fredag 11 november 2016

KOLLOIDALT SILVER


KOLLOIDALT SILVER
Kolloidalt Silver 2,5 och 1 liter

VAD ÄR KOLLOIDALT SILVER (KS)
10 ppm starkt KS består till 99,999% av vatten och kan sägas motsvara homeopatiska medel av spädningsklass D5. 100 liter av vätskan innehåller totalt ett gram silver och silver är helt ofarligt för däggdjursceller - till och med i doser om 5 gram silver per kilos kroppsvikt. 5 gram silver är vad det finns i 500 liter Ionosil.

                                            HUR SÄKERT ÄR KOLLOIDALT SILVER?
Silver är ett för däggdjursceller ogiftigt mineral som inte ens i mängder om 5 gram silver (motsvarar 500 liter KS) per kilo försöksdjur gett några oönskade resultat. 2 teskedar KS motsvarar vad man kunde få via kosten per dag för bara 40 år sedan när man mätte silverintag via mat och vatten i USA.

Följande in vivo-studie, visar inga som helst förgiftningseffekter på de djur som matats med silver. Inte ens 5 gram nanopartiklar med silver per kilo försöksdjur (motsvarar 500 liter 10 ppm starkt KS per kilo kroppsvikt) gav några skador och de var vid lika god vigör som kontrolldjuren:

KOLLOIDALT SILVER FÖR VÅRA VANLIGASTE INFEKTIONER

Kolloidalt Silver - mineralet som stärker immunförsvaret, samtidigt som det hjälper kroppen med ovälkomna bakterier, svampar och virus.
Det finns en enkel hjälp att få som kan råda bot på de flesta av våra vanligaste infektioner. Hjälpen heter kolloidalt silver - en produkt som består av destillerat- eller joniserat vatten och miljarder med mikroskopiska silverpartiklar.
Varje jon har förmågan att neutralisera en svamp, bakterie eller ett virus. Det som gör kolloidalt silver än mer intressant är det sätt det dödar på. Silver har en väldigt stark oxidativ förmåga. Silverjonerna sugs upp av mikroorganismerna och ställer till med oreda i organismens inre kemiska processer.


Lyssna på Anders Tegnells vetskap om Kolloidalt Silver

KAN MAN BLI BLÅ ELLER GRA AV KOLLOIDALT SILVER? 

NEJ DET KAN MAN INTE!

Det är bara smurfar som är blå

Det där som sprids på nätet om blå- eller gråfärgad hud eller ögonvitor, är oftast kosmetiska biverkningar från gamla silversaltbaserade mediciner som byggde på silvernitrat och var 30,000 gånger starkare än ett modernt 10 ppm starkt KS. De gamla produkterna innehöll så stora partiklar (200-1000 nm) att de kunde fastna i kroppen. Det krävs minst 10 gram silver som fastnar i kroppen för att det ska räcka till för en färgförändring. 

Skulle man felaktigt anta att ett 10 ppm starkt KS med partikelstorlek 0.24 nm skulle kunna få till denna kosmetiska effekt, skulle det krävas att man konsumerat 1000 liter av produkten först. Tar man 7 teskedar per dag så tar det 80 år ca...

Till och med myndigheterna erkänner samtidigt att KS rensas ut till 99% på 24 timmar, och det tar man inte hänsyn till - så inte ens efter 80 år har man samlat på sig 10 gram, snarare bråkdelar av ett gram eftersom så mycket rensas ut hela tiden.Christer Fugelsang ser frisk ut trots att NASA använder KS

Från Giftinformationscentralen meddelar man att det inte finns något dokumenterat fall där någon förgiftats av kolloidalt silver i Sverige. Det enda som existerar i databasen är biverkningen argyria dvs blågrå missfärgning av huden och ögon vid användning av silversalt till exempel silverperklorat och alltså inte kolloidalt silver. 


OBS! Silversalter förekommer inte i elektrokolloidalt silver som endast består av fria silverjoner i vatten. 

http://www.kemi.se/
https://giftinformation.se/
Giftinformationscentralen säger

JÄMFÖRELSEVIS

Med tanke på att det funderas över det Kolloidala Silvret farligheter i miljön så tycker jag att jämförelsevis är nog KS det ofarligaste, en produkt som innehåller 99,99 % rent vatten. Däremot är det väl mer tvivelaktigt det gifterna från rötslammet som läcker ut från jordarna och rinner ut i grundvattnet kan orsaka.
GIFTER I RENINGSVERKEN


Gifterna avskiljs i svenska reningsverk. Sen sprids de på åkrarna där vår mat odlas.
Aftonbladet, 2013-11-19, kan avslöja att svenska bönder får minst 36 000 kronor för att täcka sina jordar med tungmetaller, miljögifter, sjukhusavfall och läkemedelsrester.

