fredag 16 september 2022

Lever och pankreas

 

Redoxreaktioner i leverns sjukdomsmekanism

Sammanfattning

Elektronflöden pågår hela tiden inom den cellulära metabolismen. Att ge och ta emot elektroner är en av dom viktigaste egenskaperna hos bioenergetiska nätverk.

Dessa redoxreaktioner* uppfyller viktiga fysiologiska fenomen som celltillväxt, ärftliga olikheter, näringanpassningar och redoxberoende cellulär signalering. När redoxreaktionerna inte fungerar normalt uppstår allvarliga sjukdomar, degenerativa och metaboliska störningar.

Levern är ett viktigt metaboliskt organ och redoxreaktionerna spelar en strategisk roll i dess huvudfunktioner. Dessa funktioner är bearbetning av näringsämnen, fastesvar*, kemiska substanser och dygnsaktivitet.

Levern är också mycket känslig för ämnen som stör redoxtillståndet som tillexempel etanol* CCI-4*, aflatoxiner*. Den är också väldigt känslig för faktorer som innefattar hyperkaloridieter, hormonstörande ämnen och stressiga livssituationer.

Den här information handlar om relaterade redoxreaktioner i levern samt de metaboliska aspekterna av reaktiva syreatomer ROS. Detta för att öka förståelsen för sjukdomsmekanismen i leven och andra metaboliska organ gällande redoxreaktioner.

Redoxmolekyler som metaboliska regulatorer

Man trodde att reaktiva syrearter (ROS) var skadliga molekyler som var förknippade med de huvudsakliga patologiska konsekvenserna av oxidativ stress. Men på senare tid har många rapporter visat att ROS och reaktiva kvävearter (RNS) också spelar viktiga roller i signalvägar. På så sätt är nutidens perspektiv på prooxidantreaktioner i cellmiljön att de utgör en del av det fysiologiska svaret på interna och miljömässiga regulatoriska faktorer

*Redox är förkortning på reduktion-oxidation-reaktion

*Fasta är ett näringsingrepp som består i att begränsa näringsintaget under en relativt lång tidsperiod. 

*Etanol innefattar alkoholdrycker som öl, vin och sprit, en framställning som oftast sker genom jäsning av sockerhaltiga vätskor från kolhydratrika jordbruksprodukter som sockerrör och spannmål.

*Koltetraklorid – ett lösningsmedel som är en färglös vätska vars ånga har större densitet än luft, det finns i atmosfären, vattnet i floderna, havet och havets yta. Det anses att koltetraklorid närvarande i röda alger syntetiseras av samma organism. De huvudsakliga mekanismerna som orsakar leverskador är oxidativ stress och förändringen av kalciumhomeostas. Det finns en koppling mellan många fall av berusning med koltetraklorid och alkoholkonsumtion. Överdrivet intag av alkohol orsakar leverskador, vilket leder till levercirros i vissa fall. Det har observerats att toxiciteten hos koltetraklorid ökar med barbiturater, eftersom dessa har några liknande toxiska effekter.

*Aflatoxin – mögelgift.

Levern är ett idealexemplar på ett ämnesomsättningsorgan.

Magsäck, pankreas och lever

Varje cell och vävnad i kroppen har en metabolisk aktivitet. Ser man på levern får man ta särskild hänsyn eftersom den är det huvudsakliga organet i den biokemiska bearbetningen av näringsämnen och kroppsfrämmande toxiska ämnen och allopatiska mediciner.

Levern omvandlar vissa ämnen till glukos. Den måste göra sig av med urinämnen från nedbrytning av protein. Fett transporteras i blodet som droppar överdragna med enzymer och skall spjälkas i levern och nyttjas som energikälla eller lagras i fettvävnaden. Leverns mitokondrier producerar ketonkroppar som en reaktion på låga glukosnivåer och för att tillgängliggöra energi som lagrats som fettsyror. Levern skall också producera fettsyror med hjälp av enzymer och den skall bilda och lagra kolesterol som sedan transporteras ut från levern till kroppens vävnader via blodet. Sist men inte minst skall den metabolisera främmande kemiska ämnen.

Levermetabolismen omfattar uppbyggande (anabola) och nedbrytande (katabola) vägar, var och en regleras av särskilda faktorer. Oxidativa* reaktioner är dominerande i mitokondrier medan reduktiva* reaktioner är vanligare i den vätska som cirkulerar i cellerna.

**Oxidation och reduktion sker samtidigt i en kemisk reaktion. Det ena ämnet skickar ut elektroner, medan det andra tar dem till sig.

