fredag 4 mars 2016

SÅ HÄR FUNGERAR PRODUKTERNA

KAN DEN HÄR TYPEN AV PRODUKTER SOM HOMEOPATHUSET SÄLJER VERKLIGEN FUNGERA OCH HUR?

Hmm

Såklart så kommer det funderingar om hur våra produkter fungerar. Det är det här med de små doserna som förvirrar har jag märkt. Har läst en del på olika forum om vilka skojare vi är när vi försöker lura folk att tro de här små mängderna vitaminer och mineraler skulle kunna fungera. Jag kan bara beklaga okunnigheten och oförmågan att tänka utanför ramarna. 
Men det är som vanligt, det är inte så många år sedan läkaren inte ens tvättade händerna mellan obduktion och operation för man hade ingen aning om vad bakterier var - kanske för att man inte såg dom - dom är ju rätt små dom med. Så med tiden så kommer nog den stora massan människor att förstå att vi låg lite före i tiden med våra små doser*.

CELLEN

En människas kropp består av ungefär 100 biljoner celler som var och en är en levande enhet.
Med våra produkter så jobbar vi med cellnäring - energimedicin - vibrationsmedicin eller vad man väljer att kalla det. De olika näringsämnena som är fördelad i små partiklar och som blir elektriskt laddade i tillverkningsprocessen jobbar i cellernas energiförsörjning, i mitrokondrierna. Elektricitet och magnetism är två fundamentala principer som håller cellen levande.
Tittar vi lite närmare på hur cellerna fungerar så är själva cellkärnan omgiven av ett poröst membran (hinna) och genom denna är det ett konstant utbyte av kalium- och natriumjoner mellan vätskan inuti cellen och vätskan utanför cellen. Den här processen är ett viktigt led i ämnesomsättningen och för att tillföra cellerna de näringsämnen dom behöver för att kunna fullgöra sina många viktiga funktioner. Tillförseln av näringsämnen ger energi men även energi till att avlägsna avfallsprodukter. Ju friskare och vitalare en cell är desto bättre kan den motstå angrepp av andra element som t ex virus och bakterier. När en cell eller cellgrupp (organ) kommer i obalans ändras vibrationsfrekvenserna och det uppstår störningar i funktionerna hos det organsystem som drabbats. Detta leder så småningom till mer eller mindre allvarliga sjukdomar.

MJÖLKSOCKRET DÅ, SPELAR DET NÅGON ROLL 

ELLER ÄR DET BARA DYR UTFYLLNAD?


Sockerkristaller
Mjölksockerkristallerna har en central roll i hela tillverkningsprocessen. Mjölksockret består av kristaller och en kristall har många ytor. De verksamma substanserna i produkterna "gnuggas" in mot VARJE sockerkristall. När man gnuggar in de verksamma substanserna i kristallerna så blir det milijontals små elektriskt laddade näringsämnen som täcker en enormt stor yta om vi föreställer oss att varje kristall skulle rätas ut. 
I den här formen så får hästen i sig mer näringsämnen i en skopa pulver än de flesta hästar får på i sig på en vecka med ett vanligt tillskott. Den här typen av näringsämnen behöver inte heller kroppen omvandla till de små partiklarna cellerna kan använda sig av. Det här är av stort värde för en sjuk kropp som inte kan ta upp och assimilera näringsämnen på ett effektivt sätt.

HUR FUNGERAR DÅ EN PRODUKT SOM GASTROFOR 
OCH DE ANDRA PRODUKTERNA?
Cellerna känner igen Gastrofor som sitt eget kamiska budskap

De verksamma beståndsdelarna som finns i Gastrofor är "ingnuggade" på mjölkkristallerna och de är följande: Kalciumkarbonat, magnesiumfosfat, niacin, pyridoxin och askorbinsyra.
Tillsammans fungerar de så här: 
Kalciumkarbonat neutraliserar magens pH och stimulerar aptiten och motverkar magkramper. 
Magnesium fosfat har stimulerande effekt på magens enzymer och underlättar för hästen vid spasmiska kramper, gasbildning och kolik.
Kalcium och magnesium samarbetar och är viktiga för nervernas impulser till musklerna och fosforet är viktigt för cellernas normala funktion. De stimulerar magens tömningshastighet, alltså peristaltiken.
Niacin är viktig för metabolismen av kolhydrater, fett och protein. Viktig för normal funktion av gallflödet och magsafter. Niacin har också en antiinflammatorisk effekt och stärker upptag av näringsämnen i tunntarmen.
Pyridoxin är viktig för cellförnyelse i magen och för produktion av röda blodkroppar. Vitaminet är viktigt för en bra absorption av B12 och även för metabolismen av makronäringsämnena.
Askorbinsyran är viktig för immunsystemet och är en utmärkt och naturlig antihistamin.

