onsdag 21 juli 2021

Husdjursfoder, ett kemiskt kalas

 DET HÄR ÄR VAD HUNDAR OCH KATTER OFTAST VISAR ÖVERKÄNSLIGHET MOT 


Torrfoder

Ris, bryggeriris (risskal), biprodukt från annan industri. Katastrofal insulinpåverkan, påverkar syra/bas-balansen negativt orsakar sur mage. Arsenik finns i allt ris mest i skalet.

Arsenik finns i två huvudformer, organisk och oorganisk. Oorganisk arsenik är den som är giftig för människan. Mängden oorganisk arsenik du får i dig beror mest på hur mycket av ämnet som finns i dricksvattnet och hur mycket spannmålsprodukter du äter, framför allt ris.

Grundvatten som är förorenat med arsenik används för bevattning i många länder bland annat spannmål och rot- och bladgrönsaker. Ris verkar vara särskilt mottagligt och kan lagra höga halter. Efsa:s och Livsmedelsverkets uppskattade intag av arsenik ligger nära det referensvärde för negativa hälsoeffekter som identifierats av Efsa på 0,3 och 8 µg/kg kroppsvikt och dag. Efsa uppmanar medlemsstaterna att minska arsenikexponeringen så mycket som möjligt. Resultaten från Livsmedelsverkets undersökningar visar att risbaserade produkter kan vara en betydande källa till oorganisk arsenik i Sverige. Doser på 150 mg kan det vara dödligt. 


Ris

WHO har klassat arsenik som cancerframkallande. Risken för cancer vid långtidsexponering via dricksvatten som innehåller 10 μg arsenik per liter har uppskattats till cirka tre fall (lung- och urinblåscancer) per 1000 exponerade personer. Denna risk är högre än den lågrisknivå på ett extra cancerfall per 100 000 exponerade som brukar betraktas som "acceptabel" när man sätter hälsobaserade riktvärden.

Arsenik som intas med mat/foder verkar i kroppen genom att blockera de enymer som används för cellernas kraftförsörjning vilket leder till att kapillärerna i tarmslemhinnan förlamar och drabbar mage- och tarm med buksmärtor kräkningar och diarré som följd. Sväljsvårigheter, diarré som kan leda till uttorkning, blod i urinen, muskelkramper och svår törst. Vitlöksandedräkt kan också vara ett symptom på förgiftning. 
Arsenik finns i vissa vacciner, bekämpningsmedelsindustrier, ris, spannmål grönsaker, fisk och skaldjur, besprutnings- och avlövningsmedel, lim, kosttillskott som innehåller alger, dolomit, kalkhaltiga havsalger och dricksvatten.

Det finns rätt höga mängder arsenik i tillskottsfoder för sällskapsdjur som innehåller fisk, andra vattenlevande djur och produkter som framställs därur och/eller algmjöl och foderråvaror som framställs av alger. Beredningar av foder för särskilda näringsbehov som frigörs under lång tid med en koncentration av spårelement som är mer än 100 gånger högre än det fastställda gränsvärdet i helfoder. Kalciumkarbonat, magnesiumkarbonat, magnesiumoxid, magnesiumkarbonat, järnpartiklar som används som spårämnen, fodertillsatser som hör till gruppen blandningar av spårelement, zinkoxid, manganoxid och kopparoxid innehåller högre värden än satt gränsvärde. 

Ris och riskli innehåller höga värden av arsenik och bör av den orsaken inte användas som daglig utfodring i djurfoder.

EU har godkänt användningen av hybrid GMO-majs som är extra tålig mot såväl vissa insektsarter som vissa ogräsmedel. Den nya majssorten är en korsning av fyra majssorter och godkännandet gäller bland annat livsmedel och foder.

