fredag 1 juli 2016

CELLSALTERNA


CELLSALTERNA

Schysslers cellsalter (kroppssalter, vävnadssalter) består av mineralämnen

Enligt Dr. Schussler är både människor och djur uppbyggda av bland annat cellsalter. Det finns tolv salter enligt Schussler och man fann dem i askan när en kropp bränts.

Cellsalter är precis vad det låter som, näring för våra celler. Cellsalterna är tillverkade på mineraler och man förändrar deras funktion genom tillverkningsprocessen. Ett salt består av en negativt och en positivt laddad jon och kan därför ta sig in i cellerna även om det uppstått en blockering i cellens funktion. På grund av sin elektriska laddning och nanostorlek passerar cellsalterna lätt genom cellens skyddande hölje.

Schusslers 4 lärosatser

1:a Lärosatsen
Alls sjukdomar uppkommer genom brist på ett bestämt livsnödvändigt mineralämne.

2:a Lärosatsen
Vid tillförsel av det saknade mineralämnet sker tillfrisknande.

3:e Lärosatsen
Tillförsel av det saknade mineralämnet skall ske i ytterst små mängder.

4:e Lärosatsen
Tillförsel av det saknade mineralämnet skall ske så att den helande verkan omedelbart sker genom munnens slemhinnor direkt i blodet.


Här är en presentation av 
de tolv cellsalterna enligt Dr. Shussler.

KALCIUMFLUORID # 1Dr. Rekewegs salter finns i tablett, 200 tabl, dilution 30 ml och 500 g pulver.

Kalciumfluorid är medlet för att understödja tänder, skelett, bindväv och upprätthålla vävnadernas elasticitet.
Kalciumfluorid är ett cellsalt som är en viktig beståndsdel i skelett, tänder, bindväv, lungor, njurar och hjärta. Saltet finns i rikliga mängder i blodkärlens elastiska fibrer, i ögats lins och hjärnans spindelvävshinna. Hormonella svagheter i sköldkörteln kan uppstå vid brist. Saltet vinns där det är naturligt hopklistrade muskelhinnor.

Symptom på ökat behov
Saltet används vid artroser, överben, spondylos, dåligt läkande senor, ärrbildning, hemorrojder, venförslappning, besvär med tändernas emalj, sprickor i tungan, hosta, disk -och ländryggsbesvär och vid symptom på alla former av nedsjunkna organ eller framfall, förhårdnad av vävnader, vaglar, fistlar - saltet mjukar upp allt som är hårt.
Ett långtidsverkande salt.

Kalciumfluorid samverkar väl med Kiseldioxid, Endofor för henne, Gentifor för honom, Colofor och Gastrofor.

KALCIUMFOSFAT # 2Kalciumfosfat är ett uppbyggnadsmedel för skelett, tänder och vävnader, saltet är en beståndsdel i magsaften.
Saltet främjar näringsupptaget i tarmen eftersom saltet är en beståndsdel i matsmältningsvätskorna och om det saknas uppstår kalkbrist även om rikligt med kalk tillförs genom fodret. Kalciumfosfat har betydelse för proteinutnyttjandet och verkar generellt stärkande.

Symptom på ökat behov
Vid alla sjukdomar som beror på nedsatt upptagningsförmåga av näringsämnen i mag- och tarmkanalen. Olika former av besvär i skelettet, benbrott och överansträngda senor och leder. För föl som står på kotorna eller på tån, tillväxtstörningar, bone bruices och protein i urinen. För barn och ungdjur med svaghet i tillväxt- och utvecklingsrubbningar.

Kalciumfosfat samverkar väl med Gastrofor, Colofor, Kiseldioxid, MSM och Nypon+C.

JÄRNFOSFAT # 3


Järnfosfat är ett akutmedel vid förkylning med feber och styr syretransporten till alla celler. Syresätter blodet.
Detta cellsalt är en viktig beståndsdel i blod, muskelceller och lymfkörtlar. Spelar en livsavgörande roll för kroppens syreförbrukning. Finns i hemoglobin (det röda färgämne som ger de röda blodcellerna dess färg). Detta cellsalt borde finnas i varje hem.