Genom de svenska avloppsrören forsar inte bara kiss och bajs utan också tungmetaller, -läkemedelsrester, kemikalier, miljögifter, sjukhusavfall, bakterier och virus.
När vattnet är renat har ¬reningsverken varje år 200 000 ton slam kvar.
Svenskt Vatten, en branschorganisation för reningsverken, tycker att det är vettigt att sprida detta slam på åkrar där vår mat odlas. Men många lantbrukare är tveksamma. Eftersom slam är klassat just som avfall finns det inga begränsningar alls för att vad som kan finnas i det.
BRA BETALT 


Den bonde som tar emot slammet som gödsel för åkermarken får rejäl ersättning. Entreprenörerna, som reningsverken anlitar, betalar. Näsby Eko AB är en entreprenör som kör ut slam till lantbruk. Vid ett första samtal uppger ägaren Bengt Lundström att ersättningen till bönderna uppgår till 30 kronor per ton och att det sprids ungefär 20 ton per hektar, alltså 36 000 kronor för ett medelstort lantbruk på 60 hektar. I ett brev till Lunds miljöförvaltning uppger dock Bengt Lundström att han betalar 120 kronor per ton till lantbrukaren. För ett genomsnittligt lantbruk handlar det då om 200 000 kronor för att ta emot gifterna.
KRÄVER TOTALFÖRBUD 
Naturvårdsverket har utrett frågan och skickat sin rapport på remiss. Kemikalieinspektionen vill ha ett totalförbud. Myndigheten skriver, i sitt remissvar, att det är uteslutet att fortsatt slamspridning kan vara förenligt med regeringens mål ”Giftfri miljö”. Skogsstyrelsen säger blankt nej till slamspridning i skogen, bland annat för att det skulle vara olämpligt att äta bär från sådan mark.
NATURSKYDDSFÖRENINGEN KRÄVER OCKSÅ ETT TOTALT FÖRBUD
– Slam är så kontaminerat med erkänt farliga ämnen att vi inte anser att det kan spridas. Det är både tungmetaller, som kadmium, och andra miljögifter som kan lagras i både djur och människor, säger vice ordförande Johanna Sandahl.
Svenskt Vatten har tagit fram ett eget certifieringssystem som de kallar Revaq. De egna kraven har gränsvärden för sju tungmetaller: bly, nickel, koppar, krom, zink, kadmium och kvicksilver. Slammet får inte heller innehålla salmonella. Några analyser för andra välkända miljögifter, smittor eller läkemedelsrester görs inte. Och certifieringen är helt frivillig.

SPRIDER P-PILLER
Enligt organisationen ”Ren åker, ren mat” sprider slammet hormoner motsvarande 5 000 p-piller per hektar, alltså totalt 300 000 på en medelstor gård.
Varför tycker Svenskt Vatten att det är bra att lägga avfall som innehåller tungmetaller, miljögifter och läkemedelsrester på åkrar där det ska odlas mat? Det är bra så länge det inte finns några hälsorisker och så länge nyttan överväger, säger Anders Finnsson, ansvarig för avlopp hos Svenskt Vatten. Vet ni att det är nyttigt? Vi utgår från den vetenskap som finns i dag!

Sojabönor som gödslades med slam tog upp både läkemedelsrester och miljögifter från hygienartiklar. Det upptäckte forskare vid University of Toledo i Ohio, USA, 2010. Dessutom ackumulerades de främmande ämnena - det fanns alltså högre halter i sojaplantan än i slammet.
DET SOM FINNS I SLAMMET SOM SPRIDS ÄR BLAND ANNAT...


Antidepressiva medel, Narkosmedel, Antibiotika, Campylobacter, Bromerade flamskyddsmedel, Flourföreningar, Progesteron, Östrogen, Etynylöstradiol, Bisfenol A
Aluminium, Arsenik, Ogräsbekämpningsmedel, PAH-föreningar(cancerframkallande), Betablockerare, Bekämpningsmedel, Kadmium, Dioxiner, Blodtryckssänkande medel, Bakteriedödande läkemedel, Kobolt, Krom, Koppar, Förbjudet insektsbekämpningsmedel, Antiinflammatoriska läkemedel, Formalin, Kvicksilver och silversalter.

VISST BEHÖVER VI EN VATTENRENINGSPRODUKT SOM FUNGERAR
Om man betänker att man använder KS som vattenrening så har ju också de små silverjonerna förbrukats när det har gjort sin uppgift och eliminerat bakterier, svamp och virus. 
Med tanke på vad som finns i grundvattnet kan det vara en bra ide att använda KS som vattenreningsprodukt också. 
Även i djurens vattenbaljor fungerar det bra för att motverka algväxt och bakteriespridning.
Källor: Statens veterinärmedicinska anstalt, Naturvårdsverket, Svenska Miljöinstitutet, Ionsilver


Köp här

2 kommentarer:

  1. Tänkvärd information, verkligen... // Josef https://josefboberg.wordpress.com/

    SvaraRadera
  2. På tal om "bra betalt". Fantastiskt att lyckas få människor att betala 230 kr för en liter av 99,999% vatten.

    SvaraRadera

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.