lördag 5 september 2015

VITAMIN C

VITAMIN C


FÖREBYGG VIRUSINFEKTION MED VITAMIN C
När det gäller infektioner eller ett virus som influensa, vet man att C-vitamin understödja produktionen av vita blodkroppar som bekämpar sjukdomar, fäster sig vid och dödar invaderande mikrober.

HUR STOR DOS
Upp till 2000 milligram fördelat under dagen i förebyggande. Vid sjukdomsbehandling rekommenderar man upp till 10 000 milligram. Vid gramdoser måste man ta hänsyn till vilken mängd magen tål vilket varierar med individ men också med aktuell sjukdomsbelastning. Ett mått på att man nått en övre gräns är att man får diarré, då minskar man dosen till magen stabiliserats igen. Vitamin C är alltså ett utmärkt laxermedel utan biverkningar.

HUR TAR MAN DET
Ta alltid C-vitamin tillsammans med måltid t.ex. grönsaker, grönt te, citrusfrukter eller blåbär då får man bättre effekt. Det bästa sättet att hålla en konstant hög C-vitaminnivå i blodet är att dela upp doserna under dagen och inte ta allt på en gång eftersom C-vitamin har kort halveringstid i blodet. Tar man en dos på morgon så vid lunch är det nere på samma utgångsnivå igen


FÖRTYDLIGANDE OM NATRIUMASKORBAT
Vi får frågor om Natriumaskorbat och jag vill reda ut begreppen
·        Vi använder ren natriumaskorbat av farmaceutisk kvalitet i produkten Natriumaskorbat (Kemisk formel: C6H7O6Na) är ett vitt pulver med HÖG löslighet i vatten med ett pH-värde på 6 – 8. .Natriumaskorbat är neutral i sitt pH den ligger vilket är gynnsammare och irriterar magen mindre.

·        Vi får frågor om ”bikarbonaten” i Natriumaskorbat innehåller GMO och citronsra.   SVAR: Natriumaskorbat innehåller INTE BIKARBONAT, citronsyra och inte heller GMO ämnen. (Kemisk formel på Natriumvätekarbonat, (gammalt namn: natriumbikarbonat, NaHCO3)) är ett av kolsyrans natriumsalter. I ren form är det ett vitt pulver med LÅG löslighet i vatten.

·        Även om det är en hästbild på kilosburken av Natriumaskorbat så är innehållet fortfarande ren natriumaskorbat. Det innebär att människor kan använda den utan problem men med en annan dosering. OBS, på hemsidan har vi haft en gammal etikett på burken vilken ändras så fort vi får våra nya produktfoton från fotografen.

Innehåll Natriumaskorbat
·        4 gram (1 skopa, 4000 mikrogram) innehåller 3,5 g (3 500 mickrogram) askorbinsyra och 0,5 g (500 mikrogram) natrium.

Dosering till människa
·        Rekommenderad dos till människa är 1 g (1 kryddmått, 1000 mikrogram) i vatten 2-3 ggr dagligen i samband med mat, i förebyggande syfte.


De kliniska effekterna av C-vitamintillskott hos äldre inlagda patienter med akuta luftvägsinfektioner.

Abstrakt
En randomiserad dubbelblind försök med C-vitamin / placebotillskott genomfördes på 57 äldre patienter inlagda på sjukhus med akuta luftvägsinfektioner (bronkit och bronkopneumoni).
Patienterna bedömdes kliniskt och biokemiskt vid inläggning och igen 2 och 4 veckor efter inläggning och hade antingen fått 200 mg vitamin C per dag eller placebo.

Denna relativt blygsamma orala dos ledde till en signifikant ökning av plasma och vitamin C-koncentration även i närvaro av akut luftvägsinfektion. Med hjälp av ett kliniskt poängsystem baserat på huvudsakliga symtom på andningsförhållanden presterade patienter som kompletterats med vitaminet betydligt bättre än de som fick placebo.

Detta var särskilt fallet för de som började prövningen som var mest allvarligt sjuka, av vilka många hade mycket låga C-vitaminkoncentrationer i vitcellerna vid införandet.
Olika mekanismer genom vilka vitamin C kan hjälpa denna typ av patient diskuteras

Hunt C1, Chakravorty NK, Annan G, Habibzadeh N, Schorah CJ.


Mer om vitamn C
C-vitamin är helt nödvändig för celler, blodkärl och för syntesen med kollagen - speciellt i diskarna mellan ryggkotor och leder. C- vitamin har använts med stor framgång för att kurera och lindra ryggsmärtor hos hästar med diskbrock. En häst producerar omkring 30 gram per dygn, men under stress i olika former oavsett om det gäller trauma, sjukdom, resa, förgiftning eller dylikt så överskrider behovet det egna förrådet.

Både B5 och C-vitamin behövs för naturlig kortisonproduktion. C-vitamin används för att kontrollera virus, ormbett och andra giftiga bett och som ett motgift mot speciella gifter. Den är till stor hjälp i samband med behandling av alla sjukdomar eftersom den hjälper kroppen, levern och speciellt njurarna att kämpa emot och återhämta sig.

