onsdag 4 november 2020

OSTEO ARTRIT OCH IRAP

 

OA – OstroArtrit


OA är en låggradig inflammation som drabbar hästens leder. Vad är då en låggradig inflammation och varför drabbas hästar? OA är ett symptom som bland annat orsakas av att immunförsvaret kommit i obalans. Orsaker till obalansen är oftast relaterade till störningar i matsmältningssystemet och det är även i tarmarna som största delen av immunförsvaret har sin högborg. De här tysta inflammationerna pågår ofta under en tid innan man uppfattar att hästen har symptom som till att börja med ofta visar sig som stelhet i musklerna p g av att toxiska ämnen hamnar i bindväven.

Symptomen kan visa sig som vattnig avföring, dåligt formade träckbollar, sur lukt av träcken och även sur lukt av hästens svett. Hästen blir trött och orkar inte springa och i det läget kontaktar man en veterinärklinik för provtagning och får kanske någon medicinsk behandling för de oklara symptomen. Orsaken beror till 99 % av felaktig utfodring, otjänligt foder, veterinärmedicinsk behandling, vaccinering, dålig inomhusmiljö för att nämna några orsaker. Tillika så kanske hästen tränas och tävlas fastän den inte mår bra. Vad som händer till slut är ju att det uppstår allvarligare symptom som t ex OA.

OA är en så kallad låggradig inflammatorisk progressiv sjukdom som kan drabba hästens leder och som karaktäriseras av degeneration av ledens inre struktur. Vid OA har jämnvikten rubbats mellan de katabola* och anabola* processerna i leden där då de katabola processerna dominerar.

Den skadade vävnaden frisätter i sin tur fria radikaler vilket leder till att kollagenet förstörs. Inom veterinärmedicin sprutas leden med endera cortison, eller annan antiinflammatorisk behandling.

 

IRAP (interleukin 1 receptor antagonist protein)

IRAP har kommit att prövas av vissa kliniker också. MEN, detta är symtombehandling – inte orsaksbehandling. IRAP – en medicinsk produkt – inte ett läkemdel ACS, Autologt konditionerat Serum, går under handelsnamnet IRAP och IRAP ll inom veterinärmedicin. Framställning av IRAP kan göras direkt på veterinärkliniken om de köper in de attiraljer som behövs för framställning av tillverkaren Arthrex Vet Systems.

ACS är en biologisk produkt som används intraartikulärt vid behandling av OA hos häst, detta baseras på kroppens egen läkande förmåga. ACS framställs sterilt från venöst blod som inkuberas i 37º C under 24 timmar i ett rör med kromsulfatbehandlade* glaskulor, vilket aktiverar monocyterna*. Därefter centrifugeras blodet för att skilja ut plasman.

Verkningsmekanism

Den huvudsakliga verkningsmekanismen bakom ACS tros bero på uppregleringen av cytokiner* vilket rapporterats förebygga nedbrytning av broskvävnad samt hjälpa till med återuppbyggnad av kollagen i ledbrosket. Eftersom ACS framställs från hästens eget blod* varierar sammansättningen mellan olika individer, vilket innebär att behandlingseffekten varierar från individ till individ och även vid olika tillfällen för samma individ. Innehållet i injektionerna kan variera eftersom varje veterinär framställer sin egen produkt och det finns ingen kontroll av slutproduktens innehåll eller sterilitet.

Kliniska studier

Inga kliniska studier har publicerats på häst. Normgruppen för hästpraktik inom Svenska veterinärförbundet anser att IRAP kräver ytterligare dokumentation innan det kan rekommenderas till användning på häst. (Sveriges Veterinärförbunds hemsida, 2012).

 

Finns det behov av ytterligare preparat för intraartikulär behandling av aseptisk artrit?

Det finns idag ganska få preparat på marknaden för behandling av aseptisk artrit hos häst. Flera av dessa preparat har bristfällig dokumentation med bara ett fåtal gjorda studier avseende effekt eller studier på ett litet material. Ett par av studierna saknar också kontrollgrupper eller är inte blindade så risken för bias är stor.

Hos en del av de preparat som används idag finns risk för allvarliga bieffekter. Det finns en god möjlighet för ett nytt effektivt preparat som genomgått riktigt genomförda vetenskapliga studier samt har minimala eller inga bieffekter att spridas till en stor marknad.

 

Min kommentar: Det här är en väldigt förenklad förklaring på IRAP men kanske ändå kan ge en bild av vad det är. För att komma tillrätta med symptom bör man undersöka vad orsaken är och hur den skall åtgärdas. Det allra mest grundläggande är naturligtvis ett biologiskt anpassat foder. Grunden i hästhållning, tycker vi, i första hand, är att veta vad man utfodrar hästen med. Vad som är ett naturligt foder eftersom det är absolut det viktigaste för att undvika ohälsa hos dem. Naturligtvis är även andra omständigheter viktiga, deras levnadsmiljö t ex, man sätter ju inte hästen i svinstian.

Nu är det fodret jag vill uppehålla mig vid eftersom det vi upplever är att de processade industrifodren i första hand är det som orsakar många av de störningar och sjukdomar vi ser hos dagens hästar.

Att man sedan vaccinerar den för att den skall kunna äta foder som den riskerar att bli sjuk av, t ex hösilage, är ju en annan ytterlighet.

Om man tittar på allergihitlistan för hästen så ligger det processade, upphettade kraftfodret som innehåller "kokt" säd, jäst och olja som nummer ett.

Vi ser ju också att det ständigt kommer ut nya kraftfoder på marknaden och som vanligt när man kollar innehållet så är det kokta ingredienser av allehanda slag och restprodukter från industrin som man tycker att hästarna skall äta.

Om man tänker rent historiskt är inte under så många år som man fodrat hästarna med ”kokt mat” och deras immunförsvar har inte lärt sig känna igen det som ofarligt.

Som vi ser det är det den största anledningen till att hästarna lider av mag- och tarmproblem idag. Från mag- och tarmsystemet kan otaliga andra sjukdomssymptom uppkomma eftersom immunförsvaret är så nära involverat i matsmältningen, se halshästar och fånghästar t ex. Symptomen variera naturligtvis beroende på vilket organsystem som är den svagaste länken hos de olika individerna.


 Ordförklaring

*Katabol process, nedbrytning av vävnad

*Anabol process, uppbyggnad av vävnad

* Kromsulfatbehandlade glaskulor - det jag har hitta att läsa om detta är att man använder kromsulfat inom beredningsindustrin av djurhudar. Krom, det vill säga Krom III och kromsulfater används vanligtvis vid garvning, som är en slags konservering av läder. Detta ger lädret olika egenskaper, t.ex. att det blir mjukt, vattentåligt och kan infärgas.

*Monocyter – vita blodkroppar som verkar inom immunförsvaret och som aktiveras av främmande ämnen t ex kromsulfat, man skapar en allergisk reaktion.

*Cytokiner - proinflammatoriska cytokiner produceras av immunförsvaret och utsöndras vid bland annat skada, stress eller inflammation. Delar av immunsystemet aktiveras samtidigt som cytokinerna skickar signaler till hjärnan. När den här processen drar igång kan man känna sig trött, hängig och febrig – ungefär som vid en långvarig förkylning.

*Blod – organismens transportsystem är faktiskt blodet, det sörjer för att vävnaderna skall få näringsämnen i alla dess former, men blodet fraktar också bort slaggämnen. Om lever och njurar av någon orsak belastas (dåligt fungerande tarm t ex) så finns det i stället toxiska ämnen som lämnas i bindvävnad och kanske gör blodet otjänligt för att läka de skador man tänkt sig med en IRAP behandling.

Blodbilden förändras en hel del under ett dygn och man säger ju även att sammansättningen varierar och kan ge olika behandlingsresultat.

Källa SLU

tisdag 29 september 2020

ÄR FRUKT NYTTIGT?

 

ÄR FRUKT NYTTIGT?Dr. Steven Gundrys observationer har avfärdats många gånger fast det i slutändan visat sig att han haft rätt. Dr. Gundry, som är hjärtkirurg, berättar om en operationsmetod han utvecklade och som var helt motsatsen till den metod som man använde då. Ingen trodde på hans metod till att börja med men två år efter hans studier och operationer kom hans metod att anammas vid så gott som varje hjärtoperation.

Dr. Gundry berättar det här för att få oss att förstå att det behövs tid för att människor skall kunna anamma det som verkar helt bak o fram, t ex att frukt inte är nyttigt.

Helt nyligt avfärdades han när han berättade att frukt inte var så nyttigt som vi trott. I den här podkasten som jag lägger sist i dokumentet berättar han om varför ”ett äpple om dagen INTE håller doktorn borta”.

Här är en sammanfattning som översatts från hans podkast.


SKALL VI ALDRIG ÄTA FRUKT

Frukt behöver inte vara fel att äta om vi äter den när det är säsong för den samt att vi äter den i lagom mäng. Problemet med dagens frukt är att den ollas för storlek och sötma. Frukt är naturens godis.

Varför är det så att vi gillar frukt då? Ja, här får vi gå tillbaka till stenåldern och se på människans evolution. På den tiden fick vi äta för att bli feta och klara svältperioderna, för det var ju så att fruktperioden, även i djungeln, skedde en gång om året.

På våran tunga har vi en mängd receptorer som noterar när något är sött, det av den orsaken att när vi känner något sött så är det för att vi skall äta så mycket som möjligt av ämnet för att gå upp i vikt inför tiden med lite mat.

En av orsakerna till att vi har färgseende är för att vi är ett fruktätande ”djur” och växterna manipulerar oss så vi skall äta deras frukter. Frukten innehåller ju frön (innan de blev genmodifierade och inte längre innehåller några) och när vi äter dessa frön så kan inte vår metabolism smälta dem utan vi bajsade ut dem någon annanstans vilket resulterade i fler plantor och fler frukter. Ju fler frukter vi åt desto fler frön bajsade vi ut. (Fast idag hamnar fröna i reningsverken, min kommentar.)

Växterna manipulerar oss genom sina färger så för att vi skall välja deras frukter så har de olika färger som lockar oss; röd, orange och gult lockar oss allra mest. 


GUL – ORANGE - RÖD

Gå in i en karamellbutik och se hur man använder olika nyanser av gult, orange och rött. Alla reklammänniskor vet vilka färger som lockar oss att äta av deras godis. Det är de här färgerna vår hjärna reagerar på och säger till oss; ”det är fruktsäsong och vi måste äta det här så vi blir feta och klarar den kommande svälten”. 


FRUKTOS

Varför är det fruktos i frukt istället för något annat socker som t ex glukos? Ja, glukos* höjer insulinnivån så då stänger hungerkänslan ner. När vi äter fruktos har det ingen effekt på insulinet. Därför är fruktos också toxiskt av den orsaken att det går direkt till levern. Insulinet hålls nere och vi kan äta stora mängder utan att känna mättnad. Plantan är designad så att vi fortsätter äta deras frukter, bajsa ut deras frön så det kan växa upp nya plantor och för att vi skall bli feta.

Att ta bort frukt ur kosten är det första en diabetiker bör göra!

 

 Dr Gundry läser från flera olika Medicinska Journaler som visar forskning kring fruktos.

Doc 1 handlar om 60 orangutanger

Studien på de 60 orangutangerna i Indonesien visar att när de äter fruktos så uppstod ingen ketos* (fruktos förhindrar ketos) och bara under fruktsäsongen ökade de i vikt för att i resten av året vara i ketos.

Så, fruktsäsongen var av största vikt även för våra förfäder. De åt sig feta under fruktsäsongen och klarade perioder med sämre mattillförsel. Problemet idag är att det är fruktsäsong året runt genom att man med genmodifiering (GMO) odlar bär och frukt året om.

Vi människor är alltså skapade för att äta frukt under de säsonger de växer normalt omkring oss.

 

Doc 2 Fruktjuicer från Den Amerikanska Akademin för Barnsjukdomar

En undersökning av förskolebarn som drack juice är kopplad till kortväxthet och fetma. Barn bör aldrig dricka fruktjuicer!

 

Doc 3 Den amerikanska cancerorganisationen har gjort en studie om fruktos och cancer

Så finns det då en länk mellan fruktkonsumtion och cancer, finns där en koppling? Cancerförbundet undersökte kvinnor som genomgått bröstcancer och delade in dem i två grupper där den ena gruppen inte ändrade sin diet och den andra skulle äta sju frukter eller grönsaker varje dag.

Om man nu får välja mellan sju frukter eller sju grönsaker, vad väljer man då, jo frukten förstås. Om en grönsak har kärnor så är det en frukt. Resultatet av studien visar att av de kvinnor som tidigare drabbats av cancer och som åt fruktdieten var de som drabbades av cancer igen.

Cancercellerna skapar energi genom att jäsa socker och använder fruktsocker för att bygga proteiner som de behöver för att växa. Glukos kan inte användas av cancercellerna för det ändamålet. 


Doc 4 Fruktos – ett fettbildande ämne

Fruktos är fettbildande och orsakar insulinresistens, fettlever och metaboliskt syndrom som t ex IBS hos människor och metaboliska symptom hos djur. (EMS hos hästar, diabetes hos hundar och katter, min kommentar.) Det visar sig att fruktos ökar hungerkänslan, ökar inflammationer och försämrar syresättningen. Eftersom fruktosen orsakar fettlever ökar endotoxinkoncentrationen i portalen, levern och i det perifera venösa blodet hos både människor och djur. Endotoxin* har dramatiska effekter på struktur och funktion hos lungor hos levande djur och även på isolerade lungceller både in vivo (i kroppen) och in vitro (utanför kroppen t ex i ett provrör).

 

Doc 5 Ett påstående till Dr. Gundry.

Kroppens bränsle är socker och fruktos är essentiellt för livet.

Dr. Gundry svarar: Har någon frågat en eskimå om det varit frukt som fått dem att överleva? Faktum är att kroppens bränsle är glukos* och inte fruktos.


Doc 6 från Nutrients 2017. Fruktos kan orsaka skador på

mitokondrierna, DNA och reparationer.