Majs, förutom att majs är ett av de mest genmodifierade och allergiframkallande spannmålen så är det också en av de vanligaste ingredienserna i de kommersiellas hundfodren, en billig ingrediens som är mycket populär. Vad som också kan vara bra att veta är att majs innehåller aminosyran tyrosin som är ett förstadium till adrenalin, noradrenalin och dopamin. I många hundfoder är majs en första ingrediens, och innehåller fodret även kyckling, som i regel utfodras med majsmjöl, så finns det även där rester av tyrosin. Har man då en hund som är överenergisk, lättstressad och rädd så ger alltså utfodring med majs hela tiden ett stresspåslag och kan även orsaka att hunden blir aggressiv också. 
Majs är också en värsting när det gäller innehållet av ett gluten- och kaseinliknande proteotoxin, zein. Zein har visat sig ha katastrofalt inflytande på signalsubstanser som serotonin och dopamin. Det blockerar även inlagringen i hjärnans celler av aminosyran tryptophan. En studie har gjorts på djur som visar att inlagring i cellerna av den viktiga substansen tryptophan åtföljs av motsvarande aktivering av de livsviktiga signalsubstanserna serotonin – den lugna själens signalsubstans och melatonin – dygnsrytmens och sömnens signalsubstans. Balansen mellan serotonin och de andra signalämnen dopamin, noradrenalin och adrenalin är en avgörande faktor för välmåendet, inte ett av dessa ämnen för sig.
Majs har heller inte varit någon naturlig kost för hundar, inte förrän 1956, då det första torrfodret såg dagens ljus. Det var först då det blev populärt att ge hundar kolhydrater, och orsakerna till detta är att det är billigt och att det var nödvändigt för att skapa en torrfoderkula. Om man tillför majs i produkten blir det kort och gott billigare och enklare att producera. De flesta torrfoder är med andra ord billig snabbmat.
Majs innehåller ofta mögelsporer som aflatoxin.

Majsstärkelse består endast av stärkelsen i majskornet. Majsstärkelse innehåller ca. 87 % kolhydrater, 12 % vatten och 1,7 % fibrer. Majsstärkelse är ett näringsfattigt livsmedel, och majsstärkelse har högt GI.

Ris och majs är ofta huvudingredienser i djurfoder.

Ett av veterinär rekommenderat foder för hund med njursvikt
Sammansättning: ris, majsmjöl, animaliskt fett, majsgluten, majs, hydrolyserat animaliskt protein, betmassa, vetegluten*, mineraler, fiskolja, vegetabilisk fiber, sojaolja, psylliumfrön/skal, frukto-oligosackarider, mono- och diglycerider av palmitin- och stearinsyror förestrade med citronsyra, tagetesextrakt (innehåller lutein). 
Proteinkällor: majsgluten, hydrolyserat animaliskt protein, vetegluten*. *L.I.P.: protein utvalt för dess mycket höga smältbarhet.
Första och andra ingrediens är alltså ris och majs.

Vegetabiliskt protein finns i många foder, och framställs av bland annat vete (vetegluten), ris, ärtor, majs och soja. Ett "smart" sätt att dölja produkter som de vet att många inte vill ge. Risproteinpulver tillverkas genom att mala upp riskorn och behandla dem med ett enzym som separerar stärkelsen (kolhydrat) från proteinet. 

Att spannmål och andra cerealier uteslutits kan vid första anblicken verka positivt, men fortfarande gäller samma tillverkningstekniska regler som för alla andra torrfoder; något bindemedel måste tillsättas för att små kulor ska kunna formas. Detta har man löst genom att ersätta spannmål och cerealier med andra stärkelserika produkter som t ex baljväxter (linser, ärtor) och potatis i olika former och skepnader som färsk potatis, torkad potatis, potatispulver eller potatisflingor. 

Därmed blir begreppet spannmålsfritt vilseledande för konsumenten, eftersom det är lätt att tro att fodret har ett för djuret mer naturligt innehåll. Men det finns inget som talar för att baljväxter, potatisflingor och potatispulver är naturligare för ett köttätande djur än spannmål och andra cerealier. Visserligen slipper man ifrån gluten, men stärkelse har minst lika negativ effekt på ett köttätande djurs matsmältning som gluten har. 

Betmassa är gasbildande och ökar vikten i maginnehållet kraftigt och kan orsaka magomvridning, används som utfyllnad.

Bovete innehåller väldigt lite protein 11,1 g  men 65,3 g kolhydrater / 100 g. Bovete ser jag att många hundar är överkänsliga mot eftersom det finns ett ämne i örten som kan orsaka besvär med huden.

Fermentarade grönsaker. I en kontrollerad process får råvaran jäsa, och kolhydrater omvandlas till bland annat mjölksyra, vilket förändrar både smak, doft och konsistens. Kan de bakteriestammar som används vara nyttigt att ge hela tiden, år ut och år in?

