torsdag 4 oktober 2018

Dr. Reckeweg Homeopatiska Läkemedel R1-193


KLASSISK HOMEOPATI ELLER KLINISK HOMEOPATI
Det kanske är svårt för en lekman att förstå skillnaden mellan klassisk homeopati och klinisk homeopati så jag skall försöka förklara den.

Echinacea och Apil mellafika, två stora homeopatiska medel kan framställs från dessa

Klassisk Homeopati
Klassiska Homeopater arbetar enligt Hahnemanns riktlinjer. Detta innebär att man inte bara fokuserar på symptom utan man gör en omfattade anamnes, alltså en sammanställning av all information om patientens både historiska och nutida fysiska funktioner eller dysfunktioner.
Anamnesen bör vara så exakt som det är möjligt eftersom homeopaten enbart arbetar med ett homeopatiskt enkelmedel i taget annars blir det inte verksamt i den mån man tänkt sig.
I den klassiska homeopatin ger man nämligen ett medel åt gången
Enligt klassisk homeopati, är administreringen av ett medel tillräckligt om detta medel exakt passar den kliniska bilden av patienten. Valet av ett medel kräver därför en exakt och personlig utredning av patientens berättelse.
Om man tar som exempel att anamnesen ger utslag på ett enkelmedel som heter Mercurius sol. Mercurius sol konstitutionen är mentalt rastlösa och söker omväxling, de är känsliga för kritik och har svårt att glömma en förolämpning. Mercurius sol konstitutionen har vanligtvis ljust hår, genomskinlig slät hy och smal näsa. Fysiskt berör det inflammationer i tänder, tandkött, ögoninflammationer och benhinneinflammationer för att kort nämna några.

Klinisk Homeopati
Detta homeopatiska tillvägagångssätt individualiserar inte i den omfattning som det klassiska tillvägagångssättet gör. I klinisk homeopatibehandling är föreskrifterna mer baserat på grundval av den kliniska diagnosen. Den kliniska diagnosen kan genomföras genom håranalys och/eller ögondiagnostik men också genom patientens berättelse.
Inom den kliniska homeopatin använder man sammansatta homeopatiska medel, alltså ett medel kan innehålla två eller flera enkelmedel. Med detta förfarande får man ett helt nytt medel som arbetar bredare, alltså från flera olika håll. Om man ser på ett homeopatiskt djurläkemedel Dr. Reckewegs ReVet 25 som innehåller bland annat Arnica, Hypericum, Symphytum, Ledum och Ruta så är medlet verksamt vid alla former av skador som nervskador, stickskador, led och broskskador med mera, då behandlar man med klinisk homeopati.
Denna form av homeopatisk behandling används främst av terapeuter som praktiserar homeopati tillsammans med andra behandlingar som tillexempel naturläkemedel, örtläkemedel och ofta tillsammans med kompletterande vitamin och mineralterapi. De sammansatta medlen kan också med fördel användas inom egenvårdsbehandlingar.
När man använder ett sammansatt medel minskar behovet av att veta de individuella egenskaperna hos patienten.

Är någon av dessa behandlingsformer bättre?
Både den klassiska homeopaten och den terapeut som jobbar kliniskt strävar efter patientens tillfrisknande vilket är viktigare än att det ena behandlingen utesluter det andra.
Den enskilda individen bör själv bestämma om man vill anlita en klassisk homeopat eller en terapeut som arbetar inom den kliniska homeopatin. Man bör fritt kunna välja den typ av behandling man vill använda sig av med hänsyn till sitt eget lidande eller välbefinnande.

Sann läkekonst är grundad på eftertanke


Denna serie från Dr Reckeweg går under benämningen klinisk homeopati.

Dr Reckeweg Homeopatiska Läkemedel R1 - R193.

Förpackning 50 ml orala droppar
Dosering och kombinationer, kontakta oss för rådgivning. 

Verksamhetsområde
R1                  
Inflammationsdroppar för behandling av lokala inflammationer som polyper (tal och andningssvårigheter hos barn) och bölder som kan vara akut och kronisk. Plötsliga infektioner med hög feber och irritation i hjärnhinnorna. Det är också användbart för andra symptom som scharlakansfeber, halsfluss, inflammation i lymfkörtlarna i svalget, bihålor och varbildning i tandrötter. 
Andra indikationer för användning av R1; blindtarmsinflammation, artrit, karbunkel (bölder), inflammation i ögats bindhinna. Inflammation med varbildning i lungsäcken. Mastit (inflammation i bröstkörtlar med svullnad) bröstböld)), inflammation i fingrar och tår på grund av akuta skador och infektioner. 

R2                  
Hjärtsmärtdroppar behandlar symptom på hjärtsjukdom (funktionella och organiska sjukdomar i hjärta) såsom kardiovaskulära sjukdomar, hjärtneuros (hjärtneuros är ett samlingsnamn på olika psykiska störningar som yttrar sig i fysiska problem från organ eller system som regleras av autonoma nervsystemet, bland annat hjärtat och andning. Dessa psykiskt betingade sjukdomar kan ge fysiska problem, men kan också yttra sig i diffusa besvär från de drabbade organen ifråga).
Onormal hjärtrytm, svår bröstsmärta på grund av sammandragning av hjärtat sprider sig till andra delar av kroppen (även kallad angina pectoris (kärlkramp)), dåligt fungerande artärer. Andra indikationer på R2 är begynnande hjärtinfarkt och kranskärlssjukdom (förfettade kranskärl).

