onsdag 11 mars 2015

GROVTARMEN - ORSAK TILL MÅNGA SJUKDOMSSYMPTOM

VET DU ATT EN DÅLIGT FUNGERANDE GROVTARM ÄR 

EN STOR ORSAK TILL MÅNGA SJUKDOMSSYMPTOM?


Tjocktarmen ligger sist i matsmältningskanalen och tar hand om transport och utsläpp av fasta avfallsprodukter.  I tjocktarmen finns också mikroorganismer som har till uppgift att bryta ner avfallsprodukterna så det inte skall bli giftigt.

Grovtarmen består av uppgående (höger sida), tvärgående (rakt över mellangärdet), nedåtgående (vänster sida), tjocktarmskröken (sigmoideum) som går in bakom livmoder/blåsa/prostata)) och ändtarmen.

I tarmens första anhalt blindsäcken (caecum) där tunntarmen går in i tjocktarmen)), utför mikroorganismerna bearbetning och sönderdelning av de ämnen som kommer dit, så att de blir tillgängliga för kroppens celler. Varje säcklik utbuktning på tjocktarmen tjänstgör som en utvaskare från näringsvällingen, som förs framåt genom tarmens muskelkraft allt under det att en fortlöpande vätskeabsorbtion sker genom blodet, varpå slutligen en grötliknande massa av utvaskat avfall stjälps i tjocktarmskröken (sigmoideum), där sedan signalen till hjärnan går att vi behöver tömma tarmen.

Grovtarmens nedre del, ändtarmen har hos den civiliserade människan blivit en uppehållsstation för det fasta avfallet. De är i naturens mening att det från grovtarmskröken (sigmoideum) skall tömmas avfall i ändtarmen och vi skall tömma det i toaletten. Men ändtarmen skall vara TOM mellan tömningarna.

Att så skall vara fallet det förstår man genom det anatomiska faktum att blodet från hela tarmkanalen, räknat från magsäcken ner till tjocktarmskröken går genom den stora portådern till levern där blodet skall avgiftas och renas. Undantaget är ändtarmens blodcirkulation, det går direkt genom den stora hålvenen in i kroppens övriga blodomlopp.

Sjukdomssymptom från tarmen
Det uppkommer mångas olika sjukdomar när tarmens väggar utsätts för infektioner när tarmavfallet ruttnar och toxinerna sprids med blodströmmen. T ex ger de toxiner som hamnar i blodomloppet upphov till bindvävs-, led och muskelsjukdomar, hudsjukdomar av allehanda slag som bölder, eksem och mycket mera.

Diarré, förstoppning, inflammationer i tarmslemhinnan, divertiklar, uppkördhet, gaser, polyper med mera är symptom som är vanliga och lätta att känna igen som en störning i tarmen. Det finns andra symptom som kanske är svårare att härleda till grovtarmsstörning vilket är ont i nacken, axlarna, armar, armbågar och handleder och eksem kring näsvingarna. Fibromyalgi, ländryggssmärtor, höft och knäproblem och smärtor på baksidan av låren är vanligt i samband med att tarmavfallet ruttnar.

Grovtarmens koppling till skelettmuskulatur

Astma och bronkit är också vanligt på grund av lungorna och tarmens ömsesidiga beroende så följs blodstockning i bröstet med andningssvårigheter som följd.

Den framstående engelske kirurgen, Sir Lame, anser att gynekologen har den förfallna och förgiftade tjocktarmen att tacka för sitt yrke.

Colofor understödjer hästens grovtarm

Hästen, hund och katt får samma problem. Inflammationer i bogbladsbursan med symptom som kan gå ända ner i hovarna och orsaka inflammation i hoven. Problem med kors och leder som ger olika symptombilder. 

Störning i mikrofloran
Dent ökade intaget av fruktos, socker, mjöl och mjölmat, vissa mjölkprodukter som sötad yoghurt förändrar den naturliga grovtarmsjäsningen och genom det skapas en störd tarmflora ofta med överväxt av candida som följd. När tarmens naturliga bakterieflora blir utslagen förändras också pH-värdet och det blir ytterligare en grogrund för sjukdomsframkallande mikroorganismer som då kan föröka sig okontrollerat.
Candida

Svamp i tarmen

Candida kan inte existera utan en förändring i tarmens pH vilket är gynnsamt för tillväxten. På grund av allt sockerätande (45 kg / person och år) så förökar sig candidan explosionsartat. Svampen producerar mjölksyra som en biprodukt och den orsakar ett försurat pH värde i tjocktarmen. Det i sin tur är ogynnsamt för de goda tarmbakterierna som normalt skall bryta ner avfallet och i stället bildas en hel det toxiner som skadar tarmväggarna och giftet kommer ut i blodomloppet. När candidan förökar sig och tar kontroll och övergår från jäst till svamp så böjar den på så sätt invadera resten av kroppen. I svampform är candidan invasiv och kan utveckla långa rötter som då tränger igenom tarmväggarna och lämnar då små hål där osmälta matrester också kan tränga ut. Läckande tarm (LGS) blir följden och toxinerna hamnar i lever och ut i muskler och vävnader.

Cancer i grovtarmen


Det finns vissa studier som tyder på att det föreligger en, om än mycket liten – ca 20 %, risk för cancer i tjock- och ändtarm hos personer som äter rött kött. Det är då främst hårdstekt kött som orsakar den ökningen. Orsaken till att det röda köttet är mer cancerframkallande är att köttet ofta utsätts för väldigt stark värme vid tillagning. Att äta förkolnat kött är inte bra och inte gott heller. Den starka upphettningen ger upphov till att många olika nya ämnen där en del kan vara cancerframkallande bildas.

Att just det förkolnade köttet är farligast beror på att det har en för långvarig kontakt med kroppens slemhinnor, och det är just i nedre delen av tjock- och ändtarm och de toxiska ämnena följer med blodströmmen, det speciellt eftersom de flesta idag lider av förstoppning.Medium och medium rare är bästa sättet att äta rött kött

När man tillreder kött kan man tänka på att inte översteka det och att steka i smör eller kokosfett. Man bör undvika att steka i olja och margariner eftersom det bildas många potentiellt giftiga och cancerframkallande ämnen från upphettade växtoljor.
Källa om cancer: Kostdoktorn

Immunförsvar
Allt det här orsakar en total förgiftning och immunförsvaret har ingen möjlighet att fungera normalt.

Hur håller man tarmen frisk
Rekommendationer för en frisk tarm är att välja en hälsobefrämjande kost. Vara noga med att tarmen fungerar regelbundet och att avföringen är fast och formar "korvar" som sjunker i vattnet. 

Dr Reckeweg R 192

R192              
Tarmdroppar – med förstoppning
Matsmältningsbesvär på grund av en långsam lever och gallfunktion, förstoppning, väderspänningar, en tryckande känsla i höger sida. Symptomen orsakas av långsammare flöde och stasning i portåderna, det blodkärl som går från matsmätningen till levern med blod som dels skall renas dels lämnar näringsämnen. Långsam funktion i tarmen med hård mörk och knölig avföring med en känsla av att inte vara färdig efter att man haft avföring. Känslig för tryck i mellangärdet och svullen mage som ger en känsla av att vilja ha avföring. Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.