måndag 30 juli 2012

VÄLKOMMEN TILL HOMEOPATHUSET


VÄLKOMMEN TILL HOMEOPATHUSET

Vi har ett brett sortiment och många olika typer av kunder

Mitt namn är Elisabeth Söderström och jag arbetar som dipl. Homiatriker, eller man kan säga allmänpraktiserande homeopat. Tillsammans med min man Hans Söderström driver jag Homeopathuset Söderström AB ett företag som vi startade 1989. Hans och jag har utvecklat kosttillskott och fodertillskott efter egna recept för både djur och människor. 
Du kan läsa mer om oss och vår verksamhet på hemsidan www.homeopathuset.se följa oss på Face Book och här på min Blogg http://homeopathuset.blogspot.se/.


ALLMÄNNPRAKTISERANDE HOMEOPAT


Elisabeth Söderström

Som allmänpraktiserande homeopat innebär det, i mitt fall, att jag ställer diagnos med hjälp av ögondiagnostik och håranalys. Sedan ”skräddarsyr” jag mina patienters behandling efter de behov som denne uppvisar.

Jag jobbar helt förutsättningslöst första gången jag träffar en patient och börjar en undersökning med ögondiagnostik. Skillnaden mellan ögon- och irisdiagnostik är att vid ögondiagnostik avläser jag, förutom iris, information från vitögat, blodkärlen i ögat och området kring ögat. Medan vid irisdiagnostik undersöker man endast ögats iris (regnbågshinnan) och pupillen.

När jag är klar med ögondiagnosen så undersöker jag patienten via håranalysen.
Det är en värdefull diagnosteknikmetod där man mycket exakt kan avläsa obalanser i kroppens organsystem. Håranalyserna har kommit att bli ett mycket värdefullt verktyg vid diagnostisering av djur som inte själva kan berätta om sina symptom.

Efter genomgången undersökning hos mig så får man berätta sin historia, varför man sökt mig som patient. Patienterna har varit mina allra bästa lärare genom åren för de har lärt mig förstå kroppens symtomspråk genom att bekräfta det jag har kunnat diagnostisera fram. Sjukdomssymtom är det sätt som kroppen använder för att tala om att något är fel och smärta är det vanligaste språket kroppen använder. Men det kan ju också vara signaler som är svåra att tyda, oftast beroende på att vi inte är vana att lyssna på dem längre eller att vi lärt oss ignorera signalerna.

Genom att jag har mött så många människor i mitt arbete och gjort så många undersökningar genom alla de här åren och lärt mig kroppens symptomspråk så vet jag att har man ont i axlarna så kan det bero på en degenerativ grovtarm, eller om man har ont i knäna så kan det bero på en störning i magsäcken. Huden, kroppens största avgiftningsorgan, signalerar dålig utsöndring av de inre reningsverken som njurar, tarm och lungor när man har utvecklat olika typer av hudsjukdomar och genom diagnosen ser man vilket organsystem som är belastat.

En mycket viktig del i en friskvårdsbehandling är att patienten äter rätt mat. Jag rekommenderar ofta mat efter vilken blodtyp patienten har. Men även efter patientens naturliga förutsättningar att kunna metabolisera födoämnen.

Och här kommer jag då in på det allra viktigaste i målsättning för att en människa skall uppleva hälsa. Friskvård, egenvård och kost.

För det handlar egentligen om friskvård i stället för sjukvård. Om att återställa och behålla kroppen i balans. Friskvård är ett samlingsbegrepp för egna aktiva åtgärder.  
Att man själv kan förebygga ohälsa på ett enkelt och naturligt sätt.