Skador på mitokondrierna* orsakas av levern som skall avgifta urinsyror och triglycerider. Triglycerider är den första formen av fett från socker och glukos – alltså i grunden fruktos. Triglyceriderna är bärare av LDL kolesterolet (det s.k. onda kolesterolet). Man kan förändra sina LDL och HDL värden till det bättre genom att inte äta frukt.

 

Doc 7 studie från 2017. Högt fruktosintag är en indirekt orsak till att ATP minskar.

Pankreas hormoner omvandlar, tillsammans med levern, kolhydrater till glukos. Glukos är den viktigaste transportformen av kolhydrater i blodet och cellernas centrala energikälla. Adinosin-Tri-Phosphat* (ATP) fungerar som cellernas energilager. Det här är ett komplicerat område men har med energihushållningen att göra. Fruktos stjäl ATP och man tappar energi i musklerna. Glöm din fruktsmotie innan du går till gymmet rekommenderar Dr. Gundry.

 

Doc 8 Högt intag av fruktos och ATP

 

Doc 9 från Jurnal of Nutrition

Grönsaker men inte fruktkonsumtion minskar risken för typ 2 diabetes hos kvinnor.

 

Doc 10 från 2010 Journal of Gerentology (ålder)

Högt intag av fruktos ökar risken för demens.

Eftersom fruktos orsakar endotoxiner i blodet och skadar mitokondrierna ökar risken för demens.

 

Doc 11 Samma mängd kalorier i en diet men man tar bort fruktos och ersätter med glukos och se vad som händer.

Glukos minskar risken för fettlever hos barn med fetma och metaboliska syndrom. Detta stoppar fettproduktionen i levern.

 

Doc 12 2016 från The Journal of Amerikan Heart Association

Fruktos bildar en syra kallat C16.

Fruktos är alltså var C16 kommer från. Risken att dö i hjärt- och kärlsjukdomar ökar kategoriskt. C16 bildas i levern av fruktos.


Fruktos behöver inte vara farligt – bara om man äter förmycket?

Om man vill äta frukt så skaffa en fruktpress och använd fruktköttet i yogurten och kasta bort juicen. Fruktköttet är nyttigt och det finns polyfenoler där.

Frukt innehåller vitaminer och mineraler och annat nyttigt tror man. Normalt skulle det vara så men de GMO förädlade storväxande frukterna innehåller inte mycket näring. Frukt odlas idag för storlek och inte för fibrer. Man får även se hur marken är behandlad, det finns inte mycket mineraler kvar i jorden, inget för växterna att ta upp därför blir de ännu mer näringsfattiga.

Frukt är som sagt ovan en säsongsvara och man äter det när det är säsong i mindre mängder.

Bär är bra om man vill äta frukt och passionsfrukt är väldigt låg på fruktos. Även citroner och lime kan användas när det är säsong. 


Prodcasten som jag har översatt om fruktos/Elisabeth


Ordförklaringar

*Ketos är det tillstånd som uppnås när kroppen bränner fett istället för kolhydrater.

*Endotoxin - Ordet betyder bokstavligen "inre gift".

*Glukos är en enkel sockerart, en så kallad monosackarid och är den vanligaste sockerarten i allt liv    

*Mitokondrier har en viktig roll i ämnesomsättningen genom att tillverka adenosintrifosfat (ATP), den molekyl som sedan används som energikälla i de flesta processer i cellen. 

 

MER OM FRUKTOS


Fruktos - populärt men skadlig

Fruktos blir alltmer populärt inom livsmedelsindustrin - och blandas av den orsaken som sötningsmedel i drycker, sötsaker och färdiga produkter.

Fruktos har alltså blivit mycket populärt i livsmedelsindustrin när det gäller sötningsmedel eftersom fruktos är billigare och dessutom mycket sötare än normalt bordssocker (sackaros). Du behöver mycket mindre av det för att få samma söta resultat.

Om fruktos är skadlig för konsumenten, mer än sackaros, är livsmedelsindustrin inte intresserad av att förändra sin användning eftersom det sparar mycket pengar när de använder fruktos.

Industriell fruktos finns i många drycker och färdiga produkter

Fruktos blir ett stort problem när det koncentreras och industriellt bearbetas. Formen av det industriella sötningsmedlet kallas majssirap eller HFCS (High Fructos Corn Syrup).

Nästan alla har denna majssirap i hemma - och det är inte ovanligt att man äta det dagligen.

Livsmedelsindustrin blandar det i många produkter, till exempel i sockrade läskedrycker, godis i, desserter, dips, frukostflingor mm.

Fruktos - den farligaste av alla sockerarter

Fruktos ger ingen mättnadskänsla så vi äter för mycket, samtidigt främjar det bildandet av fett. Så fruktos gör dig fet, leder till fettlever och stärker insulinresistens, vilket i sin tur ger diabetes i längden. Fruktos ökar också urinsyrahalten, vilket kan främja gikt och njursten.

Blodtryck och blodfetter stiger också tack vare fruktos, vilket gör hjärtsjukdomar mer troliga.

Hjärnskada från fruktos

Fruktos förändrar gener i hjärnan och på så sätt orsakar det många olika sjukdomar, det tillkännager forskare vid University of California. Helt nya är de rön visar att fruktos faktiskt kan orsaka är hjärnskador, vilket kan vara en av anledningarna till det ökande antalet människor som drabbas av Alzheimers, Parkinsons, depression, bipolär sjukdom, ADHD etc.

Studien från University of California från 2016 visar alltså att fruktos leder till dessa genetiska defekter. Fruktos skadar cirka 900 gener på ett sätt som orsakar de sjukdomar som nämnts. Bara i hypotalamus finns 700 gener och den körteln är det största metaboliska kontrollcentret i hjärnan och mer än 200 gener i hippokamps är ansvarig för lärande och minne.

Allt detta tillsammans leder alltså till hjärnskador, som kan leda  till reducerad inlärningsförmåga och dåligt minne.

 

Från Annica Dalqvists blogg

Det har blivit allmänt känt att High Fructose Corn Syrup, HFCS, är farligt för hälsan. Den syntetiska sockerart som är enzymatiskt processad från majsstärkelse. Fruktos är nämligen mycket skadlig för människan. Människokroppen är inte konstruerad för att hantera fruktos, utan denna blir upplagrad i levern som fett, och skadar leverns funktion. Det blir fettlever och så småningom skrumplever. Detta ger oss insulinresistens, metabola syndromet, och alla påföljande metabola sjukdomar, som diabetesT2, hjärtsjukdom, cancer, demens etc.

Fabrikanterna har nu kommit på att de kan ändra namnet på HFCS. Det har tydligen blivit HFCS90, med 90 procent fruktos i stället för 55. De kan också kalla den ‘Natural sweetener’.
Det enda raka är att undvika allt som smakar sött, då bör man löpa minsta risken att bli dödligt lurad.

https://annikadahlqvist.com/2017/06/05/hfcs-byter-namn/


måndag 14 september 2020

Mat för din blodtyp

 

Mat för Din Blodtyp

 


Vet du att

· det finns 4 blodtyper?

· blodtyp O är den äldsta blodtypen?

· dold födoämnesallergi är den  vanligaste folksjukdomen?

Människans historia handlar om överlevnad!