Redoxmolekyler som metaboliska regulatorer

Cell med cellkärna och mitokondrier vilka är cellernas kraftverk

Man trodde tidigare att reaktiva syrearter, ROS*, var skadliga molekyler som var förknippade med de huvudsakliga patologiska konsekvenserna av oxidativ stress. Men på senare tid har många rapporter visat att ROS och reaktiva kvävearter, RNS*, också spelar viktiga roller i cellernas signalvägar. 

På så sätt är nutidens perspektiv på vinst eller förlust av elektroner i cellmiljön att de utgör en del av det fysiologiska svaret på interna och miljömässiga regulatoriska faktorer. Eftersom levern är ett av de viktigaste metaboliska organen, är signaleffekterna av ROS och RNS mycket relevanta i levervävnaden.

Det är välkänt att mitokondriell aktivitet är huvudkällan för ROS-produktion, med konsekvenser i den oxidativa fosforyleringskopplingen som är en viktig funktion i ämnesomsättningen och som påverkar mitokondriell membranpotential samt flera mitokondriella metaboliska nätverk. 

Så småningom kan viktiga processer som celltillväxt och celldöd utlösas genom vinst eller förlust av elektroner i cellmiljön.

*ROS, reaktiva syrearter-fria radikaler* – en biprodukt från kroppens energiförbränning i de flesta däggdjursceller och är därför starkt involverade i oxidativ stress*, där ökad ROS-produktion kan bidra till mitokondriell skada i en rad sjukdomar.

*RNS, reaktiva kvävearter verkar tillsammans med reaktiva syreatomer (ROS) för att skada kroppens celler och orsaka nitrosativ stress. 

Redox förändringar i levertoxicitet

Alkoholrelaterade sjukdomar i levern

Den roll som det cellulära redoxtillståndet spelar i levercellernas sjukdomsmekanism är inte så väldokumenterad. I själva verket har levertotoxicitet varit mycket kopplad till den oxidativa statusen och bristerna i leverns antioxidantsystem. 

Till exempel, i fallet med den alkoholrelaterade leversjukdomen ALD (akut leversvikt) som huvudsakligen är representerad av ett kroniskt stadium av fettlever (ASH, orsakad av alkohol)), har förändringar i cellredoxtillståndet varit inblandade i skadade leverceller.

Akut leversvikt (ALS) är ett syndrom som definieras som snabbt fortskridande leversjukdom med humörsvängningar, förvirring och ökad blödningsbenägenhet hos en individ utan tidigare känd leversjukdom. Svårighetsgraden beror på hur svår levernekrosen är.

Etanol metaboliseras via alkoholdehydrogenas* (ADH), det mikrosomala etanoloxiderande systemet, och av enzymet katalas i levercellerna, även om aktiviteten hos ADH är ansvarig för det mesta av etanolkatabolismen. 

»Insulinresistens anses vara en minst lika vanlig orsak till fettlever som överkonsumtion av alkohol.«

1, frisk lever, 2 skrumplever (cirros), 3 cancer i levern

Leversteatos (fettlever) är den vanligaste leversjukdomen i Sverige och en vanlig orsak till utredning på grund av förhöjda levervärden i blod. Överförbrukning av alkohol var länge ansedd som den dominerande orsaken till fettlever. Man har på senare år sett att inlagring av fett i kombination med förekomst av inflammation i levern orsakar fettlever.

Fettlever uppkommer genom en ansamling av fett, framförallt triglycerider, i levercellernas cytoplasma. Det föreligger ett mycket nära samband mellan NAFLD (non alcoholic fet liver deasese) och sjukdomar som kan relateras till metabola syndromet, där insulinresistens är en gemensam nämnare. NAFLD orsakas av en obalans i den normala metabolismen av lipider i levern. Såväl inflödet av fett till levern som levercellernas omsättningen av lipider verkar vara förändrade. Inflödet av fettsyror till levern är kraftigt ökat. Det här kan uppkomma vid ökat intag av fett, men den främsta mekanismen är ökad lipolys i fettväven på grund av insulinresistens.

