onsdag 4 oktober 2017

LÖV


VISSTE DU DET HÄR OM LÖVHöstlöv

Många undrar om det är farligt för hästar att äta löv. I Foderbladet Häst står det så här om löv. "När hösten kommer och betestillväxten avtar börjar många hästar äta olika sorters löv och löven kan förmodligen bidra till både energi- och näringsintaget hos dessa hästar.


Knotig fjällbjörk

Sälglöv (Salix caprea) och Almlöv (Ulmus glabra) är exempel på löv som gärna äts av hästar. Det finns dokumentation från 1700-talet om lövens användning som fodermedel till djur i Sverige. Löv har använts som komplement i utfodringen av våra husdjur och då har löven skörtats av människor. Användningen verkar dock ha varierat och under 1920-talet var betydelsen sannolikt liten och löv var klassat som ett hjälpfodermedel. Under kriget då det var råvarubrist ökade intresset för löv som fodermedel eftersom det var känt att det hade ett hyggligt energivärde och framförallt att det var en källa till protein. Redan under 1800-talet hade man börjat utföra analyser och värdera löv som fodermedel till djur.


Alm

Råproteininnehållet i Almlöv och Asklöv (Fraxinus excelsior) varierar från 25 % av torrsubstansen i maj till knappt 10 % i oktober och lysininnehållet i t.ex. Allöv (Alnus) och Björklöv (Betula) har visat sig vara lika högt eller högre än gräs. Många löv innehåller dock ämnen som har antinutritionell inverkan på djuren vilket betyder att de innehåller mycket protein och haren bra aminosyrasammansättning så kan djuren ha svårt att utnyttja proteinet. Anti-nutrionella substanser kan påverka smakligheten vilket förstås har en avgörande betydelse om djuret äter löven eller inte.


Rönn

Energiinnehållet i skördade löv uppskattas i den äldre litteraturen motsvara medelgott hö och studier på får har visat att det kan motsvara 7,5-11 MJ/kg torkat foder (85 % ts) där rönn visade sig vara det mest energirika lövet. Kalciuminnehållet i löv är också högt. 10-30 g kalcium/kg ts.


Skogsmulle

Sammanfattningsvis kan man säga att löv är en källa till såväl energi och näringsämnen för djur".

MINESYL

Kombinera allt grovfoder med MinesylKälla: Foderbladet Häst nr 4-5 09.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.