Symptom på ökat behov

Vid feber upp till 39ºC - används i första stadiet av alla inflammationstillstånd som förkylning, soleksem, magkatarr, kraftig menstruation, inflammation i mellanörat, blödande hemorrojder, blodbrist, diarré, brännsår och hösnuva. Saltet är speciellt verksamt för att befrämja låggradig inflammation.

KALIUMKLORID # 4


Kaliumklorid är medlet mot dålig kondition. Vita tjocka utsöndringar från nosen/näsan indikerar katarrer i bihålor och halsinfektioner. Blodreningsmedel.
Kaliumklorid används med gott resultat vid svullna körtlar, ögon- och öronbesvär samt vid förkylningar, mögelpåverkan, matsmältnings- och blåsbesvär. Kaliumklorid understödjer lymfcirkulationen och hela det lymfatiska systemet. 

Symptom på ökat behov
Andra inflammationsstadiet. Vid alla inflammatoriska tillstånd som ger utmattning, halsbesvär, svullna lymfkörtlar, ledsvullnader, lunginflammation, senhinneinflammation, vita flytningar från nosen, blåskatarr, diarré eller förstoppning och för sårläkning.

Kaliumklorid är ett vävnadssalt som påskyndar sårläkning genom att medverka till fibrinbildningen. Fibrin är ett protein i blodet som fälls ut när blodet skall koagulera.

Kroniska och långsamt läkande sår beror oftast på att det pågår en inflammatorisk reaktion i omgivningen vilket förhindrar att läkningen kan ske. 
Om vävnadsnedbrytningen är större än vävnadsnybildningen ökar i stället såret i storlek. Det bildas fibrinöst exsudat, gul vätska, vilket är resultatet av en samling döda celler.

Bra att ha i stallapoteket.

Kaliumklorid samverkar väl med Ferrum, Colofor och Respirafor när hästen är ansträngd och utmattad.

KALIUMFOSFAT # 5


Kaliumfosfat är en mineral som näst efter kalcium och fosfor finns mest av i kroppen. Nervnäringsmedel och nödvändigt salt vid nervös utmattning.
Det pågår ett utbyte mellan kalium och natrium i cellerna och det stimulerar utsöndring av toxiska ämnen från cellerna. Nervcellerna innehåller också mycket kalium och vid nervstimulans utsöndras kalium vilket utlöser nervimpulserna. Vid kaliumbrist blir det så småningom muskelsvaghet med hälta som resultat. Magnesium och insulin är också av betydelse för flödet av kalium in och ut ur cellerna. Om kroppen lider brist på kalium omvandlas inte glukos till energi utan lagras i form av glykogen i levern vilket leder till att hästen får blodsockerstörningar. Lågt kalium kan också orsaka försämrad tarmperistaltik vilket ökar risken för gasbildning i tarmen och de sjukdomsframkallande bakterierna får fäste och hästen kan drabbas av kolik. 

Symptom på ökat behov
Hästen blir trött, får dålig muskelkontroll med muskelkramper, gallor, blodsockerstörningar, starr, kolik, störningar i njurfunktionen samt blir stressad och nervös. Vid för stor utfodring med salt blir det obalans i Kalium och Natrium och då behöver den obalansen understödjas med extra kalium. Hästar som hårdtränas och svettas mycket kan få kaliumbrist.

Kaliumfosfat och natriumklorid samarbetar och balansen mellan mineralerna är viktig för vätskebalansen. Om hästen tillförs stora mängder salt så kommer kroppen att hålla kvar vattnet och det kommer att finnas vätska där det inte skall vara någon. Kalium är viktig för njurarna reglering av vätskehushållningen samt understödjer ett normalt pH. 

Samverkar bra med Renefor, Natriumklorid, Makrosyl och Ferrum.

KALIUMSULFAT # 6


Kaliumsulfat är ett reningsmedel som understödjer leverns avgiftande funktion. Syresätter vävnaderna.
Saltet finns i alla celler men mest i slemhinnor, hud, lever och ämnesomsättningen. Saltet är viktigt för cellandningen och stimulerar alla försvagade funktioner. Viktig ämne för stimulering av leverparenkymet och påverkar de funktioner som för restämnen ut ur kroppen. Syresätter vävnadscellerna och samarbetar intimt med järnfosfat.

