söndag 12 januari 2020

VACCINOSIS


VACCINOSIS

Till minne av Olivia

Vaccinosis är nu ett vanligt problem som våra husdjur drabbats av. Vaccinosis är de sjukdomssymptom som orsakas av vacciner.
Man borde lägga fokus på de biverkningar som vacciner orsakar eftersom de nu framkallar många av de sjukdomar de var avsedda att förhindra. Med andra ord, vacciner främjar inte hälsa och är inte heller förebyggande för sjukdom, tvärtom! Vacciner ger inte immunitet och är den främsta orsaken till den ökade sjukdomsfrekvensen vi ser hos våra husdjur.

Vad är vaccinosis?Låt oss börja med att förklara vad vaccinosis betyder. Vaccinosis är en uppsättning symptom (biverkningar) som uppträder efter administrering av ett vaccin (er).
Biverkningar kan inträffa inom några minuter efter vaccinering. Men i många fall noteras inte symtom förrän flera månader senare, eller till och med flera år senare, särskilt hos djur som får upprepade vacciner, år efter år.

Termen vaccinosis är inte en erkänd ”sjukdom” men kroppen är i ett tillstånd av sjukdom eller helt i obalans. Konventionell veterinärmedicin erkänner inte detta tillstånd, men forskning och fakta har genomförts och samlats in av det veterinärmedicinska samfundet som stödjer teorin om vaccinosis.

Symtomen på vaccinosis?


Symtomen varierar mycket från mindre till kritiska, från tillfälliga eller isolerade händelser till kronisk ångest och beteendeproblem.
Några av de milda reaktionerna som inkluderar feber, ömhet eller svullnad runt injektionsstället, "influensaliknande" symtom, aptitlöshet, slöhet, depression, inflammation i ögats hornhinna (gråfärgning), kräkningar (inte häst), diarré, fång* oro och beteendestörningar. När hästen får fång på våren skyller man till exempel på att gräset är orsaken. 
*Ett klassiskt fångscenario är när stärkelse eller andra lättsmälta kolhydrater kommer vidare till grovtarmen och orsakar störningar i miljön där. De snabba förändringarna i bakteriefloran gör att pH-värdet sjunker och de bakterier som då inte längre trivs svarar med att producera gifter. Hästen blir lös i magen och inom ett dygn har cellerna i grovtarmens slemhinna skadats så att gifter kan komma ut i blodet och orsaka inflammation.

Djuren får en så kallad låggradig inflammation som innefattar hela kroppen. 

Mer allvarliga reaktioner kan inkludera anafylaktisk chock, epilepsi, hjärnblödning och plötslig död.
Kroniska problem kan vara svåra att spåra tillbaka till vaccinationer, bara för att symptomen eller hälsoproblemen kan börja veckor, månader och till och med år senare. Men när vi förstår vad som händer i kroppen när ett vaccin administreras, kan vi följa förloppet. Vi tror att alla moderna sjukdomar hos husdjur kan spåras tillbaka till antingen direkt administrering av vacciner eller indirekt genom genetisk överföring.

Det är är det område som hästen får vaccinet, direkt i flera energikanaler (meridianer) 
som löper genom halsen och de muskler som påverkas av magen.

De vanligaste kroniska symptomen är irritabelt mag- och tarmsyndrom, lever- och njurproblem, körtelförändringar, öroninfektioner, parasitinfestation, hudproblem, tumörer vid vaccinationsstället, allergier och cancer.

Vaccin komprometterar immunsystemet i stället för att förbättra det, och orsakar sjukdom istället för att förhindra det. Genom att vaccinera varje enskilt djur och inte låta det utveckla sin egen immunitet, förhindrar vi effektivt immunitetens överföring till de kommande generationerna. 

"Ett vaccin tillverkas alltid från "virusets" mest virulenta form eftersom läkemedelsföretag hoppar på tåget så fort en sjukdom uppträder och när nivån av rädsla är som högst.
Medan viruset skulle ha muterat till en mindre virulent form, gör det inte det i vaccinet. Generationer av djur injiceras därför med den värsta formen av viruset och avlägsnas från deras naturliga immunsvar som skulle ha överförts till efterföljande generationer.
Vad som i stället uppstår är deformerad DNA, och förstörelsen av arten uppstår. Vaccinerade mödrar överför inte immunitet till kullarna. Det ökar risken för avkomman att i större utsträckning att drabbas av sjukdomar medan de är mycket unga. Genom att försöka rädda det enskilda djuret förstör vi effektivt arten. En frisk art kan överleva utan mänsklig inblandning och vi tar bort den förmågan bort från våra djur. " ~ Aleksandra Mikic, från boken Immune Doggy.