Rätt nyckel till rätt lås
Den tecknade bilden visar hur en cell med en mottagare, receptor, känner igen till exempel Gastroformolekylerna och släpper in ämnet i cellen där de kan understödja arbetet. Det fungerar som en nyckel och ett lås, rätt nyckel låser upp rätt lås och molekylerna i Gastrofor släpps in.

...OCH SÅ FORSKNINGSFAKTA DÅ...


Man saknar tillförlitliga källor och oberoende studier om produkterna. Man undrar också varför inte veterinärer och foderrådgivare rekommenderar dem. 

Nu är det så att inga forskare har varit intresserade att göra några oberoende studier eller visat annat intresse för våra produkter. När det gäller foderrådgivare så har jag nog den erfarenheten att dom jobbar för fodertillverkare så dom är knappast intresserade av att rekommendera våra produkter. Veterinärer tror jag inte ens är tillåten att arbeta med alternativa medel.

Så det jag skriver om är med utgångspunkt från våra egna studier samt våra kunders erfarenheter och vi tycker våra kunder är mycket tillförlitliga källor.

Jaa, konstigare än så här är det inte.


LITE MER LÄSNING

SMÅTT HAR ALDRIG VARIT STÖRRE
Man diskuterar om de små mängderna i "vissa fodertillskott" kan ha någon funktion. Jag har skrivit om det i tidigare inlägg och jag känner att det bör upprepas. Det gäller att kunna tänka lite utanför ramarna. Men många är naturligtvis låsta i sitt tänkande och det är svårt att ta in något som kan verka osannolikt. Så naturligtvis är det upp till var och en att skaffa sig upplysning och kunskap själv. Men man behöver inte heller nedvärdera någon annans kunskaper som kanske är annorlunda än sina egna.
Man saknar källhänvisningar, men om man jobbar med alternativa metoder, ja då finns det inte några källhänvisningar eftersom ingen oberoende forskare varit intresserad av att göra några och speciellt inte på hästar.

LITE KURIOSA 
Röda blodkroppar

Allt som kroppen arbetar med är smått och då menar jag smått och inte synligt för blotta ögat. Till exempel det vi äter omvandlas genom matsmältningen till så små partiklar att de i slutändan inte är synliga för blotta ögat utan blir till cellnäringsämnen.
Så jag vill belysa "det lillas" otroliga funktioner: Om vi tittar på blodet. En vuxen människa har ca 5 liter blod i kroppen. En kubikmillimeter blod innehåller omkring 5 miljoner röda blodkroppar så totalt har en människa ca 25 biljoner röda blodkroppar. De röda blodkropparna innehåller cirka 300 miljoner molekyler hemoglobin och varje hemoglobinmolekyl kan i sin tur binda upp till 4 syremolekyler. En enda röd blodkropp kan alltså transportera ca 1,2 miljarder syremolekyler, och en häst har cirka 40 liter blod i kroppen vilket gör 200 biljoner röda blodkroppar som var och en kan transportera 1,2 miljarder syremolekyler. Så man kan säga att det lilla är otroligt stort. 
Källa: Wikipedia.