R3                  
Hjärtsvaghetdroppar indikerade för hjärtsvaghet, med en tendens till svullnad (ödem) på grund av infektioner. Degeneration av hjärtvävnader leder till svaga hjärtväggar (förstorad hjärtmuskel), attacker, infektion av den inre beklädnaden av hjärtat (endokardit), låg muskeltonus oförmåga att stretcha (hypotoni).
R3 indikeras också för proppar i hjärtats artärer (blodproppar i kranskärlen), hjärtstörningar på grund av felaktigt matsmältningssystemet (romheld syndrom) grovtarmen trycker på hjärtat)).

R4                  
Diarrédroppar indikerat för akut och kronisk mag-entero-kolit (inflammation/infektion och svullnad i magsäcken, tunntarmen och grovtarm) av alla typer. Diarré under sommaren som inträffar efter att ha blivit kall eller av felaktig kost. Intestinal katarr (inflammation i tarmkanalen), intestinal influensa (förkylning i tarmen) kan uppstå efter influensasprutan)), diarré med feber, tyfus, dysenteri (dysenteri sprids med förorenat vatten eller med mat som inte är tillagad, mat som inte är ordentligt kokt eller stekt kan innehålla amöbor eller bakterier orsaka dysenteri – diarré med blodig avföring).

R5                  
Mag- och tolvfingertarmsdroppar indikerat för magens sjukdomar som magsår, dyspepsi (sura uppstötningar), gastrit, kronisk recidiverande gastrit med eller utan ulceration (sår), gastroduodenit (inflammation i tolvfingertarmen) och stomatit (svullnad av slemhinnan i munnen). Symtomen är illamående, halsbränna, dålig smak i munnen, ofta rapningar, flatulens och meteorism (uppkört och överskott gasbildning). Verkar på den inflammerade slemhinnan i magen.

R6                  
Influensadroppar indicerat för akut feber med inflammationer i de fibrösa vävnader och de serösa hinnor särskilt under influensa (en viral epidemi som påverkar andningsorganen). Symtomen omfattar smärta i armar och ben, känsla av att benen viker sig, tung huvudvärk, rastlöshet, torr och brännande hud, akuta smärtor. Verkar på inflammation av slemhinnan i de övre luftvägarna, näsa & svalget (rinofaryngit), influensabronkit, lunginflammation, skarp smärta vid andning (pleurit), perikardit (inflammation i membranet som innesluter hjärtat), peritonit (inflammation i membran som omsluter buken).

R7                  
Lever- och galldroppar indikerade för organiska och funktionella besvär av lever och gallblåsan, hepatopati (leverdysfunktion på grund av venös stockning), gulsot, gallblåsinflammation, calculi (stenar), ascites (vätska i buken som ofta orsakas av skrumplever), kolangit (infektion i gallfången), hepatit (leverinflammation), svullnad i buken, aptitlöshet, bitter smak i munnen, flatulens (uppkört), förstoppning, trötthet efter måltid, irritation, hypokondri (onormal kronisk ångest om hälsa). Leversjukdom kan orsaka humörförändringar och trötthet.

R 8                 
Juttusin Hostsirap, 150 ml Indikerad för inflammation av de slemhinnorna i de övre luftvägarna, speciellt vid bronkit och kikhosta vid alla stadier. Effektivt slemlösande vid upphostning. 

R9                  
Hostdroppar Indikerad för inflammation av de slemhinnorna i de övre luftvägarna, speciellt vid bronkit och kikhosta vid alla stadier. Effektivt slemlösande vid kronisk bronkit och bronkialastma.
R8 och R9 kompletterar varandra och kan med fördel användas tillsammans.

R10                
Klimakteriedroppar Indikerad för klimakteriella besvär (minskning av fertilitet och sexuell ovilja) med symtom som; svettningar, svettattacker, fysisk svaghet, depression, huvudvärk, oregelbunden menstruation, underlivsklåda, psykisk utmattning och likgiltighet.
Bra att kombinera med R 20.

R11                
Muskelreumatism- och diskbrocksdroppar indikerad för akut och kronisk muskelsmärta (myalgi), muskulaturen i ländryggen (lumbago), tendens eller predisposition för reumatiska muskelsjukdomar, stukningar, överbelastning av musklerna.
Rekommenderas även för ischias, kronisk artrit med deformationer, ryggradssyndrom som diskbrock, sned rygg, (artros i ryggraden), Inflammation i SI-leden vilket kan ge upphov till ländryggs-, ljumsk- och lårsmärtor och spänningar i musklerna som påverkar höftleden. Vid SI-ledproblem kan spänningarna i muskulaturen dra bäckenet snett.
Lindrar reumatisk värk (muskler, ledgångar, ledband) som förvärras värre med temperaturförändring (fuktighet).

R12                
Förkalkningsdroppar indikerad för allmän åderförkalkning som innebär förtjockning och förhårdnad av artärerna på grund av ålder och det inkluderar aorta-, kranskärls- och hjärnans kärl.
Användbar för hypertoni (låg muskeltonus på grund av hjärnnerver), åderförkalkning av njurarna, balansrubbningar och svårigheter att gå på grund av nervsystemet och spänningar i buken. Senilitet, svagt minne, blodstockning, svaghet, glömska.
Rekommenderas även för patienter med tendens till hjärnblödning och förstorad sköldkörtel, tyreotoxikos (giftstruma) som är en annan form av hypertyreoidism vilket innebär ökad halt av tyreoideahormoner i vävnaderna. 

R13                
Hemorrojddroppar indikerad för hemorrojder, klåda i rektalområdet, smärta i analområdet åtföljt av blödning, analfissurer, anal prolaps (där ändtarmen ramlar ut), anal eksem, överflöd av överdrivna kroppsvätskor i anal området.

R14                
Nerv- och sömndroppar indikerad vid nerv- och sömnlöshetsproblem, användbara vid sömnlöshet och störd sömn på grund av nervös rastlöshet och överaktivitet i nervsystemet. Neurastheni (nervsvaghet) på grund av konsekvenser av mentala konflikter under lång tid. 