Symptom på ökat behov
Tredje inflammationsstadiet. Vid alla symptom där gula, illaluktande utsöndringar uppstått. Bra för föl med illaluktande gul avföring. Man behandlar både sto och föl på grund av att det kan finnas bakterier i mjölken. Förbättrar stoets leverhälsa. Används vid katarrer i lungor, nässlemhinnan, bihålor och slembildning. Huvudmedel vid stark fjällning/mjällbildning, håravfall och dåliga naglar. Kan användas vid öron- lever och gallblåseinflammation samt vid vandrande reumatiska smärtor.

MAGNESIUMFOSFAT # 7

Makrosyl (Magnesiumfosfat) 4 kg

Magnesiumfosfat är stora smärt- och krampmedlet. Anti-spasmmedel.
Magnesiumfosfat upprätthåller den biokemiska cellrytmen och motverkar kramper och spasmer (ej epilepsi). Verkan är speciellt utpräglad på den glatta muskulaturen och hjärtmuskulaturen. Psykiska spänningar och kramper. Det mesta av magnesiumet i kroppen förekommer i skelettet och i tänderna – minst 60 till 65 procent av den totala mängden. Nästan hela den resterande mängden återfinns i muskelvävnaden och i cellerna, under det att endast en procent finns i vårt blod

Symptom på ökat behov
Vid alla kramper och spasmer. Menssmärtor, lindrar smärta av borrande eller skarp karaktär som dyker upp på olika ställen, mental överansträngning, sömnlöshet, högt blodtryck, förstoppning, gallkolik, ryggskott, huvudvärk, klåda, ischias och ryggsmärtor.

HETA SJUAN -  ALLTID VID HETA INFLAMMATIONER, LÖS PULVRET I VARMT VATTEN OCH GE FLERA GÅNGER UNDER DAGEN.

NATRIUMKLORID # 8


Natrium är kroppens viktigaste vätskeregulator. Mineralet understödjer vätskefördelningen i vävnaden. Natriumklorid arbetar intimt med Kaliumfosfat i regleringen av kalium och natrium.
Det pågår hela tiden ett utbyte mellan kalium och natrium i cellerna. Kalium finns till största delen inne i cellerna och dess största samarbetspartner, natrium, finns till största delen utanför cellerna. Tillsammans med kalium reglerar natriumklorid vätskebalansen och motverkar värmeslag och uttorkning.
Cirka 50 % av kroppens natrium finns i kroppsvätskorna och ca 40 % i skelettet där hälften är ett förråd för vätskevolymen och det osmotiska trycket som upprätthållande av syra- basbalansen via njurarna. 

Symptom på ökat behov
Hårt arbetande hästar som svettas mycket, hormonell obalans med binjureutmattning, lunginfektioner, njursjukdomar, diarré, rinnande ögon, gallor, matsmältningsbesvär, förstoppning och soleksem. 

Fungerar bra vid mugg (som orsakas av fukt) hovröta och hovböld och kan kombineras med PälsoHov..

Samverkar utmärkt med PälsoHov, Gastrofor Respirafor, Renefor och Kaliumfosfat.

NATRIUMFOSFAT # 9


Natriumfosfat är syraneutraliserande och när något stangerat.
Detta cellsalt verkar igångsättande för biokemiska reaktioner, nedbrytning av urinsyra, mjölksyra och gallsten. Håller blodet alkaliskt. Sörjer för njurarnas syra/basreglerande funktion. Hjälper till vid matsmältningen av fet mat.

Symptom på ökat behov

Kan användas vid ögoninflammation, sura uppstötningar, halsbränna, sockersjuka, gall– och njursten, magkatarr, blåskatarr, ischias och reumatism. Används vid alla krämpor som beror på för mycket syra i kroppen som till exempel urinsyregikt och alla utsöndringar som luktar surt.
Teckan på brist kan vara starkt sötsug.

NATRIUMSULFAT # 10


Natriumsulfat är ett utsöndringsmedel som verkar katalyserande vid processer inifrån och ut. Leversaltet.
Viktigt cellsalt för bukspottkörteln, njurarna, tarmarna och levern. Finns i vävnadsvätskan runt cellerna. Eliminerar avfallsprodukter. Reglerar vätskebalansen i de intercellulära vätskorna genom att ta bort överflödigt vatteninnehåll.

