fredag 20 maj 2016

Dr. Bachs Blommessenser

Dr. BACHS BLOMESSENSER

OLIVE (Olea europoea) Oliv. Olivträdet återställer styrka och uthållighet.
Vanligt att tävlingsdjuren svarar på den essensen. Internetbild

Dr Edward Bach var en framgångsrik läkare i London i början på 1900-talet. Han definierade hälsa som ”den fullständiga harmonin mellan kropp, själ och ande”, och ansåg att sjukdom var ett resultat av bristande harmoni mellan dessa. Han ansåg att negativa tankar orsakar fysiska sjukdomar och att det är viktig att även ändra på det beteende som orsakat ohälsa. Därför behöver man även modifiera sin mentala attityd.
Här kommer blomessenserna in i bilden eftersom de står för en energi som normalt ska finnas i oss och jobbar via förändringar av sinnestillståndet som ligger bakom ohälsa. De löser upp motstånd i energisystemet så att energin kan flöda mer fritt, och kan hjälpa oss att lättare jobba oss igenom svåra problem och utvecklas i rätt riktning.

ETT KOMPLETT LÄKANDE INNEHÅLLER FYRA VIKTIGA FAKTORER ENLIGT BACH
1. Att upptäcka och medvetandegöra kraften inom oss och som en följd av det, övertygelsen om att vi har möjlighet att besegra allt som är skadligt för oss.

2. Kunskapen om att sjukdom beror på disharmoni mellan vår personlighet och vår själ.

​3. Att ersätta felet eller felprogrammeringen med en motsatt positiv attityd som vi successivt lär oss att utveckla.

4. När vi är i harmoni med oss själva höjs vårt immunförsvar och vi har ett bättre naturligt skydd. Som en hjälp för människor att göra nödvändiga förändringar i sina personligheter uppmuntrade Bach att man ersätter sina svagheter med starka, positiva egenskaper.
Han upptäckte att blomessenserna med sin energi påverkar motsvarande olika negativa sinnesstämningar hos individen och hjälper till att transformera dem till positiva.

Dr. Bachs blomessenser kommer med ett undantag från blommor, träd och buskar.

Historien bakom hur Dr. Bach kom på iden om blommornas fantastiska läkeförmåga.


PARACELCUS

Paracencus 1493 - 1541, internetbild

Kanske var Paracelsus den läkare som var mest insatt i växternas helande krafter som förvärvat sin lära från gamla europeiska herbalister, från vise män från öst, men framför allt från direkta studier av naturen.
Enligt hans lära visade alla växande örter genom sin struktur, form, färg och doft sin säregna nytta för människan. Paracelcus rekommenderade att läkarna själva satte sig i stillhet på en äng för att kunna notera hur blommorna följde rytmen hos planeterna, öppnade sina kronblad i enlighet med månens faser, solens cykler eller svarade på avlägsna planeters rytm.


Dr. Edward Bach

Dr Bach 1886 - 1936, internetbild

En senare följare av Paracelcus som visade sig vara en extraordinär mästare med örter var en ung Londonläkare vid namn doktor Edward Bach. Dr Bach gav upp en enastående karriär som läkare på Harley Street på 1930-talet för att i naturen söka efter bättre botemedel för sina medmänniskor. Likt Paracelcus, som också sökte botemedel i naturen, för att den sjuke inte först skulle behöva återhämta sig från sin sjukdom för att sedan vara tvungen återhämta sig från "botemedlet", så satte sig Dr. Bach upp mot iden att medicin skulle orsaka smärtor och obehag. 

Dr. Bach hade notera att på de flesta sjukhus i England orsakade de mediciner man gav stora obehag hos patienten och gjorde mer skada än nytta. Detta ledde till att han blev fast besluten att hitta naturliga lösningar från naturen som varken var skadliga eller obehagliga. Han sökte lösningar som skulle verka varsamt läkande, säkert och resultera i läkning av både kropp och själ.

Som Paracelsus, var Bach övertygad om att sann kunskap fanns att vinna, inte genom människans intellekt, men genom sin förmåga att se och acceptera det naturliga, den enkla sanningen om livet. Paracelcus hade hävdat att ju längre du söker desto större kommer du att inse enkelheten i hela skapelsen och rådde läkarna att söka inom sig själva efter andlig insikt vilket skulle leda dem att känna och erkänna växternas energi och läkande kraft.