Förebyggande av vaccinosis


I vår ansträngning för att förebygga sjukdom har vi faktiskt skapat sjukdom genom överflödig av sjukdomsframkallande ämnen via vacciner. Vaccinosis är resultatet av mänsklighetens överdrivna försök att utplåna virus eller patogener som är en integrerad del av naturen, orsakad av mänsklighetens missförstånd om hur naturligt och i praktiken hur hälsa uppnås och upprätthålls.
Nu när vi vet vad vaccinosis är, dess symtom och vad som orsakar dem, blir den uppenbara lösningen att undvika vaccinering.
Men många kommer att känna som om de lämnar sina husdjur oskyddade. Det här är bara på grund av det vanliga missförståndet om hur naturlig och i praktiken hälsan uppnås och upprätthålls.

Vad är optimal djurhälsa?
Det första man bör förstår är vad som definierar hälsa. Många tycker att hälsa är motsatsen till sjukdomen. Hälsa är inte motsatsen till sjukdom; det är frånvaro av sjukdom.
Tyvärr anses det vara normalt när våra husdjur idag uppvisar dessa vanliga symptom:
 • Stor, voluminös och illaluktande avföring
 • Dålig andedräkt
 • Illaluktande utsöndringar och eksem
 • Matt päls
 • Tandsten och tandköttsinflammationer som kräver årlig veterinärbehandling
 • Fetma
 • Hyperaktivitet eller energilöshet
 • Klåda
 • Allergier
 • Blir lätt ansatt av parasiter (tarmar, loppor, fästingar, kvalster etc.
Vi har kunder som kontaktar oss och vill ha hjälp med sitt husdjurs hälsoproblem samtidigt som dom säger: "Min hund är hälsan själv förutom att han har sprutande diarré eller har en dålig aptit, eller han är en ung individ som inte vill göra någonting ". Det här är en hund ur homeostasis (balans) som är på väg mot sjukdom. Dessa djur har utan undantag alla vaccinerats och utfodrats felaktigt.
Listan är oändlig och inget av detta ska betraktas som normalt och de representerar inte ett friskt djur.

Ett friskt djur

Dvärgtax Olivia 9 år tillfrisknade aldrig från vaccinbiverkningarna

Däremot kommer ett friskt djur att uppvisa följande egenskaper (men är inte begränsade till dessa):
 • Små, fasta och luktfria avföringar
 • Rena vita tänder - även hos äldre djur
 • Klara ögon
 • Glänsande, rena pälsar som luktar gott och som sällan behöver bada
 • Bra andedräkt utan lukt
 • Slanka och smidiga
 • Lugna med balanserad energi
 • Inga parasiter! 
Enligt vår erfarenhet är de enda husdjur vi har stött på och som passar in på ovanstående beskrivning de som aldrig har vaccinerats och har fått rätt näring och utfodring genom hela livet.
Men det finns alltid hopp även för de som har symptom på vaccinosis.

Hur mår ditt djurs immunförsvar?
Vad man också bör förstå är hur immunförsvaret arbetar. Det här är ett stort ämne som inte kan omfattas i den här artikeln, men vi kan gå över det lite kort. Man kan tänka på att immunitet är medfödd genom immunsystemet.

Allt djuren upplever, från morgon till kväll faktiskt kan påverka deras immunförsvar negativt eller positivt. Varje dag arbetar immunsystemet för att hålla kroppen i balans - det är en konstant balansering. Men när vi inte följer eller stör naturens lagar, beroende på artens behov, blir denna balanseringshandling omöjlig för immunförsvaret att upprätthålla. Det är här sjukdomen börjar och immuniteten besegrats, även om kroppen kommer att fortsätta att försöka återbalansera sig själv fram till det inte längre orkar.

Immunitet är ett naturligt motstånd som överförs från DNA hos friska generationer. Förvärvad immunitet, men som hjälper nästa generation att växa starkare vilket händer när djuren möter naturliga patogener i naturen, inte i slutet av en nål. Vaccinet kringgår det naturliga försvaret för att lura det att hålla sig på sparläge, vilket aldrig tillåter det att vila eller växa starkt. Faktum är att vaccinet alltid kommer att hålla kroppen lite sjuk tills den är helt sjuk, speciellt när man varje år eller var 6 månad injicerar nya virus, bakterier och vaccinationsadjuvanser.