OMVANDLING
Så, när man ger hästen foder så omvandlar den det med hjälp av bl a enzymer för att den skall kunna ha någon nytta av innehållet och det blir näring till cellerna. Varje cell i hästen kropp är som ett litet kraftverk och precis som alla kraftkällor är cellen beroende av en väldigt specifik balans av bränsle. Hos hästen är det mineraler (kalium och natrium) som för näringsämnen in och de förbrukade ämnena ut. Kraftverket tankas med kalorier i form av kolhydrater, fett, proteiner och fermenterade ämnen från grovtarmen och använder dessa för att producera det den energi de behöver.
Hästar har förmåga att omvandla fett, kolhydrater och aminosyror till vad den behöver för tillfället. De kan aktivt öka upptaget av mineraler när de behöver och är utrustad med mekanismer för att utsöndra överskott av mineraler om det behövs. Detta påverkas ytterligare av att mineraler kan tävla med varandra om hur de absorberas inuti tarmarna. "Alltså vi har egentligen ingen aning om vad hästkroppen anser att den har för behov av näringsämnen i olika situationer, till exempel, behöver den nåt från jorden så letar den fram det" min kommentar.
Vissa aminosyror och fettsyror kan de inte tillverka själva. Dessa kallas för essentiella därför att det är livsnödvändigt att de finns i fodret. På samma sätt som dom kan inte tillverka näringsämnen av bara luft så finns det ett minimibehov av vad de måste få i sig via fodret. 
Källa: Dr Kellon

BARA FÖR ATT BELYSA LITE VAD KROPPEN KAN GÖRA

År 1799 utförde kemisten Louis Nicolas Vauquelin experiment med hönor. Han matade dem med endast havre. När han jämförde mängderna kalcium och kisel i födan med de mängder som avsöndrades i avföringen och ägg, fann han att kalcium avsöndrades i en mängd som var större än mängden i havren. Med kisel var det precis tvärt om. Kisel omvandlades till kalcium i hönornas metabolism när dom behövde det. 
Liknande experiment gjordes av en fransk forskare vid namn Louis Kervan, också med höns, man gav dem kalium i fodret och inget kalcium och ändå bestod hönsäggens skal av kalcium. Tilläggas bör att hönsens skelett var helt normala, ingen urkalkning. "Kan hönsen omvandla ett grundämne till ett annat så kan naturligtvis även andra djurslag göra detsamma" min kommentar. 
Källa: The secret life of plants.
Jag vill även referera till Richard Feynman och hans tal 1959 som hette "There is plenty of room in the bottom". Den då 41-årige Feynman var en av de ledande teoretiska fysiker i världen och hans arbete med kvantelektrodynamik i början av 1940-talet skulle ge honom en del av Nobelpriset i fysik 1965. Han har skrivit flera böcker och var en mycket framsynt fysiker inom nanovetenskap och teknik. 
Richard Feynman kom på det "lillas" hemlighet, fast egentligen var han inte först för det gjorde Samuel Hahneman mycket tidigare.

MED HOMEOPATI KAN MAN TALA OM NANONÄRINGSÄMNEN PÅ RIKTIGT
I dag använder man så kallade nanomediciner, man använder nanoämnen inom jordbruken och matindustrin, inget ovanligt nu för tiden. Ser att man även till häst har tagit fram vitaminer i nano storlek, Nano E och Nano Q10 är ett par av dem man annonserar om i engelska hästtidningar. De är framtagna med en mycket avancerad teknik säger man.

2007 stod det följande i Läkartidningen
Spår av molekyler*
I slutet av 1980-talet publicerade Nature en artikel av Jacques Benveniste och medarbetare, som antydde – vetenskapliga – bevis för att kraftigt utspädda lösningar skulle kunna ha biologisk effekt på grund av någon ännu oupptäckt mekanism. Artikeln redovisade bevis för att mycket starkt utspädda anti-IgE-lösningar (spädning upp till 10⁻¹²⁰)* gav upphov till ett antal mycket oväntade effekter. I provröret gav vissa extremt utspädda lösningar, där ingen enda molekyl av ämnet fanns kvar, upphov till objektivt påvisbara cykliska mönster. Artikeln framfördes som ett första verkligt bevis för att vatten har en förmåga att »minnas» de molekyler som det en gång varit i kontakt med. 

* Vi är lite före i tiden för vi har använt oss av spädningar och de små doserna sedan -80 talet.

Milligram 10⁻³ motsvarar en spädning på 1 000 gånger
Mikrogram 10⁻⁶ motsvarar en spädning på 1 000 000 gånger
Nanogram 10⁻⁹ motsvarar en spädning på 1 000 000 000 gånger
*Attogram 10⁻¹²⁰ motsvarar en spädning på 1 000 000 000 000 000 000 000 000 gånger


Minesyl

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.