onsdag 1 mars 2023

Otjänligt hästfoder

 

Varför är hästarna så drabbade av ohälsa idag?

Att fodra för hälsa i stället för ohälsa, valet borde inte vara svårt

Foderfrågor - det har blivit ett stort område - och vi på Homeopathuset lägger ner mycket tid och energi på att prata om vikten av ett för hästen biologiskt anpassat foder eftersom de så kallade dolda foderämnesallergierna är en av dom vanligaste orsakerna till ohälsa hos hästen. 

Hästar på bete

När hästen fortfarande levde fritt kunde den söka och äta av de örter den behövde för att uppfylla sitt näringsbehov. Idag är hästen beroende av människan för att få sina näringsbehov tillgodosedda och det har lett till att dagens hästar ofta ges olämpligt foder på grund av okunskap eller missriktad välvilja.

Ytterligare en orsak är att en hel industri har vuxit fram som tillverkar och marknadsför olika typer av foder varav en del är totalt olämpliga som födoämnen till hästen.

Hästägare bör söka kunskap om hur hästens matsmältningssystem fungerar och med den kunskapen som grund avgöra vad som är lämplig mat för en häst.

Vad är biologisk anpassad rå föda?

Det här är inte biologisk anpassad rå föda!

Vad är då biologisk anpassad föda? Är det pelleterat torrfoder som är ”unikt upphettat” (kokt, ångkokt, mikroniserat, hydrolyserat) innehållande bland annat jäst, vetefodermjöl, potatisprotein, olja, betmelass, fruktos och diverse blandad kokt säd samt en vitamin- och mineralmix? Nej, detta är inte biologisk anpassad föda!

Inte heller de råvaror som genomgått en ”Unikt Kokningsprocess” är biologisk föda

Mikroniserade råvaror

Ärtor, korn, vete och majs kokta i mikro. Mikroniserade säger etiketten men vad betyder det?  Mikronisering är en beredningsmetod där man värmer ärtorna med hjälp av elektromagnetiska vågor (precis som i en mikro) för att öka smältbarheten och för att hästen inte skall bita sönder tänderna.

Människan är den enda art i världen som värmer upp sin mat, alla andra arter den rå, så även hästen! Kokt mat till hästen, säger man i reklamen, har genomgått en ”Unikt Kokningsprocess”, eller är ”Microniserad” (upphettad). Det enda unika, som vi ser det, är väl att hästarna har börjat få ”kokt mat”. 

Jämför livskraft i hur en levande och död produkt ser ut

Det som händer med den kokta spannmålen är att enzymerna inaktiveras vid temperaturer över 40° C. Så den ”råkostdiet” som ar biologiskt naturligt för hästen innehåller enzymer som ar nödvändiga för att smälta maten, och de frigör vitaminer, mineraler och aminosyror, de är borta ur den kokta maten.

Den kokta säden omvandlas också från en långsam kolhydrat till en så kallad snabb kolhydrat. Snabba kolhydrater omvandlas fort till socker i kroppen och kan genom det påverka insulinfrisättningen negativt och hästens energiupplagring av glukos minskar. Fång och diabetes kan bli en biverkning av snabba kolhydrater.

Immunsystemet

Även hästens immunförsvar reagerar på den kokta maten, den genetiska koden säger: ”råkost” och så kommer det ”kokt mat”! Det ger signal till immunförsvaret vilket svarar med att utsöndra inflammationsproducerande signalsubstanser. De här signalsubstanserna påverkar mastceller till ökad frisättning av bland annat histamin. Ökad frisättning av histamin orsakar en reaktion i magen med bland annat magkatarr och magsår som följd. Histamin är ett naturligt ämne som frisätts i större mängder vid alla allergiska reaktioner. Det triggar igång immunsystemet vid kontakt med de ämnen som hästens matsmältning anser vara främmande och en allergisk reaktion startar. 

Hud, bindväv och leder

Svullna leder, hudsprickor och hudinflammation

Immunförsvarets reaktion kan naturligtvis även leda till andra inflammatoriska sjukdomar hos hästen. Vilka symptom det kan leda till ytterligare beror på var hästen har sin svaga punkt. Om det är nervsystemet som är hästens svaga punkt kan det orsaka reaktioner där likväl som det kan ge led- och muskelsjukdomar. Kokt säd är också mycket syrabildande och ger hästen ett förändrat pH och symptomen på försurning blir oftast svullna och ömmande leder, hudsjukdomar, njurbelastning och mycket mer.

Jäst

Bakjäst ingår i hästens "nya" foderstat och när syret tar slut omkring jästen bildas i etanol och hästens grovtarmsjäsning får funktionen av en "hembränningsapparat"!

Det har blivit mycket vanligt att tillsätta foderjäst i många kommersiella hästfoder. Den troligaste orsaken till att man tillsätter jäst är nog av ekonomiska skäl därför att när ofarliga mikroorganismer får växa i ett födoämne, konsumerar de ämnen som andra organismer behöver för sin tillväxt. Detta gör att jäst (fermenterad) mat håller betydligt bättre än färsk.

Jäst tillsammans med utfodring av säd startar onaturliga jäsningsprocesser som kan orsaka ohälsa hos hästen.  När tarmens naturliga bakterieflora blir utslagen förändras också pH-värdet och det blir ytterligare en grogrund för sjukdomsframkallande mikroorganismer som då kan föröka sig okontrollerat.

Antikropparna är alltid på vakt mot föroreningar, svamp och bakterier som finns i fodret. Det är deras arbete att undersöka och neutralisera sådana produkter och framförallt stoppa deras försök att tränga igenom tarmväggarna och ut i blodet. Den oreda som skapas gör att många orena och giftiga ämnen eller ofullständigt behandlad föda kommer ut i blodet. Detta ökar belastningen på lever och njurar som måste filtrera bort dem. Gifterna kan gå med blodet mellan tarmen och levern 6 - 7 gånger.

