torsdag 16 augusti 2018

FASCIAN - BINDVÄVEN


                                             FASCIAN SKICKAR UT MEDDELANDEN OCH                                              FUNGERAR SOM ETT ANDRA NERVSYSTEM
Fascia - Bindväv kroppens största organ

Nerver tillhandahåller resurser för varje cell för att de skall kunna kommunicera med andra celler i kroppen. Vi vet att kemiska ämnen och mikrober använder sig av flera kommunikationsvägar. Våra mikrober till exempel använder en del av vårt autonoma nervsystem, som består av ett vävnadsliknande nät av neuroner, som styr kommunikationen mellan cellerna de avlägsna vävnaderna och organen.

FASCIA - BINDVÄV

Muskelfibrer fäster på bindväv.
Till höger ses muskelfibrerna på tvärern och till höger ser man dem på längden

Men - det finns ytterligare ett kommunikationssystem som få människor är medvetna om men som kanske är ännu viktigare och det är vår fascia, det som vi i dagligt tal kallar bindväv. Facian (bindvävshinnorna) ger kroppen dess form, finns runt alla organ, ben, muskler, ligament, senor och nerver, ja fascian finns i hela kroppen. Fascians form växlar och är vanligtvis tunn men i extremiteternas leder kan fascian vara utformad som tjocka band. Ibland kan fasciorna fungera som muskelfästen och då är de tjocka och kraftiga.

Musklerna till exempel består av muskelfibrer och fascia. Själva muskelbuken omges av fascia, inuti muskeln finns längsgående fascia runt varje enskild muskelfiber, samt grövre fascia runt grupper av muskelfibrer. Eftersom muskelfilamenten inte sitter fast i varandra är det fascian som hindrar att en muskel inte ramlar sönder eller tänjs ut och skadas. Med sina glatta vita ytor och sin placering mellan musklerna underlättar fascian också musklernas glidrörelser mot varandra.

Mellan alla vävnader finns vätska och man kan säga att det finns två stora kanaler, en mitt fram och en mitt bak som fördelar informationen och leder flödet ut till kroppens celler. Blodkärl och nerver som går ut i armar och ben löper ofta längs fasciorna.

FORSKNING

Man on his nature av Sir Charles Sherrington

Fascia forskaren, cellbiologen och biofysikern Dr. James Oschman citerade nyligen en biologibok, (Man on His Nature av Sir Charles Sherrington som publicerades första gången 1940), och citatet lyder: ”Trots att de inte har något nervsystem kan en encellig organism simma som en delfin, undvika varelser som försöker äta den (vita blodkroppar), hitta näring och någon att para sig med”. Hur är detta möjligt? Hur kan en encellig organism göra alla dessa saker utan att hjärnan eller nervsystemet deltar för att styra och ge budskap?
Den ökande mängden vetenskaplig forskning visar att vissa celler som finns i facian inte bara kommunicerar direkt med nervsystemet, utan de kan faktiskt också kommunicera med varandra - potentiellt över stora avstånd.

Dr Alfred Pischinger (1899-1982) var chef för institutionen för histologi och embryologi* vid universitetet i Wiens medicinska högskola. Dr Poschinger beskrev var nervkontrollen av substanserna som finns mellan cellerna kom från och han har teorier om att all sjukdom börjar här, i facian, något som många fler forskare alltmer har kännedom om.

Dr. Oschman visar hur all kroppslig rörelse, oavsett hur liten, genererar elektriska fält som orsakas av kompression, omformation och sträckning av ligament, senor, fascia, ben och andra kollagenbaserade vävnader. På ett nervliknande sätt sprids dessa budskap i de omgivande vävnaderna som ”krusningar” på vatten och ger information till andra delar av kroppen. Så det som händer är att dessa meddelanden reser genom den extracellulära substansen (vätskan mellan cellerna) med ljudets hastighet, 1 207 km/timmen i motsats till drygt 241 km/timmen, vilket är den hastighet som nervsignalerna har.

Pischinger var en av de första som kände igen fascians otroliga betydelse när han sade för ett halvt sekel sedan: "Fascian måste ses som ett enda organ, en enhetlig helhet, miljön där alla kroppssystem påverkas."

Dr. Helen Langevin på University of Vermonts (en neurolog och endokrinolog som också är ansluten till Harvard) har visat att fascian bildar ett kroppsomspännande nätverk som fungerar som ett nervliknande signalsystem. Det stoppar dock inte där utan förändringar i vävnader, mekanisk belastning, celldeformation och förändrad kroppshållning som medför ett förändrat rörelsemönster också överför impulser. Dessa impulser förändras av den nedsatta funktion som orsakas av kronisk smärta eller skador i form av mikroskopisk ärrvävnad.

Intressant nog fortsätter Dr. Langevin att går så långt att hon diskuterar sannolikheten för ett samband mellan fascian och organen/organsystemen. Kartläggningen av detta samband har visat sig i in vitro (utanför kroppen) studier och man har ännu inte kunnat studera det hos levande människor. Man har sett att fascian har funktionella samband genom kanaler där flödet av vätska och partiklar sker och dessa kanaler har stor likhet med akupunkturmeridianerna som är kopplade till organsystemen.

