tisdag 23 oktober 2018

MIKROVÅGOR OCH WI FI


MED KUNSKAP OM RISKERNA MED STRÅLNING 
ÖKAR MÖJLIGHETEN ATT FÖREBYGGA SKADEVERKNINGARNA


Alla verkar älska sitt Wi-Fi, tillgång till Wi-Fi betyder att man kan titta på sin favorit såpopera på surfplattan medan man är på resande fot. Nästan varje gata i varje stad är nu Wi-Fi mättad.

VAD ÄR Wi-Fi?

Frekvenserna som används för att överföra Wi-Fi hamnar i området som kallas mikrovågor - samma som ugnen i köket. Mikron kom på 1970-talet och blev fort populär när alla kaféer behövde ett snabbt sätt att värma upp maten.
Mikrovågor, som ett medel för snabb upphettning, hade nyss upptäckts men forskare uttryckte tvivel om säkerheten att använda mikrovågor för ändamålet. När de då introducerades var de första mikrovågsugnarna stora rostfria lådor med cirka två centimeters blyfoder, detta för att skydda användaren från skadlig mikrovågsstrålning. De snabbmatsställen som köpte ugnarna krävdes, enligt lag, att deras personal var specialutbildad för att använda ugnarna och måste bära blyfodrade förkläden för att skyddas från att bli sterila av mikrostrålningen.

Att bli steril var inte det enda problemet. En fullskalig studie gjordes vid Schweiziska federala tekniska institutet och Universitetsinstitutet för biokemi av Dr. Hans Hertel och Bernard H Blanck som publicerades 1992. Studien visade mycket tydligt att de matvaror som tillagades i en mikrovågsugn skapade stora förändringar i kroppens biokemi, särskilt för blodet, vilket orsakade cancerframkallande ämnen. Den offentliga rapporten förbjöds av de schweiziska domstolarna på begäran ad det schweiziska FEA (en organisation för alla stora företag inom hushållsapparater; https://www.fea.ch/).

Som tur var spreds studien till Human Rights Court och publiceringsförbudet upphävdes. Varken tidningar eller TV rapporterade om denna studie. Om någon annan produkt skulle ha lika förödande effekter på kroppen skulle de förmodligen blivit förbjudna eller i alla fall ha hälsovarning på dem, men inte mikrovågsugnarna.


MOBILER
Nästa utvecklingsstadium med användning av mikrovågor var med mobiltelefoner. Så gott som alla människor använder mobiltelefoner flera gånger om dagen. Barn och ungdomar använder den väldigt, väldigt ofta.

Mobiltelefoner arbetar via telefonmaster som permanent sänder mikrovågsfrekvenser som telefonen kan hämta och använda när vi ringer telefonsamtal. Utsläppen från masterna har visat sig döda bin, andra insekter och fåglar samt ge träd motsvarande cancer. 

Hos människan koncentreras mikrovågsfrekvenserna i örat genom att man håller mobilen mot örat eller sätter in öronsnäckan och detta orsakar lokal uppvärmning av innerörat och de nervceller som kopplar örat till hjärnan. Dessa typer av nervceller kallas "gliaceller" och finns närvarande i stort antal i hjärnan.

Resultatet av denna lokala uppvärmning är att gliacellerna blir cancerösa. Handsfree-apparater för mobiltelefoner gör situationen mycket värre eftersom de koncentrerar mikrovågsfrekvenserna i örat i ännu större utsträckning. Den grupp som drabbas mest av denna typ av inre upphettning av öronen är barn eftersom deras kroppar fortfarande byggs upp. Förekomsten av cancer hos dessa typer av gliaceller har stigit astronomiskt under de senaste tio åren.

I en studie av Dr Andrew Goldsworthy som publicerades 2012 pekar han på de effekter som långvarig exponering för mikrovågsfrekvenser kan ha på kroppen, särskilt mobiltelefoner och Wi-Fi. Dr Goldsworthys studie påpekar att dessa typer av frekvenser orsakar skador på kroppens celler. Han påpekar att vi för närvarande är utsatta för ofattbara mängder konstgjorda mikrovågor jämfört med den naturliga exponeringen.

