söndag 6 september 2015

IMMUNFÖRSVARET

KROPPENS EGET FANTASTISKA SKYDDSSYSTEM - IMMUNFÖRSVARETImmunförsvaret är organiserat på ett sätt som i många avseenden påminner om det militära försvaret både i fråga om vapenteknik och strategi. Vårt försvar förfogar över snabba och lättrörliga förband, stöttrupper, prickskyttar och stridsvagnar. Här finns ”cellsoldater” som vid kontakt med fienden omedelbart börjar producera målsökande robotar med oslagbar träffsäkerhet. Här finns också vad man skulle likna vid spaningsförband, underrättelseväsen och en försvarsstab som bestämmer var trupperna skall sättas in och hur stor insatsen skall vara.

Ryggraden i vårt immunförsvaret är de vita blodkropparna. De cirkulerar i kroppen med blod och lymfa. De vita blodkropparnas totala antal är otroligt, de är omkring tre hundra gånger jordens befolkning hos var och en av oss.

I vår omgivning finns ständigt olika mikroorganismer och vårt försvar hindrar i allmännhet att smitta orsakar infektioner. Det är också av betydelse hur stor mängd mikroorganismer vi kommer i kontakt med vilket är av betydelse om de skall dunna skapa en infektion eller inte. Det är ett rent mekaniskt skydd som hindrar oss från att bli smittade; huden och slemhinnorna är det skyddet. Det är svårt för virus och bakterier att tränga igenom en frisk slemhinna. Sekret på slemhinnan i övre luftvägarna gör att damm och mikroorganismer fastnar och med flimmerhårens hjälp transporteras det mot svalget och därefter ut eller sväljes.

I magen dör de flesta bakterier på grund av magens sura pH, förutsatt att det normalt.
I underlivet hos kvinnor råder i normala fall ett surt pH och den sura miljön skyddar för infektioner. P-piller kan orsaka förändrat pH i underlivet och underlätta för mikroorganismer att orsaka infektioner.

Hudens skydd utgörs av talgkörtlarnas fettsyror och svettens mjölksyra och syrorna verkar hämmande på bakterier och hindrar alltför riklig bakterietillväxt på huden. Olika hudvårdsprodukter kan förändra pH negativt.

Om smittämnen har lyckats passera de naturliga skyddsvallarna, hud och slemhinna, reagerar kroppen med en så kallad inflammation. Det som händer då är att det blir en ökad blodgenomströmning vilket ofta förorsakar svullnad och olika bakteriedödande ämnen som finns i blodet kommet åt inkräktarna.

Vid virusinfektioner tränger viruset i allmänhet igenom slemhinnan i svalget eller tarmen med ingen eller väldigt liten inflammationsreaktion. När viruset väl kommit in sprider de sig med blodet tills de når celler de kan infektera. Under virusinfektioner försvarar sig cellerna bl a med att producera ett protein, inteferon, som hindrar viruset att föröka sig inne i cellen. Proteinet hindrar alla virus som trängt i i cellerna att föröka sig oberoende av deras antigenstruktur.

Att man efter ett virusangrepp får bakterier beror  på att slemhinnan blir skadad på de ställen viruset trängt igenom, det gör att bakterierna också passar på att angripa det skadade stället. Det blir en gynnsam miljö för bakterier att frodas i.

Det finns flera faktorer som påverkar kroppens immunförsvar negativt. Dålig mathållning, läkemedel, missbruk av läkemedel. hormonbehandling, inomhusmiljö, arbetsmiljö, stress mm. Det kan vara en stor hälsofördel att ändra de negativa faktorerna.

LYMFSYSTEMET - EN KORT SAMMANFATTNING 

Bilden visar en häst som behandlas med Immufor, vars lymfkörtlar under magen förstorats pg av att det nu kan transporteras lymfa för rening. 


De lymfatiska organen skall försvara kroppen mot infektioner och transportera lymfa. Till lymfsystemet hör lymfkörtlar, brässen, mjälten, lymfa och lymfkärl. Lymfkörtlarna ligger ofta samlade i grupper och där bildas vita blodkroppar och antikroppar. 

