söndag 10 maj 2015

KOPPLINGEN MELLAN DE HORMONELLA KÖRTLARNA

KOPPLINGEN MELLAN DE HORMONELLA KÖRTLARNA

Symboliskt kopplingschemt


Jag har i ett tidigare inlägg berört sköldkörteln – dess funktion och sjukdomar. Det går egentligen inte att skriva om den ena hormonella körteln utan att nämna de andra eftersom de fungerar i samverkan med varandra.

Det finns åtta olika hormonella körtlar vilka är binjurarna, äggstockarna/testiklarna, bukspottkörteln, brässen, sköldkörteln, bisköldkörtlarna, tallkottkörteln och hypofysen.


DET KVINNLIGA HORMONELLA SYSTEMET

Hormonella systemet, bild vårdguiden.

Om vi tittar på det kvinnliga hormonella systemet så samarbetar binjurar, äggstockar och sköldkörtel mycket intimt. De får sin styrning från hypofysen och den talar om för slutorganen att tillverka hormoner. Det betyder att dessa tre hormonella körtlar är beroende av varandra för att kunna fungera optimalt. Om binjurarna är svaga så störs ofta även sköldkörtelns funktion vilket i sin tur kan orsaka problem med bland annat menscykeln och även besvär vid menopaus.
Om äggstockarnas funktion är i obalans, att de producerar för stora mängder östrogen, skapas ett förhöjt förhållande av östrogen till progesteron, då förvärras ofta en pågående hypotyreos och risken för benskörhet ökar. Det här är ett tillstånd som man till att börja med oftast inte kan se på ett blodprov.

SKÖLDKÖRTELN
Sköldkörtelprover kan uppvisa normala värden samtidigt som det kan vara brist på sköldkörtelhormoner i vävnaderna vilket diagnostiseras som subklinisk hypotyreos. Subklinisk hypotyreos står då för ett tillstånd med normala nivåer av sköldkötrelhormonerna T4 och T3 med något förhöjd TSH (hypofyshormon) men där patienten inte uppvisar några symptom. Man använder idag oftast benämningen ”mild hypotyreos” för det här tillståndet.
Om patienten har märkbara symptom och positiva prover kallar man det för klinisk hypotyreos.

ÄGGSTOCKARNA
Vid höga östrogennivåer har binjurebarken svårare att svara på signaler från hypofysen om att öka insöndring av kortisol. En kvinna som har östrogendominans kan alltså ha lågt upptag av kortisol till cellerna.
Precis som störningar i äggstockarna kan bidra till försvagade binjurar kan svaga binjurar orsaka obalans hos äggstockarna. Kotrisol tillverkas i binjurebarken av progesteron, försvagade binjurar kan alltså orsaka låg progesteronnivå och därmed östrogendominans.

BINJURARNA
Binjurarnas funktion brukar vara de första hormonella funktioner som avtar när man utsätts för stress (går i väggen) vilket oftast inte räknas som ett sjukdomstillstånd. Vad vi oftast gör för att klara de första tecknet på binjureutmattning är att öka kaffeintaget vilket döljer problemet när binjurarna lägger in överväxeln för att klara den ökade stressen.


EN KEDJEREAKTION TAR FORM

Internetbild

Först blir binjurarna utmattade. Nästa hormonella körtel som påverkas är den insulinproducerande delen av bukspottkörteln. Blodsockernivåerna kommer i obalans och man kompenserar det med att öka sockerintaget, sötsuget ökar helt enkelt.

Efter bukspottkörteln kommer sköldkörteln och man blir trött, trög, frusen och överviktig och de här symptomen leder till vårdcentralen där hypotyreos ofta diagnostiseras och behandlas rutinmässigt med syntetiskt sköldkörtelhormon.

Efter sköldkörteln uppstår oftast en onormal funktion hos äggstockarna där då östrogendominans är en vanlig följd. Symptomen omfattar PMS, bröstknölar och oregelbunden mens och urkalkning.

Slutligen påverkas även bisköldkörtlarna, tallkottkörteln, autonoma nervsystemet och hypotalamus, när det gått så långt har det uppstått en kraftig obalans i hela systemet. Binjuretrötthet upptäcks oftast sist trots att det uppstår först. Nyckeln till att åtgärda den här obalansen finns hos binjurarna eftersom det är här kortisolet bildas. Obalans i kortisolproduktionen leder oftast till en flerfaldig organresistens som då innefattar både sköldkörteln och äggstockarna.


FÖRVIRRANDE


Sköldkörtelobalans är nog den mest förvirrande och mest invecklade av de endokrina obalanserna. Behandling av sköldkörteln utan fullständig förståelse för de bakomliggande orsakerna är oftast värdelös. Svarar man inte på sköldkörtelbehandlingen bör man alltid överväga binjuretrötthet som en möjlig underliggande orsak. Personer som diagnostiseras med hypotyreos efter traumatiska eller starkt stressade händelser som till exempel en olycka, en infektion, en komplicerad graviditet eller förlossning, skilsmässa, dödsfall med mera bör vara särskild uppmärksam om sköldkörtelmedicinen inte hjälper.

SYMPTOM
Obalanser i binjurar, äggstockar och sköldkörtel kan ge många olika sjukdomssymptom. De vanligaste besvären visar sig som symptom från två eller alla tre organen. Östrogendominans, underfunktion i sköldkörteln och binjurarna är vanligt med symptom som kronisk trötthet, ledbesvär, sömnbesvär, torr hud, frusenhet, långsam ämnesomsättning, förstoppning, övervikt, PMS, kraftiga besvär vid menopaus, oregelbunden mens, ångest, nedsatt immunförsvar, sockeröverkänslighet, urkalkning och diabetes med mera.BEHANDLING

Bra mat, internetbild


Det är viktigt att undersöka vilken av de hormonella körtlarna som är dominant när man lägger upp ett återhämtningsprogram. Man bör undersöka näringsintaget, kost och övrig livsstil. Varje näringsämne har sin unika väg och bör ses i rätt förhållande för att man skall uppnå maximal effekt.

Till sköldkörteldominanta kan en vegetarisk kost fungera och vad gäller motion är den här typen bäst lämpad att utföra rytmisk och taktfast träning som löpning och simning

Äggstocksdominanta har mest fördel av en kost med mycket protein i förhållande till kolhydrater och en motion som är mentalt fokuserad träning som yoga.  

Binjuredominanta mår oftast bäst av en kost bestående av protein och fett. Inga kolhydrater eftersom man bör få bukt med blodsockerbalansen. Den träning som gäller kan ses i två kategorier, en överaktivitet hos binjurarna kräver en ansträngande träning för att bränna bort överskottsadrenalinet.
Hos personer med låg funktion är vila det viktigaste för att återställa energireserverna.

Källa: Michael Lam, leg. Läkare.


TILLSKOTT FÖR ATT UNDERSTÖDJA DET HORMONELLA SYSTEMET 
VIToMIN PULVER, SUPRAMIN, NELFATHYR OCH SELEMINLänkar där du kan läsa om följande:


Sköldkörteln
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.