De allvarligaste effekterna av denna exponeringsnivå är att kroppens celler börjar brytas ner. Det är inte bara gliaceller utan alla celler i kroppen, vilket leder till många olika fysiologiska symptom inklusive cancer.


KAN VI SKYDDA OSS FÖR STRÅLNINGEN?
En del människor är mer mottagliga för strålskador från mikrovågor än andra mycket beroende på den allmänna konditionen på våra celler och cellmembran. Cellkärnan skyddas av ett membran, som kan liknas vid huden och som består av fosfolipider, kolesterol och protein.

En frisk lever producerar kolesterol trehundrasextiofem dagar om året utan att använda mättade fetter i produktionsprocessen, byggstenarna till kolesterolet kommer från kolhydrater.
Fettet i cellväggarna gör att cellen blir vattentät vilket gör det möjligt för cellen att upprätthålla rätt mängd av vissa ämnen inne i cellen och stänga ute andra vilket är nödvändigt för cellernas överlevnad.
Kolesterolet har många användningsområden inom kroppen, hjärnan behöver kolesterol, det är också råvara för produktionen av hormoner som kortisol, östrogen och testosteron samt för att kroppen skall kunna producera D-vitamin.
Så, om kolesterolnivåerna blir låga kan den mikrovågsmättade miljön vi lever i ha en mycket skadlig effekt på kroppens celler. Om våra kolesterolvärden är som kroppen vill att de skall vara kan cellerna bekämpa de potentiella skadorna från mikrovågor. Nu är det ju också så att strålningen ökar hela tiden och tyvärr kanske det bara handlar om hur länge våra kroppar kan stå emot påfrestningen.

“Vi är vana vid att betrakta kolesterol som ett skadligt ämne och att människor får i sig för mycket kolesterol, säger Ernest Arenas, professor i stamcellsneurobiologi vid institutionen för medicinsk biokemi och biofysik vid Karolinska Institutet, som lett studien. Det vi nu har visat är att kolesterolet har flera funktioner och är inblandat i extremt viktiga beslut för nervcellerna. Kolesterolderivat styr själva signaleringen när nybildningen av nervceller behöver ske, och när det beslutet väl är fattat hjälper kolesterolet till med själva konstruktionen av dessa nya nervceller och med deras överlevnad. Kolesterolet är alltså extremt viktigt för våra kroppar, speciellt för hjärnans utveckling.”

I en annan avhandling från Karolinska Institutet visas att omsättningen av kolesterol i hjärnan är annorlunda hos patienter med Alzheimers sjukdom. När kolesterol omsätts i kroppen bildas så kallade oxysteroler. Maura Heverin visar i sin avhandling att patienter med Alzheimers sjukdom har helt andra halter av oxysteroler i hjärnan jämfört med en kontrollgrupp. Flera faktorer som kan vara inblandade har studerats, som om ämnena bildas i hjärnan eller hur de inblandade enzymerna regleras. Ökad kunskap om kolesterolets metabolism kan vara av betydelse för att förstå mer om neurodegenerativa sjukdomar. Alltså viktigt att ha kännedom om med tanke på de kraftiga mikrovågorna vi nu utsätts för.

Många använder även kolesterolsänkande läkemedel vilket minskar den tid det tar för mikrovågorna att skada kroppens celler avsevärt.


STRESS OCH OXIDATION AV FETTER

Mikrovågor och lågfrekventa magnetfält orsakar stresseffekter, liknande dem som uppstår av annan svår stress. Man har sett en negativ påverkan på hjärnan vid exponering genom nivån på blodfetterna och oxidation av fetterna i experiment på råttor. Den oxidativa nedbrytningen av fetter är en process där fria radikaler påverkar fetterna i cellmembranen vilket leder till skador på cellerna.

Andra djurförsök visar att mikrovågor orsakar skadliga effekter på hjärnan som kan förklara utvecklingen av försämrad kognitiv förmåga eller kognitiv dysfunktion vilket betyder de processer som sker i hjärnan när vi tar emot, bearbetar och förmedlar information, förmågan att tänka, känna och lära.