SYMPTOM FRÅN EN ÖVERANSTRÄNGD OCH INFLAMERAD FASCIA

En typ av bindväv

Vid överansträngning och inflammation i fascian klibbar den fast i sin omgivning med tunna trådar och rörelsemönstret förändras. Vågrörelserna, ”krusningarna”, i vävnaden minskar och så även de elektriska impulserna och detta leder till att följande symptom kan uppstå:
 • Svankrygg
 • Nackproblem
 • Kotförskjutning
 • Höftproblem
 • Balansrubbningar
 • Förlamning
 • Knä- och armbågsbesvär
 • Svårigheter att räta ut benen
 • Problem med vaderna
 • Besvär med fötterna
 • Synstörningar
 • Tinnitus
 • Besvär med andningen
 • Huvudvärk
 • Håravfall
 • Inkontinens
 • Förstoppning och Kolik
 • Leverbelastning
FASCIABEHANDLING MED DJUPVÅG


Djupvågsbehandling går genom lager av bindväv och muskler. och träffar både organsystem och skelett

Man bör noga överväga en behandling med olika typer av djupvågsmaskiner enligt mina erfarenheter.
Fasciabehandling med maskiner kan frigöra så mycket toxiner från bindväven att de organ som fungerar som avgiftande belastas ytterligare. Fascian får ofta fungera som lagringsplats för toxiner som reningsverken inte klarat av att bryta ner. När man skakar loss fascian väldigt kraftfullt, som maskinen gör, följer toxinerna med vätskorna och hamnar sålunda tillbaka i de redan belastade reningsverken och kan orsaka outforskade besvär hos individen. Man får även tänka på der organ som ligger ytligare, lungorna t ex och hur de påverkas av den typ av behandling.


VAD KAN VI GÖRA FÖR ATT HÅLLA VÅR FASCIA FRISK?
Som vi alla märker är att senare i livet förlorar de flexibla vävnaderna sina elastiska egenskaper. Konsekvenserna är förstyvning av muskler och leder, rynkig hud och minskad elasticitet hos lungvävnader och arteriella blodkärl. Utan tvekan minskar överföringen av bioinformation via facian och förekomsten av sjukdomar i högre åldrar kan väl kopplas till minskad kommunikation mellan celler och kroppsvävnader.

Anna Karström behandlar Silvertoppur från Halls

 
Dålig cirkulation, näringsbrister som till exempel brist på svavel, kan vara en bidragande orsak till sjukdomar i facian. Även toxiska inlagringar i fascian eftersom den ofta får fungera som lagringsplats för de giftiga ämnena som de övriga reningsverken inte klarat av att transportera bort. Detta orsakar inflammation i fascian och man kallar ofta detta symptom för fibromyalgi. Toxinerna följer med vätskorna och fastnar där flödet har stagnerat.

Behandla fascian
Finns det något vi kan göra för att hålla vår fascia frisk och fri från toxiska ämnen? Ja, absolut, kosten/fodret är en viktig del för att i möjligaste mån minska förgiftningen av våra och djurens kroppar. En frisk inre miljö i våra tarmar och stärka kroppens förmåga att befria sig från de toxiska ämnena och fria radikaler är vad vi får sträva efter.

Bindvävsmassage, koppning, massage, akupunktur och akupressur kan vara några behandlingsformer som bidrar till en friskare fascia.

BRA BINDVÄVSMEDEL

MSM 1,5 kg, Glucosafor 1,5 kg, Vitosyl E+Se 1 kg Kalciumfluor 500 g
Kan användas var för sig men även kombineras

Att understödja muskler, organ och fascia
Medel som jobbar genom att avgifta och stärka fascian är MSM, Glucosafor, Vitosyl E+Selen och Kalciumfluorid.
Man kan också använda Cirkulafor till häst eller Cirkulamin till människa för att understödja cirkulationen i kapillärsystemen. 

Efter en behandling vare sig det för sig om massage eller någon annan handpåläggning är det viktigt att dricka vatten. Toxinerna som frigörs i kroppsvätskorna skall blandas ut med vatten och kissas ut. Om man får huvudvärk efter behandlingen beror det på att det frigjorts toxiner. För att stimulera njurarna efter behandling så kan man dricka ett njurrenande te under några dagar. 
Till hästarna är det viktigt att ge njurmedel som t ex Renefor under några dagar efter massage. 

OBS För de människor, smådjur och hästar som behandlas med djupvåg eller andra maskiner är det ännu viktigare att stimulera avgiftningen eftersom den typen av behandling innebär en väldigt kraftig påverkan på systemet och frigör stora mängder toxiner vid samma tillfälle. 
Till hästarna ge gärna Cirkulafor och Renefor både före och efter behandling

För hästar som får stötvågsbehandling rekommenderas Kalciumfosfat och Kiseldioxid eftersom den typ av behandling orsakar små sprickor i skelettet som fodrar näringsämnen för att läka.

För smådjur som behandlas med maskiner rekommenderas ReVet nr 18 och ReVet nr 25.

Människor som får djupvåg bör även de använda något medel för att understödja vävnaderna. Vi rekommenderar Dr. Reckeweg nr 18 för att understödja njurarna under några dagar efter behandlingen och om smärtor i musklerna blir långvariga rekommenderar vi Dr. Reckeweg nr 55 för att understödja cirkulationen genom bindväv och muskler. 

Källa Dr. Russel Schierling

* Fascior bildas av mesoderm, som är det mittersta lagret av den tidiga embryonala utvecklingens tre grodblad. Från mesodermet utvecklas även ben. broskmusklerbindvävblod och hudens innersta lager.
I engelskspråkig litteratur skiljer man ofta mellan ytliga och djupa fascior. Med ytliga, subkutana fascior syftar man då på de bindvävslager som förbinder huden med kroppens mjukdelar. Muskelfascior kallas djupa fascior.

Läs om ögats fascia här

Bakteriepopulationen i våra tarmar bestämmer vad vi skall äta
Hästens bakteriepopulation
Grovtarmen

Mat för bättre hälsa
Foder till hästen

Läs mer om de tolv organsystemen
De tolv vävnadssalterna
MSM

Länk till artikelInga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.