Cellulosa - ätbart trä* är också en typ av fiber som är restprodukter av lant- och skogsbruk, som ofta används som bulk i hundfoder, det har ett lågt energiinnehåll och hunden kan inte smälta det, och det kan hjälpa till att öka mättnadskänslan och förbättra avföringen, och hunden får i stället äta en större mängd mat man kan även se att hunden gör voluminösa bajshögar. Cellulosan och stärkelsen kan inte brytas ned utan stannar kvar och lägger sig även den som en klistrig beläggning på villi i tunntarmen med näringsbrist som följd. Cellulosa framställs i huvudsak av bok och björk men återvinns även av returpapper. 

*Restprodukter av lant- och skogsbruk som halm, grot eller sågspån tros kunna omvandlas till värdefulla livsmedel. Det menar en grupp forskare från SLU som har fått 7,5 miljoner kronor till sitt projekt "Ätbart trä – förädla lignocellulosa till värdefulla livsmedelsingredienser genom mikrobiell fermentering" av forskningsrådet Formas. / Process Nordic

Vegetabiliska fibrer kan var från halm eller avfall av trä agglomerat* med mineraliskt bindemedel.
*kraftigt sönderdelade större och mindre stenar.

Xylitol - Björksocker
Rapporteringen av xylitolförgiftningar hos hund har ökat i USA, vilket man tror beror på att användningen av xylitol ökat och även dess användningsområden. Xylitol tycks vara en helt ofarlig produkt för både människor och många andra djur. Människa kan i värsta fall få osmotisk diarré vid överkonsumtion. Hund är dock ett undantag och kan vid förtäring av låga mängder xylitol få mild hypoglykemi. Vid högre doser kan xylitol ge allvarlig hypoglykemi som kan leda till döden om hunden inte snabbt får intensivvård.

Nya studier tyder också på att hundar kan utveckla leversvikt efter förtäring av xylitol. Hundars absorption av xylitol från magtarmkanalen skiljer sig åt gentemot andra djur och människor. Hundar absorberar det xylitol som intagits nästan fullständigt. Absorptionen sker dessutom mycket snabbt till skillnad från de flesta andra djur och människor, vilka absorberar både långsammare och mindre andel av det xylitol som intagits.
Hundar får en dosrelaterad insulinfrisättning av xylitol som kan vara upp till sex gånger så hög som vid samma dos glukos. Vad som orsakar denna insulinfrisättning vet man inte ännu. Det finns dock teorier om att det skulle vara en metabolit från xylitol som orsakar frisättningen eller att det är xylitol i sig själv som orsakar den. Att informera djurägare om xylitols toxicitet är mycket viktigt då det kan få mycket allvarliga konsekvenser för hunden och eftersom xylitol idag förekommer i väldigt många produkter, vilket utgör en stor risk för att hundar drabbas. SLU 
Xylitol, är ytterst farligt för hundar eftersom det förstör djurens lever. Xylitol finns polymin. 

Glucovett innehåller inte längre Xylitol.

Metacam: Aktiv substans: Meloxikam 1,5 mg (ekvivalent med 0,05 mg per droppe). Hjälpämnen: Natriumbensoat 1,5 mg (ekvivalent med 0,05 mg per droppe), sorbitol (flytande), glycerol, sackarinnatrium, xylitol, natriumdivätefosfat­dihydrat, kiseldioxid (kolloidal, vattenfri), hydroxietyl­cellulosa, citronsyra, honungsarom, renat vatten.
Källa: Fass

Kan då den cellulosa som finns i djurfoder innehålla xylitol och orsaka hypoglykemi hos hundar?

Hydrolyserat Proteinhydrolysat*, proteiner från vad? Broskhydrolysat* brosk från vad?Kräftdjurshydrolysat från fiskindustrin? Mjölkproteinhydrolysat, det här är mjölkprotein från annan industri, mjölken man använder är otjänlig som människoföda.

Fjäderhydrolysat. Årligen dumpas miljontals ton fågelfjädrar till ingen nytta. Forskare i bioteknik vid Lunds Tekniska Högskola har identifierat och förfinat en mikroorganism, en bakteriestam, som kan omvandla olika former av organiskt avfall till produkter för exempelvis mat och foder. Som djurfoder kan de ersätta fiskmjöl och sojaprotein, som idag importeras, vilket är bra sett ur ett kostnadsperspektiv. En sak att beakta är vilka toxiska ämnen fjädrarna innehåller, det är nämligen inga vilda fåglar utan industriuppfödda fåglar som fjädrarna plock.