 Den extra belastningen som blir följden irriterar tarmväggarna ännu mer. Kolik, diarré och/eller förstoppning och fång är ofta de symptom som blir följden. Man kan säga att tarmen har blivit en ”krigsskådeplats”! Jäst ”öppnar också dörren” för andra mikroorganismer, t ex mögelsvampar.

Läs mer om jäst här

Hösilage – Ett tillverkat grovfoder

Inplastat vallfoder

Ensilage/hösilage är ett tillverkat grovfoder som är konserverat genom en ensileringsprocess. Konserveringen sker genom att mjölksyran får vallväxterna att jäsa i en miljö utan syre. Det innebär att mjölksyreproducerande bakterier bildar mjölksyra när de bryter ner sockret. Mjölksyra är surt (som det låter) och meningen med ensileringsprocessen är att sänka pH värdet tillräckligt lågt i en bal för att aktiviteten på de sjukdomsframkallande organismerna skall avstanna.

Det jästa ensilaget orsakar ökade jäsningsprocesser och ett surt pH i grovtarmen hos hästarna. Det innebär att den kroppsegna friska populationen av tarmbakterier slås ut och i stället blir tarmen en ”krigsskådeplats” där de sjukdomsframkallande bakteriestammarna producerar toxiner som läcker ut genom tarmväggarna och hästarna får diarré och kolik.
Toxinerna följer med blodströmmen och hamnar på så sätt även i de blodrika områden som tillexempel hovarna och orsaka inflammationer i hovens vävnader (fång).

En studie som SLU gjort visar att WSC halter i grovfoder gav upphov till olika glukos- och insulinsvar hos hästar. Utfodring med hösilage med högt WSC gav en insulinrespons som liknade dem som ses efter utfodring med kraftfoder. Detta kan orsaka vätska i musklerna, är hästen tjock fastän den inte överutfodras kan det i stället vara ticken på vätskeansamlingar. Stel och öm i musklerna kan vara tecken på vätska. Så anledningen till vätskeansamlingar beror framför allt på socker men också rubbningar i tarmfunktionen.

Även till synes friska hästar kan gå med oupptäckta obalanser som t ex infektioner, mag- och tarmproblem. Sockerrikt fiberfattigt foder påverkar tarmfloran, lever och njurar. Vid misstanke om att hästen har vätskeansamlingar bör foderstaten ses över.

Ett stort problem med hösilage är att det oftast är förpackat i storbalar. Man ska inte räkna med att en bal, under vår och sommar, håller sig längre än tre till fyra dagar sedan den blivit öppnad. Vid minusgrader kan balen hålla sig i ca en vecka.  Efter denna tid är hösilaget skämt. Man får också tänka på att fryst silage kan skada hästens tänder när den skall försöka äta av det.

En öppnad bal som börjar bli varm ska man se upp med, detta är ett tecken på att förskämnings-processen har satt igång. Om det finns jäst (som kan se ut som ”vita prickar”, ”bomullsludd” eller ”spindelväv”) i balen då den öppnas ska man räkna med kortare hållbarhet. Fläckar som breder ut sig på större ytor och ser ut som spindelväv eller är luddiga och luktar är mögel. Det förekommer också värme i balen när den processen startat och då är hela balen otjänlig.

Man bör akta sig för att ställa ut en hösilagebal direkt på marken i hagen. Spillet blir stort och nedtrampat foder blir snabbt en härd av olika mikroorganismer som kan vara skadliga.

Om man har flera hästar i en hage är det stor risk att de hästar som har lägst rang får hålla tillgodo med det nedtrampade fodret, med allvarliga hälsoproblem som följd.

Läs mer om inplastat vallfoder här

Läs mer om torrt vallfoder här

Vaccinering

Botulinivaccin

Risken för botulism ökar med utfodring av inplastat vallfoder och en frisk häst vaccineras för att han skall kunna äta foder som kan bli sjuk av. Systematisk injicering av tungmetaller som finns i vacciner kan orsaka systemskador som t ex njur- och urinvägssjukdomar, allergier, abscesser, långvariga muskel och ledsjukdomar.

Läs mer om vaccinering här

Vetefodermjöl

Vetefodermjöl

Vete användas som fodermedel till häst och det är väldigt stärkelserikt och orsakar störningar i grovtarmen. Vete är framodlat och förädlat för att främst användas som brödsäd. Kärnorna är små och hårda vilket gör att de måste malas eller krossas innan utfodring. Det vanligaste är att man inom hästsport använder kvarnbiprodukter (vetekli, vetegroddar och vetefodermjöl) i utfodringen. Vete är lysinfattigt (aminosyra) och bör därför inte ges till växande unghästar. I samband med pelleteringen hettas foderblandningen upp till cirka 80 grader – en temperatur som innebär en ”säkerhetsspärr” mot t ex salmonellabakterier.

Fodervetemjöl används som bindemedel tillsammans med melass för att hålla ihop pelletsen. Produkter som tex pellets kan innehålla ganska mycket vetefodermjöl och det är inte för hästens välmående alltså. Från SLU säger man så här: "Vetefodermjöl är mycket finfördelat vilket kan bidra till störningar i mag-tarmkanalen

Ett forskarlag i Nederländerna har börjat undersöka om även hästar kan reagera på gluten. De spekulerar i om hästar med inflammatorisk tarmsjukdom skulle kunna vara glutenintoleranta då symtomen (viktminskning, återkommande kolik, lös avföring, nedstämdhet, ödem och glanslös hårrem) liknar de hos människor med celiaki. Under senare år har veterinärerna på hästkliniken på Utrechts universitet sett en ökning av inflammation i tarmen hos elithästar och då framför allt dressyrhästar (70 procent av fallen).

Läs mer om vete här


"Kokt" Potatis

Potatis är den mest besprutade grödan

Potatisprotein är en biprodukt som kommer från utvinningen av stärkelse från potatis. Stärkelsen används framför allt i industriella sammanhang. Potatis innehåller mycket låga halter av protein, ca 2 procent, så det går åt mycket potatis för att tillverka ett kg potatisprotein. Det färdiga potatisproteinet däremot är mycket proteinrikt, 685 gram smältbart råprotein per kg foder och 13 MJ per kg foder. Potatisproteinet innehåller mer fosfor än kalcium, 4 respektive 1 gram per kg foder. "Foderpotatis det gav man grisarna för att de skulle bli feta till julen".