R15                
Nervös utmattning 250 ml indikerad som ett homeopatiskt stärkande medel vid muskelsvaghet som följd av nervös svaghet, utmattning, mental trötthet, sömnlöshet, utmattning efter konflikter, utmattning efter mentala konflikter, nervös huvudvärk, depression, trötthet på grund av bristande energi, dålig koncentrationsförmåga och allmän svaghet. 
De farmaceutiska egenskaperna hos var och en av de enskilda ingredienserna kompletterar varandra med avseende på de individuella symptomen.

R15                
Sömnlöshet på grund av nervös utmattning 12 ampuller a 10 ml indikerad som ett homeopatiskt nervtonicum och utmattningssymptom. Användbar för patienter som är deprimerade speciellt efter personliga konflikter, utmattade och överansträngda. Verksam vid koncentrationsstörningar, dålig återhämtning efter sjukdom sömnlöshet och fysisk svaghet.
De farmaceutiska egenskaperna hos var och en av de enskilda ingredienserna kompletterar varandra med avseende på de individuella symptomen.
R 15 Flytande och R 15 ampullerna kompletterar varandra. Dokumenterad bra verkan vid utmattningssyndrom och många har kombinerat dessa två med R 184 med mycket bra resultat.

R16                
R16 är indicerat för migrän, bultande smärta i huvudet som vanligtvis uppträder på ena sidan, åtföljt av illamående och suddig syn (migrän), nervösa huvudvärkar, neuralgi i huvudet, olustkänsla på grund av kontinuerliga huvudvärkar, ofta på grund av kalla förhållanden. R16 är också användbart för hemikrani (huvudvärk på ena sidan av huvudet), occipital neuralgi (kronisk smärta i bakhuvudet, övre nacken och bakom ögonen på grund av occipitalnerven).

R17               
R17 är indicerat för alla svulster, tumörer, maligna eller benigna, karcinom. Det undertrycker cancerösa tillväxter och regenererar sjuk vävnad. Det verkar på onormala tillväxter i epitelvävnader (som täcker håligheter och ytor på blodkärl och organ i hela kroppen), stoppar bildandet av fjäll och vårtor. R17 behandlar inflammatoriska och trofiska utslag, körtelsvullnader av cancerös natur, maligna knölar i brösten som kan utvecklas till tumörer, magsår som kan visa tecken på cancer.

R18  
Belastning och inflammation i njurarna, njursten, skarpa stickande smärtor i njurarna, smärtor i den sakrala regionen mot ländryggen. Ledbesvär, pålagringar på kotorna och hudsjukdomar i form av blåsor, klåda och eksem. Ödem.
Stickande smärtor i urinblåsan, blåsinflammation, brännande smärtor vid urinering, gul- och grumlig urin.

R19                
Inresekretoriska körteldroppar för män
Indikerar för sjukdomar relaterade till endokrina körtlar hos män, tillväxtstörningar, fetma på grund av hypofysdysfunktion, respektive undervikt, struma, autoimmun störning som orsakar överaktivitet i sköldkörteln eller hypertyreos som leder till ett tillstånd när immunsystemet felaktigt attackerar frisk vävnad (Gravesjukdomar), Addisons sjukdom (bronsfärgning av huden åtföljd av anemi, svaghet och orsakad av otillräcklig utsöndring av hormoner av binjurebarken, myxödem (svullnad i huden på grund av sköldkörteln)

R20                
Inresekretoriska körteldroppar för kvinnor
indikerad för minskad sexlust och behandlar endokrin dysfunktion hos kvinnor. Indikeras också för tillväxtstörningar, fetma på grund av hypofysdysfunktion, struma, morbus basedow, hyperthyreos, addisons sjukdom, myxödem, blodsockerstörningar, medlet har ett centralt inflytande på hela hormonsystemet genom olika stimulerande beständsdelar.

R 19 och R 20 är baserad på organmedel. Vid framställningen av ett organmedel utgår man från grisorgan. Dr Reckewegs organ hämtas från ekologiskt uppfödda djur som aldrig behandlats med syntetiska läkemedel. Organvävnaden finfördelas i ren glycerol till en dilution innan de potensieras till önskad styrka och förenas med de egna kroppsvätskorna genom tillsats av natriumklorid.

R22                
Hjärtmuskeldroppar
R22 är indicerat för bröstsmärta som vanligtvis beskrivs som tyngd, klämning, tryck, åtstramning eller smärta (anginöst tillstånd i hjärtat). R21 behandlar nervösa störningar, huvudvärk, snabb hjärtfrekvens på grund av ansträngning (förtryck) och kvävning, även efter flatulens. Känsla av kvävning i sängen på grund av lungsvaghet.

R23               
Eksemdroppar
Dr. Reckeweg R23-droppar är indicerade för akut och kroniskt eksem, finnar, herpes, utslag, eschar (en torr, mörk sårskorpa eller avfall av död hud, vanligtvis orsakad av en brännskada eller insektsbett).

R24                
Lungsäcksinflammationsdroppar
R24 är indicerat för inflammation i pleura (fuktig, dubbellagrad hinna som omsluter lungorna och bröstkorgen). Tillståndet kan göra andningen extremt smärtsam (pleurit). Även indicerat för inflammation i serösa hinnor (slät hinna som täcker vissa inre håligheter i kroppen) åtföljd av stickande smärta, inflammerad blindtarm (appendicit), inflammerat äggstock (ovaritis), inflammation i bukhinnan (peritonit), inflammation i hjärtsäcken (perikardit), etc., akut artrit och polyartrit (som involverar 5 eller fler leder samtidigt, vanligtvis associerat med autoimmuna tillstånd).