Omvandlingsgraden är hög: ett kg fjädrar blir 900 gram protein. Allt protein i fjädrarna används.

*Hydrolyserat protein: Kan utvinnas ur i stort sett vad som helst! Man har alltså tagit vävnad från någonting och exempelvis genom tillsats av saltsyra eller enzymer, kokning eller jäsning spjälkat proteinkedjor i dess minsta beståndsdelar – aminosyror. Proteinet är alltså totalt nedbrutet kan inte längre sägas innehålla något protein från källan, men det är likväl protein.
Detta används t.ex. i hundfoder som används till hundar med misstänkt födoämnesreaktion ("foderallergi"), dock behöver proteinet vara väldigt hydrolyserat för att det ska fungera för allergiker, så det räcker inte med att fodret innehåller "hydrolyserat" protein för att det ska kunna användas till misstänkta allergiker, man behöver även kontrollera hur pass hydrolyserat det är. 

Jäst förgiftar hunden på så vis att det kan leda till berusning. Jästsvamparna tål miljön i magsäcken och kan fortsätta jäsa i hundens mag- och tarmkanal. I många foder ingår spannmål som t ex vete och blandar man jäst, vetemjöl, socker och vatten blir det en ”bulldeg”. Bulldeg jäser i magen och orsakar symptom som alkoholpåverkan och som gör hunden berusad.

Levern förbränner alkoholen. Allt som tas upp av blodet i tunntarmen följer med till levern innan det förs vidare ut i kroppen. I levern finns en stor mängd av ett enzym som kallas alkoholdehydrogenas, förkortat ADH. Det är det här enzymet som bryter ned den största delen av alkoholen i kroppen.

Bryggerijäst från öltillverkning och jäst orsakar en kraftig reaktion i tarmen med störd tarmflora som orsakar självförgiftning och belastar levern. Malt är säd som fuktats och fått gro så den skall omvandlas till maltsocker och användas vid bryggning av öl. Maltpulver är gjord av en blandning av malt från säd, vetemjöl och indunstad helmjölk. Deklarerar men att ett foder är fritt från säd och det innehåller malt och maltpulver så stämmer inte deklarationen överens med verkligheten.

Jästhydrolysat är en högaktivitetsjäststam, som utsätts för djup vätskejäsning, med användning av endogena enzymer (enzymer från någons pankreas) och exogena enzymer för direkt hydrolys och koncentreras sedan och torkas för fullständigt frisättning av jästceller genom en serie processer.

Fruktoligosakarider, FOS, består av glukos och i tillverkningen bifogas en kedja av fruktos, det är tillverkat av inulinsirap. Bara kolhydrater och vanliga biverkningar av FOS kan tarmbesvär som gasbildning, diarré, kraftiga tarmljud och magkramper. 

Mannanoligosackarider MOS, utvinns ur jästsvampliknande svamp och innehåller ett stort antal kemiska bindningar som inte kan avbrytas av matsmätningsenzymerna hos enmagade djur.

Mono- och diglycerider av fettsyror förestrade med citronsyra. En ester kan framställas syntetiskt genom att blanda den ingående alkoholen och syran, och tillsätta ett vattenupptagande medel som svavelsyra eller citronsyra.
Estrar används som lösningsmedel, smak- och luktämnen samt i många industriella processer. Förekommer som konsistensgivande tillsatser i mat (E-471). Estrar har behaglig arom.

Olja av alla slag, en vanlig olja som används i djurfoder är sojaolja, det är den olja som det produceras mest av i hela världen, USA, Brasilien och Argentina producerar 75 % av världens soja. Av det är minst en tredjedel genmanipulerad och varifrån den mesta svenska importen kommer. Rapsolja är giftig och bör inte användas som någon form av födoämne. Innehåller extraktionsämnet hexan som är en frätande vätska och kan orsaka organstörningar.
Linfröexpeller är vad som är kvar när man extraherat olja ur linfrön, alltså en restprodukt från annan industri. Finns inget som är nyttigt åt hunden och det innehåller extraktionsämnen som hexan.
När det gäller olja så visar många djur att de inte alls kan bryta ner olja i de stora mängder som ges, man får komma ihåg att det är en väldigt koncentrerad fettkälla. 

