tisdag 10 maj 2016

POLYNEUROPATI

POLYNEUROPATI

Polyneuropati, Bild: Hippson

Nervsjukdomen polyneuropati på häst (acquired equine polyneuropathy) har förekommit i Norge, Sverige och Finland sedan 1990-talet. Ett typiskt symtom är att hästarna kotar över. Det innebär att tån inte sträcks ut normalt vid isättning av hoven, utan hästen "snubblar" och kotleden viker sig framåt. Hästarna kan trampa på kotledens framsida i ett eller flera steg. I allvarligare fall får hästarna svårt att resa sig och måste då avlivas. Ungefär en tredjedel av hästarna som drabbas avlivas.



FÖRGIFTNING

En hypotes är att hästar som drabbas av polyneuropati tillfälligt har utsatts för ett gift. Det stämmer med det faktum att besvären hos drabbade hästar upphör så småningom.
Utifrån gifthypotesen och det faktum att de flesta fall uppträder under vinterutfodringssäsongen har misstankarna riktats mot hösilaget. Vid provtagning på drabbade gårdar har dock inga nervgifter från mögelsvampar kunnat konstateras.
Forskningen kring sjukdomen fortsätter, bland annat har ett doktorandprojekt inletts fortsatta neuropatologiska och immunologiska studier.



VILKEN TYP AV TOXINER (GIFT) KAN ORSAKA POLYNEUROPATI



Det är ju bara att konstatera att djuren förgiftas av kemikalier i både foder och miljö och det har lett till att de ofta drabbas av allvarligt problem. Man har konstaterat att cirka 80 000 olika gifter har registrerats i enbart miljön. Läs mer här!
 
I matsmältningen där 70-80 % av immunsystemet finns orsakas skador kontinuerligt. De livsviktiga goda bakterier som skapar ett skydd förstörs av de skadliga invasioner som gifter, parasiter och osmält foder orsakar. Om bakterieskyddet förstörs skadas tarmväggarna av de toxiner som läcker ut i systemet. Immunsystemet försvagas och diverse sjukdomar får fäste.
Besprutning med kemikalier och gödsling med tillexempel rötslam från vattenreningsverken av det grovfoder som odlas är klart sämre för hästens hälsa än det kravodlade grov- och kraftfodret. Besprutat och förgiftat foder orsakar kroniska degenerativa sjukdomar och inflammationer i kroppen. Genom det förgiftade fodret så orsakas sjukdomar på cellnivå och många toxiska ämnen lagras i FETTVÄVNAD. I de flesta fall hittar man inte själva grundorsaken till alla symptom som kan uppstå som nu med den "mystiska" nervsjukdomen polyneuropati hos hästar.



BESPRUTNING MED GLYFOSAT

Ett av de mest använda ogräsbekämpningsmedel man använder i jordbruket är Roundup där en av huvudingredienserna är glyfosat som orsakar genetiska skador och är också möjligen cancerframkallande enligt WHO. Nu är det inte bara cancer som Roundup framkallar utan även många kroniska NEUROLOGISKA sjukdomar. Det här giftet rinner även ner i grundvattnen och orsakar förgiftningar i brunnar och vattendrag.



VACCINER


Det kan gå riktigt fel med vaccineringar följ länken och läs mer 
Det kan gå fel med vaccinering läs mer här

Andra toxiska ämnen som systematiskt injiceras på hästar är vacciner av olika slag. Vacciner vilka innehåller flera NEUROTOXISKA ämnen vilka orsakar NEUROLOGISKA sjukdomar, störningar i det hormonella systemet och ett försvagagat immunsystem. I många vacciner används förutom andra tungmetaller även kvicksilver i form av tiomersal och i de influensavacciner som finns på marknaden idag innehåller så gott som samtliga någon form av kvicksilverförening. Det kan ju vara bra att veta att kvicksilver är ett nervgift vars toxiska nivå ligger 1000 gånger högre än bly. Om du tvivlar på den neurotoxiska potentialen beträffande kvicksilver så finns det åtskilliga vetenskapliga skrifter som tar upp de negativa effekterna av kvicksilver och vacciner.


MÖGEL

Man får inte heller glömma mögeltoxinernas roll som finns i skämt foder. Många fodrar sina hästar med fodermorötter där risken för att de börjat bli skämda och möglar är överhängande. Man får hoppas att de torkade fodermorötterna inte är från det mögliga spillet.



DEN ENSKILDA INDIVIDENS KONDITION


Vanja. En häst i god kondition står lättare emot påfrestningar

Hur sjuka hästarna blir och vilka symptom de får är beroende på den enskilda individens svagheter och förmågan att avgifta sig. På grund av att ett eller flera av de fyra avgiftningssystemen till slut inte orkar med belastningen så ökar risken för allvarliga sjukdomar. Kanske är det också så att hästar som har hormonella svagheter som IR drabbas lättare av polyneuropati om man skulle jämföra med en människa med diabetes.

Kroppens avgiftande organ använder framför allt aminosyror, enzymer, vitaminer och mineraler för att kunna utföra arbetet med avgiftning. Fattas det "arbetsmaterial" minskar organens förmåga till avfallshantering. Blir avfallet kvar i kroppen ligger det och härsknar, ruttnar eller på annat sätt blir toxiskt och orsakar förgiftning vilket i sin tur orsakar mer eller mindre allvarliga sjukdomar på sikt.


MYELINET RUNT NERVTRÅDARNA ÄR FETTVÄVNAD

Myelin är ett material som bildas av ett tunt utskott från speciella gliaceller som virar sig runt en nervcellsaxon. Det består av cirka 45% fett, 40% vatten och 15% protein. Myelinet har en isolerande förmåga som gör att en nervimpuls kan fortplanta sig fortare. Det finns 'hål', så kallade Ranviers noder, i myelinskiktet med jämna mellanrum där axonet är blottlagt och nervimpulsen kan "hoppa" mellan dessa "hål", vilket gör att impulsens hastighet ökar. Detta kallas saltatorisk fortledning och gör att signalen kan få en hastighet av ända upp till 120 m/s. Detta ska jämföras med en hastighet av cirka 1 m/s för ett icke-myeliniserat axon. 
Myelinbildande celler i centrala nervsystemet kallas oligodendrocyter och i perifera nervsystemets Schwannceller.

Både sjukdomar och gifter kan leda till nedbrytning av myelinskidan runt axonet, vilket allvarligt skadar funktionen. 



STÄRK IMMUNSYSTEMET OCH DETOXA

Burkar om 1 kg
Natriumaskorbat (vit C) 1 kg och  200 g
Burk 500 g


Vill igen betona vikten av att DETOXA hästen speciellt efter avmaskning och vaccinering. 

Vid vaccinering är det också klokt att använda Immufor för att stärka immunsystemet och i möjligaste mån undvika skador efter vaccinerna.

Även vitamin C är ett viktigt tillskott som antioxidant.



Källa: 
Hippson
SVA Vet.
Wikipedia





Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.