söndag 6 september 2015

IMMUNFÖRSVARET

KROPPENS EGET FANTASTISKA SKYDDSSYSTEM - IMMUNFÖRSVARET
Immunförsvaret är organiserat på ett sätt som i många avseenden påminner om det militära försvaret både i fråga om vapenteknik och strategi. Vårt försvar förfogar över snabba och lättrörliga förband, stöttrupper, prickskyttar och stridsvagnar. Här finns ”cellsoldater” som vid kontakt med fienden omedelbart börjar producera målsökande robotar med oslagbar träffsäkerhet. Här finns också vad man skulle likna vid spaningsförband, underrättelseväsen och en försvarsstab som bestämmer var trupperna skall sättas in och hur stor insatsen skall vara.

Ryggraden i vårt immunförsvaret är de vita blodkropparna. De cirkulerar i kroppen med blod och lymfa. De vita blodkropparnas totala antal är otroligt, de är omkring tre hundra gånger jordens befolkning hos var och en av oss.

I vår omgivning finns ständigt olika mikroorganismer och vårt försvar hindrar i allmännhet att smitta orsakar infektioner. Det är också av betydelse hur stor mängd mikroorganismer vi kommer i kontakt med vilket är av betydelse om de skall dunna skapa en infektion eller inte. Det är ett rent mekaniskt skydd som hindrar oss från att bli smittade; huden och slemhinnorna är det skyddet. Det är svårt för virus och bakterier att tränga igenom en frisk slemhinna. Sekret på slemhinnan i övre luftvägarna gör att damm och mikroorganismer fastnar och med flimmerhårens hjälp transporteras det mot svalget och därefter ut eller sväljes.

I magen dör de flesta bakterier på grund av magens sura pH, förutsatt att det normalt.
I underlivet hos kvinnor råder i normala fall ett surt pH och den sura miljön skyddar för infektioner. P-piller kan orsaka förändrat pH i underlivet och underlätta för mikroorganismer att orsaka infektioner.

Hudens skydd utgörs av talgkörtlarns fettsyror och svettens mjölksyra och syrorna verkar hämmande på bakterier och hindrar alltför riklig bakterietillväxt på huden. Olika hudvårdsprodukter kan förändra pH negativt.

Om smittämnen har lyckats passera de naturliga skyddsvallarna, hud och slemhinna, reagerar kroppen med en så kallad inflammation. Det som händer då är att det blir en ökad blodgenomströmning vilket ofta förorsakar svullnad och olika bakteriedödande ämnen som finns i blodet kommet åt inkräktarna.

Vid virusinfektioner tränger viruset i allmänhet igenom slemhinnan i svalget eller tarmen med ingen eller väldigt liten inflammationsreaktion. När viruset väl kommit in sprider de sig med blodet tills de når celler de kan infektera. Under virusinfektioner försvarar sig cellerna bl a med att producera ett protein, inteferon, som hindrar viruset att föröka sig inne i cellen. Proteinet hindrar alla virus som trängt i i cellerna att föröka sig oberoende av deras antigenstruktur.

Att man efter ett virusangrepp får bakterier beror  på att slemhinnan blir skadad på de ställen viruset trängt igenom, det gör att bakterierna också passar på att angripa det skadade stället. Det blir en gynnsam miljö för bakterier att frodas i.


Det finns flera faktorer som påverkar kroppens immunförsvar negativt. Dålig mathållning, läkemedel, missbruk av läkemedel. hormonbehandling, inomhusmiljö, arbetsmiljö, stress mm. Det kan vara en stor hälsofördel att ändra de negativa faktorerna.


FÖR HÄSTEN
IMMUFOR

TILL WEBBSHOP

TILL MÄNNISKA
Dr Reckeweg R1

Kontakta oss gärna om råd eftersom inflammation/infektion kan bero på många olika grundorsaker.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.