Kattmjölk innehåller mjölkbiprodukter som består av obehandlad mjölk, vassla, sköljvatten som varit i kontakt med mjölk (diskvattnet), gammal mjölk som returneras från affärer, mjölk som innehåller rester av antibiotika (får ej användas till livsmedelsproducerande djur). Kattmjölk innehåller även vegetabiliska biprodukter som kan vara t ex utgånget bröd.

I vissa foder finns "naturell filmjölk" (alltså sur mjölk) som syftar till att förse hunden med acidofilusbakterier som är bra för hundens mage? För det första är det här en restprodukt från den industri som tar hand om alla gamla mjölkprodukter som kommer tillbaka från affärer eller är otjänligt på andra vis, för det andra finns inte några acidofidusbakterier i surmjölk som tar sig genom magen och till tarmen.
 
Alger och alganinsyran i alger binder till sig tungmetaller som finns i de vatten de växer, växer de där det t ex finn mycket kadmium så binder dom det. Alger är f.ö. ingen växt utan det ä encelliga djur som plankton, bakterier, amöbor och slemsvampar.Alger innehåller HÖGA halter av jod, som kan orsaka jodförgiftning. Det kan orsaka att dräktiga djur aborterar eller att de föds med struma. Alger kan orsaka andra sköldkörtelproblem hos djuren likväl. Alger är havets reningsverk och innehåller ofta stora mängder tungmetaller - som inte är särskilt nyttiga och inte heller redovisas i innehållsförteckningen.

Druvor är giftigt för hundar och intag av vindruvor/russin kan orsaka akut njursvikt hos hund. Det saknar betydelse om druvorna är med eller utan kärnor, vita, gröna eller röda. Den exakta mekanismen bakom den toxiska effekten är inte känd.

Blodmjöl är också en tillverkad och processad produkt och man vet ju inte vad slaktdjuren har avlivats med eller fodrats med och vad som finns kvar efter processen. Många hundar visar allergi mot detta ämne.

Citronsyra, det är mer allmänt känt att svartmögel av typen Aspergillus Niger används för att framställa Citronsyra E330 vilket är en allt vanligare tillsats i mat och i upprepade tester rapporteras citronsyran kunna ge mer eller mindre allvarliga allergiliknande symptom. Kan allergiska eller därtill närliggande reaktioner vara möjligt efter intag av citronsyra, konserveringsmedel i bland annat djurfoder? 

BHA och BHT 
BHA används vanligtvis för att förhindra att fett blir härsket. Det används också som ett jästavskumningsmedel.  Det finns i djurfoder,
BHT förhindrar oxidativ härskning av fetter. Det används för att bevara matens lukt, färg och smak. Det tillsätts också direkt till spannmål och andra livsmedel som innehåller fetter och oljor.
De oxidativa egenskaperna och / eller metaboliterna hos BHA och BHT kan bidra till cancerogenicitet eller tumörbildning;  ämnen. Vissa studier tyder på att låga doser av BHA är giftiga för celler samt att vissa individer utvecklat förändringar i hälsa och beteende.

Äggpulver: I de flesta husdjursfoder finns äggpulver. Man har konstaterat att pulvret innehåller  ägg där ruvning påbörjats (kycklingembryon), bakterier, rester av äggskal och hönsgödsel, samt rester av cancermisstänkta mediciner, nämligen sådana som tillhör gruppen Furacolidon (mot coccidios - en hönstarmsjukdom) och Nikarbacingruppen (mot fjäderfäpest), som i massuppfödningen hällts i hönsens foder. Detta kan sedan hittas i den slutliga produkten— pelleterat djurfoder.

Läkeörter: Se upp med inblandade läkeörter som lakritsrot, läkemalva, mariatistel, hallonblad, etc eftersom de kan vara skadliga att inta dagligen under åratal. Det är fantastiska örter att behandla med men då ger man en kur på kanske 2-4 månader och gör uppehåll.

*Tillsatser: Tillverkaren är inte skyldig att ange samtliga tillsatser utan enbart sådana där det finns risker med felanvändning, t ex de som har en fastställd maxhalt.

*Mögeltoxiner i form av Fumonisiner (finns oftast i majs och är cancerframkallande), OTA (njurbelastande), ZEN (störningar i reproduktionen) och DON (immunstörningar, kräkningar, mag- och tarmstörningar).