"Nu kommer inte alla autoimmuna sjukdomar kommer från vacciner, men endast vaccinerade individer utvecklar autoantikroppar som leder till autoimmun sjukdom. Kroppens immunsystem har en typ av inbyggd kontroll och balans mot bildande autoantikroppar men vacciner blåser hela systemet rakt till helvetet. De vet också med vetenskaplig försiktighet att "viruset" de mikrobiella proteinerna och speciellt många av dem injiceras i kroppen är ansvariga för autoantikroppbildning. "~ Patricia Jordan, DVM, CVND

"Rutinvaccination har negativa biverkningar, antingen kort eller lång sikt. Med vacciner som upprepas år efter år har frekvensen och allvarlighetsgraden av dessa biverkningar hos våra husdjur ökat dramatiskt. De flesta problemen involverar immunsystemet. Immunsystemet är trots allt vaccinerna utformade för att stimulera. Men de gör det på ett mycket onaturligt sätt som kan överväldiga och förvirra immunsystemet. "~ Donna Starita Mehan, 

.............................................................

VACCINERING AV HÄST


STELKRAMPSVACCIN TILL HÄST
INNEHÅLL 
Tetanusvaccin till häst
En dos om 1 ml innehåller:Tetanustoxoid, 40 Lf (flockulationsekvivalenter; motsvaras av ≥ 30 IE/ml marsvinsserum Ph.Eur. styrketest).

 

Influensavaccin till häst (en av sorterna)

Immunorenad Tetanustoxoid, Rekombinant kanariefågelpoxvirus (vCP2242) innehållande haemagglutiningenen (HA) från Influensa A/eq/ Ohio/03 [H3N8] ≥5.3 log10 FAID50*. Rekombinantkanariefågelpoxvirus (vCP3011) innehållande haemagglutiningenen (HA) från Influensa A/eq/Richmond/1/07 [H3N8] ≥5.3 log10 FAID50*.

Adjuvanser – hjälpämnen
Renat saponin, kolesterol, fosfatidylkolin, fosfatbuffert, spår av *tiomersal (kvicksilver), antigena enheter, *Quil A, ammoniumacetat,  *aluminiumfosfat, natriumklorid, fosfatbuffrad saltlösning, karbomer, laktos, kloridbuffert och spår av formaldehyd.

OKONTROLLERAT INNEHÅLL
Det är slående att innehållet i vacciner är så pass okontrollerat och icke sterilt att icke deklarerade restprodukter från värdceller och okända viruskontaminationer kan förekomma. Alltifrån okontrollerat genetiskt material till okända virus och enzymer som kan införa mutationer i DNA, kan förekomma i den slutliga vaccinprodukten. Dessutom finns direkt hälsofarliga och cancerogena kemikalier tillsatta.
Ansvariga myndigheter som sjukvårds- eller veterinärspersonal informerar inte allmänheten om innehållet i vacciner och de risker som de medför.

Jag citerar Mehdi Nodehi, biokemist och f.d. manager inom adjuvansindustrin. ”När de ansvariga inte tar sitt ansvar, så måste vi medborgare ha civilkurage och informera varandra i frågan, vilket alltfler människor har börjat göra. Må det hjälpa oss att få större klarhet i frågan och underlätta för alla att ta ett informerat beslut som främjar ett friskt hälsotillstånd för dig, dina husdjur och din familj”.

Källa, Djurfass, Mehdi Nodehi, biokemist och f.d. manager inom adjuvansindustrin.

..............................................................
Hur vet man om hästen har skyddas från de sjukdomar dem vaccinerats mot?Drogbolagen testar inte vacciner för att se hur länge de är effektiva.
Man kan själv genomföra titerprov på hästar för att undvika riskerna vid de årliga vaccinationerna.
Med titertester mäter närvaron och styrkan hos antikroppar som är relaterade till det specifika patogener och sjukdomar man vaccinerat mot.
...........................................................