Sköra blodkärl hos hästar, vilket kan framkallas av antiinflammatoriska mediciner, kan avhjälpas genom att man tillsätter C-vitamin. Hesperidin är en del av vitamin C-komplex och det tycks som om det är detta som bidrar till att stärka blodkärlen.

C-vitamin ges bäst i fodret som pulver av natriumaskorbat, vilket är smaklöst och inte orsakar några besvär med magen. Natriumaskorbat är mildare än askorbinsyra med tanke på magsäcken och syrabildningen.

Natriumaskorbat skär sig inte heller i mjölken och är därför väldigt användbar då man skall handmata föl. Natriumaskorbat (aldrig askorbinsyra!) kan också lösas upp i destillerat vatten för att sedan injiceras. En tsk av pulvret utgör ca 5 gram, men sterila metoder måste användas.

C-vitamin kan användas helt säkert i stora mängder vid tillfällen då man annars skulle ha använt antibiotika. Många veterinärer använder också C-vitamin tillsammans med antibiotika med mycket tillfredställande resultat. Vitaminen motverkar antibiotika och ormserumets bieffekter. Då man använder det mot ormbett och andra giftiga bett så har den fördelen att den arbetar lite snabbare än ett ormserum och utan risk för anafylaktisk chock. Inte heller spelar det någon roll vilken typ av orm det gäller.

Många infektioner svarar inte på antibiotika och ges också generellt bara för att få kontroll på en sekundär, bakteriell infektion. C-vitamin, om den används i ganska stor mängd, kommer att bota virusinfektioner som inte svarar på vanlig medicin och kommer även att bota eller förebygga de sekundära infektionerna.

Vaccination och C-vitamin
En betydelsefull aspekt bör noteras. Vaccinationer förbrukar C-vitamin i kroppen så mycket att det kan leda till döden om nivåerna är för låga.

Lungblödning
Extra C-vitamin i fodergivan eftersom den stärker blodkärlen. Hesperidin, vilket är en del av C-vitamin ges regelbundet till galopphästar i Storbritannien. Arnica är precis lika effektivt men säkrare i fall där man behöver använd smärtstillande medel.

Bedövningsmedel
Hästar blir ganska sjuka av bedövningsmedel och det finns ett flertal fall där de inte blivit bra igen. Om det är nödvändigt att ge bedövningsmedel så ge hästen en msk C-vitamin i fodergivan dglign i fyra dagar före operationen och fyra dagar efter den. Ännu bättre om veterinären även ger 15 gram (30 ml) intravenöst precis innan man ger bedövningsmedlet. Det minska risken för skador vid uppvaknandet då det är mycket vanligt att hästen ådrar sig skador. C-vitaminet bidrar inte till att minska effekterna av bedövningsmedlet men det hjälper hästen att bli snabbare återställd och håller olika bieffekter nere. C-vitamin kan bidra till att hålla svullnader nere vid t ex kastrering och bidra till en snabbare läkning.

Blödningar
Vid lättare blödning kan man ge en msk C-vitamin i fodret dagligen för att förstärka de små blodkärlen. Vid stora blödningar tillkallas vet.

Botulism
Om man misstänker denna sjukdom bör man ge tre matskedar (60 gram) natriumaskorbatpulver via munnen och ge C-vitamin intravenöst (minst 40 ml per gång) och repetera detta tills hästen mår bättre.

Cancer
Det är en åkomma som blir vanligare för var dag. Skimlar (men även fuxar som är genetiskt besläktade färgmässigt) är mer utsatta. Om skimlar hålls på bra mineraliserade beten där det inte finns några spår av konstgödning, samtidigt som de får de nödvändiga näringsämnena i fodergivan så faller de inte offer för cancern även om dom han anlagen.  Om hästen får cancer bör den inte utfodras med säd, hållas på ett re mineraliserat bete och C-vitamin både intravenöst och i fodergivan. 4 msk dagligen eftersom C-vitamin har en stor förmåga att reducera tumörer.

Herpes
Sjukdomen tycks endast förekomma hos djur där kopparnivån är låg. Stora doser av C-vitamin kan hjälpa i kombination med att ge Kolloidalt Silver i dricksvattnet.

Giftiga bett
De mest vanliga giftiga betten får djur via orm, spindel (andra länder) och fästing.  Stora doser av C-vitamin så fort som möjligt. En överdosering av C-vitamin skadar aldrig och det finns ingen anledning att chansa när det gäller ormbett.
Fästingar är speciellt ett problem i marker med surt pH. Om hästen får en korrekt fodergiva, med svavel (MSM) utan melass, så är chansen att den får färre fästingar. Myndigheter i USA föreslår en regelbunden dos C-vitamin dagligen som en buffert till djur i områden med mycket fästingar och orm.
En av USAs främsta vet vad gäller smådjur rekommenderar 1 tsk per dag till hundar som befinner sig i områden med mycket fästingar.

