fredag 9 oktober 2015

JAG - "EN KVACKSALVARE"

JAG KALLAS FÖR LURENDREJARE 
PÅ GRUND AV MITT YRKE SOM ALTERNATIVMEDICINARE
Elisabeth Söderström, Dipl. Homiatriker, Auktoriserad & Kvalitetssäkrad
Komplementär- & Alternativmedicinare och VD på Homeopathuset Söderström AB

Det händer inte ofta, men det händer, att jag blir kallad kvacksalvare, att jag är en lurendrejare att jag tjänar stora pengar på människors utsatthet när dom vill hjälpa t ex sina stackars sjuka och döende djur, att jag som har valt det här yrket skall tåla att bli kallad vid olika tillmäten.

Jag har även blivit kallad oseriös för att någon anser att det är oseriöst av en sådan som mig att profilera mig på nätet eller genom annonsering.
Nu är det så att vi nästan aldrig annonserat, våra kunder har själva sökt upp oss genom att mun mot mun metoden fungerat.
Det är de sista, kanske två åren, som jag börjat använda Facebook som verktyg och mycket av den orsaken att jag tycker om att skriva och våra kunder uppskattar mina tankegångar.
Men även att som nu, kunnat delge min sida av hur jag uppfattar vissa uttalanden om min person och det är väl inte så mycket att man tar sig friheten att kalla mig saker som stör mig utan mest förolämpningarna mot min intelligens som jag tycker är kränkande. Det är tydligen lätt att bakom en anonymitet kunna kasta ur sig oförskämdheter. 

Som sagt, oftast så bryr jag mig inte så mycket om vad man kallar mig därför att det är människor som är så låsta i sitt tänkande att dom inte kan se utanför ramarna och inte har allmänbildning. Man skriker efter källhänvisning, forskning och så vidare och jag brukar rekommendera att man läser boken "Forskningsfusket" av docent Ralf Sundberg för att kanske få en vidare insikt i vad man egentligen åberopar.

Jag försöker bemöta alla människor, oavsett deras åsikter, med respekt eftersom det är en stor del av min filosofi - att kunna ha olika åsikter och ändå bli bemött med respekt, så även jag. Det är faktiskt en av grundorsakerna till mitt yrkesval, att man måste få bestämma över sin egen kropp och välja den behandling som man anser att passar en själv bäst men jag försöker aldrig övertyga någon om att mina metoder är de enda rätta.

Nu är det ju också så att dom som kommer till oss för att söka hjälp redan har varit till läkare eller veterinär och inte fått någon hjälp. Vi har räddat många dödsdömda hästar till livet som annars skulle gå till slakt för att veterinärvården inte kunnat göra något. Tyvärr så slaktas också många hästar på grund av sina ägares okunskap och ovillighet att ta till sig andra behandlingsformer än de så kallade traditionella.

Egen tillverkning av kosttillskott och fodertillskott

Låt mig säga såhär, under mer än 30 år har jag jobbat med alternativ medicin. Jag har en gedigen utbildning, skall inte lägga ut mitt CV här men jag har undersköterskeutbildning, en 2 årig diplomerad utbildning inom Polaritetsterapi utvecklad av den amerikanske osteopaten Dr. Randolph Stone, ögondiagnostikutbildning enligt Dr Bernard Jensen, en diplomerad fyraårig utbildning vid Homeoatriska Institutet i Stockholm som innefattar grundmedicinsk utbildning, invärtes medicin, ögondiagnostik, kiropraktik, klassisk homeopati, näringslära, akupunktur och zonterapi, en tvåårig diplomerad utbildning i intuitionsutveckling hos Terry Evans, tvåårig diplomerad utbildning i Situationsanpassad Ledarskap, Konflikthantering, Stress och Utbrändhet enligt Bowens teori om familjen som system. Under de här åren har jag även utbildat mig inom håranalys och använder en avancerad mätmetod för att kunna ställa diagnos från hårprover. Gått ett antal andra utbildningar och jag vill även nämna utbildning av Dr Viera Scheibner om vaccinationsbiverkningar. Jag är kvalitetssäkrad i KAM.
Jag har också utvecklat en egentillverkad produktlinje med kosttillskott och fodertillskott.

Jag här även, mellan 2002 och 2013, drivit ett företag i USA med inriktning på tävlingshästar, rest runt i USA och Canada och hållit seminarium, gjort mananalyser och behandlat världens främsta travare. Samma sak inom Europa, arbetat med de bästa inom tävlingsindustrin. Men vi har aldrig förväntat oss att våra kunder skall gå ut och göra någon form av reklam för oss och våra produkter utan alltid respekterat kundens önskningar och den oro som hästägaren ofta känner om att det kan ses med "oblida" ögon om man använder sig av någon "kontroversiell" hälsometod.

Jag vill också nämna att jag aldrig behövt belasta sjukvården, att jag själv betalat min utbildning, mina instrument och utan något bidrag från skattemedel byggt upp min egen verksamhet! Jag vill betona detta med anledning av att man tycker att jag skall utveckla, på ett Facebookforum, hur det går till att göra min typ av håranalyser och det på uppmaning av dom som inte ens tror att det fungerar. Man anser att jag skall ge skriftliga analysrapporter, det är oseriöst att ha personlig kontakt med kunden för då klassas mitt jobb som hokus pokus.

Någon anser att det är bara att ljuga ihop något och ta betalt för det, att mina analyser är dyra med mera. Jag kan ju bemöta påstående om att "ljuga ihop något för en hundralapp" då skulle det förmodligen vara den enda hundralapp som den personen kunde lura till sig. Folk är inte dumma, stämmer inte den diagnos man får kommer man aldrig tillbaka, fungerar inte de medel man köper så har man förlorat en kund. Det här är ett påhopp, inte bara på mig, utan på alla våra kunder och de människor världen över som använder sig av alternativa metoder.Köppinen - Finskt kallblod, vinnare av Kungspokalen 2014 och nöjd kund

Håranalyserna är tydligen det som kommit att bli det mest ifrågasatta av mitt och mina medarbetares arbetsområde, vi är fyra som utför analyserna på företaget idag. Det är lite märkligt egentligen eftersom det används i så många områden inom den traditionella medicinen, till exempel så används det inom STC (för att analysera om hästarna är dopade), stressmedicin, att analysera droger eller annat beroende och samt att analysera DNA, detta är förutom de områden som jag och mina kollegor använder håranalyserna till.
Tidigare Chefsveterinär Peter Forsberg på STC (Svenska Travsportens Centralförbund) sade: "STC utför ökad kontroll under 2008 och analysmetoder för att spåra användning av anabola steroider förbättras hela tiden. Just nu utvecklas en håranalysmetod som kommer att användas i stickprovskontroller av hästar, både vid import och hos uppfödare här hemma i Sverige. När metoden är fullt utvecklad kommer en offensivare kontroll att ske. – Vi kommer också att erbjuda köpare av hästar utomlands att, om de så önskar, ta prov från den tilltänkta hästen och få detta analyserat. Således bör man ha en klausul som berättigar till återgång av köp om anabola steroider kan spåras, säger STC:s chefsveterinär Peter Forsberg. – Spårbarheten efter behandling med anabola steroider är mycket individuell, vid håranlys kan det vara påvisbart upp till flera år efter användandet, fortsätter Peter".Med det här inlägget hoppas jag kunna klargöra min ståndpunkt och även kunna belysa att håranalys används världen över utan att man kallar det oseriöst att man i stället har stor användning av metoden ifråga. 

Det är intressant också att man inom den vanliga forskningen har upptäckt att det faktiskt går att se tillbaka och kunna få fram uppgifter om vad som hänt sedan flera år. Vi använder oss av den kunskapen också, men då genom att förmedla de konstitutionella svagheter en individ har och att vi då kan rekommendera behandling och allra viktigast rekommendera förebyggande hälsovård. 
Med förebyggande hälsovård så skulle det drastiskt kunna minska hästars och människors lidande, ge plats för dem som verkligen behöver veterinär eller läkare genom att minska vårdköerna.

Jag har även samlat ihop lite länkar med intressanta infallsvinklar.

Här kan du läsa om forskningsfusk

Elisabeth Söderström, 
Dipl. Homeatriker, 
Auktoriserad & Kvalitetssäkrad Komplementär- & Alternativmedicinare. 
Anställd på Homeopathuset Söderström AB sedan 1989. 
Enskild firma 1982-till 1989

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.