Symptom på ökat behov

Används alltid när sjukdomar kommer i kroppsvätskor eller tar sig uttryck via kroppsvätskor. Svetten har en en sötsur lukt, urinen är grönaktig, ödem, lymfan är inte genomskinlig utan lite gul, det venösa blodet ser svart ut. Avföringen är stinkande och vattnig gul diarré med små klumpar.
Medlet används efter förgiftningar och varbildningar och verkar lika bra på inflammation som infektion. Medlet för fång. Understödjer organsystemen. Räknas som ett medel för kroniska åkommor men verkar på akuta förgiftningar från växter, örter, gödningsmedel och för stor utfodring med protein.

KISELDIOXID # 11


Kisel är det största bindvävsmedlet och är en beståndsdel i hår, hud och hovar. Rengör och eliminerar.
Saltet stärker all elastisk vävnad, ger hårdare ben och tänder, stärker muskler och ledband. Kisel finns i ryggmärgen och broskskivorna samt i blodkärlens bindvävshinnor. Inom aveln förbättras förmågan för ett ägg att fastna i livmodern och förbättrar spermiekvalitén.

Symptom på ökat behov
Kisel kan användas vid bölder, gikt, hudsjukdomar, fistlar, eksem, katarrer och som slutbehandling. Samverkar utmärkt med alla andra av våra produkter och övriga salter. Vid oklara symptom kam man ge saltet några dagar eftersom de grundläggande problemen ofta kommer fram och man kan sätta in orsaksbehandling. Kiseldioxid i kombination med Kalciumfosfat stimulerar bildandet av ben och bindvävsfibrer. Kisel är känt för att binda sig vid aluminium och ökar avgiftning av ämnet. 
Kombineras med Kalium sulfat för eliminering av slaggämnen.

Aluminium
Det har skett en dramatisk ökning av neurologiska sjukdomar som är kopplade till aluminiumförgiftning. Blod- och hjärnbarriären kan inte hindra att aluminium tar sig in i vår gråa hjärnsubstans. Aluminium samlas och stannar kvar i vävnad som inte har en snabb cellulär omsättning. Hjärnan och nervsystemet är sådana områden som inte har en snabb cellulär omsättning och där sjukdomar som Alzheimers, Parkinsons, MS, kronisk trötthet och andra neurologiska eller autoimmuna sjukdomar uppstår. Detta omfattar även det autistiska spektrumet, från inlärningssvårigheter till fullt utvecklad autism.
Aluminium finns i alla vacciner. När man injicerar aluminium elimineras kroppens möjligheter att eliminera det genom normala kanaler.

Dr. Chris Exley har genom två årtionden forskat på aluminiumets giftighet. Han kallar det 20;de århundradet för ”Aluminiumåldern”. Dr. Exley har sett att det finns ett mineral som binder aluminium och det är kiseldioxid. Dr. Exley anser att det är det mest biologiskt riktiga är att genom intag av kiseldioxid få ut aluminiumet ut kroppen. Kiseldioxid (silicea) finns även i rikliga mängder i åkerfräken och genom att dricka te av örten transporteras aluminiumet till njurarna och kissas ut.


KALCIUMSULFAT # 12


Kalciumsulfat är ett slemhinne- och bindvävsmedel. Blodrenande.
Kalciumsulfat är ett bindvävsmedel för den retikulära bindväven med dess betydelsefulla funktion i RES (RES = renhållningsarbetande celler i mjälte, lever, lymfkörtlar och lymfatisk vävnad, benmärg etc. som renar blod och lymfa).

Symptom på ökat behov
Används alltid när läkningsprocessen stannat. Vändpunkten när sjukdom vänder mot hälsa. När det inte ser ut att hjälpa med något annat kan detta cellsalt få det att vända. När sjukdomen bestämmer sig för om den skall bli kronisk eller om den skall läka ut. Kan användas vid kroniska varbildningar men alltid på ställen där avrinning finns som vid variga hudutslag, bihålor, toncillabscesser med gult tjockt och klumpigt slem.

Alla salterna kombineras med fördel med Minesyl, Energidrink eller Näringsbalans Hund.

För att beställa en analys av enbart vävnadssalterna kontakta Homeopathuset.se
Svaret ges enbart i tabellform häfte medföljer. På första sidan ligger kundens egna värden i tabeller.TILL WEBBSHOPInga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.