Ryggradsproblem
Det kan orsakas av det arbete som hästen utför och hopphästar är med drabbade än andra. De måste hoppa högt efter utsträckt galopp och den plötsliga förändringen av gångart gör att ryggraden pressas samman. En vanlig orsak till problem är degeneration av diskarna i ryggen. Detta inträffar när det finns en brist på C-vitamin hos hästen och ett tillskott i stora doser under en period har visat sig ge utmärkta resultat.
Människor har man med framgång gett 15 gram intravenöst två gånger per vecka, vilket innebär att en häst behöver mist dubbelt så mycket. Efter två-tre veckor kan man ge dosen i fodergivan. Hästen brukar vara återställd efter några veckor. Samtidigt skall man se över foderstaten och kontrollera att hästen får ett fullgott fodertillskott. Tyskarna började med den här metoden på sina internationella hopphästar med stor framgång.

Sårskador med risk för stelkramp
Vid djupa sår t ex i hoven, så ge en msk C-vitamin i fodergivan två gånger per dag.  Stelkramp utvecklas vanligtvis inom tio-tolv dagar men det kan även ta längre tid. Om man misstänker stelkramp så kan man ställa en enklare diagnos genom att knacka hästen på kindbenet, vilket gör att ögat kommer att rulla bakåt. Slutligen kommer käken att låsa sig.

Om hästen utvecklat stelkramp tillkallas veterinär, det är enbart veterinären som kan ge C-vitamininjektioner eller behandla med C-vitamin intravenöst. Med den kunskap som finns i dag om effektiviteten hos C-vitamin så borde det inte finnas någon anledning till varför ett djur skall behöva lida av denna fruktansvärda sjukdom. Det är inte säkert att stelkrampsvaccinet är så effektivt som man kanske tror.

VIKTIG FÖR ATT UNDERSTÖDJA VITAMIN E


C-vitamin spelar en central roll i att neutralisera skadliga fria radikaler. På grund av den vattenlösliga naturen, kan C-vitamin arbeta både i och utanför cellen för att bryta ner fria radikaler. C-vitamin är också viktig i sin funktion genom att den också  regenerera vitamin E. Vitamin E är i sin tur viktig för det dräktiga stoet och fostrets uppbyggnad av immunförsvaret.

C-vitamin är viktig att ge fölet vid stressen det går igenom vid avvänjningen när det blir så dags.

VITAMIN C TILL HÄST - KAN DEN TILLGODOGÖRA SIG DET?
C-vitamin är kanske den mest missförstådda av vitaminer i hästnäringen. C-vitamin, även känd som askorbinsyra, har olika roller i kroppen, av vilka många kretsar kring de antioxiderande egenskaperna.

Att vi människor har behov av extra vitamin C det vet vi eftersom vi inte kan producera det själva. Det kan dock leda till förvirring om vad hästar behöver när det gäller vitamin C. Medan människor saknar ett enzym för att omvandla glukos till C-vitamin så kan en frisk häst producera detta enzym, L-gulonolactone oxidas, själva i levern. En häst producerar cirka 30 gram vitamin C i levern från fodret dagligen. Men för att hästen skall producera tillräckligt med vitamin C behöver den en väl fungerande lever, normal bildning av enzymet och tillräckligt med glukos i fodret eftersom glukosen fungerar som substrat för omvandlingen. Nu för tiden utsätts hästens matsmältning för stora påfrestningar vilket har lett till att den idag har belastning på levern vilket i sin tur kan påverka dennes förmåga att själv tillverka askorbinsyra.
Det finns alltså omständigheter när man behöver understödja hästen med extra vitamin C och då ger man det i mer koncentrerade mängder. Man har undersökt effekten av högre doser askorbinsyra i tävlingsstall där man kunnat se att detta resulterade i en betydande ökning av askorbinsyra i plasmakoncentrationen. Man kunde från studien dra slutsatsen att dagliga doser av ORAL utfodring i större koncentrationer ökade mängden askorbinsyra i plasma- och vävnadskoncentrationen på ett tillfredsställande sätt. Alltså kan hästen ta upp tillskott av vitamin C genom utfodring.
De här är omständigheter då extra C-vitamin skulle vara till hjälp, det vill säga när hästens immunförsvar är nedsatt, när kraven på hästen ökar och orsakar stress kan kroppen låta bli att syntetisera tillräckligt med C-vitamin för att hålla jämna steg med efterfrågan. För hästar som arbetar hårt, som vid långdistansritter, långa transporter, postoperativ och posttraumatiska stress, vid infektioner, vid artrit, allergier, blödningar, degenerativa sjukdomar och hormonella sjukdomar där binjurarna är involverade.
För en normal frisk häst med fungerande matsmältning finns ingen orsak att sätta in extra vitamin C. Som med allt skall man inte stoppa i vare sig själva eller djuren en massa extra utan att ha lite koll på om det behövs. 

VIToMIN CNatriumaskorbat

Dosering liten häst: 1/2 Skopa (11 g) dagligen
Dosering stor häst: 1 skopa  (22 g) dagligen
Dosering liten hund/katt: 1 kryddmått dagligen
Dosering stor hund: 1 kryddmått morgon och kväll
Kan blandas med fodretKälla
Kentucky Equine Research Staff
Physiology Unit, Animal Health Trust, Newmarket, Suffolk.
Pat Colby
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.