onsdag 22 augusti 2012

UPPTAGNINGSFÖRMÅGAN AV MINERALTILLSKOTTJONISKA NÄRINGSÄMNEN


Mineraler
Man kan dela in Mineraler i flera olika grupper. Det är baserat på upptagningsgraden hos organismen på det cellulära planet.

En form är den metalliska mineralen som t ex järn, den kan inte tas upp till mer än 10 - 12 % av organismen.

En annan är den chelaterade formen där man har bundit enzymer, till den metalliska mineralen för att på så sätt stimulera upptag av näringsämnet. Den typen av mineraler tas upp till ungefär 40% av organismen.

Ytterligare en former är de kolloidala och joniska mineralerna. Källan till den typ av mineraler är växter och i den formen är de organiska. De är inte toxiska och orsaken till detta är det faktum att växten är förmögen att ta upp mineraler från de växer i. Denna typ av mineraler tas upp till 98% av organismen.

Kolloidala vitaminer och mineraler
I vår framställning av näringstillskotten har vi använt oss av en framställningsmetod som mest liknar den joniska metoden. Eftersom kroppen består till över 70 % av vatten så är också kroppen designad för att kunna ta upp de mineraler i jonform genom att mineralerna i danna form är elektriskt laddade och är vattenlösliga, de har samma partikelstorlek som de som finns i växter.

Naturen visar vägen
Växterna är naturens alkemister, de utvinner grundämnen ur jorden, tar kol ur luften, gör kolkedjor och framställer på så vis vitaminer, aminosyror och fettsyror. 

När grundämnena i jorden sugs upp av växtrötterna omvandlas de till ytterst små mikropartiklar och i den formen är mineralerna ogiftiga och assimileras utan problem av cellerna.

Det är bara att konstatera att växterna, från det största träd till det minsta grässtrå, har vetskap om den alkemiska hemligheten, nämligen att omvandla ett element till ett annat.

I vår framställning av produkterna har vi tagit tillvara växternas intelligens. Med trettio års erfarenhet bakom varje burk och hink tillverkar vi i dag framtidens vitaminer och mineraler enligt den nya forskningen gällande de små doserna. Genom den här tillverkningsmetoden sparar vi jordens resurser.

Smått har aldrig varit större
Även inom den traditionella forskningen upptäcker man hur betydelsefullt "det lilla” är.

Inom nanoteknologin, nano betyder miljarddel vilket är lika med 0,0000001 millimeter, ser man stora möjligheter med de små mängderna.

Inom medicin och biologi ser nanovetenskapen många nya möjligheter och så gör även vi.  


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.