Dr Edward Bach utbildade sig till läkare och tog sin doktorsexamen på University College Hospital i London 1912. I sitt ständiga sökande efter nya och mjukare metoder för att inte enbart lindra utan bota sjukdomar så vidareutbildade dr Bach sig till bakteriolog och kom till sist in på homeopatins område. Inom homeopatin hittade dr Bach äntligen en inställning till sjukdomar som i mångt och mycket stämde in med hans egen inställning. En av homeopatins principer är att man i allt helande måste behandla patienten och inte sjukdomen.

Sommaren 1930 vred Bach om nyckeln och stängde sin lukrativa praktik. Han sökte sig till den Engelska landsbygden, vandrade genom skog och över ängar, sökte sig till de vilda bergen i Wales i jakten på de vilda örter vilka han var övertygad om innehöll hemligheten till läkning av både den själsliga och fysiska kroppens krämpor som drabbade mänskligheten.


38 OLIKA BLOMESSENSER

38 olika blomessenser, Räddningsdroppar och Räddningssalva, internetbild

Under åren 1928-1935 upptäckte han de 38 olika essenserna som ingår i dr Bachs Blomessenser.

Dr. Bach var helt övertygad om att sjukdomar som drabbade kroppen har sitt ursprung från känslomässiga orsaker. Liksom Paracelcus, var han övertygad om att sjukdom i kroppen beror, inte i första hand på fysiska orsaker, inte tillfälligt nedstämdhet som händer i det dagliga livet orsakar, utan till nedstämdhet och depression som tillåts fortsätta under längre tid och som så småningom leder till störda funktioner i kroppens organ och vävnader och som då resulterar i ohälsa.


VIBRATIONER

Färger och blommor, internetbild

Bach kom att inse att allt som lever har en vibrationsfrekvens, han insåg att örter med höga vibrationer kunde höja en individs sänkta vibrationer. Som han uttryckte det; naturläkemedel har befogenhet att höja våra vibrationer och därmed dra ner andlig kraft som renar kropp och själ och läker våra känslomässiga skador. Bach jämfört sina åtgärder med vacker musik eller överflöd av färg eller någon annat härligt upplyftande medium som ger inspiration till individen. Hans botemedel angriper inte sjukdomen utan översvämmar kroppen med vackra vibrationer från vilda örter och blommor i vars närvaro sjukdomar skulle smälta bort som snö i solen.

I grund och botten, säger Bach att det är upp den sjuke att ändra sig om sin egen sjukdom, att sunda estetiska vibrationer hjälper människan att återfå sin önskan att må bra. Bach visste att en lång tid av rädsla eller oro kan utarma en individs vitalitet till den punkt där hans kropp förlorat sin naturliga motståndskraft mot sjukdom och således bli offer för någon infektion och någon form av annan sjukdom. Det är inte sjukdomar som behöver behandlingen sade Bach, det är sjuka människor.

Trots att Bach var övertygad om att örter med de rätta medicinska egenskaperna återfanns bland de enkla vilda blommorna från ängarna så var han alltid ute för att hitta dem med den största kraften, de som var mer än lindrande, de som faktiskt kunna återställa hälsa till kropp och själ.


AGRIMONY

Agrimony, internetbild

Den första blomman han testade för sina medicinska egenskaper var den gula Småborren (Agrimonia Eupathoria) en vanlig vild blomma som växte i överflöd i gräset vid vägrenen och på fälten över hela England.  Agrimonys små blommor är gyllene med många ståndare i samma nyans.
Bach fann ut att en infusion av blomman är ett bra botemedel mot oro, för rastlösa plågade sinnestillstånd om så ofta göms bakom en glad mask.