TANKAR FRÅN EN VETERINÄR
Veterinär Dr Christina Chambreau: "Vår utbildning till veterinär var ofullständig och förvirrande. Vi fick inte lära oss att ifrågasätta - bara att memorera.
Sedan jag blev en praktiserande veterinär kan jag säga att det inte finns någon sjukdom som jag inte har kopplat till vacciner hos vissa djur. Beteendestörningar, astma, autoimmuna sjukdomar, cancer och tumörer, hudsjukdomar, demodex (hårsäckskvalster), sköldkörtelsjukdomar, DM (diabetes), DI (binjuresjukdomar), Addisons, Cushing, allergier, hjärtmuskelinflammation, hältor, analkörtelstörningar, leversjukdomar, bukspottkörtelsjukdomar, IBD (inflammerad grovtarm), UTI (urinvägsinfektion), akut njursvikt med många fler. Jag skulle säga att vaccinerna, på grund av att de skall ges så ofta som man börjat göra under de senaste decennierna, är den främsta orsaken till sjukdom hos våra djur.

Djurägare informeras inte om de senaste studierna och följer bara rekommendationer utan att tänka själva och utan att ställa frågor. 
Personligen tror jag att det finns en hel del lobbying från läkemedelstillverkare in i den politiska världen. Läkemedelsindustrin främjar många vacciner och läkemedel med tvivelaktiga effekter och de har för stort inflytande i veterinärundervisningen. 
Den främsta orsaken till ohälsa hos djuren är brist på förståelse för sjukdomsprocess och läkning, vilket leder till efterfrågan på snabba lösningar från droger och vacciner. När människor lär sig hur man bygger upp immunsystemet och hur snabbt läkemedel och vacciner försvagar immunsystemet, kan de göra bättre val och hitta veterinärerna som är villiga att stödja det valet.

VAD KAN MAN GÖRA SHÄLV?

Nr 1: Vaccinera inte!

Om du ändå, trots riskerna väljer att vaccinera..

Det finns en förbättring att göra hos många djurägare om vad djuren skall utfodras med Biologisk Anpassad Rå Föda (BARF) och det behövs fler som förstår fördelarna med de alternativa läkningsmetoder som finns tillgängliga”.

Före och efter att hästen, djuren, vaccineras rekommenderas Immufor och VitoMin C

3 dagar före vaccinering: 1 tsk morgon och kväll av Immufor och Vitomin C

7 dagar efter vaccinering: 1 tsk morgon och kväll av Immufor och Vitomin C eller tills symptomen försvunnit.

Om djuret fått biverkningar från t ex tarmen så får man komplettera med fler medel. Kontakta oss för mer information.

 .............................................

RAPPORTERA BIVERKNINGAR

Läkemedelsverket är beroende av att veterinären rapporterar in biverkningar från läkemedel. När det gäller stora besättningar kan pusslet innehålla många bitar.

Rapporteringar hjälper till med upptäckten av ovanliga och allvarliga biverkningar. Alla biverkningar syns inte i de kliniska studierna innan de olika medlen registreras. Det är viktigt att biverkningarna blir rapporterade för de kliniska studierna på veterinärläkemedel är inte lika stora som på humansidan.  Detta säger veterinär Peter Ekström , utredare på Läkemedelsverket.

Veterinär Ekström och hans kollegor behöver så heltäckande material som möjligt för att kunna fastställa om det finns ett orsakssamband mellan djurens symptom och det faktum att de fått läkemedel. Det kan ju först verka som om det inte finns något orsakssamband men får vi tillräckligt många rapporter över tid kan det få oss att ompröva en analys säger veterinär Ekström vidare.

Svenska veterinärer är enligt lag skyldiga att rapportera biverkningar och under 2015 kom det in 486 biverkningsrapporter om läkemedel hos djur till Läkemedelsverket. Mer än hälften handlade om biverkningar hos hundar, följd av katt, häst och nötkreatur. Man misstänker att det råder en underrapportering.

 ........................................................

DE VANLIGASTE BIVERKNINGARNA

De vanligaste reaktionerna som rapporteras är i samband med vaccinationer som följs av antiparasitmedel och NSAID.

Ett exempel på hur rapporteringen gett utredarna inom läkemedelssäkerhet en ny bild av ett läkemedel är de senaste nya anti-fästingmedel i tablettform för hund. En biverkning,  de gastrointestenala strörninga, var kända redan vid godkännandet men ansågs vara övergående.

"Vi har fått in rapporter om allvarligare biverkningar som klåda och övergående CNS ströningar vilket vi nu undersöker" säger veterinär Ekström.

Djurägaren rapporterar helst till veterinären men man kan också rapportera biverkningar på formulär som finns på Läkemedelsverkets hemsida.

Text: Cecilia Lönnell

Artikel hämtad ur VeterinärMagazinet nr 3/2016 Årgång 9

.................................................................. 