Mer specifik är historien om var människan levde och vad man kunde äta där. Det handlar om mat - om att hitta mat och flytta för att kunna finna föda för överlevnad.

Förändringar av klimat och tillgänglig föda producerade nya blodtyper. Blodtypen är en obruten sträng som binder oss tillsammans. Varje blodtyp erhåller det genetiska budskapet (koden) från förfädernas diet och det påverkar oss fortfarande. Blodtyper, geografi och ras vävs samman till en mänsklig identitet. Din blodgrupp är äldre än raser och etnisk tillhörighet.

De ursprungliga olikheterna i blodtyp speglas på människans förmåga att acklimatisera sig i förändrade levnadsförhållanden.

Till största delen påverkade dessa förändringar människans matsmältningssystem och immunförsvar. En bit dåligt kött kan döda dig – ett sår kan utvecklas till en dödlig infektion. Ännu överlever den mänskliga rasen, vår förmåga till överlevnad är knutet till vårt immunförsvar och vår matsmältning!

Hur ofta har vi inte sett en nyfödd som kräks upp, gråter och inte vill ta emot flaskan? Man tar barnet till barnläkaren och vad han gör är att ändra maten från vanlig mjölk till sojamjölk och barnet mår bra.

Babyn har ännu inte haft en chans att äta varmkorv, hamburgare, pizza eller ens blivit vaccinerat, men barnet tål ändå inte komjölk. Varför? Den nyföddes matsmältningssystem vet instinktivt vad som är bra och inte bra.

Vuxna har samma instinkt som babyn, men eftersom de ignorerar sina instinkter försvinner de så småningom.

Vi kan lära oss mycket från spädbarnet, det kan inte skydda sig själv, men deras små kroppar är skapade att skydda det automatiskt.

Som vuxen däremot äter vi mat som inte är bra för oss om och om igen, därför att det smakar gott och vi tycker om det. När biverkningarna kommer tar vi Losec  o d och hoppas att besvären försvinner så fort som möjligt. Vad vi skulle göra är att lyssna på vad kroppen säger och på vad den försöker berätta för oss om att den mat vi äter inte är  så bra för oss.

Vårt sinne säger att vi skall äta det ena eller det andra men oftast har vår kropp besvär med att metabolisera den maten. Det leder till matsmältningsbesvär med uppdästhet och gasbildning.

Men matsmältningsbesvär är inte hela historien, denna felaktiga diet förorenar och förtjockar vårt blod, sätter ner vårt immunsystem och ökar riskerna för hjärt- och kärlsjukdomar, cancer, diabetes, övervikt, högt blodtryck, stroke och hjärtinfarkt. Men det behöver inte vara så här, den mänskliga kroppen är en sofistikerad och invecklad organism som behöver riktigt bränsle och rörelse för att fungera bra.

Det finns inte två blad eller snöflingor som är lika. Även människor är olika och det är logiskt att tro att vi inte heller mår bra av samma sorts mat.

Din blodtyp kan vara nyckeln till mysteriet hälsa, sjukdom, livslängd, psykisk och fysisk styrka. Det finns ingen rätt eller fel livsstil eller diet, det finns bara rätt och fel val att göra baserad på vår individuella genetiska kod.

Alla vill äta rätt men för många av oss är det en gissningslek.

För att vara frisk behöver en människa essentiella aminosyror (sju stycken). Aminosyror är en grupp kväveinnehållande, koldioxidbaserade organiska blandningar som fungerar som byggklossar från vilket musklerna bildas. Aminosyrorna bildar olika proteiner som bl. a har olika uppbyggande och reparerande funktioner i kroppen.

Proteiner har en anabol funktion i matsmältningen och kolhydrater har en katabol funktion. Man skall sträva efter att ha en anabol funktion.

Det finns fyra blodgrupper hos människan, A, B, AB och O.

Typ O representeras av 50 % av befolkningen i världen, Typ A av     40 %, Typ B av 8 % och Typ AB av bara 2 %.

Varje blodgrupp uppstod som ett resultat av den miljöbetingade förutsättningen att hitta föda.

 

Blodtyp O


Den äldsta och ursprungliga blodgruppen är Typ O. De första människorna blev stora jägare och köttätare. Befolkningen ökade och det blev fler som skulle ha föda och den mänskliga rasen migrerade från Afrika till Europa och Asien.

Basbefolkningen är Typ O och är alltså den dominerade blodtypen än i dag.

Typ O:s utmärkande drag är deras förmåga att äta köttprotein och att deras starka immunsystem och deras starka magsaft kan metabolisera nästan all mat. De får inte heller mask och andra parasiter så lätt för de har utvecklat antikroppar mot det i urtiden.

Typ O mår bra av högproteinrik kost. Typ O tål inte mjölkprodukter. De behöver också en kraftfull motion typ; Aerobics.

Typ O individer har det tunnaste blodet, den starkaste magsaften och lever längst av alla blodgrupper. Man förklarar den höga livslängden med Typ O:s förmåga att metabolisera all mat bra p g av sin starka magsaft och sitt tunna blod.

Rent genetiskt var den starka magsaften nödvändig för att bryta ner det kraftiga proteinintaget på vilket våra förfäder livnärde sig. Den mycket starka magsaften är nödvändig för att bryta ner proteinet ordentligt. På grund av att animaliskt protein var den ursprungliga matkällan hade människan anpassats till att assimilera så gott som all mat med sin starka magsaft.

Genom att den vanligaste dieten i Sverige har varit kött och potatis har Typ O mått bra på den dieten vilket de andra blodtyperna inte har gjort.

En negativ bieffekt av den starka magsaften är att det kan leda till magsår om magen blir tom eller om man äter på oregelbundna tider. Det är en orsak till att Typ O är mest benägen för magsår.

När Typ O äter kött får han i sig alla essentiella aminosyror han behöver för att ha en stark hälsa.

Typ O kan metabolisera flera matkällor, som ett resultat av sin starka magsaft, än någon annan blodgrupp. Av den anledningen kan de lättare skaffa sig lämplig föda utan några större ansträngningar. Alla andra blodtyper måste skaffa näringsämnen från olika kombinationer som passar deras låga magsaft och deras enzymer bättre.

Genom att Typ O har mindre risk för proppbildning och tunnare blod är inte en blodpropp, om han får någon, lika livshotande som för Typ A som alltid får livshotande proppar och dör av plötslig hjärtinfarkt. Typ O överlever oftast en serie infarkter men dör lättare av stroke genom att deras tunna blod inte koagulerar i hjärnan.

Ett annat område som Typ O har problem med är artrit och/eller inflammerade och uppsvullna leder. Skadligt för Typ O när dessa problem uppträder är vit och/eller röd potatis, apelsinjuice och alla mejeriprodukter. Man har funnit artrit och ledinflammationer i denna blodgrupp som börjat i 20 års ålder och följt dem in i hög ålder för att då ta överhand.

Att äta det minsta vit och/eller röd potatis, mejeriprodukter och apelsinjuice kan vara detsamma som att aktivera de reumatiska anlagen och andra besläktade sjukdomar. Man har också funnit två relaterade sjukdomar som drabbar Typ O och det är Ankylosing Spondylosisk och Reumatisk artrits.