“Glada, jovialiska och humoristiska individer som älskar frid och bekymras av argumentering och gräl. De är villiga att göra stora uppoffringar för att undvika bråk och konflikter. Även om de vanligtvis är bekymrade, rastlösa till sinne och kropp och plågas av detta, döljer de sina bekymmer bakom en humoristisk attityd och ett sorglöst yttre. De betraktas som bra vänner att känna. Ofta är de omåttliga med alkohol och droger, vilka de använder som stimulans för att kunna orka med att bära sina prövningar med ett glatt lynne.” (Citat Dr. Bach)

Positiv förändring: Vid användandet av essensen så upplöses undertryckta och blockerade känslor och individen når en frid i sitt inre som leder till äkta livsglädje. De har lärt sig att integrera och lära av sina erfarenheter, även de smärtsamma. 


CHICORY

Chicory, internetbild

Nästa experiment gjorde han på den blå Chicorian (Chicory) där han fann ut att den var utmärkt för oro, särskilt för andra och upptäckte att den gav lugn och ro.

”För dem som är överdrivet uppmärksamma på andras behov men som har en tendens att överdriva sin omsorg när det gäller barn, släktingar och vänner, eftersom de ständigt finner något som de önskar rätta till. De tillrättavisar ständigt allt de anser vara fel och finner en stor glädje i att göra det. De hyser en önskan om att alltid ha sina kära i sin närhet.” (Citat Dr. Bach)

Positiv förändring: Att ge utan beräkning leder till osjälvisk och ren kärlek. Förmåga att respektera andras frihet, behov, integritet och individualitet. 


ROCK ROSE

Rock Rose, internetbild

Bachs botemedel mot extrem rädsla var elixir av solvända (Rock Rose).

”Akutmedel för alla nödsituationer även där allt hopp tycks vara ute. Vid olyckor, vid plötslig sjukdom eller vid tillfällen då patienten är mycket rädd eller skräckslagen. Vid tillfällen då patientens rädsla är så stark att den sprider sig till omgivningen. Om patienten är medvetslös kan man fukta läpparna med medlet. Det kan också finnas ett behov att komplettera med andra medel, till exempel Clematis, om det föreligger medvetslöshet, vilket innebär ett djupt sömnliknande tillstånd, Agrimony är verksamt om det föreligger kval eller smärtor, och så vidare.” (Citat Dr. Bach.)

Positiv förändring: Kraft, styrka och mod som kan mobiliseras inifrån oss själva. Klarhet och lugn vid stora utmaningar och prövningar. Hjältemod vid olyckor, naturkatastrofer och i krig när man glömmer sig själv och sin rädsla för att rädda andras liv.


FLER BLOMMOR

 MIMULUS (Mimulus guttatus) Gyckelblomman och IMPATIENCE (Impatience glandulifera) Balsamin

Allt efter att hans upptäckter och expedition fortskred, kände Bach han var på väg att upptäcka ett helt nytt system för läkande.

På impuls eller instinkt gick han tillbaka till den Walesiska vildmarken, där han fann två vackra växter den gyllene gula blommande Mimulus och den bleklila Impatiens. De växte i överflöd nära en fjällbäck och båda visade sig vara kraftfulla läkemedel.

Under sina månader i Wales, kände Bach att alla hans sinnen allt snabbare blir mer utvecklade. Genom en väl utvecklad känsla för beröring kunde han känna vibrationerna och den kraft som avges av alla växter han ville testa.

Liksom Paracelcus, kunde Bach, om han höll ett kronblad eller blomma i handflatan eller placerade den på sin tunga, känna i kroppen effekterna av egenskaperna hos örten. Några hade en förstärkt vitaliserande effekt på hans kropp och själ, andra kunde orsaka honom smärta, kräkningar, feber utslag och liknande.

Hans instinkt berättade att de bästa plantorna skulle finnas i mitten av året, när dagarna är längst och solen när den står som högst och ger kraft och styrka. Växterna han valde var de mest perfekta i sitt slag, täckta av dagg, hade vacker form och nyans och som växte i överflöd. 


DAGG

Dagg på blad, internetbild

Kanske Bach hade läst att Paracelcus, på sin egendom i Hohenheim, hade samlat dagg från växter i glas, samlat dagg under olika konfiguration av himlakropparna i tron att vattnet bär inom sig energin ifrån dessa planetkombinationer eller kanske hade han en blixt av intuition när han förstod att daggen var viktig.

