lördag 24 januari 2015

VARFÖR FÅR HÄSTAR KOLIK

FRÅGA: VARFÖR FÅR HÄSTAR KOLIK?
SVAR: DOM FÅR INTE KOLIK, VI GER DOM KOLIK!!

Joe Pagan, som är expert på hästens näringsfysiologi och som bland annat har varit officiell foderkonsult på flera OS, talade om hur vi kan förebygga kolik hos våra hästar.


Kolik är ett stort problem världen över, men det är en sjukdom skapad av oss människor. I det vilda får inte hästarna kolik, menar han. Som de flesta vet är den vilda hästen ett stäpplevande djur som betar mellan 14 och 20 timmar per dygn, och som dessutom rör sig konstant medan den äter. När vi domesticerade hästen förändrade vi dess diet radikalt, utifrån vad som passade oss människor.
Hästens matsmältningsapparat är perfekt för att ta hand om gräs, som har mycket fibrer och inte så mycket näring. Men utfodrar vi den på annat sätt kan det bli problem, den har till exempel en liten magsäck gjord för att äta lite grann hela tiden. Väldigt stora portioner snabbätet kraftfoder kan magen inte ta emot, säger Joe.
 

Tillräckligt med vätska
www.lantbutiken.se

Viktigast i hästens foderstat är något vi sällan tänker på, nämligen vatten. Får hästen i sig för lite vatten ökar risken för kolik, eftersom det blir större risk för förstoppning. När det gäller näringsintaget är grovfodret absolut viktigast.

(Kommentar från HH: Hästen är anpassad till att dricka stora mängder vatten på kort tid. Detta kan man härleda tillbaka till när hästen levde i vilt tillstånd då de var väldigt sårbara för rovdjur när de kom till vattenhålet för att dricka. Det här beteendet finns fortfarande kvar i de tama hästarna idag. Även när hästen har fri tillgång till vatten så dricker den på samma sätt som vildhästarna gjorde.
En häst kan dricka åtminstone 12 liter vatten per minut och mer än 40 liter per dygn. Det är viktigt att det finns mycket vatten tillgängligt så att hästen kan dricka så snabbt som den vill. Försök i Sverige har visat att hästar föredrar att dricka vatten ur hink i stället för ur vattenkopp och att de dricker upp till 40 % mera vatten från hink. När flödet från vattenkoppen är för lågt (mindre än 8 liter per minut) kommer hästen att dricka för lite)).

Vikten av bra grovfoderSkandinavien är bra på många sätt, men tyvärr har ni inte optimala förutsättningar för att odla hö. Det händer att skördar regnar sönder och att det blir mögel i fodret. Vilket också ökar risken för kolik, säger Joe.  Det är livsnödvändigt för hästen att få i sig tillräckligt med grovfoder. Ett absolut minimum är en procent av kroppsvikten i torrsubstans (ts) per dag, men den rekommenderade miniminivån är 1,5 procent. Och kan hästen äta mer än så utan att bli överviktig är det bara bra.
Glöm inte att det är mycket vatten i hösilage, som många av er här i Sverige fodrar med. Ju blötare foder desto fler kilon måste du ge.
Att ge för mycket kraftfoder är som sagt inte bra, hästen kan då få svårt att hinna bryta ner all stärkelse från spannmålen i tunntarmen. Och i tjocktarmen kan stärkelsen ställa till bekymmer.
Joe får en publikfråga om sandkolik, och tycker att loppfrön är ett bra tillskott om man har hästar som går på sandig mark. Men det allra bästa sättet att förebygga sandkolik är att ständigt låta hästarna ha rejält med hö i hagen, så att de inte behöver ner och pilla och leta strån i sanden. 
Internetbild: När jag är i Florida med mina hästar slösar jag med hö i hagarna, berättar han. 

Åtta riskfaktorer kartlagda
I en stor studie på 2000 hästar, varav 1000 hade kommit in till klinik med kolik och 1000 hade kommit in för andra åkommor, undersöktes vad riskfaktorerna för kolik är. Man kom fram till följande:

 • Att hästens diet ändrats under de senaste två veckorna ökade risken för kolik med 6,6 gånger.
 • Att hästen bytt hö under de senaste två veckorna ökade risken med hela 29,5 gånger (!). Alltså är hastiga byten av grovfoder något man verkligen ska passa sig för.
 • Att hästen hade en historik där bukkirurgi förekommit ökade risken med 5,8 gånger.
 • Risken för kolik ökade med 3,1 gånger om det hade varit en plötslig förändring av vädret de senaste tre dagarna. Det kan till exempel handla om att det blivit kallt, vilket gjort att hästen har druckit mindre. Många hästar gillar inte att dricka väldigt kallt vatten.
 • Arabhästar löpte 1,7 gånger större risk att drabbas av kolik än andra raser.
 • Avmaskning de senaste sju dagarna ökade risken med 1,8 gånger. Å andra sidan minskade kolikrisken generellt hos de hästar som avmaskats regelbundet.
 • Hästar som står inne i stallet mer än 50 procent av tiden löpte 1,2 gånger större risk för kolik än de som går ute mer än 50 procent av tiden
 • Förändring i hästens aktivitet/motion under de senaste två veckorna fördubblade kolikrisken.