Titerprov

Man kan själv genomföra titerprov på hästar för att undvika riskerna vid de årliga vaccinationerna. Med titertester mäter närvaron och styrkan hos antikroppar som är relaterade till det specifika patogener och sjukdomar man vaccinerat mot.

Ta upp frågan med din veterinär innan du vaccinerar igen.

........................................................................

Artikel i Ridsport 12 mars 2020

Kraftiga symptom efter vaccination – en ponny död

Chockartat
Av de ponnyer på Lilla Rörby som fick kombinerad stelkramps- och influensavaccin var det bara en som inte reagerade. De andra blev vingliga och stela – och en ponny dog 1,5 dygn efter vaccinationen.

På Lilla Rörby i Vallentuna har man både ridskola och ponnygaloppridskola. De 36 hästarna vaccineras regelbundet. Även om en av de privata inackorderingarna reagerade efter en spruta tänkte ridskolans ägare Maud Hedman ”man måste ju vaccinera”.
– Dagen efter vaccinationen fick de hästar som fick kombinationen tetanus och influensa symptom. De var vingliga. En av dem reagerade inte negativt, men en av dem var mycket påverkad, säger Maud Hedman.
Det var Örat, som brukar gå shettisgaloppen i Friends, som inte ville äta.
– Han drack lite grann och han gick sakta och försiktigt när vi gick med honom. Vi hade ständig koll på honom i 1,5 dygn. Men sedan lämnades Örat själv i stallet i en halvtimme.
– När jag kom in låg han ner och jag tänkte ”åh nej, inte kolik också”. Men när jag gick in och klappade honom på rumpan kände jag att han var död, säger Maud Hedman. Ponnyn var helt frisk innan sprutan.

Även om det gått några veckor sedan händelsen börjar hon gråta när hon berättar.
– Det är bara så tragiskt för oss. Att vi inte var där när han dog, det är ju det som är jobbigt.

Namnskylten är kvar
Direkt efter den tragiska händelsen var ridskoleelever på väg in. Örat transporterades bort innan de hann komma. Men hans saker och namnskylt finns kvar.
– Jag har inte tagit bort hans namn och så på saker, jag vill ha kvar det.
Örat var en speciell ponny, berättar Maud Hedman.
– Vi har väldigt snälla ponnysar över huvud taget, men vissa får lite mer uppmärksamhet för att de är goa. De tar hand om barnen. Flickan som var skötare och den familjen är helt förstörda. Det är många tårar vi lagt ner på det här.
Övriga ponnyer som reagerat på sprutan mår i dagsläget bra. Veterinären som gjorde vaccineringarna har skickat in vaccinet till läkemedelsbolaget.


En "enkel" vaccination slutade i tragedi för den lilla shettisen.Föra att nämna några toxiska ämnen som finns i vaccinerna. Om du är intresserad är det bara att söka på GOOGEL.

*Tiomersal (kvicksilver) Enligt myndigheter har man fasat ur kvicksilver (tiomersal) från vissa vacciner på grund av miljöhänsyn, är då inte kvicksilver farligt för den kroppsegna miljön kan man undra. Kvicksilverförgiftning drabbar hjärnan, nervsystemet, njurar och levern.
Kvicksilverförgiftning skadar det centrala nervsystemet. 

*Aluminium placeras i vaccinerna för att selektivt fokuseras på uppregleringen av immunförsvaret, för att driva på produktionen av antikroppar. Det medicinska samfundet vill få oss att tro att denna produktion av antikroppar är vad som ger skydd mot vaccinförebyggbara sjukdomar. Djuren utsätts för en långvarig exponering av aluminium som sprutas direkt in i kroppen Aluminium är ett nervgift och vid exponering är det orimligt att tro att djuren inte tar skada efter upprepad påfyllning. Dock kan detta resultat komma med en kostnad. Det finns flera artiklar i den medicinska litteraturen som visar hur kroniska sjukdomar såsom allergier, astma, eksem, lupus, inflammatorisk tarmsjukdom.

*Quill A; Såpträd, Quillaja saponaria, är en växtart i familjen Quillajaceae. Ur dess bark kan man utvinna kvillajabark, som kan användas i tvättmedel och i mediciner som löser upp besvärande slem. I Sverige är Kvillajabark kanske mest känt för sin användning vid tvätt av trasmattan. 

*Formaldehyd används för att avdöda virusstammarna och finns kvar i små mängder i det färdiga vaccinet. Formaldehyd är en gas och mycket giftigt och kan orsaka nerv– lever och njurskador.  Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.