fredag 14 augusti 2020

5G och Wi-Fi

 


5G och Wi-Fi

Den sanna grunden till liv är vatten och den gröna mattan av växtlighet som täcker vår jord.  På varje blad finns en miljon rörliga ”läppar” som är engagerade i att förtära koldioxid och andas ut syre*. 

Allt levande, vattnet, växterna, djuren och vi, är uppbyggt av olika förtätade frekvenser och nu pågår experiment med en typ av frekvenser som vi aldrig tidigare varit utsatt för - 5G med frekvenser upp till 60 gigahertz.

Frekvenser med negativ påverkan på hjärnan

Mikrovågor och lågfrekventa magnetfält orsakar negativ påverkan på hjärnan och djurförsök visar att mikrovågor orsakar skadliga effekter på hjärnan som kan förklara utvecklingen av försämrad kognitiv förmåga eller kognitiv dysfunktion. Det innebär att de processer som sker i hjärnan när vi tar emot, bearbetar och förmedlar information, förmågan att tänka, känna och lära påverkas negativt*.

Det finns inget system i kroppen som inte kan påverkas av strålningen men hjärnan, tallkottkörteln och nervsystemet är kanske det mest utsatta och känsliga områdena.

Wi-Fi använder nu frekvensen 2,4 gigahertz (GHz)

Wi-Fi använder nu frekvenser 2,4 ghz, vilken skapar obalans i i vattenmolekylen. 2,4 ghz råkar vara den frekvens som får vattenmolekylen att börja rotera runt sin axel. Varför mixtrar man med frekvenser och vattenmolekyler? Ja, vi består till 70 % av vatten och dessa frekvenser ”dränker” man oss i, alltså de frekvenserna som skapar oordning i vattenmolekylerna och samtidigt i vår vätskebalans. 

5G sänder upp till 60 gigaherts

Nu öppnar man upp det millimeterband som sänder på upp till 60 ghz i det nya Wi-Fi. 60 ghz är syremolekylens absorptionsspektrum. Det här är frekvenser som syremolekylen börjar reagera i.

När man träffar syremolekylen med vågor av 60 ghz så påverkar det omloppsegenskaperna hos elektronerna hos syremolekylen.

Det är viktigt att veta hur syre tas upp i kroppen, hur det binder vid en molekyl kallad hemoglobin som binder vid järn och vi vet att järn är magnetiskt.

När man börjar använda 5G i hemmen, skolor och andra byggnader kommer de att påverka syremolekylerna. När de blir påverkan på syremolekylernas förmåga att binda till hemoglobinet i blodet då kan inte det transportera ut syre ut i vävnaderna, eller det försämras radikalt.

5G frekvensen separerar hemoglobin från järn* så järnet går ut i blodet i form av ferritin. När det frigjorda ferritinet nått en viss gräns i blodet så orsakar det en cytokinstorm, en inflammation och immunrespons, som vid en virusinfektion.

Frekvenserna påverkar även kroppens produktion av vitamin D och påverkar hudens förmåga att producera D. Ett annat område är ögonen och solsken, när man bär linser, solglasögon och glasögon eller inte vistas utomhus utan dessa så orsakar det bristtillstånd.

Det går inte att manipulera med syremolekylen utan att det kommer att ge konsekvenser i form av sjukdomar. Symptom som förlamning, hjärtrytmrubbningar, neurologiska problem, domningar i armar och ben samt trötthetssymptom kan bli vanliga. 

5G på satelliter

5G master sätts upp på alla gator, det är ju en sak, men att man sätter det på satelliter för att utsätta hela planeten med frekvenser som aldrig testats är oförståeligt. Det är absolut oförståeligt för en människa som har hjärnan någorlunda intakt. Att politiker i olika länder tillåter detta och kan bara förklaras med att deras hjärnor kommit under inflytande av ett stort fält av negativ strålning.

Det är skrämmande tankar om vad som händer och man kan ju alltid hoppas att det är ointelligenta människor som tagit ointelligenta beslut.

Järn

*Järn är livsviktig för växter, djur och människor vilket beror på ämnets karakteristiska egenskaper. Metallen har ett specifikt kemiskt samband med magnetism vilket är av vital betydelse för klorofyll- och hemoglobinsyntesen. Järn har lätt för att ingå komplexföreningar en egenskap som är avgörande för att växterna skall kunna uppta järn ur marken.

*Järn är viktig för kognitiva funktioner vilka är de processer som sker i hjärnan när vi tar emot, bearbetar och förmedlar information – förmågan att tänka, känna och lära. Järn deltar i den process som ligger till grund för alla levande organismers förökning där en cell omvandlas till två celler.

*Alltför höga järnhalter i blodet leder till järnförgiftning och normalt har en vuxen person ca 4 gram järn i kroppen. När järnet hamnat i blodet lagras det i levern, benmärgen, mjälten och i hjärtat.

Järn blir magnetiskt när det utsätts för ett starkt yttre magnetfält och därefter förblir järnet magnetiskt. Forskarna påpekar också att järn är känsligt för externa fält av elektromagnetisk strålning från t.ex. mobiltelefoner.

Det är dags för oss att vakna upp och påpeka för beslutsfattare att det faktiskt går att göra ändringar. Wi-Fi kan stängas ner, det finns alltså lösningar som kan genomföras direkt!

Källa Dr. Judy Mikovits, Joe Imbriano, Dr. Dietrich Klinghardt

https://www.stralskyddsstiftelsen.se/
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.