onsdag 4 november 2020

OSTEO ARTRIT OCH IRAP

 

OA – OstroArtrit


OA är en låggradig inflammation som drabbar hästens leder. Vad är då en låggradig inflammation och varför drabbas hästar? OA är ett symptom som bland annat orsakas av att immunförsvaret kommit i obalans. Orsaker till obalansen är oftast relaterade till störningar i matsmältningssystemet och det är även i tarmarna som största delen av immunförsvaret har sin högborg. De här tysta inflammationerna pågår ofta under en tid innan man uppfattar att hästen har symptom som till att börja med ofta visar sig som stelhet i musklerna p g av att toxiska ämnen hamnar i bindväven.

Symptomen kan visa sig som vattnig avföring, dåligt formade träckbollar, sur lukt av träcken och även sur lukt av hästens svett. Hästen blir trött och orkar inte springa och i det läget kontaktar man en veterinärklinik för provtagning och får kanske någon medicinsk behandling för de oklara symptomen. Orsaken beror till 99 % av felaktig utfodring, otjänligt foder, veterinärmedicinsk behandling, vaccinering, dålig inomhusmiljö för att nämna några orsaker. Tillika så kanske hästen tränas och tävlas fastän den inte mår bra. Vad som händer till slut är ju att det uppstår allvarligare symptom som t ex OA.

OA är en så kallad låggradig inflammatorisk progressiv sjukdom som kan drabba hästens leder och som karaktäriseras av degeneration av ledens inre struktur. Vid OA har jämnvikten rubbats mellan de katabola* och anabola* processerna i leden där då de katabola processerna dominerar.

Den skadade vävnaden frisätter i sin tur fria radikaler vilket leder till att kollagenet förstörs. Inom veterinärmedicin sprutas leden med endera cortison, eller annan antiinflammatorisk behandling.

 

IRAP (interleukin 1 receptor antagonist protein)

IRAP har kommit att prövas av vissa kliniker också. MEN, detta är symtombehandling – inte orsaksbehandling. IRAP – en medicinsk produkt – inte ett läkemdel ACS, Autologt konditionerat Serum, går under handelsnamnet IRAP och IRAP ll inom veterinärmedicin. Framställning av IRAP kan göras direkt på veterinärkliniken om de köper in de attiraljer som behövs för framställning av tillverkaren Arthrex Vet Systems.

ACS är en biologisk produkt som används intraartikulärt vid behandling av OA hos häst, detta baseras på kroppens egen läkande förmåga. ACS framställs sterilt från venöst blod som inkuberas i 37º C under 24 timmar i ett rör med kromsulfatbehandlade* glaskulor, vilket aktiverar monocyterna*. Därefter centrifugeras blodet för att skilja ut plasman.

Verkningsmekanism

Den huvudsakliga verkningsmekanismen bakom ACS tros bero på uppregleringen av cytokiner* vilket rapporterats förebygga nedbrytning av broskvävnad samt hjälpa till med återuppbyggnad av kollagen i ledbrosket. Eftersom ACS framställs från hästens eget blod* varierar sammansättningen mellan olika individer, vilket innebär att behandlingseffekten varierar från individ till individ och även vid olika tillfällen för samma individ. Innehållet i injektionerna kan variera eftersom varje veterinär framställer sin egen produkt och det finns ingen kontroll av slutproduktens innehåll eller sterilitet.

Kliniska studier

Inga kliniska studier har publicerats på häst. Normgruppen för hästpraktik inom Svenska veterinärförbundet anser att IRAP kräver ytterligare dokumentation innan det kan rekommenderas till användning på häst. (Sveriges Veterinärförbunds hemsida, 2012).

 

Finns det behov av ytterligare preparat för intraartikulär behandling av aseptisk artrit?

Det finns idag ganska få preparat på marknaden för behandling av aseptisk artrit hos häst. Flera av dessa preparat har bristfällig dokumentation med bara ett fåtal gjorda studier avseende effekt eller studier på ett litet material. Ett par av studierna saknar också kontrollgrupper eller är inte blindade så risken för bias är stor.

