torsdag 13 augusti 2015

HÅLL HÄSTEN FRISK I VINTER

HÅLL HÄSTEN FRISK I VINTER

Hö och vatten är det grundläggande, om hästen behöver kraftfoder är havre att rekommendera.

är helt överlägset som grovfoder till en häst. Tyvärr har svårigheten med att bärga ett bra hö ökat användningen av ett förtorkat ensilage som man kallar hösilage och som har en högre torrsubstans. En hög torrsubstans gör att grönmassan inte ensileras eftersom det finns för lite vatten för att mjölksyrebakterierna skall producera mjölksyra och i hösilaget ökar risken för jäst- och mögelangrepp. Effekten för hästen är en dåligt fungerande matsmältning med diarré.

Fråga alltid efter hö och köp grovfoder som räcker hela vintern så du slipper foderbyte under vintern. Hö är alltså det bästa grovfodret för hästar och om du har ett bra hö så undvik att ändra fodergivor.  Är du osäker på att du fått ett bra hö så kan du skicka in det för analys, men ofta brukar den som säljer hö ha en analys gjord. Kom också ihåg att hästen behöver fri tillgång till grovfoder för att hålla värmen. Vid användning av halm så är det havrehalm som passar hästen bäst.VÄLJ DET BÄSTA KRAFTFODRET


Hel havre
HAVRE är det bästa kraftfodret till hästen. Men man skall också vara medveten om att det finns stor variation i stärkelseinnehållet i olika partier. Även havre skall helst inköpas från samma parti för att täcka behovet under vintern just på grund av att olika mycket stärkelse i olika partier kan orsaka kolik. Viktigt är att man ger grovfodret före kraftfodret för att det inte skall passera stärkelse för fort ner i tarmarna.
Det kan vara ide att analysera havren om den skall utgöra en stor del i foderstaten.  Om man tittar på havren så skall den vara gul, inte gråaktig, 1 liter havre skall väga 7 hg och den skall ”prassla” när man låter den rinna mellan fingrarna och ner i havresäcken.

Många tycker att deras hästar blir för pigga av havre men det brukar gå över om man fortsätter att ge under en tid. Andra kan tycka att all havre kommer ut med träcken men på ett kilo havre går det runt 30 000 kärnor. Tycker man att det finns mycket kärnor i gödseln kan man räkan dem, om det finns mer än 250 stycken får man kanske kolla hästens tänder.


Mixtra inte med kraftfoder och prova olika bara för att någon annan använder en annan sort än du själv. Om inte hästen behöver kraftfoder så ge inte det och absolut inte bara ibland för att du skall ”peppa upp” den av någon anledning.EN SJÄLVKLARHET ÄR RENT FÄRSK VATTEN


En uppvärmd vattenbalja med tillsats av Kolloidalt Silver 

VATTEN är så viktigt, var noga med att ha koll på att din häst dricker. En stor bidragande orsak till kolik är att hästen dricker för lite vatten. Man har märkt en markant ökning av kolikfall när det blir kallt och orsaken är i de flesta fall brist på vatten och att hästen äter snö. Hästens matsmältning är anpassad efter att äta gräs som innehåller 80 % vatten och en utfodring med hö och havre innehåller cirka 35 % vatten. Det innebär att tarminnehållet blir torrt, orsakar förstoppning och med kolik som följd. Se till att det finns ett uppvärmt vattenkar i hagen under vintern och att vattenkopparna i stallet har ett flöde på minst 8 liter/minut motsvarade det hästen får i sig på samma tid om den dricker ur en hink, är flödet i vattenkoppen lägre får man kompensera med hink.

Självklart måste vattnet vara rent, det är inte helt ovanligt med förorenat vatten vilket gör att hästarna inte dricker. Det kan förekomma både svamp och bakterier, det kan vara klorerat och det kan finnas tungmetaller i vattnet vilket orsakar hästar ohälsa.


Att använda Kolloidalt Silver som vattenrening fungerar alldeles utmärkt.