Man bör också vara medveten om att för riklig proteinutfodring kan orsaka njurbelastning hos hästarna särskilt som de inte dricker så mycket vatten som de skulle behöva. I de flesta stallar idag sitter det monterade vattenkoppar som inte ger tillräckligt med vattenflöde så hästen kan dricka sig otörstig. Hög proteinutfodring och belastade njurar ger ofta njursten, muskel- och ledsjukdomar som följd.

Hästar är känsliga för förgiftning som utvecklas från en alkaloid (en kvävehaltig, organisk förening) som finns i potatis. Om en häst matas stora mängder rå avfalls potatis, kan denna alkaloid orsaka problem, bland annat, diarré, kolik, törst, brist på samordning, uttorkning och ansträngd andning.

Framställning av Potatisstärkelse, Potatisprotein och Potatissaft

Potatis mottagning

Potatisstärkelse
• Vid mottagningen av potatisen tas ett stickprov för att kontrollera kvaliteten.
• Potatisen tvättas och oönskade beståndsdelar såsom sand, löv och stenar tas bort. För att förhindra överdriven skumbildning tillsätts ett skumdämpningsmedel (?) av livsmedelskvalitet.
• Den tvättade potatisen mals ner och en antioxidant tillsätts. (Har inte hittat ännu vad som används).
•Den malda potatisen separeras genom gravitationstekniker och det bildas potatisstärkelse-slam, potatissaft och potatispressmassa.
• Stärkelseslammet modifieras med hjälp av kemiska och/eller fysiska metoder och torkas till modifierad stärkelse.
• Stärkelseslammet hydrolyseras med syra (?) eller enzymer (?) och torkas till hydrolyserad stärkelse.
• Stärkelseslammet avvattnas och torkas till naturlig potatisstärkelse.
• Potatispressmassan avvattnas på ett mekaniskt tillvägagångssätt och blir till foderprodukten potatispressmassa.
• Standardprodukten bestående av potatispressmassa kan torkas ytterligare till torrpellets – torkad potatispressmassa.

Protein
• Potatissaften värms upp med hjälp av ånga och proteinkomponenterna koagulerar. För att förhindra överdriven skumbildning tillsätts ett skumdämpningsmedel (?) av livsmedelskvalitet.
• Det koagulerade proteinet separeras från potatissaften genom gravitationstekniker (centrifugering?).
• Proteinet torkas och blir till foderprodukten potatisprotein.
• Potatisprotein blandas med vatten och syra (?) för framställningen av potatisprotein (renat?).
• Blandningen som består av vatten och koagulerat protein raffineras (?) för att få bort glykoalkaloiderna som finns där naturligt från proteinet.
• Det raffinerade proteinet avvattnas med hjälp av gravitationstekniker (centrifugeras?).
• Det raffinerade proteinet torkas och blir till foderprodukten potatisprotein (renat).

Potatissaft
• Potatissaften värms upp för att förånga vattnet och framställa koncentrerad potatissaft. 
• pH-värdet kontrolleras och justeras med hjälp av pH-reglerare (?) under olika faser i produktionsprocessen.

Läs om potatisforskning här


Olja

Står det mineralolja på foderförpackningen? Ja, då är det samma som till bilen!

Det är inte bara mängden olja som gör hästen sjuk utan också typen av olja. Olja tillsätts i hästens foderstat för att minska dammrisken, som smörjning i tillverkningen, som bindemedel i pelleteringen, för att förhindra förändringen av ingredienserna i en blandning under tillverkning, som bärare för fettlösliga vitaminer och som hårmedel för att pälsen skall bli blank och mycket mer.

Frånsett all den olja hästen får i sig ofrivilligt så utfodrar man också hästen med olja!

Sprayning av sojafält

Sojaolja är den olja som det produceras mest av i hela världen, och mer och billigare lär den bli eftersom produktionen av sojamjöl till djurfoder ökar lavinartat. USA, Brasilien och Argentina producerar 75 % av världens soja. Av det är minst en tredjedel genmanipulerad och varifrån den mesta svenska importen kommer.

Restprodukten efter extraktionen av sojaolja krossas det till ett mjöl och sojamjölet används i hästutfodringen. Sojaoljan innehåller mest extraktionsbensin och när det gäller livsmedelskvalitet försäkrar livsmedelsverket att 1 mg/kg är ofarligt. Det finns å andra sidan forskning på djur som tyder på motsatsen. Oljan innehåller också lösningsmedel och pesticider efter besprutning.

Näst efter soja ar majs den gröda som genmanipuleras mest, särskilt i USA. Den mesta majsen blir djurfoder, och kött från djur som fötts upp på genmanipulerad majs behöver inte märkas. Majsoljan är till stor del en biprodukt vid framställning av stärkelse mm. Majs hör till de mest gödslade, besprutade och genmanipulerade grödorna. Majs och majsolja innehåller föroreningar från hexan och pesticider.

Forskning visar att den genmanipulerade majsen i djurfoder orsakar skador på vita och röda blodkroppar. Hexan (extratktionsbensin) klassificeras som miljöfarligt, brandfarligt och hälsoskadligt. Hexan kan bland annat orsaka nedsatt fortplantningsförmåga, kan ge lungskador vid förtäring och orsaka nervskador.

Utfodring med olja ger hästen lever och gallproblem med olika symptombilder som följd.

Läs mer om leverstörning här

Mer om levern

GMO

Genmodifierad majs

Enligt EU:s bestämmelser för avsiktlig utsättning i miljön av genetiskt modifierade organismer hade i maj 2004 8 sådana organismer godkänts för djurfoder. De grödor som godkänts är bland annat sorter av majs, raps, sojabönor och cikoria.