RA är en kronisk, systematisk sjukdom som först drabbar perifera  leder och omkringliggande muskler, senor, ligament och blodkärl.  Medicinsk vetenskap vet inte vad som ligger bakom men problemet kan alltså ligga i dieten, eller att en felaktig diet blir den utlösande  faktorn.

 

Blodtyp A

I de nya omgivningarna förändrades matvanorna till att omfatta bär, blad, frön, nötter, rötter och smådjur. Man kom till kusten, till floder, sjöar och började fiska. Flytten från Afrika till områden (länder) med annan temperatur skapade ljusare skinn och mindre massiv benstruktur. Den ljusare huden var också bättre lämpad att ta upp Vit D när dagarna blev kortare.

Den första mutationen från Typ O var Typ A, den uppstod i Västeuropa, Adriatiska havet, Korsika, Sardinien, Spanien, Turkiet och Balkan. Även Japan har hög koncentration av Typ A.

Orsaken till den snabba mutationen från Typ O till Typ A var återigen överlevnad. Typ A utvecklade resistens mot infektioner som t ex pest, kolera och smittkoppor.

Man kan dela in Typ A i två grupper, Typ A1 och Typ A2.

Typ A2 har mycket av Typ O:s muskelmassa och kan äta en varierad kost med kött, det kan inte Typ A1. Typ A2 kan ha rört sig mellan områden där det fanns kött till områden där det fanns lite kött. Det är dock inget tvivel om att Typ A är den enda delvis muterade genen, detta förekommer inte hos någon av de andra. Majoriteten hos Typ A är Typ A1.

När sedan Typ A migrerade till Europa, Asien och Australien kom de till områden totalt olik Afrikas ymniga enkelhet där animaliskt protein fanns i överflöd där måste deras system evolvera för att överleva på matkällor som frukt, grönsaker och frön.  Av den orsaken passar Typ A allra bäst som vegetarian. Hos befolkningen, som till 40 % utgörs av Typ A, är endast 5 % vegetarianer.

De av Typ A som äter den typiska svenska maten dör unga därför att deras kropp inte assimilerar köttprodukter som är lika rika på och genomdränkta med mättat fett. Kopplat till ett disponibelt anlag till tjockt blod är Typ A benägna för hjärt- och kärl sjukdomar som t ex högt blodtryck. Deras blodenzymer kan inte tåla det. Deras redan tjocka blod och nedsatta immunförsvar leder till hjärt- och kärlsjukdomar, cancer och för tidig död.

Typ A tål inte heller mjölkprodukter utan får kraftig slembildning i bihålor och luftvägar. De blir klena och dåliga på högproteindiet som innehåller mycket kött. Fysisk aktivitet som t ex yoga gör dem energirika.

Typ A får magcancer p g a sin låga produktion av magsaft, samt pernesiös anemi som är relaterad till brist på B 12, en vitamin, som också är beroende av magsaften för att den skall absorberas.

När Typ A och AB äter köttprotein utsätter dom sig själva för hjärt- och kärlsjukdomar och cancer genom att äta mat som inte passar deras blodenzymer. Mättat animaliskt fett har en tendens att täppa till de arteriella blodkärlen hos A och AB genom att de har tjockare blod. Det är av den anledningen A och AB skall skaffa sina aminosyror genom att kombinera sin mat med mycket vegetabiliskt protein.

Det som händer med Typ A när de äter kött, animaliskt fett och mejeriprodukter är att deras redan tjocka blod blir tjockare och härsket. Det innebär att hjärtat får arbeta mer, det leder till högt blodtryck och en förstorad hjärtmuskel samt åderförkalkning.

En annan sak som hände när Typ A muterade till vegetarisk diet var att deras magsaft minskade, det behövdes inte så mycket och så stark när de åt vegetariskt. Den magen gör ett dåligt jobb med en köttdiet. Kopplat till dessa fakta är det inte så konstigt att Typ A får högt blodtryck, hjärtproblem, diabetes, anemi och cancer. Ytterligare en faktor som spelar stor roll i hjärt- cancer länken är stress.

Typ A är känsligare för stress än någon annan blodgrupp. Det är rimligt att anta att när människor som konstant äter mat som inte är lämpliga för dem, blir konsekvenserna att deras immunförsvar inte fungerar bra också är mera stresskänsliga än individer med ett bra immunsystem.

Även stressfaktorn är en stor dödsorsak hos Typ A. Stresshormonerna får det tjocka blodet att rusa och trycket höjs och Typ A dör i en plötslig hjärtinfarkt. Om Typ A är utsatt för kronisk stress påverkas stresshormonerna negativt och cortisonet kommer ur balans. I ställer för att skydda blir immunsystemet stört i den naturliga reparera och upprätthålla funktionerna och personerna blir öppna för infektioner och sjukdomar, speciellt cancer. (Typ AB kommer tvåa i stresskänslighet).

Japanernas diet på fisk, ris och grönt te är perfekt för Typ A, därför har de lång överlevnad i Japan. Typ A skall införa sojabönor, grönt te och tofu i den dagliga kosten. I detta finns antioxidanter och östrogener som skyddar mot cancer.

Typ A har tjockt blod som lätt bygger upp åderförkalkningar. Typ O har ett tunt blod vilket gör det svårare för plack att byggas upp och fastna på kärlväggarna. Typ O har inte heller besvär med kolesterolet p g a sin starka magsaft och Typ O är inte heller cancerbenägen. Om Typ O drabbas av hjärt- kärlsjukdomar och cancer är deras överlevnad mycket högre än de andra blodtypernas.

Typ O får problem med magen av för mycket magsaft och Typ A är disponerad för magproblem p g a för lite magsaft.

 

 Blodtyp B

Typ B var den tredje mutationen och uppstod i Himalaya, Pakistan och Indien. Flyttad från den heta, torra savannen i Östra Afrika till de kalla högländerna i Himalaya har Typ B muterat i samklang med klimatiska förändringar.

Bland mongolerna som spred sig norrut fanns herdarna och dieten bestod av kött och mjölkprodukter. Typ B är den enda som kan äta både kött och mjölkprodukter utan problem.

Typ Bs blod ligger mellan O:s och A:s i tjocklek.Typ B kan äta lite kött utan att få hjärtsjukdomar , även om kött kanske inte är den bästa maten. B har också förmågan att metabolisera mjölkprodukter. Man har funnit att de inte är immuna mot vare sig hjärt- kärlsjukdomar eller cancer men om de får dem lever de längre än både A och AB när de drabbas.

Man har även funnit att Typ B har en tendens att få ovanliga sjukdomar i sin typ som t ex polio och lupus. Trots att de får dessa allvarliga sjukdomar blir typ B ändå gamla.

Troligen är det felaktig kost eller felaktig metabolisering av speciell mat som sätter ner deras immunsystem och gör dem mottagliga för autoimmuna sjukdomar.  Somliga av dessa sjukdomar är livshotande, andra kanske orsakar livslångt lidande. 

Typ B lever längst av dom fyra typerna p g av deras förmåga att tillgodogöra sig en varierad kost.