Motion och frisk luft, meditation och avslappning - ja helt enkelt att ta hand om sig själv.
Egenvård innebär att själv kunna känna igen och behandla lindriga besvär. Det är viktigt att lyssna på och lära sig känna igen sin egen kropps signaler.
Kosten; ja, det är nog den allra svåraste biten och den vanligaste folksjukdomen i dag är; dold födoämnesallergi

Överkänsligheten för födoämnen visar sig ofta som symptom hos barn där öroninfektioner, halsproblem, tarmstörning hyperaktivitet, läs och skrivsvårigheter, diabetes typ 1, eksem och astma är de vanligaste. Barnen är också mycket hårt drabbade av vaccinationsbiverkningar.

Hos en ung vuxen människa är kanske dom vanligaste symptomen trötthet, glömska, sömnsvårigheter, IBS, halsproblem, PMS, viktproblem och depressioner.

När man blir lite äldre är dom mest påtagliga problemen förstoppning, diarré, reumatiska sjukdomar, fibromyalgi, panikångest, impotens, besvär vid menopaus, prostatasjukdomar, diabetes typ 2, ja det kan bli en lång lista på symptom.

Det finns i dag många forskningsrapporter om hur dagens industritillverkade mat påverkar både människor och djur. Bara det att vi i genomsnitt äter 5 kg livsmedelstillsatser och cirka 45 kilo socker per person och år i Sverige borde få oss att tänka till. Så kostråd är en mycket viktig del i behandlingen.

För att ytterligare hjälpa kropp och själ tillbaka till en god hälsa så rekommenderar jag också en behandling med homeopatiska medel, örter och ortomolekylär terapi i de fall det behövs. Genom håranalyserna har vi kunnat hitta de svaga punkterna hos både människor och djur. Tack vare det har vi kunnat tillverka en rad produkter som inriktar sig direkt på orsaken till symptombilderna. Vi säljer i dag våra produkter till kunder över hela världen.

Vem söker alternativ behandling tror ni? Ja, vem är nyfiken, kvinnor förstås. De allra flesta av mina patienter är kvinnor, de söker för sig själva, de behandlar barnen, djuren och köper hem piller till mannen.

Complimentary and Alternative Medicin (CAM) i USA har genom en undersökning visat att 36 % av amerikaner över 18 år använde någon form av alternativ medicin. Man kunde också se att 62 % använde sig av alternativ medicin där healing ingick.

Trenden här i Sverige visar att vi går åt samma håll.

Självklart har både vi och våra diagnosmetoder blivit ifrågasatta genom åren
Det händer inte ofta, men det händer, att jag blir kallad kvacksalvare, att jag är en lurendrejare att jag tjänar stora pengar på människors utsatthet när dom vill hjälpa sina stackars sjuka och döende djur, att jag som har valt det här yrket skall tåla att bli kallad vid olika tillmälen.

Nu är det ju också så att dom som kommer till oss för att söka hjälp i många fall redan har sökt läkare eller sökt veterinär för sina djur och inte fått någon hjälp. Vi har räddat många dödsdömda djur till livet genom åren för att veterinärvården inte kunnat göra något.

Jag försöker bemöta alla människor, oavsett deras åsikter, med respekt eftersom det är en stor del av min filosofi - att kunna ha olika åsikter och ändå bli bemött med respekt. Det är faktiskt en av grundorsakerna till mitt yrkesval, att man måste få bestämma över sin egen kropp och välja den behandling som man anser att passar en själv bäst. Däremot försöker jag aldrig övertyga någon om att mina metoder är de enda rätta.


HÅRANALYSI mitt arbete som allmänpraktiserande homeopat använder jag mig bland annat av håranalys som diagnosmetod. Håranalysen har kommit att bli den mest ifrågasatt av våra diagnosmetoder men det är en ovärderlig metod speciellt när det gäller att diagnostisera djuren.

Genom denna mätmetod kan man få fram en mycket exakt information om en individs hälsa, både den fysiska och psykiska konditionen. Man kan genom metoden se en obalans långt innan det uppstått ett symptom och på så vis förebygga ohälsa.

När vi gör en håranalys mäter vi styrkan i de energiströmmar som cirkulerar i kroppen. I det systemet sker transporten av livsenergi till kroppens celler. Inom den österländska medicinen kallas dessa energiströmmar meridianer och det är i dem man sätter nålar när man utför en akupunkturbehandling.

