söndag 4 december 2016

ENERGIMEDICINENERGIMEDICIN

Facebook och internet är bra verktyg tycker jag, här kan man läsa både det ena och det andra om sig själv till exempel och vilka lurendrejare vi är. 
Men också, det som vi faktiskt får mest av, att så många människor delar sina positiva åsikter och återkopplar till oss om hur bra hästarna, hundarna och kattorna mår på våra produkter och hur bra dom mår själva också förstås. CELLNÄRING


Nu är det så att många verkligen har förstått hur en produkt som Minesyl arbetar i hästens kropp. Det är så många är öppen för ett annat sätt att tänka, så många som verkligen kan tänka utanför ramarna. En del resonerar dogmatiskt, är övertygad om att ”mycket hjälper mycket” och att näringstillskott som är laddade med ämnen i mikrodoser inte skulle ha någon effekt.

Jag har studerat energimedicin (kvantmedicin) under många, många år eftersom jag kom i kontakt med den typen av tänkande när jag började utveckla håranalyserna. I arbetet med håranalyser så lärde vi oss, Hans och jag, att det inte är kroppens kemiska och organiska sammansättning som styr dess reaktioner utan elektromagnetism. Därför fann vi det logiskt att utveckla produkter som arbetar direkt på den svaga länken - alltså störningar i energifältet.När hästen betar använder den sina urgamla genetiska luktorgan och sin minnesbank och på så sätt kan den hitta de örter som stimulerar avgiftningsorganen och också veta vilka näringsrika örter den behöver för att må bra. 

Dagens hästar har, av olika skäl, tyvärr inte själva så stora möjligheter att välja de näringsämnen den behöver. Dagens hästar används inom olika arbetsområden och utfodras med diverse ämnen som den aldrig själv skulle välja i vilt tillstånd. Vi har alltså skyldighet att tillgodose hästens välbefinnande genom att skaffa kunskap och inte begränsa dess näringsintag på grund av vårt eget begränsade sätt att tänka. Jag vill betona att vi aldrig "ser ner" på någon för att deras åsikt och kunskap som är annorlunda än vår egen.

Vi har "skannat" tusentals hästar genom åren vilket har gett oss möjlighet att bygga upp en mycket stor kunskapsbank om med vad och hur hästen sedan urminnes tider och genom sina långa vandringar hittade näringsämnen som läkte de skador och obalanser den kunde drabbas av.

När vi tillverkar produkterna så har vi använt oss av den kunskapsbanken. Vi använder biologiska ämnen som till exempel vitaminer och mineraler och i den form som hästen har visat oss att den behöver och det har den gjort genom analyserna. Minesyl är en produkt av detta.

Vi utvecklar analyserna hela tiden och bygger upp vår kunskapsbank allt efter vad hästarna visar och lär oss vad de behöver nu i "modern" tid. Genom detta utvecklas våra produkter också.