Man har även genom studier sett att strålningen orsakar oxidativa stressfaktorer i mänskliga njurceller. Undersökningar visar även att elöverkänsliga har ökad förekomst av utmattning, oro, muskel- och ledvärk, depression, migrän och huvudvärk. Över 50 % rapporterar att symtomen började efter långvarig hög exponering för mikrovågor och elektromagnetisk strålning.
Nu kommer 5G som visar en markant ökning av mikrobiell strålning och hur det kommer att skada oss kan vi nog inte föreställa oss.
Det finns inget system i kroppen som inte kan påverkas av strålningen men hjärnan, tallkottkörteln och nervsystemet är kanske det mest utsatta och känsliga området.


Rekommenderar er att lyssna på videon här under, jag har gjort en översättning av den som du kan läsa här:


What's Really Going On? | Dr. Dietrich Klinghardt
Här är en versättning från videon om vad Dr. Klinghardt förmedlar

Redan Rudolf Steiner förutsåg att i decenniumskiftet skulle det vara rörelser av operationer för att ta själen från kroppen, att koppla bort människan från sitt högre jag. För att det skall vara möjligt måste man förstöra tallkottkörteln (pineal gland) på människorna. Tallkottkörteln är den mest känsliga delen av hjärnan och nervsystemet. Körteln är allra mest känslig för speciellt fyra saker; aluminium, glyfosat, fluor och wi fi. USA är det landet, i världen, som mest pushat de fyra sakerna allra mest de sista sextio åren.

När människor testats vetenskapligt har visat att deras tallkottkörtel har blivit förkalkad. Tallkottkörteln har ett högt fält av energi och transformerar ner den energin i tankeform. Den kontrollerar vårt immunsystem och det endokrina systemet. Detta är ju helt vetenskapligt men människan av idag är inte så intresserad av vetenskap längre.

Det är ju också ”lyckat” att telekomindustrin har samlat på sig ett så stort spektrum av frekvenser som är så destruktivt för våra celler och vår tallkottkörtel. Dom har inte kunnat göra ett bättre val än att välja 2,4 gigahertz.

När vi inhalerat aluminium från geoingenering, fått i oss glyfosat genom kosten, så kan den kombinationen i matsmältningen och blodsystemet forma flera olika kombinationer av toxiner och slutpunkten för sammansättningen är tallkottkörteln. Vad som är nödvändigt för att denna sammansättning skall ta sig igenom blodhjärnbarriären är frekvenser av wi fi. Wi fi öppnar blodhjärnbarriären för toxinerna, som egentligen skulle stanna under nacken, det här är nytt för kroppen.

Tänker man igenom detta måste det ha varit en väldigt ”intelligent” grupp av forskare som kommit fram till att fluorera vårt vatten, sprida aluminium i luften, glyfosat i maten för att sedan aktivera det med ”rätt frekvenser”.

Det kan ju vara en lyckträff av att dessa människor fattat ett ointelligent beslut, eller är det hela orkestrerat av en grupp med destruktivt mind. Något som också är faktiskt är möjligt är att en högre form av medvetande påverkar människor till onda handlingar. Möjligheten är stor att politiker och forskare kommit under inflytande av dessa högre former av ondska. Vanliga människor förstår inte varför dessa makthavare handlar som de gör.

Ett annat exempel är 5G vars master sätts upp på alla gator, det är ju en sak, men att man sätter det på satelliter för att utsätta hela planeten med frekvenser som aldrig testats är oförståeligt. Det är absolut oförståeligt för en människa som har hjärnan någorlunda intakt. Att politiker i olika länder tillåter detta kan bara förklaras med att deras hjärnor kommit under inflytande av ett stort fält av en energi som inte är av mänsklig art. 
Den mänskliga naturen är kärleksfull och vänlig.

Det här är lite skrämmande tankar om vad som händer och man kan ju alltid hoppas att det är tillfälligheter och att det är ointelligenta människor som tagit ointelligenta beslut.

Det är dags för oss att vakna upp och påpeka för dem att det faktiskt går att göra ändringar. Wi fi kan stängas ner, fluoret tas bort, glyfosat förbjudas och den geoingenering som överöser oss med aluminium stoppas. 
Det finns alltså lösningar som kan genomföras direkt!