Insektsfoder

Fluglarver omvandlar skit till djurfoder

En ökande hundpopulation ökar även behovet av att finna nya födokällor och kreativiteten är stor.
I naturen lever många insekter, framförallt fluglarver, på gödsel och blir sedan till föda för större djur. I bland annat Kina, USA, Mexiko och Östeuropa har forskare fött upp larver från bland annat amerikansk vapenfluga på gödsel från djur och utfodrat till fjäderfä, gris, räkor, flera fiskarter, sköldpaddor och grodor utan att det har orsakat några hälsoproblem*.
Insektslarver uppfödda på gödsel (skit) har dessutom i flera fall utfodrats till livsmedelsproducerande djur för humankonsumtion utan att det har fått några hälsomässiga konsekvenser*. Insekter uppfödda på skit ger lovande utsikter för säker användning i foder. 

Tillverkning
De skördade larverna eller pupporna torkas i en ugn med forcerat drag vid 60°C i 16 timmar. Efter torkningen är TS så hög att de kan malas och blandas i foderstaten.
Av hygien- och smittskyddsskäl är det viktigt att prepupporna uppväxta på restströmmar bearbetas så pass bra att de passar för användning i foder. Eftersom prepupporna till stor del verkar avspegla deras utfodring är det viktigt att använda sig av gödsel fria från toxiska ämnen som läkemedelsrester, alltså ren skit. 

Så här kan en färdig produkts innehållsförteckning se ut
Potatisstärkelse*, dehydrerat insektsprotein** (Tenebrio m.) (29,5 %) animaliska fetter, mineraler, hydrolyserat fläsk- och fågelprotein**, linfrö, betmassa, råfiber, fruktooligosackarider, bryggjäst, Lactobacillus.
*kolhydratkällor
**Proteinkällor

VARNING !

Indiana Jerky - torkad kyckling

Ingredienser 
Kycklingkött, salt, naturligt mineralsalt, socker, SOJAproteinhydrolysat, jästextrakt, vinäger, Färgämne; E150a, dextros, peppar, maltodextrin, arom, rökarom, vitlök, konserveringsmedel [natriumnitrat]. Öppnad förpackning konsumeras inom 48h.

Enligt FDA innehåller de också salmonella, tungmetaller, biokemisk bestrålning, bekämpningsmedel, antibiotika, antivirusmedel, mögel och mögeltoxiner, råttgift som förhindrar blodet att koagulera, nervgifter och andra kemiska giftiga ingridienser

Symptom kräkning, diarré ökad törst, ökad urinering trötthet, kramper, skakningar, nässelfeber, klåda, Fanconi syndrom* FLS, som är en vanlig njursjukdom.

*Fanconis syndrom är en njursjukdom som i vissa hundraser är ärftlig men som även kan drabba hundar oavsett ras eller storlek. Rapporterade fall visar på ett misstänkt samband mellan Fanconis syndrom och hundgodis innehållande torkad kyckling, ofta kallad chicken jerkey, då främst importerad från Asien.

https://www.youtube.com/watch?v=VzCsrIUXzP0&t=159s


Import av tuggben från Kina
Enligt Kommissionens beslut av den 30 januari 2002 ( 2002/69/EG) ska medlemsstaterna förbjuda import av animaliska produkter som importerats från Kina för användning som livsmedel eller foder.
Jordbruket har fått skriftlig information från EU-kommissionen som säger att, trots att tuggben är att betrakta som foder, så har inte avsikten med beslutet varit att importrestriktionerna ska gälla tuggben.
Verket har därför inte för avsikt att stoppa sändningar av tuggben från Kina till Sverige om importen i övrigt utförs i enighet med gällande bestämmelser.
Konsekvensen av EU beslutet innebär att det är tillåtet att sälja hundkött som hundfoder.
Källa: Kurants Hundtjänst 

Är det konstigt att djuren blir sjuka med allehanda matsmältningsproblem, övervikt, diabetes, allergiska reaktioner, hudsjukdomar, tandsjukdomar, ögon– och öroninflammationer, nedsatt immunsystem, epilepsi och mycket mer med den här typen av utfodring?