I alla fall en tidig morgon när han gick genom ett område där daggen fortfarande låg tung, slog det Bach att varje daggdroppe måste innehålla några av de egenskaper som växten hade. Han insåg att varje droppe var magnetiserad med kraft från solen.

Han förstod att om han kunde få med de medicinska egenskaperna hos växterna han söker genom att samla in dess dagg så skulle det resultera i ytterligare kraft från växten genom den solbestrålade daggen


SOLBESTRÅLNING

Solbestrålning där vattnet potenseras, internetbild

Bach började själv samla dagg innan solen hade fått den att dunsta. Han skakade dropparna från de olika blommorna i små skålar från blommorna som varit i fullt solljus. De blommor som varit i skuggan var inte lika potenta som de som fått solbestrålning

Även om många av blommorna inte innehöll de helande egenskaper Bach sökte så fann han att dagg från varje planta innehöll en bestämd kraft av något slag och att solens strålning var avgörande för extraktionsprocessen.

Eftersom att samla tillräckligt med dagg från enskilda blommor är mödosamt och tidskrävande så bestämde Bach sig för att plocka några blommor från en vald växt och placera dem i en glas skål fylld med källvatten och låta den stå på ängen och solbestrålas under flera timmar.

Till sin glädje fann han att vattnet blev laddat med vibrationer och kraft från växten och var mycket potent.

För att potensera sitt vatten valde Bach en molnfri dag där inga moln skymde solljuset och värmen. Bach använde vanliga glasskålar fyllda med källvatten och satte dem på en äng med blommande växter och valde där ut de mest perfekta blommorna och placerade dem på vattenytan.

För att sedan lyfta blommorna från vattnet utan att röra vätskan med fingrarna så använde han två grässtrån. Vattnet överfördes sedan med hjälp av en glaspipett till flaskor. När flaskorna var halvfulla fyllde han resten av flaskorna med konjak som var utformad för att bevara blandningen. Bach använde aldrig samma skålar och pipetter fler än en gång.

Sammanlagt producerade Bach trettioåtta medel och skrev en filosofisk broschyr som följde med dem.

Tusentals patienter i hela England och i övriga världen skulle gå i god för deras effektivitet och hundratusental använder de elixir av blommor för många otaliga sjukdomar.

Bach hade under åren i arbetat med människor kommit fram till att han kunde urskilja sju karaktäristiska tillstånd av känslor, sju olika typer av människor.
De 38 olika essenserna delade han därför också in i sju grupper vilka är:

1 Rädsla eller fruktan.

2 Osäkerhet.

3 Bristande intresse för nuvarande omständigheter.

4 Ensamhet.

5 Överkänslighet mot inflytande och idéer.

6 Modlöshet och förtvivlan.

7 Överdriven omsorg för andra.

Ett år efter att hans arbete med medlen var avslutat lämnade Dr. Bach denna världen på kvällen den 27 november 1936. Han var då endast 50 år gammal men hade överlevt sin läkares prognos med nästan 20 år. Han efterlämnade en livstids erfarenhet och en ovärderlig skatt som kan användas av världen.
Han lämnade sitt arbete till sina vänner och kollegor Nora Weeks och Victor Bullen med instruktioner om att dom skulle föra hans arbete vidare och vara trogen enkelheten i det arbete han gjort.
Nora and Victor förblev trogen sina ideal av enkelhet och hjälp som tillämpas på Bach Centre fortfarande.

PERSONLIGA DROPPAR

Dagg på blomma, internetbild

Hur vet man vad vilka av de 38 essenserna man behöver?
Vi tar fram personliga droppar till den som vill eller känner att man behöva stärka sig rent mentalt. 

Fungerar alldeles utmärkt på djuren också om du märker någon personlighetsförändring eller oro och rädsla hos ditt djur.

Du sänder ett hårprov där vi mäter fram fem personliga blomessenser som vi då blandar i vatten. Det kommer att står då på flaskan vilka blomessenser som mätts fram i analysen.

Du får ett häfte med din Blomdroppsflaska där du själv kan läsa om de olika essenserna och vilka sinnestillstånd som de rekommenderade dropparna är verksamma inom.

Man kan naturligtvis själv också läsa in sig på varje essens och utröna vilken eller vilka som verkar passa just ditt sinnestillstånd.