ATT LÄKA EN SKADAD PANKREAS
INSULIN OCH GLUKAGON
Diabetes och insulinresistens beror på att pankreas inte fungerar som den skall.
Pankreas reglerar blodsockret och är ett fantastiskt organ. För att förstå pankreas egentliga funktion måste vi gå tillbaka till våra förfäder, även när det gäller djuren.
Vårkänslor och höst- och vinterkänslor
För att våra förfäder skulle överleva vinter och svält var pankreas det kroppsorgan som tog dem genom vintern genom att den ökade bildning av hormonet insulin.
Man kan kalla det att pankreas fick höst- och vinterkänslor, vilket då innebar att kroppen började lagra energi inför vintern.
Det är ett mycket energisparande tillstånd när pankreas producerar insulin. Om inte det här hade fungerat skulle våra förfäder inte överlevt vintern och vi har ju inte heller funnits.
När vintern var över ändrade pankreas sitt tillstånd till vårkänslor vilket betyder att insulinnivån sjunker och istället producerar pankreas ett annat hormon nämligen glukagon. Detta hormon ökar metabolismen för att förbränna energin som inte behövs när vintern är slut. När pankreas har fått vårkänslor ökar fettförbränningen och allt överflödigt fett försvinner.
Detta är väl inte så svårt att förstå.
Höst och vår ändrar pankreas sin hormonproduktion.
När kroppen hela tiden producerar insulin så skadas pankreas och produktionen minskar och man utvecklar diabetes. Man kan även bli insulinresistent vilket betyder att det produceras insulin men det går inte in i cellerna och förbränner alltså inte fett. Vi utvecklar fetma.
När blodet blir sött skadar det blodkärlens väggar vilket orsakar att plack fastnar efter kärlväggarna. Det i sin tur leder till att blodproppar bildas och kan orsaka stroke, sött blod orsakar att nervcellerna dör, vi utvecklar artrit, ryggproblem samt ögonpåverkan med glaukom och synnedsättningar. Även njursjukdomar, trötthet, huvudvärk, sömnproblem eftersom man måste upp och kissa flera gånger under natten orsakas av en sjuk pankreas. Hudsjukdomar på grund av dålig cirkulation, sprickor i händer och fötter, fotsvamp, bensår och även amputation kan bli en följd av den dåliga cirkulationen.
Allt det här händer därför att pankreas haft höst -och vinterkänslor och producerat insulin under lång tid.
Pankreas bör nu i stället få vårkänslor och producera glukagon
Våra förfäder hade bara tillgång till säsongsbetonade födoämnen som frukter, grönsaker och kött. Det fanns inte socker, pizza, bröd och andra så kallade snabba kolhydrater och därför ökade inte insulinproduktionen.
När vi idag äter en massa kolhydrater säger vi till pankreas att ”vintern är på väg” och att kroppen måste spara energi. Genom att vi äter så mycket kolhydrater som t ex pasta, potatis och ris hela tiden så har pankreas stannat i höstkänslorna vilket innebär att den producerar insulin hela tiden utan att ta paus.
Så att år efter år har den överproducerat insulin vilket leder till att den skadas. Den kommer inte att sluta fungera utan fortsätter att arbeta men den blir stressad och utarbetad.
Hur läker man pankreas
När pankreas har vårkänslor kommer den att göra arbetet så vad vi behöver göra är att stimulera säsongsfunktionerna genom att tillsätta några extra matvaror i den dagliga rutinen. Man måste ”kickstarta” produktionen av glukagon så det sänker blodsockret på naturligt sätt. Vi bör ta en paus från den ”vanliga” maten som vi vet triggar igång insulinproduktionen och då svänger pankreas till vårkänslor av sig själv, den säger: Jag klarade vintern och behöver inte extra vikt längre.
Så i stället för att hela tiden producera insulin börjar den nu producera glukagon och förändrar metabolismen vilket leder till att blodsockret är stabilt.
Detta innebär att pankreas får vila från insulinproduktionen och gå över från att lagra fett till att förbränna fett. När pankreas har vårkänslor startar kroppens läkning och många krämpor försvinner.
Forskningen visar att glukagon i cellerna säger till lever och muskler att omvandla glukagon till glukos och sedan frigöra det i kroppen så cellerna kan använda det som energi. När man förbrukar glukos blir blodsockret naturligt. Man har stirrat sig blind på insulin när glukagon är den felande länken för helande och att läka ut diabetes.
Man vet inom sjukvården att om man injicerar glukagon till en medvetslös patient som fått blodsockerfall så kvicknar den till.
För att äta rätt bör man avprogrammera sinnet och se igenom matindustrins lögner.
Matindustrin är mer manipulativ och oetisk än tobaksindustrin någonsin var. Här gör man allt man kan för att öka sin omsättning utan tanke på hur det påverkar individen i form av socialt liv och hälsa.
Industrimaten är totalt utan näring och i stället fullproppat med socker. Man använder minst femtio olika namn på socker, för att nämna några är sorbitol, dextros, fruktos mannitol, xylitol, isomalt, laktitol, erytritol, maltitol och polyglycitolsirap. De är så kallade sockeralkoholer och som räknas som livsmedelstillsatser.
Genom att äta dessa ämnen blir du mer hungrig och mer matberoende. Allt detta socker i maten minskar kraften hos oss och i stället manipulerar det kroppskemin. Detta förlopp har industrin studerat till fullo, dom vet att kroppen kräver mer socker efter varje gång du äter det.
På 1960-tlet betalade sockerindustrin forskare för att skylla övervikt på fettkonsumtionen enligt The American Medical Association. I och med det kunde man tillverka lowfat produkter som i stället var fyllda med socker.
Kan ju även nämna fruktjuicer, en väldigt lyckad kampanj som matindustrin sålde som en hälsodrink till frukost, ”det är ju frukt” så det är väl nyttigt trodde man. I de flesta fall är dessa juicer sockerrikare än coca cola.
Frukostflingor, inte att förglömma, sockerfyllda flingor som gör dig jättehungrig vid lunch och orsakar att du kräver mer socker.
Om din diabetesläkare säger att det är ditt eget fel att du har diabetes så är inte det riktig sanningsenligt. Det är de företag som spenderar billions av dollar varje dag för att hjärntvätta samhället som är en stor orsak.
Även husse och matte utsätts för hjärntvätt vilket innebär att våra husdjur utsätts för samma sockerfyllda pellets som vi ger våra barn till frukost. Djuren blir lika sockerberoende som oss människor.
Vad som är nödvändigt är att omprogrammera hjärnan så man tycker det är godare och längtar efter att äta frukt, grönsaker, fisk och fågel än att äta en pizza eller hamburgare.
översatt från mindvalley.