R25 
Prostatadroppar
Indicerat för inflammation i prostatakörteln (akut och kronisk prostatit) behandlar orsaken och symptom som skarpa smärta vid urinering, smärta över urinblåsan ned till urinröret, svag och disig urin, blod i urinen, urininkontinens, ljumsksmärta och blåssten. 
När infektionen i prostatakörteln orsakas av bakterier kallas den bakteriell prostatit.
Pågående irritation av prostatakörtlar som inte orsakas av bakterier benämns kronisk prostatit. 

R26               
Immunförsvarsdroppar
R26 behandlar utmattning orsakad av hjärtklappning, efter överansträngning, utmattning av cerebrospinalsystemet som leder till tyngdkänsla och domningar i lemmarna, yrsel. Det stärker immunförsvaret och sjukdomsbekämpande förmågor hos ett försvagat system som kan ha utsatts för andra former av behandling.

R28                
Livmoderdroppar
R28-droppar är indicerade för smärtsam menstruation som åtföljs av buksmärtor (dysmenorré), avsaknad av menstruation under en kvinnas reproduktiva ålder eller utebliven menstruation (amenorré). R28 verkar på de ofrivilliga muskelfibrerna i de inre organen (glatta muskelfibrer) och behandlar symtom som utmattning på grund av blodförlust, värmevallningar följt av svettningar, tråkig ryggsmärta etc.

R29                
Yrsel- och åksjukedroppar
R29-droppar är indicerade för yrsel av olika orsaker. För störningar i innerörat som orsakar tillfällen när du känner dig som om du snurrar (vertigo vid Menièrs sjukdom). Cerebrovaskulära störningar som ett resultat av cerebral skleros (en genetisk sjukdom som orsakar godartade tumörer att växa i hjärnan), yrsel, domningar i hjärnan, brummande ljud i öronen.

R30                Salva för nerv- och muskelsmärtor  finns i burk och tub
Innehåller 
Arnica D6: Verksamhetsområde: Leder, muskler, blodutgjutning, den arteriella blodcirkulation, kapillärer, skador, smärta, benbrott, cirkulationen i händer och fötter/tassar och hovar, operationer, hjärnskakning, infektion och överansträngning.
Calendula D6: Verksamhetsområde: Dålogt läkande sår, ömmande ärr, svullna ögonlock, munsår, reumatiska ledsmärtor och bensår.
Dulcamara D6: Verksamhetsområde: Vid väderomslag från varmt till kallt, sämre av kalla och blöta underlag, hudutslag herpes, urtikaria och reumatisk muskelvärk.
Hamamelis D6: Verksamhetsområde: Mörka blödningar, åderbrock, hemorrojder, svårläkta sår, färska inflammerade sår, och nervsmärta i bäckenbotten.
Hypericum D6: Verksamhetsområde: Nervsmärtor, överkänslighet, följd av hjärnskakning, skär-, stick- och bitskador och förkalkning i de små artärerna vilket ofta orsakar smärtor i händer/tassar och fötter.
Millefolium D6: Verksamhetsområde: Blödningsbenägenhet, kramp, venösa staser, skador, stukningar och njurbelastning (njurbelastning visar sig ofta i vänster ben eller vänster bak på hund).
Rhus tox. D6: Verksamhetsområde: Överansträngning, vrickning, huvud och ansiktsneuralgier, muskel och ledreumatism, smärtor i halsryggen med smärt- eller kraftlösa symptom i armen, ischias samt värk-, svullnad- och rodnad med funktionsnedsättning efter bett, stick, skärsår eller skada och infekterade sår, rosfeber och eksem.
Salvbas: Ullfett, 98,3 %, är likt den mänskliga hudens talg och tränger ner i hornlagret och hudsprickor och fungerar som transportör av tillsatta ämnen. Ullfett är fet och mjukgörande och ett effektivt skydd mot kyla och väta. Lavendelolja, 1 %, är en eterisk olja med en blommig doft som är utmärkt att kombinera med ullfett. Lavendeloljans lukt ogillas av insekter. Salvan kan därför skydda mot fästingangrepp när man är i skog och mark. Renat vatten 0,58 % och alkohol 0,12 %.

R31                
Anemi- och aptitlöshetdroppar
R31 stimulerar leverns funktion (selektiv excitation av ferrum chloratum) för att ta bort överdriven ansamling av fett. Den påverkar cellulär metabolism (arsen jodatum), vilket resulterar i ökad aptit och högre antal hematiter. Indikationer: anemi; bristande aptit, särskilt bland barn; ofta åtföljt av svullnader. Eftereffekter av akuta åkommor.

R32                
Svettdroppar
R32 är indicerad för behandling av överdriven svettning (hyperhidros) som kan vara åtföljd av illaluktande (lukt). Dess aktiva ingrediens, Acid nitric, Belladona, Kali carbon & Jaborandi, säkerställer att det är ett effektivt antiperspirant för att kontrollera svår överdriven svettning. Den innehåller sepia som behandlar klimakterisk svettning.

R33                
Epilepsi- och muskelryckningsdroppar
R33 är indicerad för epilepsi, vilket är en neurologisk störning där patienten upplever återkommande symtom som kramper och medvetslöshet.

R34                
Kalkomsättningsdroppar
Indikation; Smärtor i skenbenen, övre delen av armarna, och revbenen, urkalkning, tillväxtrubbningar, rubbningar i tandemaljen och tandvärk. Alla rubbningar i bentillväxt och växtvärk och för barn med smärtor i benen speciellt nattetid

R35                
Tandsprickningsdroppar
R35 är indicerad för smärtsam tandvård, tandkramp, försenad tandgenombrytning. Den minskar smärta och inflammation som kan utlösas av upphetsning hos barn (tendens att gråta) eller kallt framkallade sjukdomar som bronkit eller mässling. Hanterar besvär vid tandgenombrytning.