Flera små lymfkärl går in i lymfkörteln. När lymfan passerar genom lymfkörtelns inre förstörs bakterier och andra främmande partiklar. Den renade lymfan lämnar sedan lymfkörteln och går vidare i lymfsystemet så man kan likna lymfkörtlarna med ett filter. I brässen bildas den typ av vita blodkroppar som kallas T-lymfocyter och när de kommer i kontakt med främmande mikroorganismer omvandlas dom till så kallade mördarceller som äter upp inkräktarna. 

Mjälten är det största lymfatiska organet och där bildas vita blodkroppar och antikroppar. Både blodkärl och lymfkärl passerar in i och ut ur mjälten. Mjälten deltar i kroppens försvar mot infektioner smt bryter ned gamla och skadade röda blodkroppar. 

Förutom den lymfatiska vävnaden innehåller mjälten också blodfyllda hålrum och fungerar som en blodreserv. Lymfvätskan finns mellan cellerna, och pressats ut i början av blodets kapillärsystem och en del av vätskan sugs av kapillärerna igen, och en del sugs upp av lymfkärlen. Lymfan innehåller också proteiner och vita blodkroppar. 

Lymfkärlen kan liknas vid blodsystemets kärl, det finns stora och små. Skillnaden är att lymfkärlen inte är ett slutet system som blodkärlen och som venerna har de större lymfkärlen klaffar för att lymfvätskan skall föras i en riktning. Muskelsammandragningar i benen pumpar lymfan åt rätt håll. 

Immufor understödjer ett friskt lymf- och immunsystem samt lymfcirkulationen.

FÖR HÄSTEN
IMMUFOR

Immufor 500 g
Innehåll
  • Lingon (Vaccinium vitis-idaea)  naturligt läkande, inflammationshämmande, rik på antioxidanter, innehåller fosfor, järn, kalcium, kalium, karoten, C- och E vitaminer.
  • Blåbär (Vaccinium myrtillus) naturligt läkande, reglerar blodsockernivån, motverkar vissa cancerformer, allergihämmande, vid ljuskänslighet, ögonskador, rik på järn, kalcium, kalium, karoten och vitamin C.
  • Tranbär (Vaccinium oxycoccos) naturligt läkande, inflammationshämmande vid urinvägsinfektioner genom att sänka ph-värdet i urinen och försvåra för bakterierna att få fäste, innehåller järn, mangan, kalcium, kalium, natrium, magnesium, zink karotener och B1-, B6-, C- och E- vitaminer
  • Livsträd (Thuja) verksamt vid akuta och kroniska infektioner, vaccination, influensa, tuberkulos, förkylning.
  • Röd Solhatt (Echinacea) stärkande för immunförsvaret, ökar interferonet, tumörhämmande, mjältstimulerande, hals- och öroninflammation, inre- och yttre bölder, sårläkande, minskar symtom vid förkylning eller influensa, den kan också användas som förebyggande behandling under längre tid.
  • Kiseldioxid (Silicea) läkande vid gomsegelsvaghet, bindvävssvaghet, päls- och hovproblem, hosta- och förkylning, halsinflammationer, stärker ledband och muskler, läkande för elastisk vävnad, påskyndar läkningen av skador och understödjer vid bindhinne- ögon- och ögonlocksinfektioner samt vid vaccinationsskador. En viktig mineral för borttransport av aluminium.
  • Zink (Zinklaktat) fungerar utmärkt vid infektioner, förkylningssjukdomar, hudbesvär, depression, magsår, hormonella svagheter, nedsatt smak- och luktförmåga, skyddar för cancer och understödjer levern.
  • Q 10 (Ubikinon) är en kraftfull antioxidant, understödjer immunsystemet, skyddar kroppen från att angripas av virus och bakterier, viktig för munhälsan samt understödjer ett friskt hjärta.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.