Hos en del av de preparat som används idag finns risk för allvarliga bieffekter. Det finns en god möjlighet för ett nytt effektivt preparat som genomgått riktigt genomförda vetenskapliga studier samt har minimala eller inga bieffekter att spridas till en stor marknad.

 

Min kommentar: Det här är en väldigt förenklad förklaring på IRAP men kanske ändå kan ge en bild av vad det är. För att komma tillrätta med symptom bör man undersöka vad orsaken är och hur den skall åtgärdas. Det allra mest grundläggande är naturligtvis ett biologiskt anpassat foder. Grunden i hästhållning, tycker vi, i första hand, är att veta vad man utfodrar hästen med. Vad som är ett naturligt foder eftersom det är absolut det viktigaste för att undvika ohälsa hos dem. Naturligtvis är även andra omständigheter viktiga, deras levnadsmiljö t ex, man sätter ju inte hästen i svinstian.

Nu är det fodret jag vill uppehålla mig vid eftersom det vi upplever är att de processade industrifodren i första hand är det som orsakar många av de störningar och sjukdomar vi ser hos dagens hästar.

Att man sedan vaccinerar den för att den skall kunna äta foder som den riskerar att bli sjuk av, t ex hösilage, är ju en annan ytterlighet.

Om man tittar på allergihitlistan för hästen så ligger det processade, upphettade kraftfodret som innehåller "kokt" säd, jäst och olja som nummer ett.

Vi ser ju också att det ständigt kommer ut nya kraftfoder på marknaden och som vanligt när man kollar innehållet så är det kokta ingredienser av allehanda slag och restprodukter från industrin som man tycker att hästarna skall äta.

Om man tänker rent historiskt är inte under så många år som man fodrat hästarna med ”kokt mat” och deras immunförsvar har inte lärt sig känna igen det som ofarligt.

Som vi ser det är det den största anledningen till att hästarna lider av mag- och tarmproblem idag. Från mag- och tarmsystemet kan otaliga andra sjukdomssymptom uppkomma eftersom immunförsvaret är så nära involverat i matsmältningen, se halshästar och fånghästar t ex. Symptomen variera naturligtvis beroende på vilket organsystem som är den svagaste länken hos de olika individerna.


 Ordförklaring

*Katabol process, nedbrytning av vävnad

*Anabol process, uppbyggnad av vävnad

* Kromsulfatbehandlade glaskulor - det jag har hitta att läsa om detta är att man använder kromsulfat inom beredningsindustrin av djurhudar. Krom, det vill säga Krom III och kromsulfater används vanligtvis vid garvning, som är en slags konservering av läder. Detta ger lädret olika egenskaper, t.ex. att det blir mjukt, vattentåligt och kan infärgas.

*Monocyter – vita blodkroppar som verkar inom immunförsvaret och som aktiveras av främmande ämnen t ex kromsulfat, man skapar en allergisk reaktion.

*Cytokiner - proinflammatoriska cytokiner produceras av immunförsvaret och utsöndras vid bland annat skada, stress eller inflammation. Delar av immunsystemet aktiveras samtidigt som cytokinerna skickar signaler till hjärnan. När den här processen drar igång kan man känna sig trött, hängig och febrig – ungefär som vid en långvarig förkylning.

*Blod – organismens transportsystem är faktiskt blodet, det sörjer för att vävnaderna skall få näringsämnen i alla dess former, men blodet fraktar också bort slaggämnen. Om lever och njurar av någon orsak belastas (dåligt fungerande tarm t ex) så finns det i stället toxiska ämnen som lämnas i bindvävnad och kanske gör blodet otjänligt för att läka de skador man tänkt sig med en IRAP behandling.

Blodbilden förändras en hel del under ett dygn och man säger ju även att sammansättningen varierar och kan ge olika behandlingsresultat.

Källa SLU

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.