R36                
Överkänslighetsdroppar
R36 är en avgiftande medicin med måttlig effekt och en homeopatisk grund för att behandla nervsjukdomar, särskilt överkänslighet hos barn, nervirritation, kramper, störning kännetecknad av snabba, okoordinerade ryckningar som främst påverkar ansiktet, händerna och fötterna (St. Vitus-dans).

R37                
Tarmkolikdroppar
R37 är indicerat för buksmärta orsakad av utvidgning av tarmen på grund av gas (flatulent kolik, meteorism), överdriven utsöndring av porfyrin i urinen (porfyrinuri), tarmkolik, ofrivilliga sammandragningar av matsmältningsmusklerna i buken (buksmärta) av varierande ursprung vilka är karakteristiska vid porfyrinuri och påverkad lever. Leverscirros (permanent skada eller ärrbildning på levern som förhindrar att den fungerar korrekt), smärtsam menstruation med buksmärtor (dysmenorré). R37 kan ges som kompletterande behandling vid njurkolik, den har en gradvis normaliserande effekt vid kronisk förstoppning.

R38                
Högersidiga underlivsdroppar kvinnor
R38 är indicerat för inflammation i äggstockarna på höger sida (pelvic inflammatory disease (PID) som orsakar förstoring av äggstockarna på grund av cystor osv.), ödem i struphuvudet som uppstår på grund av allergisk reaktion och orsakar luftvägsobstruktion om det inte behandlas. R38 innehåller bryonia för att behandla tidiga stadier av inflammation i appendix.

R39                
Vänstersidiga underlivsdroppar kvinnor
R39 är indicerat för inflammation i äggstockarna på vänster sida (vilket är en pelvic inflammatory disease (PID) som orsakar förstoring av äggstockarna på grund av cystor osv.), inflammation i äggledarna (salpingit), parametrium (bindväv i blåsområdet), inflammation i adnexa uteri (annexitis). Även indicerat för cystor, som är små tillväxter i kroppen som innehåller vätska (särskilt äggstockscystor), inflammationer och tumörer. Detta botemedel bör prövas innan man beslutar om en kirurgisk operation eller för ärr kvar efter läkning på grund av operation (cicatrizing).

R40                
Diabetesdroppar
R40 hjälper dig att övervinna många av de obehagliga symtomen naturligt associerade med diabetes. Fortsatt användning av R40 hjälper till att minska insulindosen hos insulinberoende diabetiker. Den innehåller ämnen för att behandla diabetes av varierande former, för överdriven törst och för socker i urinen. R40 är också användbar för degeneration som är centrerad i blod- och körtelsystemet, såsom leukemi, anemi, lymfogranulomatos (smärtsam svullnad och inflammation i lymfkörtlarna, särskilt i ljumsken, relaterad till könssjukdomar).

R41                
Impotensdroppar
R41 är indicerat för brist på sexuell energi och styrka (sexuell asteni), förlust av sädesvätska vid urinering eller avföring och sömn (spermatorré), allmän svaghet. R41 hjälper till att återhämta sig från svaghet efter utmattande sjukdomar, fysiskt överarbete, överdriven upphetsning och nervutmattning. Kompositionen av R41 påverkar körtlarna; libidobooster, impotens, förnyare, stimulerande av könskörtlar osv. R41 är också användbart för äldre människor. Kompletterande medicinen Vitamin-C rekommenderas också för effektiva resultat.

R42                
Åderbrocksdroppar

R42 behandlar inflammation i venerna, kvävning av venerna i nedre extremiteterna, bildning av åderbråck och dess följder elefantiasis och ödem i nedre delen av låren. R42 är också indicerat för blodproppsbildning i venerna (venös stas) på grund av långa perioder av orörlighet, vener som har blivit förstorade och vridna (åderbråck och åderbråck), åderbråckseksem (en hudsjukdom orsakad av ökat tryck i venerna på benen som vanligtvis påverkar äldre människor). Innehåller specifika läkemedel som som verkar på utvidgning av vener och venös stas.

R43                
Astmadroppar
R43 behandlar bronkial astma, en tillstånd där lungorna lider av periodisk, reversibel förträngning av bronkierna. Medan de flesta konventionella läkemedel behandlar astma genom att rikta in sig på histamin H1-receptorn (antihistaminer), botar R43 astma genom konstitutionell förbättring (stärkning av kroppens funktioner, dess motståndskraft och dess reaktion på stimuli). Innehåller ingredienser som har kända antiastmatiska egenskaper. Även indicerat för spastisk bronkit (akut form av obstruktiv bronkit på grund av ökad bildning av slem och svullnad i bronkiala slemhinnor).

R44               
Lågt blodtrycksdroppar
R44 är indicerat för störningar i blodcirkulationen, främst svaghet och lågt blodtryck som kan orsakas av utmattning av hjärtat och följande trötthet eller låghet. R44 innehåller medel som stärker myokardiet och som reglerar blodtrycket. Denna beredning är lämplig för anemi efter förlossning på grund av blodförlust eller på grund av sjukdom. Användbart vid tillstånd av vegetativ dystoni.

R45                
Struphuvudsdroppar
R45-droppar är indicerade för inflammation i halsen (katarr i strupen) på grund av förkylning och den resulterande förlusten eller förändringen av rösten. Detta kallas också rösthesa och kan påverka sångare, skådespelare, lärare och talare. Kan användas som ett ytterligare preparat vid tuberkulos i strupen och nervstörningar, dvs hysterisk boll (nervös klump i halsen). Innehåller ämnen för behandling av röstband och för sårliknande känsla på grund av katarr i strupen. Kompletterande botemedel vid influensa.