 VÄLJ ETT NATURLIGT FODERTILLSKOTT

Minesyl 4 kg - ett biologiskt kolloidalt fodertillskott

FODERTILLSKOTT – kan det behövas? Ja det är en relativt billig försäkring för att hålla hästen frisk. Det finns förstås en massa olika sorter att välja bland, så vad är bra? Vi rekommenderar den kolloidala formen av fodertillskott.
Man kan klassa in mineraler i olika grupper vilket är baserat på upptagningsförmågan hos kroppens celler. De metalliska mineralerna tas inte upp mer än cirka 10 %. Den så kallade chelaterade formen där man bundit enzymer till de metalliska mineralerna kan tas upp till cirka 40 %. Ytterligare en form är de kolloidala mineralerna där upptaget är omkring 98 %.

Så vad är kolloidala mineraler och var kommer då de ifrån?
De kolloidala mineralerna kommer från växter. Växterna tar upp mineralerna från jorden och endast växterna är kapabla att absorbera mineraler från jorden och omvandla dem till materia som kroppen kan använda.
De kolloidala mineralerna från växter är bland de minsta partiklarna som materien kan delas in i samtidigt som dom kan behålla sina individuella egenskaper. De kan vara så små som 0,01 miljondel av en tum till 10 miljondelar av en tum i storlek.
Mineralerna i den här formen har en enorm yta och särskilda egenskaper för att kunna absorberas av kroppens celler. En tesked flytande kolloidala mineraler kan täcka en yta av över 127 hektar med miljarder av små elektriskt laddade mineraler och en tesked innehåller mer kolloidala mineraler än de flesta hästar får i sig på en vecka.
Kolloidala mineraler tas upp av blodet där de blir verksamma på grund av sin negativa elektriska laddning och transporteras in i kroppens celler där de då kan absorberas. De kolloidala mineralerna stör inte heller annan kompletterande behandling, tvärtom, så understödjer de annan behandling och hjälper till med en snabbare läkning.

Lägg också gärna in grenar från olika träd i hagen, bra för tänderna samt att det finns många kolloidala mineraler i kvistar, bark och blad.TÄNDERNA, INTE BARA ETT VACKERT LEENDE
Underskatt inte vikten av friska tänder

TÄNDERNAS kondition är ju en förutsättning för att hästen skall kunna tugga fodret också. Det har blivit rätt vanligt med foderinpackningar och karies hos dagens hästar. Om hästen har problem med skarpa emaljåsar (vassa kanter) så brukar det ramla foderbollar ur munnen. Det hör till god hästhållning att med jämna mellanrum se över hästens tänder.

Hästen tuggar med 58-66 tuggrörelser per minut när den äter hö, och med 100-105 tuggrörelser per minut när den äter gräs. Hästen växlar mellan att tugga på höger respektive vänster sida ungefär var femte minut. Har hästen ont i ena sidan av munnen kan det leda till att den endast tuggar på en sida istället för att alternera sida.
Skarpa emaljåsar gynnas av en kraftfoderbaserad diet medan en diet med hög andel grovfoder minskar utvecklingen av de skarpa åsarna. Man räknar inte detta som ett sjukdomstillstånd men det påverkar hästens välmående negativt om den har skarpa kanter på tänderna.
Foderinpackningar utvecklas genom att utrymme bildas mellan kindtänderna. De starka krafterna vid tuggningen kommer att göra att foderinpackningarna blir djupare och djupare, de orsakar till slut en smärtsam inflammation med fickbildning och kan ofta orsaka tandskador.
Foderinpackningar kan också leda fram till karies och man har sett på svenska hästtandvårdskliniker att det under de senaste 10 åren så har kariesförekomsten på *P2 i överkäken ökat.
Bett i munnen kan påverka strukturer i munhålan och samtidigt orsaka besvär med tungan och läpparna. Enligt forskning är skarpa bett och hårda tygeltag det som orsakar mesta besvären och tungan är känsligast.


Fodra heller aldrig med fruset ensilage eftersom det kan orsaka tandskador.


HOVVÅRD

Underskatta aldrig vikten av kunskap

UTAN HOV – INGEN HÄST. Anlita alltid en utbildad hovslagare eller hovvårdsspecialist. Lär dig själv om hur en hov skall se ut, hur vinklarna skall vara, det är så viktigt att du också är införstådd och kan se när det är dags att verka för att hästen inte skall få problem i kotor, leder och rygg. Hoven har många uppgifter att fylla men skall framförallt bära vikt, dämpa stötar, tåla nötning, vara blodpump och utgöra halkskydd.

Lars-Erik Magnusson har gett ut ett häfte som heter Hovvård och hovbeslag och som kan vara mycket användbart för att lära sig det elementära om hovarna. 


