torsdag 17 september 2015

"OKUNNIGHET OCH RÄDSLA GRUND FÖR MIRAKELKURER"

Länge Leve Internet, Facebook och Google. 
Passa på att lära medans det är öppet för allmänheten du också

"OKUNNIGHET OCH RÄDSLA GRUND FÖR MIRAKELKURER"

säger Universitetslektor Cecilia Muller, SLU och Psykologen Per Johnsson


Om de av Universitetslektorns så kallade"mirakelmedel" hade haft en bråkdel av läkemedelsbiverkningarna skulle jag förstå vad artikeln i Ridsport handlat om säger jag!

"ÖVERTRO" Den som söker på internet och Facebook efter medel mot olika åkommor hittar lätt olika "mirakelkurer". Ofta argumenteras det starkt och övertygande - men är det verkligen så bra som det låter?" säger Cecilia Müller.


I Ridsports senaste nummer har en Universitetslektor, Cecilia Müller, på SLU uttalat sig om "mirakelkurer" och forum på Internet och speciellt Facebook. Det är inte första gången jag läser om sådan okunnighet men aldrig fått möjlighet att bemöta det eftersom inga journalister är intresserade av att lägga fram den sanna bilden. Men nu kan jag, via Internet och Facebook, föra min egen talan och bemöta den här typen av osanningar som präglar tidningsartikeln.

Universitetslektorn säger "Helbrägdagörare är ett gammalt fenomen och finns i olika former. Det bygger på folks OKUNNIGHET och RÄDSLA, ofta handlar man i desperation. Man vill ju så gärna hitta något som fungerar".
Min kommentar är då; tycker inte Universitetslektorn heller att veterinärmedicin fungerar?
Jag finner det också mycket märkligt att denna Universitetslektor anser sig besitta sådana kunskaper om "mirakelkurer" (alternativmedicin) att hon utan vidare kan fördöma och dumförklara de miljoner människor världen över som söker alternativa behandlingsvägar för sig och sina djur. Jag tycker nog att framför allt okunnigheten men också rädslan lyser igenom väldigt mycket, men inte från de som använder "mirakelmedlen".


Nu måste du lyssna på vad jag säger och koppla av det kritiska tänkandet, tro inte på att du blir frisk och lyssna inte på några konspirationsteorier

Tidningen har också gett utrymme till en Docent i klinisk psykologi vid Institutionen för psykologi i Lund, Per Johnsson, att analysera de personers psykiska hälsa som använder sig av dessa "mirakelkurer". Han ställer diagnos på både hästägaren och hästen med orden; "När det gäller mirakelkurer på människor anses placeboeffekten vara en viktig faktor och menar att det även kan fungera på hästar via någon slags "placebo by proxy", placebo genom ombud. Om ägaren tror på något kan det hjälpa hästen att bli bra". 
Vidare säger den gode psykologen att en annan sida av "mirakelfenomenen" är kopplade till olika konspirationsteorier där men menar att läkemedelsindustrin undanhåller viktig information. 
Jag tycker inte att denna psykolog är så mycket att kommentera, men han skulle nog behöva läsa på lite bättre.

Universitetslektorn fortsätter; "det tragiska är när dessa mirakelmetoder används i stället för att man tar ut veterinär eller hovslagare, eller när de får ersätta behandling som veterinär ordinerat.
Min kommentar; I tidigare inlägg skrev jag om Svensk Djursjukvårds PRIVATA sektor och hur deras omsättning ser ut för 2014. Det var 1,4 miljoner patientbesök och omsättningen var 2,86 miljarder, så hur tänker Universitetslektorn här? Menar hon att djurägare inte anlitar veterinärvården, jag tycker siffrorna talar för motsatsen.

svenskahomeopather.se

Universitetslektorn fortsätter; För det mesta är de olika mirakelmedlen i sig relativt harmlösa även om det finns undantag. Gemensamt för mirakelmedlen är att de inte skrivs ut av veterinär men att de ändå anses ha läkande kraft. Ett sätt att få en ledtråd till om det finns någon verksam substans i ett mirakelmedel eller inte, är att titta om det är tävlingskarens eller slaktarkarens för hästar på det. Om det är belagt med karens kan man misstänka att det kan finnas någon substans som är verksam.
Min kommentar; Universitetslektorn verkar inte undervisa i näringslära i alla fall för då skulle hon veta det här om vitaminer och mineraler och dess verksamhetsområden i kroppen(enligt artikeln i Ridsport verkar hennes kunskapsområde mer vara riktat mot svamp). 