HUR KAN MAN SE NÅGONS
SINNESSTÄMNING I HÅRET?


Blommdroppsflaskan 50 ml

Tankar och känslor omvandlas i kroppen till fysiska materiella substanser, till neuropeptider. Dessa är en grupp ämnen, verksamma i Centrala Nervsystemet (CNS). Signalsubstanser är ett ämne som har förmåga att stimulera en cell till aktivitet i någon form. Varje medveten tanke fortplantar sig ner i det fysiska systemet och ger fysiska reaktioner.
Rädsla aktiverar alla system och vi blir försvarsberedda medan kärleksfulla tankar får oss att slappna av. Negativa tankar samlas som gift i kroppen och inget är så giftigt som hat.

På grund av att tankar och känslor blir till fysisk materia i kroppen kan vi läsa av den känslomässiga balansen i håret eller pälsen från en person eller ett djur.Dr BACHS RESCUE REMEDY ”RÄDDNINGSDROPPAR”

Dr. Bachs Rescue Remedy - R-Droppar

”Universalmedlet” Dr Bachs Räddningsdroppar (R-Droppar) är en sammansättning av 5 olika blomessenser och som är tänkta att användas i situationer som kräver ”första hjälpen”, vid olyckor eller trauman, fysiska eller psykiska påfrestningar, chock, upprördhet, nervositet, att lösa upp spänningar när man varit i svåra och pressade situationer.

De hjälper alla djur lika mycket som människor, hästar och hundar svarar ypperligt på essensen. Man har funnit Räddningsdropparna ovärderliga för djur som är rädda för smällare.

INNEHÅLL I R-DROPPAR (Dr. Bachs Rescur Remedy)
Star of Bethlehem, Rock Rose, Impatience, Cherry Plum och Clematis

CHERRY PLUM (Körsbärsblomma)
”Rädsla för att bli psykiskt överansträngd, för att förlora förståndet.”(Citat Dr. Bach)

Positiv förändring: Lugnt, stilla mod att möta livet på ett naturligt sätt. Sans, balans och kraft.

CLEMATIS (Skogsranka)
“För dem som är drömmare, dåsiga och inte helt vakna. De har ett bristande intresse för livet och dess angelägenheter.”(Citat Dr. Bach)

Positiv förändring: Fokusering på nuet. Idealister med skaparförmåga och ökat kroppsmedvetande.

IMAPATIENT (Balsamin)
”För dem som är kvicktänkta och snabba i handling. De vill att allt ska ske utan tvekan och dröjsmål. Då de blir sjuka vill de ha ett snabbt tillfrisknande, de har föga tålamod.” (Citat Dr. Bach)

Positiv förändring: Tålamod, tolerans med dem som är långsammare.

ROCK ROSE (Solvända)
”Akutmedel för alla nödsituationer även där allt hopp tycks vara ute. Vid olyckor, vid plötslig sjukdom eller vid tillfällen då patienten är mycket rädd eller skräckslagen. (Citat Dr. Bach.)

Positiv förändring: Kraft, styrka och mod som kan mobiliseras inifrån oss själva.

STAR OF BETHLEHEM (Morgonstjärna)
”För dem som befinner sig i svåra situationer. Motverkar den chock som följer efter dåliga nyheter. Detta medel ger lindring åt dem som för en tid verkar helt tröstlösa.” (Citat Dr. Bach)

Positiv förändring: Tröst, smärtlindring och lättnad som leder till aktivt deltagande i livet igenKälla: Fritt översatt ur boken Växternas Hemliga Liv (The Secret Live of Plants).
4 kommentarer:

 1. Jag är fröm Brasilien och jag vill köpa , man jag vill inte vilken plats få det behandling i Sverige. Jag bor i strängnas. Kan du skicka till mig? 0760515558

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej Monica
   Ring oss på telefon 0270-28 80 00 mellan 8 - 17 alla vardagar så kan vi hjälpa dig.

   Elisabeth

   Radera
 2. Hej! Jag undrar hur länge en flaska behåller sin kraft.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag kan garantera att den har kraft i alla fall två-tre månader. Det kan vara längre men då är jag inte helt säker.

   Radera

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.