En annan aspekt hos Typ B- individen är deras höga intelligens. De är djuptänkande individer som har förmåga att se världen ur en annorlunda synvinkel. Hur som helst är dom klartänkta, de hade även en tendens att bli mer utstötta och illa omtyckta av de andra blodgrupperna. Kanske beror det på deras förmåga att se saker ur en annorlunda synvinkel och att de andra inte hänger med i deras tankeprocesser. Majoriteten av Typ B är professorer, lärare och filosofer. 

Typ O bygger muskler mycket kvickt, följd av Typ B, sedan kommer AB medan Typ A har det svårast med muskelbyggandet.

Typ B  är den blodtyp som har minsta antalet kroniska sjukdomar. Om de drabbas av någon kronisk sjukdom är polio, MS, hudsjukdomar som psoriasis, eksem, svamp och andra hudsjukdomar vanligast. Det är den typ av sjukdomar som den traditionella medicinen har mycket svårt att bota. Ett annat problem med Typ B är deras fötter, många har fått sina fötter opererade eller de har smärtor i fötterna som gör varje fotsteg till en plåga.

Typ B är oftast robusta och friska individer som lever ett långt och produktivt liv. De flesta B finns i Indien där t ex Typ O inte lever så länge.

 

Blodtyp AB

Typ AB är den senaste (modernaste) av blodtyperna, och ett resultat av en blandning mellan österländsk och europeisk civilisation. Det finns lite data om Typ AB men man tror att den uppstod när A och B blandades, det är det mest logiska genetiskt sett.

Typ AB är den enda blodtyp som inte evolverat på samma sätt som dom övriga. Medan blodtyp O funnits sedan de första människorna har Typ AB bara funnits i ca 2000 år.

Det genetiska mysteriet hos denna blodtyp är väldigt komplex. När de andra blodtyperna evolverade på grund av förändringar hos omgivningen och tillgängligheten till föda behövde inte Typ AB göra detta.

Typ AB bildas ur Typ A och Typ B. Man har trott att Typ AB är en mix av de andra är två eftersom båda är dominanta gener. Rent genetiskt sett skall avkomman bli endera A eller B. Men frågan är om Typ A och B har existerat under så lång tid att händelser utlöst orsaken till mutationen AB. Dessa saker vet man inget om ännu.

Mutationerna har ju uppstått för att garantera människan överlevnad och av den anledningen lär också AB ha uppstått. Vad som är stöd-jande för den teorin är att AB har motståndskraft mot alla de sjukdomar som höll på att utrota Typ O och att detta är naturens sätt för att den mänskliga rasen skall överleva.

Vad som är känt om Typ AB är att det är den enda blodtyp med två dominanta gener. Om en förälder med Typ O blandas med Typ A blir A dominant över O, detsamma händer med typ B som också är dominant över O. Så när Typ A blandas med Typ B skulle det naturliga vara att barnet blir A eller B inte AB.

Hur som helst representeras jordens befolkning av 2 % Typ AB.

Genom statistiken har man funnit några intressanta saker, både positiva och negativa. På den negativa sidan har AB både Typ A och B:s sjukdomar. Så Typ AB är disponibla för hjärt- och kärlsjukdomar, cancer och autoimmuna sjukdomar.

J F Kennedy var AB och exceptionellt karismatisk, vänlig, personligt engagerad, mycket ungdomlig och hans charm gjorde honom till en populär president. Marylin Monroe hade också Typ AB. En intressant punkt är att AB:s kvalitéer som influerar många människor på ett positivt sätt ofta dör en plötslig och tragisk död.

AB som B är mycket intelligenta och många är doktorer, advokater, affärsmän/kvinnor osv.

Många Typ AB:s kvinnor har problem med sin menstruation, stora blödningar, proppar, kramper, oregelbunden menscykel, ofta livmoderopererade, de har även lätt för att få migrän och huvudvärk i samband med mens.


För att vara frisk

Typ O höll på att utrotas av tyfus, kolera, pest, smittkoppor, malaria och andra sjukdomar från tredje världens länder. Dessa sjukdomar slog ut halva befolkningen i Europa. Trots att Typ O har ett starkt immunförsvar är de mer känsliga för dessa sjukdomar än de andra blodtyperna. Detta beror på att de andra muterat för att stå emot dessa typer av sjukdomar.

För att vara frisk behöver en människa essentiella aminosyror i sin kost, det är en grupp kväveinnehållande, koldioxidbaserade organiska blandningar som fungerar som byggklossarna från vilket protein (och muskler) bildas. Alla dessa essentiella aminosyror finns i kött. När Typ O äter kött får han i sig alla essentiella aminosyror han behöver för att ha en stark hälsa.

När Typ A och AB äter köttprotein, utsätter de sig själva för hjärt- och kärlsjukdomar och cancer genom att äta mat som inte passar deras blodenzymer. Mättat animaliskt fett har en tendens att täppa till de arteriella blodkärlen hos A och AB genom att de har tjockare blod. Det är av den anledningen A och AB skall skaffa sig sina aminosyror från främst vegetabiliskt protein.

Alla vill äta riktigt men för många av oss är det en gissningslek att veta vad man skall äta. Typ O kan metabolisera mat från flera källor som ett resultat av deras starka magsaft än någon annan blodgrupp. Av den anledningen kan de lättare skaffa lämplig föda utan några större ansträngningar. Alla andra blodtyper måste skaffa näringsämnen från olika kombinationer som passar deras låga bildning av magsaft och deras blodenzymer bättre.

Det vanligaste är att par med samma blodtyp gifter sig, ca 68 % är gift med samma blodtyp. De känner sig mest hemma med varandra.

 

 Ät det du är

 


Det betyder att vi skall äta det som passar vår blodtyp.

I djurriket är det instinkten som driver djuren att äta. Lejon är köttätare, försök att föda ett lejon med grönsaker.

Andra djurarter äter enbart vegetariskt, t ex elefanterna, genom att följa sin instinkt äter de inte kött. Detta är ingen slump. Instinkten är en skyddsmekanism för alla djurarter.

Medvetenhet är en skyddsmekanism hos människan. Problemet är att människorna har blivit sådana ”tamdjur” att det behövs mycket stor medvetenhet för att förändra deras matvanor.

Vad vi kan lära oss från djuren är att äta bara det som vi rent instinktivt vet är bra för oss. Som ett resultat har djuren inga hjärt- och kärlsjukdomar och cancer. De dör i ungefär samma ålder, om de inte dödas, vilket beror på att deras instinkt leder dem till rätt matkälla.

 

Mat som gynnar en effektiv ämnesomsättning för blodtyp O

Blodtyp O bör äta magert mörkt kött, fisk och skaldjur, olja (istället för matfett) och grönsaker.

Vissa födoämnen är särskilt viktiga att undvika om du inte vill öka i vikt. Vetegluten, majs och linser stör insulinproduktionen och sänker ämnesomsättningen. Vitkål, brysselkål och blomkål hämmar produktionen av sköldkörtelhormon. Dessa tre faktorer bidrar till viktökning.

Födoämnen som ökar produktionen av sköldkörtelhormon, innehåller jod och som underlättar en effektiv ämnesomsättning gynnar viktminskning. Vill du gå ner i vikt bör du äta av följande födoämnen: mörkt kött (nöt, får), grönkål, spenat, broccoli, jodsalt (kom dock ihåg att salt binder vatten och kan ge högt blodtryck), fisk och skaldjur.