Vi sammankopplar dessa energiflöden med de olika organsystemen de i sin tur är kopplade till. Vid en mätning upptäcker vi om det finns eventuella blockeringar i energiströmmarna och finns där blockeringar skapar det i sin tur störningar i organsystemen. En blockering orsakar så småningom sjukdomar i det organ som är avstängd från energi om den inte frigörs i tid. Genom att göra en sådan här mätning i energiströmmarna kan vi tidigt upptäcka och frigöra energiblockeringar innan det uppstår allvarliga sjukdomar.

Genom mätmetoden kan vi också avläsa balansen hos vitaminer, mineraler, spårämnen, aminosyror och essentiella fettsyror. Brist på en enda vitamin eller mineral kan ge klart markerade sjukdomssymptom. Det är av största vikt att näringsbalansen är bra.

Genom att undersöka immunsystemet kan vi upptäcka allergier och födoämnes-överkänsligheter vilka orsakar många olika sjukdomssymptom. Genom att se vilka födoämnen en individ är känslig mot kan vi ge rekommendationer om den kost eller det foder som passar individen bäst.

Även förgiftningar, som från amalgam, kan avläsas och det orsakar stora problem för människor välbefinnande. Varje tand är kopplad till ett av de tolv organsystemen och om det föreligger läckage av till exempel kvicksilver från en tand, eller en infektion under tand, kan det ge direktpåverkan på det organ som tanden är kopplad till eller tvärt om, störning i ett organsystem kan ge inflammation i den tand som organet är kopplat till.

En ständigt ökande sjukdom är diabetes typ 2 (sockersjuka) som i dag drabbar allt yngre personer. Genom analysen kan man se om det finns anlag för sjukdomen och även ge kostråd utifrån det. Det hormonella systemet påverkar alla funktioner i kroppen och en störning kan orsaka diverse ”konstiga” symptom som följd. Det är av största vikt att det är en bra balans mellan de hormonella körtlarna eftersom de fungerar som kugghjulen i ett urverk, om det blir ”grus i maskineriet” på ett ställe så stör det hela systemet.

Något som kan påverka hela kroppens funktion är vårt känslomässiga välbefinnande och det här är en mycket viktig punkt i hela undersökningen.
Vad vi människor är allra mest okunniga om är hur stor tankens makt egentligen är och att tankar omvandlas till fysiska substanser i kroppen. Tankarna omvandlas till neuropeptider vilka är en grupp ämnen som verkar som signalsubstanser i det centrala nervsystemet (CNS). Eftersom tankar har en stor påverkan på den fysiska kroppen kan en negativ tanke skada en människas uppbyggande krafter. Tankarna blir alltså till kemiska substanser genom att de frisätter neuropeptider och den känslomässiga energin omvandlas till fysisk materia.
Så man kan säga att varje medveten tanke fortplantar sig ner i det fysiska systemet och ger fysiska reaktioner. Rädslan aktiverar alla system och vi blir försvarsberedda medan kärleksfulla tankar får oss att slappna av. Negativa tankar samlas som gift i kroppen och inget är så giftigt som hat.
På grund av att tankar blir till fysisk materia kan vi läsa av den känslomässiga balansen i håret.

Ont i kroppen, i muskler och leder, är mycket vanliga sjukdomssymptom. Men även när det gäller de områdena spelar den känslomässiga statusen en betydande roll. En av de största musklerna i kroppen är psoas-muskeln, där lagras stress och spänningar vilket orsakar många människor rygg- och höftledsbesvär. Vi bär våra känslomässiga bördor på axlarna och där sätter de sig som spänningar och blir så småningom till inflammationer. Men även toxiska ämnen från till exempel en degenererad grovtarm lagras i muskler och bindväv. Genom analysen sorter vi ut vari själva grundorsaken finns.

