naturligt fodertillskott spelar framför allt till de hästar som arbetas hårt.
Jag ställer inga anspråk på att vara medicinskt eller vetenskapligt korrekt enligt de normer som finns inom den traditionella medicinen men våra kost- och fodertillskott har visat sig fungera enligt beprövad erfarenhet.
/ElisabethVår serie av produkter till häst