R46                
Reumatismdroppar – skuldror och armar
R46-droppar är indicerade för reumatism och gikt i underarmar och händer (en form av akut artrit som orsakar svår smärta och svullnad i lederna). R46 är fördelaktigt i akuta fall som orsakar domningar (utan känsla) och svullnad i drabbade delar (dvs artrit med deformation). R46 är ett användbart medel vid andra muskelsmärtor (som förvärras i fuktigt väder) såsom: reumatism i knän, axlar, smärtor i sakrala (ryggmärgs-)regionen, interkostal neuralgi (smärta i revbenen), reumatism i nacken (baksidan av huvudet). Den innehåller ämnen som har specifik effekt vid reumatism och gikt.

R47                
Hysteridroppar
R47-droppar är indicerade för hysteriska sensationer, sammandragningar och störningar från magen upp till halsen, känsla av klump i halsen, känslighet för ljud, nervositet och hysteri hos kvinnor på grund av funktionella störningar i äggstockarna. Den täcker även andra hysteriska sensationer, kvävning under natten, pulserande och sammandragande känsla i halsen. R47 är effektivare än psykoterapi och får snabbt besvären att avta.

R48               
Bronkitdroppar
R48-droppar är ett konstitutionellt medel som främst verkar på lungornas (pulmonära) svaghet och för-tuberkulösa tillstånd av skörhet. Det är ett kompletterande medel vid bronkial astma, kronisk lungkatarr, hosta som uppstår på grund av överdriven rökning. R48 är ett användbart alternativt medel vid alla inflammatoriska tillstånd (katarrhaliska åkommor) i de övre luftvägarna, trötthet, nattliga svettningar. R48 innehåller ämnen som har specifik verkan mot inflammation (katarr), och för åkommor i de övre luftvägarna och inflammation i lungorna.

R49                
Näs- och bihåledroppar
R49-droppar är indicerade vid akuta och kroniska inflammatoriska tillstånd i näshåligheterna (även kallad näskatarr) och bihålekatarr (bihåleinflammation), sinusit etc. R49 används också för att behandla bildningen av polyper hos barn, vilket är en onormal smärtfri tillväxt i inflammerat vävnad i nässlemhinnan på grund av allergier och astmatiska tillstånd. Symtom inkluderar brist på lukt (olfaktion) och smak. Innehåller specifika åtgärder som motverkar bihåleinflammation och verkar på slemhinnan.

R50                
Korsryggssmärtdroppar hos kvinnor
R50-droppar är indicerade för smärtor av olika slag i sakralregionen (triangulärt formad ben längst ner i ryggraden), främst orsakade av buksjukdomar. Andra symtom inkluderar smärta i ryggraden, sakroiliakala klagomål av okända orsaker, smärtor som strålar längs ryggraden upp till huvudet och nästippen. Innehåller specifika åtgärdsmedel för smärta i sakralregionen och har specifik effekt på kvinnliga könsorgan och sakroiliakala smärtor.

R51                
Sköldkörteldroppar – överfunktion
R51-droppar verkar främst för att avgifta sköldkörteln. Det är indicerat för tyrotoxikos, en medicinsk tillstånd också kallad Graves sjukdom, som orsakas av en överdriven mängd sköldkörtelhormoner i blodomloppet, samt struma. R51 rekommenderas också för Basedows sjukdom (en autoimmun sjukdom som påverkar sköldkörteln) och exoftalmi (en medicinsk tillstånd där ögonen sticker ut). Symtom inkluderar "ögon som sticker ut", darrande händer, svettningar, och slutligen diarré och utmärgling.

R52                
Illamåendedroppar
R52-droppar är indicerade för illamående, kräkningar, yrsel, sjukligt illamående (till exempel när du kör eller flyger, sjösjuka), illamående under graviditet (lugnande effekt). Den har specifika åtgärdsmedel såsom Aethusa cynap för magslemhinna med illamående och trängningar att kräkas, apomorfinhydroklorid för olika typer av kräkningar. Den är användbar för kräkningar av modersmjölk (spädbarn) hos oskadade spädbarn och barn. Den behandlar symtom på gallkolik (en stadig eller intermittent smärta i övre magen relaterad till gallblåsan) som kall svettning och illamående. R52 är ett kompletterande medel vid njurkolik med kräkningar, i cystor på äggstockarna med kräkningar, vid tarmkramper och kolik, vid meteorism (överdriven gas i buken) med illamående och kräkningar.

R53                
Aknedroppar
R53-droppar är indicerade för acne vulgaris, finnar, suppurativa hudsjukdomar (pusbildning), eksem och dermatit. R53 innehåller ämnen som verkar mot akne och finnar och för supporativa hudtillstånd. Andra indikationer inkluderar komedoner (svarta pormaskar).

R54                
Minnesdroppar
R54-droppar är indicerade för störningar i cerebral funktion, svaghet i minnet, verkar som stimulans av cellulär funktion. R54 är mycket effektiv för att korrigera oregelbundenheter i mental utveckling hos barn. Användbart för symtom på cerebral överbelastning och yrsel.

R55                
Olycksfallsdroppar
R55-droppar är indicerade för skador av alla typer, frakturer, ledbrott (luxation), stukningar, sår orsakade av skjutvapen eller vassa vapen, som involverar blödning. R55 har antiinflammatoriska, anti-hemorragiska och antiseptiska egenskaper. Andra indikationer är apoplexi, hjärtinfarkt. R55 kan användas som ett kompletterande medel vid feberaktiga infektioner, sepsis och generellt på grund av dess stimulerande effekt på organismens försvarskraft. Det aktuella medlet täcker också fysisk ansträngning inom sport, överbelastning av kroppen, bärande av tunga vikter (hjärta) och reumatism som uppstår där gamla skador har åsamkats.

