lördag 17 januari 2015

ENSILAGE

ENSILAGE TILL HÄST

Sammanfattning av aktuell forskning från SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet).
 
Höleverantörer i Södra Sverige, www.hastnet.se


Ensilage innehåller mer vatten och mindre näringsrik torrsupbtans per kg än vad hö gör. Ensilage är alltså mer "utspått" med vatten än hö (ts-torrsubstans per kilo foder).
En tumregel är att ALDRIG ge mindre än 1 kg ts grovfoder per 100 kg kroppsvikt och dag. Om man räknar att hästen väger ca 500 kg är absoluta minimum ts grovfoder per dag 5 kg.

Då blir fodergivande följande:
Ha har en ts-halt på 84 %. Hästen måste alltså äta 6 kg hö för att få i sig 5 kg torrsubstans (5/0,84= 5,95).

Om ensilaget har en ts-halt på 55 % måste hästen äta ca 9 kg ensilage för att få i sig ca 5 kg torrsubstans 5/0,55=9,9).

OBS! Helst bör hästen äta 1,5-2 kg ts grovfoder per 100 kg kroppsvikt och dag. Alltså mellan 9-12 kg hö per dag eller 13,5-18 kg ensilage (om ts-halten är 55 %).

 Hösilage eller Hö?

Hösilage - Hö
Av tradition har hästar främst ätit hö, men på senare år har ensilage i olika former blivit allt vanligare. Det beror främst på att det är enklare att bärga ensilage än hö. Man behöver ju inte lika långa perioder med bra väder för att kunna bärga ensilage.

Man bör skilja på ensilage till kor och hästar. Med avseende på näringsinnehåll är det skillnad på kofoder och hästfoder. Det som skiljer mest är behovet av protein. Hastar har inte ett lika stort proteinbehov som högmjölkande kor.

Ett ensilage lämpligt för hsät är sammansatt av t ex : timotej, ängsvingel och engelskt rajgräs. En mindre andel klöver kan också finnas med i vallblandningen och ts-halten bör ligga mellan 40 – 60 %.

OBS! näringsinnehållet beror i första hand på när vallen skördats. Om näringshalten är hög måste kraftfodergivan sänkas. Det ensilage som man vanligen talar om i hästsammanhang är ett förtorkat ensilage som brukar kallas för ”hösilage”. Skillnaden mellan ensilage och hösilage är ts-halten. Hösilage har en ts-halt mellan ca 50 – 70 %.

OBS! Om ts-halten är låg (om fodret innehåller mycket vatten) kan det bli problem för hästen att hinna eller orka äta tillräckligt mycket för att få i sig tillräcklig mängd stråfoder.

Storbalar


Ett annat stort problem med ensilage är att det oftast är förpackat i storbalar. Man ska inte räkna med att en bal, under vår och sommar, håller sig längre än tre till fyra dagar sedan den blivit öppnad. Vid minusgrader kan balen hålla sig i ca en vecka. Efter denna tid är ensilaget skämt. En öppnad bal som börjar bli varm skall man se upp med, detta är ett tecken på att förskämningsprocessen har satt igång. Ett riktmärke är att en storbal räcker till tio hästar i tre – fyra dagar (detta varierar naturligtvis beroende på ensilagets ts-halt.).


Förskämt Ensilage

mögligt hösilage och svamp på hösilage bild Hippson

Om det finns jäst (som kan se ut som ”vita prickar”, ”bomullsludd” eller ”spindelväv”) i balen då den öppnas skall man räkna med kortare hållbarhet. Jästsvampar är ofarliga men ändå oönskade i ensilage eftersom jästen konkurrerar med mjölksyrebakterierna om näring. Detta ökar pH-värdet och försämrar konserveringen.

Jäst ”öppnar dörren” för andra mikroorganismer t ex mögelsvampar. Fläckar som breder ut sig på större ytor och ser ut som spindelväv eller är luddiga är mögel.


Viktigt att hålla rent runt balarna

Internetbild/forskning och fakta

 Man skall akta sig för att ställa ut en ensilagebal direkt på marken i hagen. Spillet blir stor  och nertrampat foder blir snabbt en härd av olika mikroorganismer som kan vara skadliga.
Om man har flera hästar i en hage är det stor risk att de hästar som har lägst rang får hålla tillgodo med det nertrampade fodret, med allvarliga hälsoproblem som följd.Ökad risk för andra sjukdomarRisken för botulism ökar med utfodring av hösilage och en frisk häst vaccineras för att han skall kunna äta foder som kan bli sjuk av. Systematisk injicering av tungmetaller som finns i vacciner kan orsaka systemskador som t ex njur- och urinvägssjukdomar, allergier, abscesser, nervsjukdomar, långvariga muskel och ledsjukdomar.


 Glöm inte insamling av plast

Foto: Sjöbobloggspot.se


En generell regel är att en ensilagebal bör ha minst åtta lager plast. Insamling av plast för återvinning sker i hela landet mellan maj-augusti.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar