söndag 1 februari 2015

VITAMIN-E+SELEN

VITAMIN - E + SELEN
Kraftfulla antioxidanter

Vitamin-E förbättrar hästens energiupplagring i musklerna genom att öka glukosförrådet. Det höjer syreförsörjningen genom att hålla de röda blodkropparna levande längre. Vitamin-E ökar hästens uthållighet och prestationsförmågan höjs.

Northen Ensigne

Kroppen fungerar så här

Hästens kroppsvikt utgörs till cirka 8 % av blod, vilket innebär att en häst som väger cirka 500 kilo har omkring 40 liter blod i kroppen. Antalet röda blodkroppar varierar kraftigt, beroende på den blodreserv som hästen lagrar i mjälten. Denna extra resurs ger hästen snabbhet och uthållighet. Det här är en reservkapacitet som utnyttjas hos hästen i tävlingssammanhang. De röda blodkropparna som lagras i mjälten töms till blodomloppet vid ansträngning. Hästen är från början ett flyktdjur och måste i vilt tillstånd kunna springa fort för att överleva eventuella angrepp.

Blodkärl med en ström av röda blodkroppar

Blodomloppet är organismens transportsystem. Det sörjer för att vävnaderna får näring av bland annat syre och glukos. Blodet rinner i ett slutet rörsystem som bildas av blodkärlen och hjärtat är cirkulationspumpen. De röda blodkropparna bildas i benmärgen och har som viktigaste funktion att transportera syre från lungorna till cellerna ute i kroppen. Röda blodkroppar har en överlevnad på cirka 120 dagar.

I en enda bloddroppe finns ca 5 miljoner röda blodkroppar.

Vitamin E fungerar så här

Vitamin E håller de röda blodkropparna levande längre och höjer syrekoncentrationen i blodet vilket är till nytta för alla celler.  Vitaminet skyddar kretsloppet, stärker kapillärväggarna och bildar nya blodkärl för att kringgå blockerade vener och artärer. Vitamin E håller kroppens celler friska genom att skydda cellmembranen från angrepp av fria radikaler och oxidation genom att hålla cellmembranen stabila. Vitamin E understödjer musklernas syreförsörjning och förbättrar glukosförråden.


För fölets immunförsvar och överlevnad

Vitamin E hjälper till att reglera balansen mellan progesteron och östrogen. Det skyddar stoet från att kasta och förstärker brunsten hos stoet och fertiliteten hos hingsten samt förebygger hormonella störningar hos hästen. Det är väldokumenterat att vitamin E är viktig för det dräktiga stoet genom att det bygger upp fölets antikroppar redan i moderlivet. E-vitamin lagras i hypofysen och binjurarna.
 
Internetbild, för hästar i arbete ökar risken för E vitaminbirst

Hästar i arbete riskerar att få brist på vitamin E. Vitaminet lagras endast under kort tid i kroppen, ungefär som B- och C vitamin. Vid brist blir det låg överlevnad av röda blodkroppar, vilket orsakar minskad transport av järn ut i musklerna. Det leder till att hästen får en nedsatt prestationsförmåga. Vitamin E understödjer en bra cirkulation i muskler och vävnader. Det hjälper därigenom till att förbättra uthållighet och prestationsförmåga.

Internetbilder
När säd bearbetas, för framställning av foder, minskar E-vitamininnehållet med ca 80 %. Vitamin E minskar risken för jäsning och oxidation av fleromättade fetter. Dessa förekommer i industriellt tillverkat foder som oftast är fettrika eller att man fodrar hästen med olja.

Det fina terapeutiska resultat som kan uppnås med vitamin E kan bara förväntas vid användning av det naturliga d-alfatokoferolet.

ANTIOXIDANTER - SMÅ MEN KRAFTFULLA!

Antioxidanternas roll för hästar i träning
Antioxidanterna är substanser som saktar ner skador på organismen skapad av närvaron av syre. Behovet av antioxidanter finns alltid närvarande hos alla raser, de ökar samtidigt som träningsaktiviteten ökar.

Oxidativ stress
Som med många kroppssystem kan den idealiska hälsosamma balansen ofta försvinna. När nivån av närvarande ROS överväldigar kapaciteten hos antioxidanter upplever kroppen oxidativ stress.  Det finns tre huvudorsaker till att en häst i träning upplever oxidativ stress,

1.     Ökad exponering från miljön

2.     En obalans eller brist i tillgången på antioxidanter

3.     Ökad produktion av ROS i kroppen från ökad syremetabolism under träning

Oxidativ stress är oroande eftersom det kan överdriva inflammatoriskt svar och kan vara skadligt för normal läkning av drabbade vävnader. Oxidativ stress vid ansträngande träning som galopp eller uthållighetsträning är typiskt förknippat med muskelmembranläckage och mikrotrauma i musklerna.

Oxidativ stress anses nu spela en roll i tidigare oförklarliga dåliga prestationer.

Antioxidanternas natur
Det finns många former av antioxidanter naturligt närvarande i kroppen och tillförda med fodret. En nyckelfunktion hos antioxidanter är att de är ”teamarbetare. Ingen ensam antioxidant kan serva systemet och somliga kan bara fungera i samvaron med andra antioxidanter.

En roll som antioxidanter har är att hålla reaktiva syremolekylarter, ROS, eller fria radikaler skapad i närvaro av syre på en optimal nivå.

Syre krävs för liv, det är alltid närvarande, men som ett element är det mycket reaktivt och kan därför ha en negativ effekt på kroppen.

Syrets reaktivitet i kroppen producerar ROS som orsakar skador på cellulära komponenter såsom DNA, protein och lipider i cellmembranet.

Vissa ROS har också användbara cellulära funktioner och därför är syftet med antioxidanter inte att eliminera ROS helt utan att upprätthålla en hälsosam balans. I allmänhet fungerar antioxidanter på två sätt, antingen förhindrar de bildandet av ROS eller tar bort det innan det kan skada en cellkomponent.

Finns det fördelar med att komplettera med antioxidanter för att förbättra prestandan hos tävlingshästen? Ja, naturligtvis!

VITOSYL E+SELEN
Vad är fördelen med att använda Vitosyl E+Selen

Det kan vara en hälsofördel för hästen om du har ett antioxidantpreparat snabbt tillgänglig för att ge maximalt antioxidantskydd direkt efter tävling eller efter ett intensivt arbetspass. Men inte bara i prestationssammanhang är antioxidanter viktiga utan även för avelshingstar och dräktiga och digivande avelsston

Rekommenderas för:Tävlings- och prestationshästar i intensivt arbete

Hästar som återhämtar sig från sjukdom eller skada

Före eller efter stressande händelser som avvänjning eller resor

Hästar med neurologisk eller neuromuskulär sjukdom

Hästar i fångenskap eller de som inte får färskt grönt gräs

Källor till antioxidanter

-Betakaroten vilket är en kraftfull antioxidant som förvandlas till vitamin A i kroppen. Den bidrar till att skydda cellerna mot skador samt är viktig för reproduktiva funktioner.

-Vitamin E i form av d-alfa tocoferol är en kraftfull antioxidant och en viktig komponent i kroppsomfattande antioxidantförsvar samt spelar en viktig roll i immunförsvar, kardiovaskulära-, cirkulations-, neuromuskulära- och reproduktiva funktioner.

-Zink är en antioxidant som skyddar cellerna mot oxidativ stress, viktig för immunsystemets normala funktion, upprätthåller normal syra-basbalans, viktig för reproduktiva funktioner samt bidrar till normal omsättning av vitamin A.

-Selen förstärker effekten av vitamin E och mineralen är viktig för immunförsvaret samt verkar avgiftande för tungmetaller som t ex kadmium. Den kanske mest kända selenbristsjukdomen är muskeldegeneration vilket är ett tillstånd där brist på selen och/eller vitamin E orsakar nedbrytning av muskler till följd av brister i skyddet mot fria radikaler. Selen har också en funktionell betydelse för att skydda fostret under tidig dräktighet.

Det finns flera källor till antioxidanter, inklusive vitaminer, enzymer och näringsämnen. Andra näringsämnen, såsom mineraler, men som saknar antioxidantegenskaper är också involverade eftersom deras närvaro krävs för att antioxidantenzymer ska fungera,

Kombinera med Minesyl vars näringsämnen, liksom Vitosyl E+Selen, är i mycket biotillgängliga former och absorberas därför snabbt av organismen.

Minesyl 4 kg

Vitosyl-E+Selen
innehåller naturligt d-alfatokoferol.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.