DJURLÄKEMEDEL
Dagens djur fodras med kompletta och balanserade foder enligt djurfoderindustrin, det borde betyda att våra husdjur lyser av hälsa.
I stället ser våra husdjur ut att bli sjukare och sjukare och att de senaste 13 åren har försäljningen av djurläkemedel fördubblats, det borde kanske säga oss något.  För 13 år sedan var omsättningen i Sverige 604 miljarder och idag köper man medicin för en dryg miljard per år till husdjuren. Det visar en statistik från E-hälsomyndigheten.

Metacam: Aktiv substans: Meloxikam 1,5 mg (ekvivalent med 0,05 mg per droppe). Hjälpämnen: Natriumbensoat 1,5 mg (ekvivalent med 0,05 mg per droppe), sorbitol (flytande), glycerol, sackarinnatrium, xylitol, natriumdivätefosfat­dihydrat, kiseldioxid (kolloidal, vattenfri), hydroxietyl­cellulosa, citronsyra, honungsarom, renat vatten.
Källa: Fass

Fästingmedlen som ger mest biverkningar
Fästingmedel för hundar är "big business" för läkemedelsbolagen. Samtidigt ökar också antalet anmälningar om misstänkta biverkningar, visar ATLs granskning. Längst ner i artikeln hittar du vår genomgång om biverkningar för varje fästingmedel!
 Landets hundägare lägger årligen ner mångmiljonbelopp på att skydda sina hundar mot fästingar. Enbart förra året såldes drygt en miljon doser av fästingmedel på svenska apotek.
 
Tuggtabletten Bravecto
Som god tvåa kommer den receptbelagda tuggtabletten Bravecto, som tillverkas av MSD Animal Health/Merck. Bravecto släpptes 2014 och sen dess har försäljningen mångdubblats. Förra året 2017, såldes närmare 300 000 doser till en summa av ca 87 miljoner.
 
Den närbesläktade tuggtabletten Nexgard från Merial/Boehringer Ingelheim verkar däremot inte vara lika efterfrågad. Och de tidigare så populära fästinghalsbanden har de senaste åren tappat rejält, visar ATL:s genomgång av apotekens försäljningsstatistik.
 
Allvarliga biverkningar
Men fästingmedlen tar inte bara död på fästingarna. De kan också ge mer eller mindre allvarliga biverkningar på hundarna.
2016 kom det enligt preliminära siffror in 120 biverkningsrapporter som gällde fästingmedel till Läkemedelsverket. Det är fler än på många år.
89 rapporter handlade om Bravecto. Bland dem finns både misstänkt lindrigare och mycket allvarliga biverkningar. I 14 fall har hunden dött eller avlivats. 
Många av de biverkningsrapporter som nått svenska, europeiska och amerikanska läkemedelsmyndigheter nämner även kramper, beteenderubbningar, förlamning, muskelsvaghet, inflammation i bukspottkörteln, organsvikt, förändringar av blodbilden och plötsliga dödsfall. Klåda är också en vanlig biverkning.

Biverkningsrapportering på djur
Hittills har Läkemedelsverket inte ansett att det finns skäl att avstå från att använda Bravecto. Hans Tjälve, veterinär och professor i farmakologi, har under många år varit ansvarig för Läkemedelsverkets biverkningsrapportering på djur.
– Allt bygger på hur duktiga veterinärerna är på att rapportera misstänkta biverkningar, säger han.
– Men den bedömningen vi kan göra i dag är att det är få rapporterade biverkningar i förhållande till hur mycket som säljs.
 
Hundägare har larmat
Som ATL tidigare berättat har hundägare över hela världen larmat om att Bravecto kan ge betydligt allvarligare biverkningar än de som anges på bipacksedeln.
I den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s databas, som omfattar biverkningsrapporter från hela världen, finns i dag över 4 600 rapporter om Bravecto.
Det är en ökning med 30 procent sedan februari i år.
– Rapporterna handlar i huvudsak om allvarliga biverkningar, skriver Camelia Enachioiu på EMA:s pressavdelning i ett mejl.
För att utreda om det finns någon substans bakom larmen beslöt EMA i januari att specialgranska medlet.
Ett beslut om eventuella åtgärder väntas i juni.
Fotnot: Denna artikel är publicerad i april 2017 men har fått ny spridning i sociala medier.
Här kan du lära dig hur du kan räkna ut hur mycket socker det är i ditt djurfoder.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.