Läs om GMO här

Nya "moderna" metaboliska sjukdomarna hos hästen

Häst med metaboliskt symptom

Fruktos är fettbildande och orsakar insulinresistens, fettlever och metaboliskt syndrom hos djur. EMS hos hästar, diabetes hos hundar och katter. Det visar sig att fruktos ökar hungerkänslan, ökar inflammationer och försämrar syresättningen. Eftersom fruktosen orsakar fettlever ökar endotoxinkoncentrationen i levern. Pankreas hormoner omvandlar, tillsammans med levern, kolhydrater till glukos. Glukos är den viktigaste transportformen av kolhydrater i blodet och cellernas centrala energikälla.

När en metabol sjukdom får ett ämne att stiga till nivåer som är giftiga för kroppen, på grund av kroppens oförmåga att bryta ner det, då rör det sig om ett problem med ansamlingen av näringsämnen. Detta inträffar eftersom det föreligger en total eller delvis brist på ett visst enzym (vilket är vad som skulle ha hindrat ämnet från att ackumuleras till en toxisk nivå).

Metabola ansamlingssjukdomar sprids vanligtvis i hela djurets kropp, även om de flesta symtomen slutligen återspeglas i det centrala nervsystemet.

Betmelass

Melass tillsatt i en myslimix

Betmelass är en energirik biprodukt från sockerindustrin. Melass används som foderråvara och som enskilt foder vid utfodring av bl a häst. Den förbättrar smaken och har dietisk verkan. Melass är också ett bindemedel vid pelletering och binder dessutom damm. Melass används även som ensileringsmedel och som substrat vid bioteknisk produktion. För mycket melass i utfodringen till häst kan orsaka diarré.

Näringsvärdet / kg, Protein 9,4 % / kg och socker 44 % / kg, det är rätt mycket kalium, 34 g/kg.

Fruktos

Fruktossirap

Fruktos är biprodukt från sockerindustri med liknande egenskaper som melass. Innehåller mycket energi och har god smaklighet alltså sött och gott tycker hästen.

Djurstudier har visat att just fruktos (som även ingår i vanligt sockar) stimulerar nyproduktion av fett (feta hästar), högt blodtryck, dyslipidemi och insulinresistens.

Allt socker, höga kolhydratvärden med snabba kolhydrater kan orsaka diabetes, insulin-resistens och fång.

Fruktos har det ingen effekt på insulinet, därför är fruktos också toxiskt av den orsaken att det går direkt till levern.

Hästen är anpassad för att äta kolhydrater och har inga problem att äta kontrollerade mängder. Normalt innehåller gräs, runt 10% socker medans

Den stora mängden "snabba" kolhydrater som finns i, eller är tillsatta i, de tillverkade fodren är oftast orsaken till de nya "moderna" metaboliska sjukdomarna hos hästen

Alger - är de så nyttiga där de växer i världshavens soptipp

Alger - världshavens rengörare

Det finns några saker man bör vara medveten om ifall man funderar på att börja fodra med alger.
·       Alger innehåller HÖGA halter av jod, som kan orsaka jodförgiftning. Det kan göra att dräktiga ston aborterar eller att det föds föl med struma.
·       Alger är havets reningsverk och innehåller ofta stora mängder tungmetaller - som inte är särskilt nyttiga och inte heller redovisas i innehållsförteckningen.
·       Alger är inte någon naturlig hästföda, då de inte är några "växter".
·       Alginsyran* i algerna binder sig till tungmetaller, det är helt riktigt. MEN om algerna växt där det finns t ex kadmium* så är de smockfulla med det när vi ger det till hästen. Risken är då att algerna i stället avger sitt kadmium till hästen.
·       Brunalger koncentrerar också arsenik. Om man under lång tid ger en större mängd brunalger som växt i vatten där det finns arsenik kan det inte uteslutas att arsenikförgiftning kan uppstå.
·       Algerna skördas utanför Island där man anser det mycket rent, men en del av världens avfall samlas runt Island. Både tungmetaller och radioaktivitet. Bland torsk och musslor runt ön överskrids gränsvärdena av bl a kadmium, zink och koppar.
·       Vissa algblandningar, laminaria*, ger man till människor för att framkalla abort
·       Carragen* orsakar inflammationer (man använder den i läkemedelsförsök för att prova effekten av nya anti-inflammatoriska läkemedel.
·       Alger är inte växter, de kan vara encelliga djur, amöbor och bakterier. Brunalgerna tillhör prostista, samma släkte som de mer bekanta amöborna och slemsvamparna.
·       Vissa rekommenderar 0,1-1,0 mg jod/100 kg häst. Den maximala toleransnivån för hur mycket man får ge en häst innan det blir skadligt är 15mg/100 kg häst. 1 dl brunalger innehåller 50 mg jod. Gränsvärdet sägs ligga på 75 mg/500 kg häst.
·       Det finns dokumentation på negativa effekter redan under 10 mg/100 kg häst.
·       Det finns inget stöd för om man kan fodra en 500 kg häst med 75 mg jod/dag, åtminstone inte en dräktig eftersom skada på fölet kan uppstå vid lägre doser.
·       Vad gäller alger kan de inte tillverka vare sig kalk eller magnesium själva utan suger upp det från omgivningen.
·       Smältbarheten i alger är väldigt svårbedömd och jag har inte sett någon studie. Dessutom beror mineralinnehållet väldigt mycket på vilka mineraler som råkat strömma förbi algerna medans de växte. Såvitt jag vet mäter man inte innehållet i varje fångst utan har en standarddeklaration.
·       För de alger som innehåller arsenik (framförallt de japanska algerna) är smältbarheten av just arsenik* mycket hög.

*Alganinsyra är en skyddande gel som har sitt ursprung i havsalger. Används som läkemedel vid magsyra.

*Kadmium ansamlas framför allt i njurarna och mängden ökar under livet beroende på att den biologiska halveringstiden är mellan 10 och 30 år.

*Laminaria är en typ av tång, rik på jod. Trots allvarliga säkerhetsproblem använder vissa månniskor det som medicin. Laminaria används i livmoderhalsen för att avsluta en graviditet. Laminaria bildar en tjock klippig gel när den kommer i kontakt med vatten och när man placerar den i livmodern så sväller den och öppnar livmoderhalsen vilket startar förlossning.

*Carragen är godkänt säkert att använda av FDA, men vissa forskare lagt fram bevis för att karragenan är mycket inflammatorisk och giftig för matsmältningskanalen och hävdar att det kan vara ansvarigt för kolit, IBS, reumatoid artrit och till och med koloncancer.

*Arsenik som intas med mat/foder verkar i kroppen genom att blockera de enzymer som används för cellernas kraftförsörjning vilket leder till att kapillärerna i tarmslemhinnan förlamar och drabbar mage- och tarm med buksmärtor kräkningar och diarré som följd.

Den här typen av utfodring har bidragit till ett nytt yrke "Hästtandläkare"

Söndertuggade tänder, tandfickor och tandköttsinflammationer är vanligt bland dagens hästar

Hästen får också problem med tänderna och inflammationer i tandköttet när den utfodras med hösilage, ”kokt mat” eller annat onaturligt utan tuggmotstånd.

När hästen har fått ”taggar” på tänderna brukar det ramla ut ”bollar” ur munnen.

 Tänderna och tandköttet har blivit en grogrund för inflammationer vilket orsakar hästen mycket lidande. När hästen tuggar det biologiskt anpassade fodret; hel havre, hö och gräs mals det sönder mellan tuggtänderna. Tänderna slits jämna och fina och den tuggar bort ”taggarna”.

Ätställning

Se hur hästen gör när den går på bete, det är en naturlig ätställning, inte några hönät som är upphängda på ställningar så hastarna måste sträcka på halsen som en giraff för att nå maten.
Så här kan ni kolla hur mycket socker erat pelleterade hästfoder innehåller.

Ett populärt industritillverkat spannmålsfritt foder som marknadsförs som ett foder med låg sockerhalt. Hur ser det egentligen ut?

För att få fram sockerhalten i fodret räknar men enligt följande:

Råprotein     12%

Fett                 7 %

Råaska         8,5 %

TS                 12 %

Totalt            39,5 %

 -                    100

Kvarvarande är 60,5 % kolhydrater

Det betyder att detta ”sockerfria” foder faktiskt innehåller 60,5 % socker, alltså mer än hälften av innehållet i säcken är socker! Kolhydrater är ett samlingsnamn för stärkelse, fibrer, växttråd och tas upp som socker av ämnesomsättningen och transporteras ut i blodet som glukos.  Alls upptagna kolhydrater har efter att passerat levern omvandlats till glukos. För stor mängd av socker kan orsaka fettlever.

Om inte torrsubstans deklareras brukar den normal ligga på 12 %

Om inte aska deklareras brukar den ligga på 6 %


tisdag 13 december 2022

Åldrande

 VET NI ATT…

I juni 2018 släppte Världshälsoorganisationen (WHO) den 11:e upplagan av sin internationella klassificering av sjukdomar, och för första gången lade man till åldrande. Från naturligt tillstånd till behandlingsbart tillstånd och har godkänt behandlingar av åldrande genom föryngring.

Klassificeringen av åldrande som en sjukdom banar väg för ny forskning om nya terapier för att fördröja eller vända åldersrelaterade sjukdomar. Näringsavkänningssystem har varit ett intensivt fokus för undersökningar för att reglera proteinsyntes och celltillväxt. Man ser att proteinfamiljen sirtuin är en avgörande faktor för åldrande och som endast kan fungera tillsammans med NAD+, en molekyl som skapas från B3 (niacin) och som finns i alla levande celler. Åldrandet kännetecknas bland annat av försämrat näringsupptag, mitokondriell dysfunktion och oreglerad intercellulär kommunikation.

Vad är vitaminer och på vilket sätt är dom nyttiga?
Casimir Funk var en polsk biokemist som ansågs vara den första som formulerade vitaminbegreppet och kallade dessa för vital amines eller vitamines. Han var också den förste att isolera nikotinsyra (även kallat niacin eller vitamin B3).

Visste ni det här om vitamin B3 och betydelsen för åldrande
Vitamin B3, niacin, är en ensam molekyl som vi har naturligt i kroppen. B3 kan slå sig ihop med många olika molekyler och skapar på så sätt nya molekyler.

Vid behov signalerar kroppen till B3 att slå sig ihop med en energimolekyl, alltså en sockermolekyl. När den molekylen är färdig så har den formen av Nikotinamide Ribosome (NR) som då är niacin och socker.

Den molekylen får signal om att slå sig ihop med en fosfatmolekyl. Då har det skapats en ny molekyl som heter NicotinamidMonoNucleotide (NMN) så då är niacin+socker+fosfat bildat.

När NMN molekylen är klar har den enbart en uppgift nämligen att slå sig i lag med en annan NMN molekyl och då skapas Nikotinamidadenindinukleotid (NAD+).

Det här är en förening som finns i varje levande cell och är avgörande för cellernas energiproduktion.

Ny forskning visar att NAD+ gör mycket mer än så, hundratals olika proteiner i cellerna kräver NAD+ för att fungera korrekt.

Den viktigaste av proteinerna är sirtuiner som cellerna kräver för att NAD+ skall fungera
Sirtuiner skyddar cellernas DNA mot skador som leder till åldersrelaterade åkommor. Det är proteinet sirtuin som instruerar NAD+ hur och vad det skall göra. Sirtuiner är mekanismen i kroppen som bland annat reglerar tillverkning av nya celler samt immunförsvarets funktion. Ökad sirtuin aktivitet leder till längre liv och minskning av åldersrelaterade funktionsförluster.

Vid 50 års ålder har NAD+ minskat med 40 % medan personer i 80 års ålder kan ha enbart 90 - 97 % lägre nivåer av NAD+ om man jämför med en person i 20 års åldern.

Reservatrol och B3
En av molekylerna som skapas i växtriket är Resveratrol. Man hittade molekylen redan på 30-talet. Reservatrol förekommer naturligt i röda druvor och andra mörkt färgade frukter.
Bland dess många fördelar aktiverar reservatrol sirtuiner, de viktigaste försvarsproteinerna kopplade till ett längre och hälsosammare liv. 
Men Resveratrol kan inte göra arbetet om cellerna har låga NAD+. Lösningen är att öka intaget av B3 för att öka NAD+ nivåerna samtidigt som man främjar sirtuin aktivitet med Resveratrol. 
Kombinationen av reservatrol och niacin säkerställer att den förbättrade sirtuin aktiviteten kan ha sin maximala gynnsamma effekt på hälsa och åldrande.

Glöm inte vikten av näringsrik mat och ett naturligt kosttillskott


Födoämnen som aktiverar sirtuinerna är:
Abborre, gös, lax, regnbågslax, öring, inlagd sill, sardiner, sardeller, makrill, vild svamp, tonfisk, gädda, röding, havsabborre, hälleflundra, strömming, brax, sik, ägg, röda vindruvor, broccoli, te, choklad, rött vin, svarta vinbär, oskalade äpplen, citrusfrukt, kapris, kål, citrusfrukter, gurkmeja, persilja, blåbär, hallon, lingon, libbsticka, fil, yoghurt, gräslök, röd lök, gul lök och eko tomater.


REDOX Mind och REDOX Energy
EN KRAFTFULL ANTI-AGING DUO

Reservatol finns i Redox Mind 
och niacin (B3) finns i Redox Energy. 
Mixa pulvren tillsammans i vatten.


Källa

tisdag 11 oktober 2022

Renu Advanced Hudvårdsserie

 

Renu Advanced HudvårdsserieRenu Advanced Hudvårdsserie har av Dermatest®, ett av världens främsta dermatologiska forskningsinstitut, tilldelade RENU Advanced Skin Care det eftertraktade 5-Star Guarantee-märket.

Power by Redox betyder:
Väl utvalda ingredienser
Verksamma doser
Att definiera och att särskilja de olika karaktärsdragen hos slutprodukten. Färgsättningen är för att man lätt skall veta i vilken ordning man använder hudvårdsserien.
 
Hudens hälsa börjar på cellnivå, vilket är anledningen till att RENUAdvanced Skin Care-produkterna utnyttjar redoxforskningen för att hjälpa hudcellerna att prestera optimalt. 
ASEAs Powered by Redox-formler utnyttjar samma redoxprinciper som cellsignaleringsteknik bygger på. Ingredienserna stödjer hudens redoxhomeostas vilket ger återfuktad, föryngrad och bättre hud än någonsin.


RENUAdvanced® Foaming Cleanser
Rengör med omsorg

Innehåller 90 ml

Första steget i RENU Advanced Serien tar försiktigt bort överflödig olja, smuts och lätt makeup utan att ta bort hudens naturliga oljor.
Långvarig återfuktning hjälper till att upprätthålla den naturliga hudbarriären för en frisk hud.
Stöder frisk hudcellsförnyelse för slät och mjuk hud. Motverkar rynkor, har botoxliknande och reparerande effekt, samt motverkar bruna hudfläckar.
RENUAdvanced Foaming Cleanser:
Rengör med omsorg på djupet och förbereder din hud för att få ut det mesta av dess behandling. Fördela 2 – 3 pumpar i handflatan och massera försiktigt in i ansikte och hals. Skölj noggrant med varmt vatten.

Innehåll
Powered by Redox
Beta vulgaris (Beet) Root Extract. Närande, rengörande, skyddar mot solens uv strålning, antioxidant, förhindrar hudens åldrande, antiinflammatorisk, motverkar rynkor, har botoxliknande effekt, reparerande effekt, motverkar bruna hudfläckar.
Beprövade ingredienser som understödjer huden
Gluconolactone, Lactobionic Acid. Förbättrar hudbarriärfunktionen, Mild men effektiv vid exfoliering, Vattenbindande och återfuktar huden, förhindrar hudens åldrande genom att förhindra nedbrytning av kollagen och elastin, Fungerar som prebiotikum och antioxidant. Hjälper till med inträngning av ingredienser; förstärker effekten av retinoider och andra ingredienser 
Avena sativa (Oat) Kernel Extract. Havrekärnextrakt fungerar som naturlig hudrengöring, tar bort smuts och olja från huden, minskar porerna, bekämpar effektivt matt hud, ljusar upp och förbättrar tonen och jämnar ut hudens struktur. Havrekärnolja är en gyllene lipid extraherad från havre med fantastiska fuktgivande och läkande egenskaper och en icke-fet finish. Det är en snabbabsorberande olja packad med linolfettsyra (omega 6), steroler*, ceramider** och sfingolipider***, antioxidanter och antiinflammatoriska medel.
*Steroler är en grupp fettsubstanser inom den större gruppen steroider
*https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/2005/01/vaxtsteroler-i-vanliga-livsmedel-sanker-serumkolestrol/
**Ceramider bidrar till att stärka hudbarriären och återfuktar i upp till 24 timmar
***Sfingolipider finns både i cellmembran och runt neuroner (nervtrådarna). De har isoleringsfunktioner och ingår i myelinet som sitter runt neuroner.
Övriga hjälpämnen fungerar rengörande, fuktbindande, emulgerande, antibakteriellt, förhindrar nedbrytning av kollagen som motverkar hudens åldrande, antioxidanter och hudvårdande.

RENUAdvanced® Balancing Toner
Balanserar hudens bakterieflora

Innehåller 80 ml

Andra steget i RENU Advanced System. Innehåller hälsosam probiotika för att balansera hudens goda bakterier. Hjälper till att minska hudrodnad och flagnande hud och att minska tillfällig hudkänslighet. Minskar tillfälliga kvisslor.
Minskar uppkomsten av förstorade porer genom att bibehålla hudens fuktighet.
Förbättrar utseendet på en frisk hud genom att stödja hudens barriärfunktion.
Häll ungefär mängden av en tesked i handflatan eller på en bomullspad. Applicera försiktigt in vätskan i ansiktet och halsen. Låt produkten absorberas helt innan nästa steg. 

Innehåll
Powered by Redox
Leontopodic acid Leontopodium alpinum flower extract (also known as Edelweiss)
Edelweiss är ett växtextrakt vars beståndsdelar kan ge antioxidanter och hudlindrande fördelar för huden. Edelweiss innehåller lignin, en av beståndsdelarna som har en naturlig hudlugnande fördel.
Hydroxiacetofenon är en vanlig ingrediens i kosmetika för dess antioxidant och lugnande egenskaper. Det lindrar smärta och irritation på huden genom att hämma COX-2-enzymet, som är ansvarigt för syntesen av prostaglandiner under inflammation.
Beprövade ingredienser som understödjer huden
Maclura Cochinchinensis Leaf Prenylflavonoids. Mikrofloran är en viktig del av huden. Fett och corneocyter* samt svett skapar den idealiska födoplatsen för de tolererade mikroberna. Den här är en aktiv substans innehållande bioflavonoider från Maclura cochinchinensis, som används för sin förmåga att återbalansera den störda mikrofloran av fet hud och i sin tur minska aknefläckar samt dålig lukt. Den förhindrar hudsjukdomar som eksem, torr fjällande hud och dermatiter.
*Corneyocyter är de döda, platta celler som utgör det yttersta lagret av huden - hornlagret.
 Övriga hjälpämnen understödjer hudens förmåga att ta upp hjälpämnen, återfuktande och utjämnande av ojämnheter, mjukgörande, föryngrande, antioxidanter samt skyddar huden från yttre påverkan av luftföroreningar.

 

RENUAdvanced® Glow Serum
Ger huden lyster

Innehåller 30 ml

Tredje steget i RENU Advanced System. Stöder hudens skyddande barriär från dagliga miljöangrepp och ger huden lyster.
Hjälper till att jämna ut synliga fotoåldrade hudtoner samt att återuppliva och lugna huden.
Glow Serum ger omedelbar
återfuktning med långvarigt resultat.
Fördela 1–2 pumpar Glow Serum i din handflata och släta försiktigt över ansikte, hals och dekolletage.

Innehåll
Powered by Redox
Annona cherimola Fruit Extract, Cherimola innehåller flera poly-fenoliska antioxidanter. Bland dem, den mest framträdande är Annonaceous acetogenins som är kraftfulla och har visat sig ha anti-canceregenskaper. Vidare har frukten ett väl avvägt natrium-kalium-förhållande. 
Nicotiana benthamiana Hexapeptide-40 sh-Polypeptide-2 är en fusionspeptid som kombinerar peptider som produceras av mänskliga- och växtceller. Det kan ha anti-åldrande effekt på huden och kan hjälpa huden att återfuktas, jämnar ut hudtonen och fungerar som en antioxidant.
Apigenin from Chamomilla recutita (Matricaria) Flower Extract. Det används lokalt för att dämpa hudtillstånd och för att hjälpa till med sårläkning. Apigenin utövar också potenta antioxidantaktiviteter genom att rensa bort fria radikaler och uppreglera glutationnivåerna, det utövar också antiinflammatoriska effekter. 
Beprövade ingredienser som understödjer huden
Niacinamide (B3) förstärker hudens elasticitet, vilket i sin tur kan göra att porerna drar ihop sig och blir mindre synliga. Det ger en jämnare hudyta och bidrar med ökad lyster. Eftersom det förstärker hudens elasticitet kan det även ha god effekt på fina linjer. Niacinamide verkar antiinflammatoriskt, och kan därför vara ett bra alternativ vid akne. Dessutom ökar niacinamide produktionen av ceramider som hjälper huden att bibehålla sin fukt. 
Sodium Hyaluronate som trots namnet är hyaluronsyra ingen syra – utan en fuktbindande sockermolekyl som finns naturligt i huden. Den har förmågan att binda fukt upp till 1 000 gånger sin egen vikt och ger en stötdämpande effekt i kroppen. Det är hyaluronsyra och kollagen som upprätthåller hudens lager och struktur.
Övriga hjälpämnen understödjer hudens fuktbindande förmåga, mjukgörande, motverkar svamp, minskar mörka hudfläckar och hyperpigmentering.


RENUAdvanced® Hydrating Cream
Mjuk och återfuktad hud

Innehåller 50 ml

Fjärde steget i RENU Advanced System. Förbättrar de synliga tecknen på rynkor och slapp hud. Stödjer och balanserar hudens naturliga mikrobiomet för att främja hudcellsomsättningen på ytan för en ungdomlig hud. Hjälper till att minska känslan av hudkänslighet och förbättrar utseendet på frisk hud. Hjälper till att minska uppkomsten av mörka fläckar ger huden lyster.
Fördela krämen i storleken av en ärta i handflatan. Applicera försiktigt på ansikte, hals och dekolletage med en uppåtgående rörelse utåt.

Innehåll
Annona cherimola Fruit Extract. Cherimoya-extrakt är ett lugnande adaptogent extrakt som hjälper till att etablera hälsosam hudhomeostas, minskar inflammation, rodnad och känslighet som kan vara resultatet av hormonella obalanser.
Crithmum maritimum Extract, allmänt känd som havsfänkål. Perfekt för att ge huden en naturlig lyster. För ungdomlig hud: Havsfänkålsextrakt är en rik källa till aminosyrapeptider, som hjälper till att öka nivåerna av elastin och keratin i huden, mjukar upp uppkomsten av fina linjer och rynkor och stramar upp huden.
Beprövade ingredienser som understödjer huden
Cetearyl alcohol är ett emulgeringsmedel som används för att ge kosmetikaprodukter en tjockare textur och göra dem mer stabila. Ingrediensen gör detta genom att binda samman vatten. Den är även känd för sin uppmjukande förmåga. Kosmetikaprodukter behöver, i den allra flesta fall, vara extremt stabila för att ha en lång hållbarhet så att de kan lagras, hanteras, fraktas osv. Därför tillsätts emulgeringsmedel, stabiliseringsmedel och konserveringsmedel.
Lactococcus Ferment. Applicerad på huden har det visat sig ha en kraftfull lugnande effekt som i sin tur också stärker och skyddar huden från miljötoxiska ämnen. Den är effektiv på alla typer av hud.
Tetrahexyldecyl Ascorbate (Vitamin C). Tetrahexyldecylaskorbat fungerar som en kraftfull antioxidant. Det hjälper till att skydda huden från fria radikaler, vilket kan orsaka nedbrytning av kollagen och orsaka för tidiga tecken på åldrande som fina linjer och rynkor.
Niacinamide (B3). Niacinamide förstärker hudens elasticitet, vilket i sin tur kan göra att porerna drar ihop sig och blir mindre synliga. Det ger en jämnare hudyta och bidrar med ökad lyster. Eftersom det förstärker hudens elasticitet kan det även ha god effekt på fina linjer. Niacinamide verkar antiinflammatoriskt, och kan därför vara ett bra alternativ vid akne. Dessutom ökar niacinamide produktionen av ceramider* som hjälper huden att bibehålla sin fukt. 
Sodium Hyaluronate or Hyaluronic acid. Trots namnet är hyaluronsyra ingen syra – utan en fuktbindande sockermolekyl som finns naturligt i huden. Den har förmågan att binda fukt upp till 1 000 gånger sin egen vikt och ger en stötdämpande effekt i kroppen. Det är hyaluronsyra och kollagen som upprätthåller hudens lager och struktur.
Trifluoroacety Tripeptide-2, en peptid med 3 aminosyror* som verkar genom att hämma produktionen av progerin, ett cell-åldrande acceleratorprotein. Tillverkaren hävdar att Trifluoroacetyl Tripeptide-2 kan föra tillbaka cellaktiviteten till en 20-årig ung cellnivå och ingrediensen kan öka hudens elasticitet, fasthet och minska hudens slapphet. Ceramider bidrar till att stärka hudbarriären och återfuktar i upp till 24 timmar.
Alteromonas ferment extract*, Alteromonas är en typ av havsbakterier som lever nära djuphavsvarmvattenventiler. Dessa bakterier dras till dessa mycket heta och högt trycksatta områden och har utvecklat mycket speciella polysackarider som kan extraheras med en teknik som utvecklats av forskare från Lucas Meyer Cosmetics. Extraktet ökar motståndskraften mot mekanisk nötning, skyddar huden mot UV-skador och stödjer läkningsförmågan. Det visade sig hjälpa huden att reparera och omstrukturera processer på hudens yta.
Övriga hjälpämnen som understödjer en frisk hud har en antiseptisk, bakteriedödande, mjukgörande, återfuktande, näringsrik, antioxidant och välgörande vid acne.
 
*Här finns en klinisk studie är gjord på Alteromonas och Trifluoroacety som du kan ta del av.


Hudens åldrande genom oxidativ stress

Bilden föreställer en 75-årig kvinna vars hud visar ett tydligt exempel på hudens åldrande genom oxidativ stress. Bilderna är tagen med någon månads mellanrum och visar en markant skillnaden efter användning av hudvårdsprodukterna.

De ansiktsförändringar som ses med hudens åldrande omfattar flera faktorer: skelettförändringar, försvagning och slapphet i ansiktsmusklerna vilket åtföljs av omfördelning och förlust av subkutant fett. Hudens slapphet leder till rynkor, framträdande linjer och minskad elasticitet. 

Förändringar i kollagen spelar en nyckelroll för att minska hudens elasticitet. Det innebär att kollagenet bryts ner och hyaluronsyran minskar och detta leder till förlust av vätska vilket orsakar torr- och oelastisk hud.

Även om åldrandet är genetiskt bestämt påverkas hudens åldrande av oxidativ stress bland annat genom ultraviolett strålning (UV) och Infraröd strålning (IR) vilken även den kan ge upphov till skadad hud och skador på näthinnan. Strålskyddsmyndigheten har inga rekommendationer om exponeringstider eller våglängder för IR strålning.

Luftföroreningar minskar hudens antioxidantkapacitet och ökar genereringen av fria radikaler och reaktiva syrearter och förorsakar genom den oxidativa stressen hudskador. Det finns andra faktorer som också påverkar hudens förtidiga åldrande vilket är rökning, miljöföroreningar som består av ytterst fina partiklar men även våra kostvanor.

Denna serie av hudvårdsprodukter är utvecklade baserat på anti-aging effekterna av ovan nämnda faktorer. De har en antioxidantfunktion, stärker hudens motståndskraft och återger huden dess naturliga funktion.

____________________________________

Vet du att du får poäng när du registrerar dig som prenumerant på ASEA produkterna.

Prenumerationsprogrammet ger ASEA-kunder möjlighet att beställa ASEAs produkter till rabatterat pris. Det är enkelt att göra din första beställning. Lägg bara till de produkter du vill ha i din första leverans och klicka sedan på Nästa för att gå vidare.

Beställ här

                                 https://homeopathuset.myasealive.com/

Om du tycker det är besvärligt att beställa via hemsidan så kan du beställa produkter direkt via mig till ordinarie pris, Kontakta mig för vidare information genom att gå in på ovanstående hemsida och skicka ett meddelande.

För den kund som vill köpa t ex 1 av hudvårdsburkarna (eller annan produkt) kan göra det genom att Swissa en förskottsbetalning direkt till Homeopathuset utan att behöva gå in och registrera sig som kund eller prenumerant.

Jag är en svensk oberoende återförsäljare och säljer till alla länder där ASEA GLOBAL finns representerade. Alla order och leveranser sköts direkt av ASEA GLOBAL. 


-----------------------------------------------