 

Matlista

Särskilt lämplig mat för blodtyp O

Kött och fågel: kalv, lamm, får, inälvsmat, nötfärs och nötkött, vilt.

Fisk och skaldjur: torsk, färsk strömming, makrill, regnbågsforell, rödspätta, lax, sardiner, sjötunga, abborre, gädda, svärdfisk, färsk sill.

Olja, fett och nötter: linfröolja, olivolja, valnötter, pumpakärnor.

Mjölkprodukter och ägg: mozzarella (fettfri), gräddfil (fettfri).

Grönsaker, frukt och juice: broccoli, maskros, vitlök, pepparrot, kålrabbi, purjolök, röd och gul lök, persilja, pumpa, sötpotatis, spenat, kålrot, torkade och färska fikon, kiwi, plommon, körsbärsjuice, ananasjuice, katrinplommonjuice.

Kryddor: cayennepeppar, curry, persilja, tabasco, ingefära.

Drycker och te: vatten, sodavatten, rödvin, grönt te, persiljete,  pepparmintte, ingefärste.

Bönor och baljväxter: Kidneybönor, gröna och röda linser, kopparbönor, tamarindbönor.

Kryddor: kanel, kapris, majsstärkelse, muskot, malen svartpeppar, vanilj, vinäger, vitpeppar.


Neutral mat för blodtyp O

Kött och fågel: anka, gås, kalkon, kyckling/höns, fasan, struts.

Fisk och skaldjur: ansjovis, havsöring, hummer, mussla, fiskrom, kolja, krabba, kräftor, kummel, marulk, räkor, rödtunga, sardin, sik, stenbit, tonfisk, vitling, ål.

Olja, fett och nötter: sesamolja, torskleverolja, rapsolja, hasselnöt, kastanj, mandel, sesamfrön, solrosfrön.

Mjölkprodukter och ägg: ägg, smör, gräddfil, fetaost, getost, mozzarella, sojaost, sojamjölk.

Grönsaker, frukt och juice: sparris, bambuskott, rödbetor, morötter, selleri, koriander, gurka, dill, svamp, gröna oliver, rädisor, squash, tofu, tomater, vattenkastanjer, zucchini.

Äpple, aprikos, banan, blåbär, körsbär, svarta och röda vinbär, grapefrukt, vindruvor, citron, lime, mango, melon, nektarin, papaya, persika, päron, hallon, jordgubbar. Aprikos-, morots-, selleri-, grape- och tomatjuice.

Bröd, ris, flingor, pasta och säd: riskakor, glutenfritt bröd, rågbröd, rågknäcke, rågskorpor, sojamjölsbröd, bovetebröd, Wasaknäcke.

Basmatiris, vanligt ris, råris, vildris. Pasta på bovete. Rismjöl, rågmjöl, speltvetemjöl, kornmjöl.

Bönor och baljväxter: bondbönor, brytbönor, gröna ärter, kikärter, sojabönor, sockerärtor, vita bönor, svarta bönor.

Kryddor: anis, choklad, basilika, saffran, salt, senapskorn, socker, sojasås, kummin, körvel, dragon, farinsocker, rosmarin, peppar, lagerblad, lönnsirap, mejram, mynta, timjan, gräslök, honung, kardemumma, nejlikor, oregano, paprikapulver, pepparrot.

Drycker och te: öl, kamomillte, lakritste, spearmintte, valerianate, 

Tillbehör, såser: gelé (tillåten frukt), majonnäs, salladsdressing (låg fetthalt, tillåtna ingredienser), senap, sylt, marmelad (tillåten frukt), Worchestershiresås.

 

Olämplig mat för blodtyp O

Kött och fågel: allt griskött, gås.

Fisk och skaldjur: havskatt, inlagd sill och strömming, kaviar, rökt lax, bläckfisk.

Olja, fett och nötter: majsolja, solrosolja, sojaolja, jordnötsolja, margarin, jordnötter, paranötter, pistagemandlar, vallmofrön.

Mjölkprodukter och ägg: mjölk, grädde, alla sorters youghurt och fil, crème fraiche, glass, getmjölk, keso, ädelost, ”vanlig” ost.

Grönsaker, frukt och juice: avokado, alla sorters kål, blomkål, majs, Shiitakesvamp, äggplanta, svarta och inlagda oliver, röd och vit potatis, alfalfagroddar.

Kokosnöt, honungsmelon, apelsin, tangerin, rabarber. Apelsin-, äpplejuice, cider.

Bröd, ris, flingor, pasta och säd: flerkornsbröd, fullkornsvetebröd, majsbröd, havreklibröd, vetebröd.

Couscous, cornflakes, alla typer av flingor och müsli, havregryn.

Spenatpasta, durumvetepasta, semolinapasta.

Durumvete, fullkornsvete, glutenhaltigt mjöl, grahamsmjöl, havremjöl, Maizena/majsmjöl, potatismjöl, vetemjöl.

Drycker och te: läsk, kaffe, svart te, destillerade drycker.Tillbehör, såser: ketchup, pickels (alla sorter), majonäsbaserad pickels, sötningsmedel.

OBS!

Majoriteten av människor med blodgrupp O mår bra av att följa rekommendationerna i matlistorna ovan. Men som med allting annat så finns det naturligtvis undantag. Försök att äta den rekommenderade maten, undvik den olämpliga och känn sedan efter själv hur du mår. Du bör märka en minskning av matsmältningsbesvär och få mer energi.

Även om du inte märker någon skillnad alls, så reducerar du riskerna att få bl. a matsmältningsbesvär, viktökning, dästhet och dåligt immunförsvar genom att undvika att äta från gruppen; olämplig mat.

Blodgrupp O bör alltså tänka på att ta bort de flesta mjölk- och mjölprodukter, bröd och nötter för att hålla sig frisk.

Blodgrupp O tillgodogör sig animaliskt protein bäst och bör äta mera protein än kolhydrater.

 

Mat som gynnar en effektiv ämnesomsättning för blodtyp A

Blodgrupp A bör äta vegetarisk kost. Detta leder helt naturligt till viktminskning.

Vissa födoämnen är särskilt viktiga att undvika om du inte vill öka i vikt. Kött, som är svårsmält, lagras som fett och ökar andelen toxiner i matsmältningssystemet. Mjölkprodukter hämmar omsättningen av näringsämnen. Vissa bönor sänker ämnesomsättningen och vete (i övermått) hämmar insulinets effekt.

Födoämnen som bidrar till effektiv matsmältning, ökar tarmrörelserna och kaloriutnyttjandet samt snabbt omvandlas till energi gynnar viktminskning. Vill du gå ner i vikt bör du äta av följande födoämnen: vegetabilisk olja, sojaprotein, grönsaker och ananas.


Matlista

 Särskilt lämplig mat för blodtyp A

Fisk och skaldjur: karp, torsk, makrill, abborre, havsöring, lax, marulk, rödspätta, sardin, sik, sniglar, vitling.