R56                
Maskdroppar
R56-droppar är indicerade för maskar av alla typer och fungerar som ett avmaskningsmedel. Det verkar också mot spolmaskar (intestinala parasitiska maskar), binnikemask och springmask. Ger varaktig bot mot parasitiska besvär genom att förbättra konstitutionen och kroppens övergripande immunitet.

R57                
Kronisk bronkitdroppar
R57-droppar är indicerade för lungåkommor och lungsjukdomar (som lunginflammation, tuberkulos). Symtom som indikeras inkluderar svaghet i ryggen, nattliga svettningar, känslighet för förkylningar, störningar i blodcirkulationen (kalla fötter), bristande aptit, blekhet och klar aspekt av ansiktet, följande blodförlust. R57 påverkar bronkiala slemhinnor och stimulerar den endogena immunresponsen.

R58                
Hjärtmuskelsvaghetdroppar
R58-droppar är indicerade för muskelsvaghet i hjärtat och uppkomsten av vätskeansamling och ödem i benen. Vätskeansamling i buken, ofta på grund av hjärtats muskelsvaghet, ascites/ödem (svullnad). Kan också vara effektivt vid njurödem.

R59                
Sköldkörteldruppar – underfunktion
R59-droppar är indicerade för fetma, tendens att gå upp i vikt på grund av felaktig aktivitet i körtelsekretionen. Kan också användas för att bekämpa incipient struma. Den innehåller jodiserade kombinationer av ämnen som stimulerar sköldkörteln samt funktionella stimulanser av levern. 

R60                
Blodreningsdroppar
R60-droppar är indicerade för orenheter i blodet, hudåkommor (t.ex. finnar), svullnad av lymfkörtlar. R60 är ett blodrenande medel som har en djup effekt på konstitutionen genom att verka på blodet och lymfkörtlarna. Det medför en allmän förbättring av den humorala sammansättningen, det vill säga blodet och andra livsviktiga vätskor som behövs i alla sjukdomsförhållanden och ännu mer vid långvariga sjukdomar. Mycket användbar efter vaccinering för att eliminera vaccintoxiner i den mån det är möjligt.

R63                
Cirkulationsdroppar – framför allt i de perifera delarna
Indikation; för blodcirkulation i olika kroppsdelar. Kalla händer och fötter, vadkramp, åderbrock, kärlkramp, domningskänsla och myrkrypningar och venösa stockningar i lilla bäckenet med känsla av kyla.

R64                
Proteinuridroppar
R64-droppar behandlar symtom som återfinns i de sena stadierna av inflammation i urogenitala kanalen. R64 är indicerat för albuminuri, vilket är en njursjukdom med närvaro av albumin i urinen, proteinuri (närvaro av onormala mängder protein i urinen vilket indikerar njurskada), nefros (en icke-inflammatorisk degenerativ sjukdom i njurtubulerna), kronisk nefrit, nefroskleros (förhårdnande som leder till njursvikt).

R65                
Psoriasisdroppar
R65-droppar behandlar psoriasis vulgaris, vilket är den vanligaste formen av psoriasis som visas som upphöjda områden av inflammerad hud täckt med silvervita fjällande skorpor. Det är också indicerat för psoriasisliknande eksem, vilket är en kronisk hudsjukdom som kännetecknas av röd, torr, sprucken och kliande hud som kan utvecklas till krustiga sår, tjock hud och finnarliknande utslag.

R66                
Hjärtrytmstörningsdroppar
R66-droppar behandlar störningar i hjärtrytmen, det vill säga oregelbundna hjärtslag orsakade av felaktig sammandragning (ledning) av hjärtmuskler efter degenerativa hjärtsjukdomar. R66 är också väl indicerat för inflammation i hjärtmuskeln (myokardit och endokardit), för hjärtinfarkt, abnormt snabb hjärtrytm (takykardi), funktionella hjärtbesvär (kardiell neuros) och Adams-Stokes syndrom (svimning på grund av långsam eller frånvarande puls).

R67                
Cirkulationsdroppar
R67-droppar är indicerade för akuta cirkulationsstörningar, cirkulatorisk chock, kardiogen chock efter hjärtsvikt, cirkulatoriska störningar efter infektionssjukdomar och skador. Kroniska cirkulationsstörningar med tendens till synkope, yrsel och känsla av obalans.

R68                
Bältrosdroppar
R68-droppar är indicerade för bältros (en viral infektion karakteriserad av hudutbrott eller utslag och smärta) orsakad av herpes zoster. R68 innehåller ämnen för herpesvirus och ämnen för resulterande hudåkommor.

R69               
Interkostalneuralgidroppar
R69-droppar är indicerade för interkostal neuralgi, en smärtsam störning av nerverna som löper mellan revbenen, och orsakas av skada till följd av sträckning eller inflammation i en av dessa nerver och förlust av funktion i den nerverna. R69 behandlar den neuralgiska, neurotiska smärtan som är förknippad med detta tillstånd.

R70               
Nervsmärtdroppar – trigeminusnerv och ansiktsnerv
R70-droppar är indicerade för neuralgisk smärta, särskilt i skallregionen. Det rekommenderas för trigeminus- eller ansiktsneuralgi, en kronisk smärttillstånd som påverkar den 5
kranialnerven som förmedlar känsla från ditt ansikte till din hjärna. R70 behandlar även neurit, en form av reumatism eller gikt i nerverna orsakad av inflammation eller lesion.

R71                
Ischiasdroppar
R71-sciaticadroppar innehåller ämnen för att behandla olika smärtor associerade med nervrotsmärta. R71 behandlar även parestesi, en känsla av kittling, stickande, pirrande eller brännande på huden utan uppenbar fysisk orsak.