Hjärt- och kärlsjukdomar kan ofta vara knutet till stress och vi undersöker kondition på hela cirkulationssystemet via analyserna.

Avslutningsvis knyter vi ihop de olika lösa trådarna för att få en helhetsbild av individen och hur obalansen yttrar sig symtommässigt. De blockeringar man finner orsakar sjukdom hos det organsystem som är avstängd från energi. Om det föreligger behov rekommenderar vi de medel som korrigerar det sjuka organets försämrade energi tillbaka till det normala. Det är endast genom att återupprätta funktionsdugligheten hos organen som ett verkligt botande kan äga rum. Vi arbetar med homeopati, örter, ortomolekylär terapi och Dr Bachs Blomessenser.

Idag är vi fyra personer som arbetar med ananalyserna i vårt företag och vi tar emot hår- och manprover från många länder. Till de utländska kunderna ger vi skrivna svar på engelska.
Helst vill vi kombinera håranalysen med en personlig kontakt där vi kan stämma av med hur personen säger att han, hon eller djuret mår. Det är inte alltid det stämmer överens med hur personen uppfattar att den mår och vad analysen visar.

Forskning
Håranalyser är en mycket användbar metod det har man även inom drog- och läkemedelsforskning på Karolinska Institutet, Hälsoinstitutet i Linköping och inom stressforskningen på Linköpings Universitet kunnat konstatera.
Även inom hästindustrin har man anammat håranalyser för att kunna spåra användning av dopingmedel. STC har utökat kontrollen och utvecklar en håranalysmetod för att kunna spåra dopingmedel flera år efter användandet.


VÅRA PRODUKTER

En del av vårt sortiment, på vår hemsida hittar du mer produkter

Som jag berättat i böckerna Hälsa & Folkbildning nr 2 och nr 3 så har jag under många år arbetat som allmänpraktiserande homeopat. I min verksamhet har jag använt mig av framför allt två diagnosmetoder, ögondiagnostik och håranalys. Genom analyserna och min kontakt med patienterna har jag lärt mig kroppens symptomspråk och vilka orsaker som ligger till grund för det kroppen försöker berätta. Detta har varit mycket värdefull information när jag sammanställt recepturen till våra produkter.

CELLEN
Under min fyraåriga utbildning på Naturmedicinska Fackskolan läste vi bland annat cytologi och histologi, ämnen som verkligen fick mig att förstå vad smått allt i kroppen egentligen är. En vuxen människa består av cirka 100 000 miljarder celler som tillsammans bygger upp vävnader och organ.

För att kunna förklara hur våra produkter fungerar måste jag berätta lite om cellernas funktion. Varje cell kan betraktas som en sändare och en mottagare och de upprätthåller en ständig kommunikation mellan sig, men varje cell är också en livsenhet i sig. Elektricitet och magnetism är två fundamentala principer som håller cellen levande och varje cell har sin individuella vibrationsfrekvens.

På samma sätt som varje enskild cell har sin vibrationsfrekvens så har också de olika grupperna av celler som bildar vävnader och organ tillsammans en vibrationsfrekvens som är speciell för den vävnaden eller det organet. Det innebär att cellgrupper med samma vibrationsfrekvens binds samman. Magens celler har till exempel samma vibrationsfrekvens hos varje individ men en helt annan vibrationsfrekvens än hos en tarmcell.

SYRE och NÄRINGSÄMNEN
Cellerna behöver syre och näringsämnen vilket de normalt sett borde få från kosten. Dagens kost och även djurfoder är fattigt på de vitala näringsämnena. Det som fattas är oftast vitamin- och mineralämnen. Vitaminerna försvinner till stor del i samband med upphettning under tillredning av mat eller foder och mineralhalterna är känsliga för jordmånen på grund av att den rovdrift som förekommer utarmar jordarna.

