lördag 7 november 2015

HÖGER FRAM

HÖGER FRAM 
 
Auraus

Vi pratar ofta om problem höger fram eller att hästen riskerar att få problem höger fram. Våra kunder undrar hur vi kan säga att det är just höger fram varför inte vänster fram?

Jag skall försöka förklara.
Kroppen är delad i två halvor av de två mittre meridianerna, det så kallade lilla flödet. På var sida går sedan de 12 meridianerna, stora flödet. Sex av meridianerna löper i och ur varandra i frambenen och sex likadant ner i bakbenen.

De tolv meridianerna är kopplade till tolv olika organsystem och beroende på var störningen finns så kan det orsaka högersidiga eller vänstersidiga problem. Naturligtvis kan det orsaka störningar på båda sidor också.


De sex meridianer som går i frambenen är hjärtats meridian som löper i par med tunntarmens meridian, cirkulationsmeridianen som löper i par med trippelvärmaren och lungans meridian som löper i par med grovtarmens meridian.


MERIDIANER

Meridianerna är ritade på frihand

På bilden har jag ritat in de meridianer som delar kroppen i två halvor samt lungans- och grovtarmens meridianer. Vi skall uppehålla oss vid lungor och grovtarm vilka utgör ett par och är två av de avgiftande organen.
Lungornas funktion är att ta in syre och de deltar på så sätt i förbränningen av fodret samt att lungor och grovtarm för bort de slaggprodukter som blir kvar efter förbränningen, lungorna för bort toxiner i form av koldioxid och tarmen i form av fast avfall, träck.
Lungorna är också yinorgan* (yin är passiv) och tarmen är ett yangorgan* (yang är aktiv) vilket innebär att tarmen är det organ som skyddar lungorna. Det är viktigt för hästen att lungorna är friska eftersom den är ett bytesdjur och måste kunna springa fort vilket den inte orkar om lungorna är svaga.

Så vad händer då om det blir en störning i det här systemet? Jo, det innebär att det är grovtarmen som i första hand får ta belastningen!


FODRETS PÅVERKAN
De här "växer naturligt" i foderfabrikerna
På samma sätt som för oss när vi äter något som vi inte tål så får vi ont i magen, vi blir uppblåsta och får förstoppning eller diarré, kolik och allmän sjukdomskänsla. Så är det för hästarna också, vissa typer av foder påverkar matsmältningen negativt. Det bildas en felaktig tarmflora och eftersom hästen är en grovtarmsjäsare så är det här ett mycket känsligt ekosystem som vi rubbar på grund av olämpligt foder.

I dag är det vanligt att fodra hästen med bland annat ”kokt mat” man hettar till exempel upp säden. Man säger att om man kokar säden så blir den mer lättsmält och upptaglig för hästen. Vad som egentligen händer är att den kokta säden omvandlas från en långsam kolhydrat till en så kallad snabb kolhydrat. Snabba kolhydrater omvandlas fort till socker i kroppen och på så vis kan man starta en felaktig jäsning i tarmen. Även hästens immunförsvar reagerar på den kokta maten, den genetiska koden säger: ”råkost” och så kommer det ”kokt mat”! Detta ger signaler till immunförsvaret vilket svarar med att utsöndra inflammationsproducerande signalsubstanser. I många av de processade kraftfodren ingår vetegluten och enbart vetegluten kan orsaka allergi och tarminflammation hos hästarna.

Immunförsvaret är alltid på vakt mot föroreningar, svamp och bakterier som kan finns i fodret till exempel det ensilerade grovfodret. Det är deras arbete att undersöka och neutralisera sådana ämnen och framför allt stoppa deras försök att tränga igenom tarmväggarna och ut i blodet. Den oreda som skapas genom feljäsning gör att många orena och giftiga ämnen eller ofullständigt behandlad föda läcker ut via tarmväggarna. Den extra belastningen som blir följden av detta är att tarmväggarna blir ännu mer irriterade och det kan utvecklas tarminflammationer. Kolik, diarré och/eller förstoppning och fång är också symptom som blir följden. Man kan säga att tarmen har blivit en ”krigsskådeplats”!


LEVERN

Här ser vi gallans meridian, nr 2, som löper från ögonen och genom hela kroppen och ner i bakbenet.

Vad händer när det startar onormala jäsningsprocesser i tarmen, när tarmen läcker ut toxiner i blodet? Jo det ökar belastningen på bland annat levern som måste filtrera bort dem.

Toxinerna hamnar i levern via portådern där blodkärlen som tar upp läckaget från tarmen tömmer sig. Om man tänker på levern som en sil så blir den full av toxiner och kroppen har sin egen intelligens för att skydda de inre vitala organen. Det betyder att toxinerna i stället får fraktas med blodet ut i muskler och till bindväven för där gör minst skada. Kroppen strävar också alltid efter att hålla blodet rent eftersom det fraktar alla näringsämnen, hormoner och syre. Många tror att det här skall syns på blodprov, men det skall vara ett rätt så långt framskridet förlopp innan man kan se obalanser på ett blodprov.

Levern är ett yinorgan och gallan är yang, gallan skyddar levern genom att fungera som en ventil och släppa ut toxiska ämnen från denna i gallmeridianen.
Eftersom levern ligger mest till höger i kroppen så innebär det att blodsystemet på höger sida i första hand får ta emot toxinerna och det lämnas i högers sidas muskler och bindväv.