R72                
Bukspottkörteldroppar
R72 innehåller ämnen som behandlar symtom associerade med kronisk pankreatit (inflammation i bukspottkörteln, vilken är ett viktigt organ för matsmältningen) som resulterar i våldsamt smärta i övre delen av buken.

R73                
Artrosdroppar – stora lederna
R73-droppar innehåller ingredienser som gynnsamt påverkar metabolismen av brosk särskilt och stoppar den degenerativa processen. R73 är väl indikerad för artros, särskilt i stora leder, artrit i knä- och höftled, artros i ryggkotorna.

R74                
Sängvätningsdroppar
De åtgärder som finns i R74-preparatet leder till en förbättring av motoriska nerver som kontrollerar blåsfunktionerna. Dess ingredienserna är särskilt användbara vid fall av nattlig enures, blåssvaghet.

R75                
Menstruationsdroppar
De ingående ingredienserna i R75 droppar har en specifik affinitet och verkan på kvinnliga reproduktionsorgan (lindrande och antispasmodisk). Den är indicerad för smärtsam menstruation med buksmärtor (dysmenorré), smärta vid livmodersammandragningar under förlossning (förlossningssmärtor), krampsmärta.

R76                
Astmadroppar – konstitutionell astmabehandling
R76 droppar är indicerade som en långvarig botemedel för astma som har en gynnsam inverkan på patienter som har en benägenhet för astma. Den innehåller ingredienser för bröstbekymmer, väsande andning) och astmatiska kramper.

R77                
Antirökdroppar
R77 droppar är indicerade för behandling av abstinenssymtom hos rökare, rökarens bakfylla, huvudvärk orsakad av för mycket rökning vilket leder till förträngning av blodkärlen (vasokonstriktion) och rökarens ben. Andra symtom är illamående, smärta i magen, förstoppning, arytmisk palpitation (oregelbunden hjärtrytm), leverbesvär, inflammation i innerörat (tympanit). Doseringen är 15-20 droppar i lite vatten tre gånger om dagen.

R78                
Ögondroppar
R78 droppar är indicerade för inflammation i bindhinnan (kronisk konjunktivit), inflammation i ögonlocket (blefarit), hordeolum (en röd, smärtsam knöl nära ögonlockets kant som kan likna en böld eller en finne), katarral konjunktivit, ögontrötthet, opacitet i glaskroppen, dubbelseende (diplopi), tidig grå starr.

R80                
Arnicaolja – 100 ml

R81                
SmärtdropparR81 droppar är smärtlindrande (smärtstillande medel) indicerade för muskelvärk (muskelvärk eller smärta även kallad myalgi), huvudvärk, neuralgiska smärtor (smärta i nerverna), artralgi (ledvärk).

R182              Inflammation i munslemhinnan
R183              Slemhinnedroppar

R184              
Stress- och utmattningsdroppar 
Utmattning med tillfällig depression som följd av stress och belastning efter allvarlig sjukdom. Funktionssätt för de viktigaste ingredienserna. Med olika åtgärder fokuserar de på depressiva tillstånd som de kan uppstå, i kölvattnet av överansträngning, belastning och infektionssjukdomar.
Funktionell effekt på nervsystemet; symtom som oförmåga hos mentala aktiviteter, trötthet under dagen, apati, irritabilitet och rastlöshet, aversion mot företaget, ingår alla i läkemedelsbilden, på centrala nervsystemet. Huvudsymptom är sorg, plötsliga förändringar i humör, mental instabilitet, tendens till inåtgående sorg, irriterad, skrämmande, rädda drömmar och på nervsystemet med aversion för arbete, trötthet och svaghet, åtföljd av agitation och rastlöshet, alternerande irriterande, arg, modig, förtvivlad, melankolisk och tystlåten. Sömnlöshet, sömnig om dagen, omkastning av dag-nattrytmen.
Kombinera med R15 och R15 ampuller.

R185              Blodtrycksdroppar – högt blodtryck
R186              Påssjuka
R187              Huvudvärk- och glaukomdroppar
R188              Vårtdroppar
R189              Nageldroppar

R190              
Magdroppar
Irriterad mage med funktionella störningar i övre delen av buken med en känsla av mättnad, tryck, magsmärtor, svullen mage, halsbränna, rapningar, kräkningar och lindriga matsmältningsbesvär. Medlet visar en klar relation till matsmältningskanalen med fokus på magens funktionella funktion. Både slemhinnan och nervsystemet är inkluderad i medlet och en nervös mage kan orsaka både diarre och kolikliknande smärtor. Det dominerande symptomet är överskott av saltsyra. 

R191              Tinnitusdroppar

R192              
Tarmdroppar – med förstoppning
Matsmältningsbesvär på grund av en långsam lever och gallfunktion, förstoppning, väderspänningar, en tryckande känsla i höger sida. Symptomen orsakas av långsammare flöde och stasning i portåderna, det blodkärl som går från matsmätningen till levern med blod som dels skall renas dels lämnar näringsämnen. Långsam funktion i tarmen med hård mörk och knölig avföring med en känsla av att inte vara färdig efter att man haft avföring. Känslig för tryck i mellangärdet och svullen mage som ger en känsla av att vilja ha avföring. 

R193              Feber- och inflammationsdroppar

Vissa droppar finns inte i lager hos oss
Om inget annat föreskrivs är en dosering 20 droppar x 2

Här kan du läsa mer om verksamhetsområden


3 kommentarer:

 1. Hej. Jag blev rekommenderad r5 mot vallningar under klimakteriet, men hur många droppar ska man ta egentligen per dag?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Rekommenderad dos är 20 droppar x 2 dagligen att blandas i lite vatten.

   Radera
 2. Hur många droppar ska man ta av R53 mot akne, sonen är rekommenderad det mot svår akne.

  SvaraRadera

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.