Vitaminer och mineraler är livsnödvändiga för att kroppen skall fungera normalt. Vitaminerna har bland annat till uppgift att assistera enzymerna som bildas i cellerna i många livsviktiga kemiska processer. Vitaminerna förbrukas hela tiden och kräver kontinuerlig ersättning.
Vad som är viktigt att komma ihåg är att vitaminer och mineraler är näringsämnen, inte några kroppsfrämmande kemikalier. Men även ett kroppseget ämne kan vara förgiftande i stora doser.

Vitaminer kan inte tas upp utan hjälp av mineraler. Både vitaminer och mineraler fungerar bäst om dom samtidigt finns närvarande i kroppen där de utför ett komplicerat samarbete. Om endast en substans saknas innebär det att hela lagarbetet blir lidande. Men alla näringsämnen måste omvandlas till mikrostorlek av kroppen innan de kan användas som cellnäring.

Ju friskare och vitalare en cell är desto bättre kan den motstå angrepp av andra element som virus, svamp och bakterier. Om en cellgrupp kommer i obalans ändras vibrationsfrekvenserna och det uppstår störningar i funktionen hos det organsystem som drabbats. Detta leder så småningom till mer eller mindre allvarliga sjukdomar. När organet väl blivit sjukt har cellerna redan drabbats av närings- och syrebrist, det innebär att avfallsprodukterna lagras med följd av att förgiftning och sjukdomar uppstår.

VIBRATIONSESSENSER SOM CELLNÄRING
Det första steget i tillverkningen är att finfördela och späda de olika näringsämnena till flytande vibrationsessenser och partiklarna är mycket små. Bara för att jämföra, om du tänker dig mineralet kalcium i en droppes storlek så har vi fördelat den droppen till cirka sex biljoner små droppar. Om du tänker dig ytan på en stor droppe jämfört med ytan på sex biljoner små droppar så kan du förstå vilken yta de små dropparna täcker om man breder ut dem i jämförelse med en stor droppe.

Näringsämnena i den här formen har särskilda egenskaper för att kunna absorberas av kroppens celler. De tas upp av blodet, blir fraktade via cirkulationen till det ställe de behövs. De kroppsegna substanserna blir direkt verksamma på grund av att cellerna känner igen dem som sina egna kemiska budskap, man kan likna det vid ett lås och en nyckel, med rätt nyckel tar sig näringsämnena in genom cellens dörr.

Den här typen av cellnäring stör inte heller annan kompletterande behandling, tvärtom, så är den understödjande och hjälper till med ett snabbare tillfrisknande. De färdiga essenserna blandas i en bärande massa där vi har valt en slutprodukt som är i form av pulver eller tabletter.


HELHETSTERAPI

För kropp och själ

Det är mycket som kan påverka vårt välbefinnande. Vi känner av andra människors elektromagnetiska fält och vi kan uppleva dem som behagliga eller obehagliga. Det är därför viktigt att vi omger oss med människor som vi mår bra av och vars energi överensstämmer med vår egen. Miljön som vi vistas i bör vara lugn och harmonisk. Vi bör vara noga med vår kost, att vi äter enligt de förutsättningar vi har, alltså mat som passar vår konstitution och att i möjligaste mån undvika raffinerad skräpmat. En sjukdomsprocess är ofta en samverkan mellan olika omständigheter.

Med helhetsterapi menar jag att man måste behandla hela människan, att rätta till störningar i cellernas frekvenser och att omarbeta negativa cellminnen. En cell rymmer 4 kb i minne (vi består av 100 000 miljarder celler) och om där lagrats negativa minnen orsakar det känslomässig obalans. Vi bör alltså även bearbeta våra negativa cellminnen. Helhetsterapi är att kunna välja den terapiform eller kombination av terapiformer som från hälsosynpunkt bäst gagnar individen ifråga.

Ingen har heller rätt att bestämma över en annan människas hälsa. Den enskilda individen måste själv bestämma vilken slags behandling hon eller han vill använda sig av med hänsyn till sitt eget lidande eller välbefinnande.

   ________________
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.