FÖREBYGGANDE FÖR PARASITANGREPP

Den undergörande vitlöken

AVMASKA inte rutinmässigt, håll god hygien i hagarna, växelbete om det är möjligt och sänd in träckprov för att kolla masken.
Tyvärr har den rutinmässiga användningen av maskmedel (under 2002 såldes över 5 ton) resulterat i att parasiterna utvecklat resistens mot avmaskningsmedel. Maskmedelstillverkarna säger också i sina rekommendationer att upprepad behandling kan tänkas leda till resistenta parasiter. Om parasiterna en gång blivit resistenta förblir de okänsliga och svarar inte på maskmedlet ens efter flera års uppehåll.

Alla avmaskningsmedel skall användas med försiktighet även med tanke på biverkningsrisken för hästen. Överdosering är vanlig på grund av att maskmedlen lagras i fettcellerna, varifrån det långsamt frisätts och bryts ner i levern till mindre fettlösliga metaboliteter genom oxidativ biotransformering. Den aktiva substansen utsöndras i huvudsak via gallan och avföringen. Det tar cirka 3 månader för en frisk lever att bryta ner och utsöndra avmaskningsmedel.

Man rekommenderar idag att träckprovsundersökningen görs i april till maj innan gräshagarna tas i bruk samt på hösten i september till oktober. Föl har lite andra rekommendationer. Vid kraftig infektion kan man behöva ta ett träckprov efter avmaskningen för att se att den gett önskat resultat. Om hästen drabbas av kolik kan det vara en signal på parasiter eftersom de påverkar mage och tarm.

Det är även vanligt att ge förebyggande naturprodukter för att minska parasitangrepp.


ATT FÖREBYGGA VACCINATIONSSKADOR I DEN MÅN DET ÄR MÖJLIGT

Natriumaskorbat 

VACCINERA inte om hästen inte är frisk eller är i hårt arbete. Om man av olika anledningar vaccinerar sin häst, välj ett vaccin som inte innehåller kvicksilver och låt hästen vila minst en vecka efter vaccinering då den behöver få återhämta sig eftersom detta är ett stort ingrepp i det egna immunförsvaret. Systematisk injicering av tungmetaller som finns i vacciner kan orsaka systemskador som t ex njur- och urinvägssjukdomar, allergier, abscesser, nervsjukdomar samt långvariga muskel och ledsjukdomar.

En betydelsefull aspekt som bör noteras är att när man vaccinerar hästen så förbrukas C-vitamin i kroppen i så stora mängder att det kan leda till döden om nivåerna är för låga. Av den anledningen rekommenderar vi att ge extra C-vitamin inför och efter vaccinering.


DEN FANTASTISKA PÄLSEN

Snö, regn och rusk hästen har en päls som gjord för att klara olika väder 

PÄLSEN och en frisk hud är A och O för att klara vintern. Rykta hästen ordentligt varje dag (300 tag på varje sida fick jag lära mig) då sätter du också igång en bra cirkulation vilket är viktigt för att hästen inte skall frysa i vinter.
När hästen utsätts för mycket regn växer det ut en päls med många långa hår. Dessa tovar ihop sig så att de bildar ett paraply som leder vattendropparna utanför kroppen. Regnet kan vräka ner, men det bekommer inte en häst med en "regnpäls". Under "regnrocken" är han torr och varm.

Om du har hästen i lösdrift skall det finns vindskydd och det ska vara tillräckligt stort så alla hästarna i hagen kan få tillgång vid behov.


VIKTIGT ATT DU VISITERAR DIN HÄST VARJE DAG
Bild lånad från Elenors häst och ridverksamhet.se

VIKTIGT är också att du visiterar din häst varje dag vilket du kan göra samtidigt som du ryktar den. Det är bra att veta din hästs normala temp då vet när den har feber, att se över slemhinnorna som skall vara ljusrosa i färgen och fuktiga. 
Du kan också göra en allmän hälsokontroll genom att skicka in för mananalys en gång om året för att se att allt är som det skall.


OM DU BEHÖVER RÅD OCH HJÄLP - RING OSS
Referenser:
Fass vet
Hippocampus
SLU
Kathrine Burnett DVM
Bob Judd DVM
Hippson
Izabella Granswed, leg.vet.
Lars-Erik Magnusson
Sven Lindblom


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.