*Kan laser vara farligt?
Strålsäkerhetsmyndigheten säger: Laser är artificiell optisk strålning och är framställd på konstgjord väg. Laserstrålning kan orsaka brännskador på huden och ögonen. Risken för skada beror på laserns styrka, avståndet till lasern och samt hur länge strålen belyser ansiktet. Ofarliga lasrar, även vid lång tids exponering. Leksaker med laser hör hit.


BRA FETTER SOM KAN VERKA SKYDDANDE PÅ NERVSYSTEMET
Lecitin
Lecitin är ett vitaminliknande ämne som ofta utvinns ur bland annat soja. Det räknas som en lipid och innehåller framförallt kolin och inositol men även ämnen som linolensyra och fosfor. Lecitin är ett ämne som förekommer i kroppens alla celler. Störst koncentration av lecitin finns i hjärnan, som består av hela 40 procent lecitin, men det förekommer även rikligt i nervvävnaden och utgör en viktig beståndsdel av vårt kolesterol. Lecitin bildar ett ämne i hjärnan som har en positiv inverkan på minnesförmågan

Höga halter av lecitin finns i ibland annat solrosfrön, sojabönor, lever, fullkornsmjöl, äggula, vetegroddar, avokado, oliver och fisk.

Olivolja
Olivolja spelar en viktig roll, som näring åt hjärnans miljarder stödceller (gliaceller). Dessa förser våra nervceller med näring och producerar myelin. Fett från vegetabiliska oljor reparerar myelinet. Detta ämne isolerar nervbanorna (axonerna), som sänder information till andra celler och andra delar av kroppen. Ju bättre isolering av myelin desto snabbare skickas informationen via nervcellerna.
En halv till en liter olivolja i veckan kan vara ett riktmärke på vad vi behöver. Den skall ätas som olja inte användas att steka i.

Omega 3
Kroppen kan inte själv producera tillräckliga mängder EPA och DHA och forskningen visar att den bästa källan är marina omega-3 fettsyror. Omega-3 från marina källor har visat sig öka volymen på hjärnan och hippocampus. Hippocampus är den del av hjärnan som spelar en avgörande roll för korttidsminnet och vid Alzheimers är det detta område som drabbas först. Det första tecknet på Alzheimers är minskad hjärn- och hippocampusstorlek.
Forskningen säger vidare att omega-3 fettsyror kan ha en viktig roll för att upprätthålla hjärnans struktur och funktion som påverkas negativt med stigande ålder, men även av mikrovågor.

Fet fisk som lax, tonfisk, makrill, sill är alla goda källor till EPA och DHA.


ANTIOXIDANTER – ETT VIKTIGT SKYDD

Frukt och grönsaker i starka färger innehåller mycket antioxidanter, ju starkare färger desto mer antioxidanter ingår. Det är en rad olika ämnen i maten som på olika sätt påverkar kroppens mekanismer till att ta hand om fria radikaler. Kroppen, eller närmare bestämt en frisk lever, kan även den producera en typ av globuliner som har antioxidativ funktion.


ANTIOXIDATIVA VITAMINER OCH MINERALER
Antioxidanter
A- C- och E- vitaminer är kända som stora antioxidanter. Man har också, vid studier, sett att sex av B-gruppens vitaminer är väldigt verksamma vid oxidation av fetter. De här experimentella resultaten visar möjligheter att B-gruppens vitaminer har både antioxidant- och förebyggande antioxidativ verkan på oxidationen av fetter.

Selen är ett mineral som ingår i många enzymaktiviteter och räknas också in bland de stora kända antioxidanterna. Det finns även studier på att selen förebygger cancer och att mineralet många gånger fungerar bättre än cellgifter.


Officiella studier utförda av telefonbolagen säger att det inte är vetenskapligt bevisat att användning av mobiler ger några negativa hälsoeffekter men oberoende studier visar en helt annan bild.

Så medan vi dör en långsam död utan att vara medvetna om det så luras vi också tro att vi har roligt med alla dessa mikrovågsdrivna prylar.Källor; Strålskyddsstiftelsen, Läkartidningen, Karolinska Institutet, PubmedInga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.