torsdag 24 september 2015

MERIDIANERNA - LILLA KRETSLOPPET

MERIDIANERNA – KROPPENS ELEKTRISKA TRANSPORTSYSTEM


Hästens meridiansystem

Fortsätter berätta lite mer om människornas, djurens och våra kroppar och dess logiska sätt att kommunicera med oss och universum. Jag har ju i tidigare inlägg gått igenom kroppens uppbyggnad av fem element, från det förtätade jordelementet till det subtila eterelementet. Bara genom att kunna förstå vad kroppen försöker säga genom en elementblockering skulle vi komma långt. 

Jag tycker det är så synd att barnen inte får lära sig det mest elementära om hälsa och kroppens symptomspråk i skolan. Tänk vilka enorma besparingar det skulle göra med förebyggande hälsovård och vilka resurser man då kunde lägga på de människor som verkligen behöver en läkares vård och inte en sjuk vård. 

I människans, men även djurens, fysiska kropp löper tolv energibanor, akupunkturmeridianer, i par. Sex par går på höger sida, sex par går på vänster sida upp och ner i kroppens längdriktning och kallas det stora kretsloppet.

I mitten löper två banor(mitt bak och mitt fram) som kallas det lilla kretsloppet. Dessa två och övriga tolv energibanor bildar tillsammans ett sluten elektriskt mikrocirkulationssystem i vilken transporten av livsenergi till cellerna sker.

Energibanorna transporterar de positivt- och negativt laddade joner som styr och reglerar människans livsfunktioner. Den svaga saltlösningen i våra kroppar fungerar som elektrolyter och består av kalium och natrium. De bioelektriska energibanorna har till uppgift att transportera näringsämnen till kroppens celler och utan dessa näringsämnen kan cellerna varken producera nödvändig energi eller göra sig av med slaggprodukter.

På huden finns det elektriskt aktiva mätpunkter, akupunkturpunkter, vars diameter är ca 0,5-1 mm. De här punkterna står i direkt förbindelse till det slutna elektriska transportsystemet.
Energibanorna är i sin tur förbundna med kroppens inre organsystem och långvariga blockeringar i energibanorna kan leda till mentala och/eller organiska obalanser.


DET LILLA KRETSLOPPET

Kroppens energiområden, även kallad chakran som betyder "spinnande hjul av energi"

Jag skall börja med att beskriva det så kallade lilla kretsloppet och dess funktioner. Det lilla kretsloppet är inte bundet till något organsystem, man kan i stället likna det som en parabolantenn där kroppen tar upp den kosmiska energin och sedan fördelar den till det stora kretsloppet, det tolv energibanorna, genom så kallade tvärförbindelser. Se även färgernas betydelse.

Det lilla kretsloppet som delar kroppen i två halvor kallas Konceptionskärlet som löper mitt fram och Guvernörskärlet som löper mitt bak. De här meridianerna förser också våra chakran med den universella energin

Om man av någon orsak inte kan ta in hela den universella energin via lilla kretsloppet så blir man trött och deprimerad. En blockering av detta energiintag skapar inte bara störningar i chakrasystemet, eftersom det ligger i linje med lilla kretsloppet, utan orsakar naturligtvis störningar i det stora kretsloppet eftersom lilla kretsloppet förser det stora kretsloppet med energi.


GUVENÖRSKÄRLET


Guvenörkärlet, löper mitt bak

Symptom från en energiblockering i Guvenärkärlet som går mitt bak, är huvudsmärtor, neuralgier i hals- och ländkotpelaren samt stelhet i ryggmusklerna. Svaghet i centrala nervssystemet som påverkas av de hormonella körtlar som ligger i linje vilka är epifysen, hypofysen och hypotalamus. Epilepsi och psykiska bortfallssymptom kan också förekomma vid energiblockering här.

Hos hästar har vi sett att de kan få störningar i nack- och skulderparti samt stelhet i korset.


KONSEPTIONSKÄRLET

Koncemptionkärlet, löper mitt fram

Symptom från energiblockering i Konceptionskärlet, som löper mitt fram, är störning i de hormonella körtlar som ligger i linje vilka är sköldkörteln, thymuskörteln, pankreas, könskörtlar och binjurar. Obalans kan orsaka försenad utveckling, sexuell dysfunktion, smärtor i underlivsorganen, anorexi, sömnlöshet, oro, utmattning på grund av binjurarnas funktion med depressioner och som följd.

Hos hästar har vi sett att en störning kan orsaka ögonbesvär, sjukdomar i urinorganen, försämrad brunst och reproduktionsförmåga, förslappning i vagina, utmattning och känslomässiga störningar.

Källa; Kvantmänniskan-Alexander J. Markus, Wersch-Schrecke-Lustner-Akupunkturatlas, Naturmecinska Fackskolans läromaterial.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.