ATT LÄKA EN SKADAD PANKREAS, forts.
En intressant artikel från Dagens Medicin
FÖRSÄMRADE MITIKONDRIER NYCKELN TILL DIABETES?
En defekt i mitokondriernas funktion kan vara av central betydelse för uppkomsten av typ 2-diabetes.
När mitokondierna, som brukar beskrivas som cellens energifabriker, inte fungerar som de ska minskar nedbrytningen av socker i skelettmuskelceller. Det leder till att fett ansamlas i muskelcellerna; vilket i sin tur orsakar ökad insulinresistens och så småningom typ 2-diabetes.
Samtidigt kan samma defekt hos mitokondrierna leda till försämrad insulinproduktion i bukspottkörtelns betaceller - något som påskyndar utvecklingen av typ 2-diabetes.
Så kan, mycket förenklat, en studie i förra veckans utgåva av tidskriften New England Journal of Medicine sammanfattas. Studien kan bidra till att nysta upp en 20 år gammal gordisk knut om orsakerna bakom typ 2-diabetes, påpekas entusiastiskt i en perspektivartikel i samma utgåva.
I studien ingick barn till personer med typ 2-diabetes. Försökspersonerna, barnen, var friska och inte överviktiga men hade insulinresistens. Jämfört med kontrollpersoner med normal insulinkänslighet var upptaget av glukos i muskelcellerna 60 procent lägre samtidigt som cellernas fettinnehåll var nästan dubbelt så högt. Denna skillnad kunde till största delen förklaras med försvagad mitokondriefunktion.
Studiens slutsatser ligger i linje med det andra forskare visade för ett par år sedan. Då kunde forskarna dels konstatera att mitokondrier hos typ 2-diabetiker hade sämre förmåga att bryta ned socker, dels att mitokondrierna var hälften så stora, jämfört med friska personer.
Att lösa upp en gordisk knut med skarpa biologiska argument känns onekligen mer tilltalande än att ett frustrerande problem skulle lösas med ett alexanderhugg. Svärd är ett trubbigt instrument för vetenskapen.
Publicerad: 18 februari 2004, 09:06 i Dagens Medicin
FÖRUTOM ATT STIMULERA PANKREAS HÖST- OCH VÅRKÄNSLOR, KAN VI HJÄLPA DEN PÅ FLER SÄTT ÄN GENOM KOSTEN KANSKE?

HH 14 är ett örtpreparat som innehåller maskros och mariatistel Köp här

Dr Reckeweg R7, ett homeopatiskt medel, Köp här


Till hästarna fungerar Endofor för henne och Gentifor för honom väldigt bra för det endokrina systemet..


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.