För övrigt förstår jag inte alls hur hon tänker med karens, det är 96 timmar på Homeopatiska medel. Substanser som man säger man inte ens kan mäta innehållet i och som då skall vara totalt verkningslöst. Så menar hon då att dessa "sockerpiller" kan innehålla någon substans som är verksam?

Vidare så är vår erfarenhet att många hästägare har, i första hand, vänt sig till veterinär men inte fått nöjaktigt resultat utan i stället vänt sig till alternativ hälsovård. Jag anser att de alternativa produkterna har både ett berättigande och ett värde så länge de kan ge resultat där andra inte lyckats.

Christer Fugelsang har väl druckit Kolloidalt Silver, ser han blå ut?

Egentligen går nog hela denna artikel i Ridsport ut på rädslan för det kolloidala silvret eftersom hälften av artikeln tar upp just silvrets farliga effekt. Universitetslektorn tar också upp användarna av silver som en typ av sekt som hon kallar "anhängarna" samt att hon är allvarligt oroad över de "konspirationsteorier", som hon kallar det, när någon tycker att det eventuellt undanhålls positiva effekter, eller har en annan åsikt än vad vi är tillåtna att ha. Det anses ju i alla fall av NASA som en utmärkt vattenreningsprodukt.


Från Giftinformationscentralen meddelar man att det inte finns något dokumenterat fall där någon förgiftats av kolloidalt silver i Sverige. Det enda som existerar i databasen är biverkningen argyria dvs blågrå missfärgning av huden och ögon vid användning av silversalt till exempel silverperklorat och alltså inte kolloidalt silver. 
OBS! Silversalter förekommer inte i elektrokolloidalt silver som endast består av fria silverjoner i vatten. "LÄKEMEDEL" ÄR DROGER MED SÅ SVÅRA BIVERKNINGAR ATT ENDAST LÄKARE FÅR SKRIVA UT DEM".

Om kosttillskott och naturmedel hade haft en bråkdel av läkemedelsbiverkningarna så skulle de omedelbart förbjudas (oberoende av dess läkande effekt). Läkemedel har monopol på biverkan.

I USA är idag läkemedelsbiverkningar den tredje största dödsorsaken som varje år dödar 225.000 medborgare. Kosttillskott (inklusive kolloidalt silver som är ett kosttillskott i USA) har däremot dödat noll (zero - nada) personer under mer än tre decennier - däremot har tillskott en enormt effektiv läkande effekt.

Med läkemedel avses droger med så kraftiga biverkningar att de aldrig skulle accepteras utanför "vården". Eller vad sägs om att skära sönder magen och tarmar så att man inte längre kan äta och tillgodogöra sig näring - för att gå ner i vikt. Suck!

Om alternativmedicin hade haft medel med sådana biverkningar som "läkemedel" så hade verksamheten omedelbart stoppats och sannolikt hade de ansvariga fått skaka galler.

"De som vet bäst" (Universitetslektor Cecilia Müller - SLU och Per Johnsson - docent i klinisk psykologi, leg. psykolog och universitetslektor vid Institutionen för psykologi i Lund). De tror sig veta bättre än miljontals människor som använder annat än patenterbara "läkemedel" och som kan påvisa fantastiska resultat.
Man förväntar sig att högskoleutbildade representanter på universitet och inom sjukvården som uttalar sig tvärsäkert ska veta vad de pratar om - men icke (eller så vilseleder de medvetet för att det gynnar dem) - därtill är de avlönade av folket.
Leif Lundberg har skrivit inlägget om "Läkemedel är droger...." på Facebooksidan Kolloidalt Silver 2.LÄRORIK LÄSNING
För övrigt kan jag rekommendera en bra och lärorik bok som heter; Forskningsfusket av Ralf Sundberg, docent, forskare, kirurg och författare till boken.
Nuvarande läsning är: Dödliga Mediciner och Organiserad Brottslighet av Peter C. Gøtzsche som är specialistläkare inom internmedicin och professor i klinisk försöksdesign och analys vid Köpenhamns universitet. Boken är rekommenderad av Nisse Simonsson, numera pensionerad kirurg som driver Facebooksidan "Lev Frisk Längre".

Länge Leve Internet, där hittar du allt du behöver veta så läs och lär så länge det är öppet för allmänheten.

Text: 

Elisabeth Söderström, Dipl. Homeatriker, Genom KAM Auktoriserad & Kvalitetssäkrad Komplementär- & Alternativmedicinare. Anställd på Homeopathuset Söderström AB sedan 1989.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.