BOGEN

Bogens muskler och bursa

Så var hamnar de toxiska ämnena i första hand? Jo, i de högra bogbladsbursorna. Här samlas det och orsakar en inflammation, hästen blir spänd i bogmusklerna och blodcirkulationen försämras. Det innebär att det första symptomet är att hästen börjar springa och bryta med huvudet åt vänster och hänga på den högra tygeln. Cirkulationen försämras ner i benet och hästen kan få problem med knä, kotan, hovled och hov. Gaffelband och böjsenor blir i regel också påverkade och hästen blir mer benägen för överansträngning och skador i de här områdena på grund av den försämrade cirkulationen.

Efter ett tag blir hästen stelare i hela höger sida och börjar koordinera sämre med höger bak, börjar slå i sko, han hinner inte undan med höger fram. Han kan börja belasta vänster ben och så tror man många gånger att problemet sitter i vänster fram eller vänster bak


AVLASTANDE MUSKELGRUPPER


Ser man till de muskler som är kopplade till lever, galla och tarm så blir det kanske lättare att förstå varför problemen sätter sig där det gör och vad logiskt kroppen handlar alldeles av sig själv.

..OCH SÅ HOVEN

Hovens rika blodcirkulation, hoven i genomskärning med strålben och strålbensbursan.              
Pilen pekar på strålbensbursan.

Ner till hoven löper, som jag nämnde tidigare, sex stycken meridianer men vi tittar just nu enbart på lungan- och grovtarmens meridianer. Hoven har en riklig blodcirkulation och är stabil, elastisk och synnerligen motståndskraftig för att klara yttre påfrestningar. 
Man kanske inte tänker på att det under den hårda ytan finns en kötthov och i de djupare delarna så ligger hovbenet och strålbenet. På hovbenets undersida fäster också den djupa böjsenan och mellan böjsenan och strålbenet ligger strålbensbursan.

Det som händer är att de inflammationer som sitter i bogen och bogbladsbursorna letar sig vägar ut. Det är kroppens logik att göra sig av med gifterna, den letar bara efter ett lämpligt ställe.

När det har gått så här långt har det troligtvis också blivit en inflammation i strålbensbursan och det har bildats vad vi kallar en böld. Bölder är som ”vulkanutbrott” det är en inflammation som ligger någonstans och måste komma ut. Det är ett naturligt sätt för kroppen att försöka göra sig av med det på en för koppen logisk väg, och oftast händer detta där meridianerna möts – i hoven.

..SÅ TJATAR JAG OM FODER IGEN DÅ..

Att fodra för hälsa eller ohälsa, det borde inte vara så svårt att välja

Många, kanske speciellt de yngre, känner sig förvirrade av alla råd som ges och alla fodertillverkares rekommendationer. Det är nya tider nu säger man och det är moderna utfodringsrekommendationer som gäller. Men så länge hästarna blir sjukare och sjukare, får kortare och kortare livslängd då tror inte jag på att den "moderna" utfodringen är så lyckad.

Jag anser att det är hästägarens skyldighet att lära sig vad som är normalt att fodra en häst med. Är det kokta ärtor, kokt gräs, upphettad olja, restprodukter från industrin, jäst, hydroliserad (upphettad) säd, alger och en massa annat märkligt?

Det vanligaste problemet tycker jag är att man inte inser grovfodrets betydelse och att en häst behöver äta i stort sett hela tiden och då kan havrehalm vara lite extra utfyllnad. Även unghästarna som växer karar sig utmärkt på enbart grovfoder. Man får också komma ihåg att ponnyhästarna är väldigt lättfödda och rätt så okänsliga för insulin och är mer av fiberomvandlare än grovfoderomvandlare. Kraftfoder är enbart för arbetande hästar och där anser jag att hel havre är ett bra kraftfoder som har relativt låg stärkelsehalt. Men med reklamens hjälp har man fått hästägare att tro att havre är farligt för hästar och att processat industritillverkat kraftfoder är bra.

Det enda jag egentligen tycker att hästarna skulle behöva tillskott av är organiska vitaminer och mineraler. I den bästa av världar så skulle inget annat behövas.

Tack för att ni orkat läsa ända hit och allt det här är för att visa vikten av en frisk grovtarm. Nu är det ju ändå så att allt i kroppen hör samman och jag har utskilt enbart ett område. Men för dagen är detta det området i kroppen där vi finner de flesta problemen och som ger de symptom jag beskrivit.

Källa: Hans Söderström

Läs om vad som är bra foder till häst

Läs om olämpligt foder till häst
Ensilage
Rekommendationer för att understödja hästens hälsa vid symptom som ovan är Minesyl, Ferrum, Equifilier och Colofor.


YIN OCH YANG*Yin är associerad till svart, passivitet, insidan, kyla och kontraktion.
*Yang associerad till vitt, aktivitet, ljus, utsidan, tarmarnas peristaltik och expansion.

En livsstil med mycket yang aktivitet och aktion i relation till vila/sömn och kost (yin), leder till obalans (utmattning av yin). Omvänt, om vi inte aktiverar oss, men fyller på med föda (yin) leder det istället till trötthet, inaktivitet (svag yang) och övervikt. Efter en tid, lider både yin och yang.
1 kommentar:

  1. Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

    SvaraRadera

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.