Joe D. Pagan avslutar med några ord som sammanfattar hur man bäst förebygger kolik: Behandla hästen som en häst i så stor utsträckning det bara går. Kolik är som sagt, i grunden, en sjukdom framkallad av oss människor.

”Den amerikanske forskaren Joe D. Pagan från Kentucky Equine Resarch är en av världens främsta experter på utfodring av hästar.

Publicerad i Hippson: 2013-07-09 Text & foto: Anki Yngve
(Källa: Cohen ND, et al. Dietary and other management factors associated with colic in horses. J Am Vet Med Assoc 1999;215:53-60.)

OPERATION AV KOLIK HOS HÄST


VAD ÄR KOLIK?
Kolik är ett samlingsnamn för ont i magen hos häst. Det kan handla om förstoppning, gaskolik eller tarmvred bland annat.

Hästar har ett speciellt mag- tarmsystem med liten magsäck och väldigt långa tarmar. En stor häst kan ha upp till 30 meter tarmar i magen. Det här gör dem extra känsliga för störningar.

En av de vanligaste orsakerna är brist på vatten som orsakar förstoppning.

Vanliga symptom är att hästen är orolig och skrapar med hoven.  Den kan också vara loj och vill varken äta eller dricka. Det är vanligt att kolikhästar vill lägga sig ner.
 • Gör dig en klar bild av symptomen. Iaktta hästen en stund, så att du kan ge en klar och konkret redogörelse för hästens beteende. Hur yttrar sig anfallet? Matvägrar hästen? Står den bara och skrapar – eller lägger den sig ned så fort den släpps? Reser den sig igen. Och i så fall hur snart? Tittar den mot buken? Kastar den sig hejdlöst i boxen? Har den slagit sönder sig själv eller boxinredningen?
 • Ta puls och temperatur på hästen. Vid kontakt med veterinär kommer denne ofta att fråga direkt om puls och temperatur. Du bör kunna ge svar direkt.
 • Lyssna efter tarmljud. Lägg örat mot bukväggen vid hästens flank och lyssna efter ”kurrande” eller andra ljud som tyder på aktivitet i tarmsystemet. Sådana ljud tyder på bibehållen matsmältningsfunktion, vilket är positivt.
 • Kontrollera slemhinnorna. Har slemhinnan i ögon och mun normal färg? Jämför med en frisk häst.
 • Kontrollera avföringen. Du bör konstatera om hästen över huvud taget haft någon avföring och om den i mängd, färg, konsistens och lukt skiljer sig från det normala.
Vad gör jag med hästen?
Det är viktigt att du verkligen studerar hästen enligt ovanstående schema – och att du inte utelämnar någon punkt. Veterinären får då ett bra underlag för att gradera symptomen – och därmed för att avgöra om och hur snabbt veterinärbehandling ska sättas in. Ofta kan veterinären efter en klar symptombeskrivning per telefon ge hästägaren instruktioner om hur hästen ska hanteras tills veterinären är på plats.
Om hästen visar lättare koliksmärtor, kan det ofta vara lämpligt att flytta den till en större box. Allt foder ska vara borttaget. Hästen kan också släppas ut i till exempel en ridhusmanege eller på en loge – eller på annat sätt ges tillfälle att röra sig fritt under fortlöpande tillsyn. Det är olämpligt att köra, rida, longera eller på annat sätt utsätta hästen för krävande motion. Detta kan öka riskerna för hjärtpåverkan och andra komplikationer.

När ska jag tillkalla veterinär?
Om hästen visar tecken på kraftig smärta eller stark oro tillkallas alltid veterinär. Detta gäller även när hästen kastar sig omkull, rullar över rygg, svettas eller har en puls som överstiger 70 slag per minut.
I de flesta fall då en häst visar koliktecken är det klokt att ta en telefonkontakt med veterinär och låta denne bedöma symptomen. Om hästens tillstånd hastigt skulle förvärras, har veterinären då en god bild av det inledande förloppet.
De flesta av landets större hästkliniker kan utföra de operativa ingrepp i bukhålan som kan bli aktuella vid ett kolikanfall med ett häftigt förlopp. Om ingreppet utförs i tid, är prognosen för tillfrisknande oftast god.

Källa: SLU

KOLIKUM
Kolikum 500 g

Om hästen har en känslig mage och ofta får lättare känningar av kolik är Kolikum bra att ha i stallapoteket för att snabbt kunna sätta in vid behov. De verksamma substanserna fungerar kramplösande, gasfördelande, lite laxerande och kan förhindra tarmvred. Kolikum är bra att sätta in på ett tidigt stadium när hästen börjar visa symptom.

För att undvika kolik i den mån det är möjligt är det viktigt att tänka på att understödja matsmältningen. Gastrosyl, Colofor och Equifilier är bra att stärka matsmältningen med.
Inför foderbyten eller om du fodrar med industriellt tillverkade produkter och ensilage/hösilage är det extra viktigt att tänka på mag- och tarmhälsan hos hästen.

WEBBSHOP
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.