söndag 21 juni 2015

VATTENVATTEN
Internetbild

Efter syre är vatten det viktigaste näringsämnet för liv. Hästar kan leva i veckor utan mat men endast några dagar utan vatten. Vatten skall betraktas som foder. Hästar, liksom andra däggdjur, består till 60 - 70 procent vatten. Vätskeförluster som överstiger 10 procent av kroppsvätska leder i de flesta fall till dödlig utgång.


KROPPEN BESTÅR TILL CA 60-70 PROCENT AV VATTEN

Njurarna och hypotalamus reglerar törstimpulsen

Två tredjedelar av kroppsvätskan finns inuti cellerna och resten är utanför cellerna. Vätskan mellan cellerna, lymfan och vätskan i mag-tarmkanalen är cirka 70 liter hos en häst som vägen 500 kg.

Hästen har en dagliga vätskeförlust via avföring, urin och avdunstning från huden och andningsvägarna och hos arbetshästen även genom svett (10-15 liter/timme hos en 500 kg häst).

Ett digivande sto kan ha en vätskeförlust genom mjölken som uppgår till en daglig förlust motsvarande 2-4 procent av kroppsvikten. Denna vätskeförlust måste kompenseras och det gör hästen via fodret (betesmark gräs innehåller 80 procent vatten), metabolisk vatten. (vatten som produceras inuti cellerna genom cellens ämnesomsättning).


VATTENBEHOV I FÖRHÅLLANDE TILL INTAG AV TORRSUBSTANS

Internetbild

Hästens vattenbehov är korrelerat till intaget av *torrsubstans med fodret och har i studier uppmätts till 3,2-3,6 liter vatten per kg *torrsubstans. Detta motsvarar ca 22-25 liter vatten per dag för en 500kg tung häst vid underhållsutfodring.

Vid utfodring med en blandad foderstat, bestående av både hö och kraftfoder, sjunker vattenbehovet till ca 2,9 liter per kg *torrsubstans (ca 20 liter vatten). Om fodret utgörs av fuktigt foder, t ex ensilage, eller betesfräs sjunker vattenbehovet eftersom mer vatten då tillförs med fodret.
Som exempel kan nämnas att hästen med varje kg betesgräs får i sig ca 0,8 liter vatten och med varje kg hösilage ca 0,5 liter. Detta skall jämföras med ca 0,1 liter vatten med varje kg hö.

Många hästar föredrar att dricka ljummet vatten. Ca ½ - 1 timme efter träning/tävling bör hästen ha tillgång till en eller två hinkar ljummet vatten för att kunna ersätta förlorad vätska. Det kan också vara bra att lära sina hästar dricka fysiologisk koksaltlösning. Bjud hästen en hink med koksaltlösning och blandningen skall bestå av 9 g vanligt koksalt löst i en liter vatten, det ger samma koncentration som hos blodet. Givetvis skall hästen fortfarande erbjudas rent vatten i en hink vid sidan av koksaltlösningen.

På grund av att hästen är ett flyktdjur så vill den dricka stora mängder vatten på en gång. Den suger och sväljer ca en gång per sekund och i en enda omgång kan hästen dricka ungefär fyra liter eller 12 liter per minut.


STÄNDIG TILLGÅNG TILL VATTEN

Internetbild

Inte ens om hästen har tillgång till vatten då den står inne nattetid, är detta tillräckligt. Hästen är skapad för att äta i princip hela tiden och behöver i synnerhet på vintern ständig tillgång till vatten.
Faktum är att en häst kan behöva mer vatten på vintern är under en aldrig så varm sommardag, då den ju vanligen har tillgång på gräs som innehåller cirka 80% vätska. Torrt hö däremot, det låter som en självklarhet och är det naturligtvis också, kräver stora mängder vatten för att hålla hästens matsmältning igång.

Underhållsbehovet är minst 5-15 liter vatten per 100 kg kroppsvikt och dag. En medelstor häst i normalt arbete behöver dricka mellan 40 och 75 liter vatten per dygn.

Om det är en automatisk vattenkopp i boxen skall flödet vara minst 8 liter/minut motsvarade det hästen får i sig på samma tid om den dricker ur en hink, är flödet i vattenkoppen lägre får man kompensera med hink. OBS! Automatiska vattenkoppar i stallen kan vara en anledning till att hästen inte dricker tillräckligt med vatten. Dessa system tillhandahåller ofta långsamt rinnande vatten som dessutom är för kallt. Kom också ihåg den naturliga drickspositionen.

Hästen bör givetvis ha rent vatten hela tiden. Vattenkonsumtionen minskar om vattnet är oaptitligt. Vattenhinkar, vattenhoar, vattenbaljor, vattenkoppar bör rengöras dagligen. Vi rekommenderar också att man desinficerar vattnet med Kolloidalt Silver för att undvika bakterietillväxt.1 dl Kolloidalt Silver per 10 liter vatten. Kolloidalt Silver är inte farligt att förtära, enligt Kemikalieinspektionen finns ingen rapporterad förgiftning.


FODERMEDELSLAGEN

Internetbild

Duger bäcken som så lämpligt rinner igenom hästarnas hage som vatten åt dem? Dricksvatten till hästar lyder under fodermedelslagen. Vatten som innehåller mindre än 50 coliforma bakterier och 1 termostabil bakterie per 100 ml vatten anses vara tjänligt för hästar. Coliforma och termostabila bakterier är ett mått på föroreningsgraden. Många naturliga bäckar och diken, är ofta otjänliga. Klorerat vatten är inte heller smakligt för hästar. Vattnets pH bör också ligga mellan 7,5 och 9.SLUDe studier som genomförts (SLU Sara Nyman) visar att vattenkällan var den enskilt viktigaste faktor för hur mycket vatten som hästarna drack. När hästar fick välja att dricka ur hink på golvnivå eller ur en automatisk vattenkopp på väggen (flöde 8 liter per minut) föredrog samtliga att dricka ur hink.

Hästarna drack ca 40% mer vatten per dag när de fick dricka ut hink än när de erbjöds dricka ur en självfyllande automatisk vattenkopp med lågt vattenflöde (flöde 3 liter per minut) däremot förelåg inga skillnader i dagligt vattenintag när hästarna drack ur en hink eller ur en  automatisk vattenkopp med normalt vattenflöde (8 liter per minut).


NY FORSKNING FRÅN VÅNGEN
Om hästar får extra rent vatten så dricker de betydligt mer.
LÄNK

Vi rekommenderar Kolloidalt Silver som är en utmärkt vattenrenare och används bl a av NASA.


*Torrsubstans= (ts) är en term som används i fodersammanhang och betyder att t.ex ett hö får ju inte ha högre vattenmängd än 15-16 procent vilken betyder att torrsubstansen ligger på 84-85%. Färskt gräs har t.ex 75-85% vattenhalt dvs att torrsubstansen på gräs ligger på 15%.

2 kommentarer:

  1. Bra inlägg. Mina hästar får vatten i hink på box samt tempererat vatten i Thermobar i hagen.

    SvaraRadera
  2. Roligt att du tycker om mitt inlägg, Klokt av dig att vattna i hink och thermobar, Det ger friska fina hästar.

    SvaraRadera

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.