Olja, fett och nötter: linfröolja, olivolja, jordnötter, jordnötsmör, pumpakärnor.

Mjölkprodukter och ägg: sojamjölk, sojaost.

Grönsaker, frukt och juice: alfalfagroddar, broccoli, gul och röd lök, mangold, pumpa, purjolök, frisésallad, grönkål, ingefära, kronärtskocka, kruskål, kålrabbi, maskros, morötter, okra, palsternacka, pepparrot, persilja, rovor, rödbetor, spenat, tofu, vitlök.

Aprikos, björnbär, blåbär, körsbär, färska och torkade fikon, grapefrukt, kiwi, citron, ananas, plommon, russin.

Aprikosjuice, körsbärsjuice, morotsjuice, sellerijuice, grapefruktjuice.

Bröd, ris, flingor, pasta och säd: Essenerbröd, Ezekielbröd, riskakor, sojamjölsbröd, vetegroddsbröd. Bovete, kasha, bovetenudlar, havremjöl, rismjöl, råris, rågmjöl.

Bönor och baljväxter: Adukibönor, azukibönor, blackeyeärtor, gröna bönor, alla sorters linser, pintobönor, röda sojabönor, svarta bönor.

Kryddor: ingefära, melass, sojasås, tamari, vitlök.

Drycker och te: vatten med citron, koffeinfritt och vanligt kaffe, grönt te, rött vin, ginsengte, hagtornste, roste, ingefärte, valerianate.


 Neutral mat för blodtyp A

Kött och fågel: kalkon, kyckling/höns, struts.

Fisk och skaldjur: regnbåge, havsöring, gädda, haj, gös, kungsfisk, nors, stenbit, tonfisk.

Olja, fett och nötter: rapsolja, sojaolja, torskleverolja, hasselnöt, kastanj, mandel, macadamianöt, pecannöt, pinjenöt, valnöt, sesamsmör, sesamfrön, solrosfrön, vallmofrön.

Mjölkprodukter och ägg: ägg, fetaost, getost, mager mozzarella, kefir, mager ricotta, alla typer av yoghurt.

Grönsaker, frukt och juice: avokado, bambuskott, blomkål, brysselkål, dill, fänkål, gurka, alla sorters sallad, kålrot, krasse, körvel, majs, gröna oliver, ostronskivling, rädisor, rödbetor, salladslök, schalottenlök, selleri, sparris, squash, vattenkastanj, zucchini.

Clementiner, dadlar, carambola, alla sorters druvor, fläderbär, guava, krusbär, lime, nätmelon, nektarin, persikor, päron, röda och svarta vinbär, hallon, jordgubbar, fikon, vattenmelon, äpplen.

Druvjuice, grönsaksjuice (tillåtna grönsaker), nektarinjuice, plommonjuice.

Bröd, ris, flingor, pasta och säd: Finn crisp, glutenfritt bröd, majsbröd, brunt risbröd, rågskorpor, speltvetebröd, havreklibröd, rågbröd (fullkorn), rågknäcke, Wasaknäcke.

Basmatiris, vanligt ris, råris, couscous.

Cornflakes, havregryn, havrekli, korn, riskli, rispuffar.

Durumvete, glutenhaltigt mjöl, kornmjöl, Maizena/majsmjöl, vetemjöl.

Bönor och baljväxter: bondbönor, brytbönor, gröna ärter, skärbönor, sockerärtor, spritärter, vita bönor.

Kryddor: anis, choklad, basilika, saffran, salt, senapskorn, socker, kummin, körvel, dragon, farinsocker, rosmarin, lagerblad, lönnsirap, mejram, mynta, timjan, gräslök, honung, kardemumma, nejlikor, oregano, paprikapulver, pepparrot, curry, gurkmeja, kanel, kryddpeppar, majssirap, muskot, persilja,  vanilj.

Drycker och te: vitt vin, fläderte, gentianate, hallonbladste, kungsljuste, salviate, verbenate.

Tillbehör, såser: gelé (tillåten frukt), salladsdressing (låg fetthalt, tillåtna ingredienser), senap, sylt, marmelad (tillåten frukt).


 Olämplig mat för blodtyp A

Kött och fågel: anka, bacon, lamm, lever, kalv, nöt, vilt, skinka, griskött, gås.

Fisk och skaldjur: ansjovis, havskatt, hummer, hälleflundra, musslor, kaviar, kolja, krabba, kräftor, kummel, räkor, rödspätta, rökt lax, inlagd och färsk sill, sjötunga, ål.

Olja, fett o. nötter: jordnötsolja, majsolja, sesamolja, cashewnöt, paranöt, pistagemandel.

Mjölkprodukter och ägg: mjölk, smör, crème fraiche, glass, keso, ädelost, ”vanlig” ost.

Grönsaker, frukt och juice: aubergin, kinakål, svarta och inlagda oliver, paprika, potatis, champinjon, rödkål, shiitakesvamp, sötpotatis, tomater, vitkål.

Apelsin, banan, kokos, mandarin, mango, papaya, rabarber, tangerin, honungsmelon. Apelsinjuice, papayajuice och tomatjuice.

Bröd, ris, flingor, pasta och säd: durumvetebröd, flerkornsbröd, fullkornsvetebröd, veteklibröd, pumpernickel. Vetekli, vetegroddar, granola müsli. Fullkornsvetemjöl, potatismjöl, siktmjöl.

Bönor och baljväxter: Kidneybönor, kopparbönor, kikärtor, tamarindbönor.

Kryddor: cayennepeppar, kapris, malen svartpeppar, vinäger, vitpeppar.

Drycker och te: läsk, svart te, destillerade drycker, vichyvatten, öl.

Tillbehör, såser: ketchup, pickels, majonnäs, sötningsmedel, Worcestershiresås.

OBS!

Majoriteten av människor med blodgrupp A mår bra av att följa rekommendationerna i matlistorna ovan. Men som med allting annat så finns det naturligtvis undantag. Försök att äta den rekommenderade maten, undvik den olämpliga och känn sedan efter själv hur du mår. Du bör märka en minskning av matsmältningsbesvär och få mer energi. Även om du inte märker någon skillnad alls, så reducerar du riskerna att få  bl a matsmältningsbesvär, viktökning, dästhet och dåligt immunförsvar genom att undvika att äta från gruppen; olämplig mat.

Blodgrupp A bör tänka på  att ta bort rött kött och animaliskt fett för att hålla sig frisk.

Blodgrupp A tillgodogör sig vegetabiliskt protein bäst och deras kost bör innehålla mer kolhydrater än protein.

 

 Mat som gynnar en effektiv ämnesomsättning för blodtyp B

 Blodgrupp B bör äta kött, lever, gröna grönsaker, ägg och (lätt)mjölkprodukter för att gå ner i vikt. Dessa livsmedel underlättar en effektiv ämnesomsättning. Lakritste motverkar hypoglykem(blodsockerfall) som utlöses av vissa livsmedel.

Vissa födoämnen är särskilt viktiga att undvika om du inte vill öka i vikt.  Majs, linser, jordnötter, sesamfrön och bovete hämmar ämnesomsättningen, orsakar hypoglykemi och hämmar också insulinets effekt. Vete saktar ner ämnesomsättningen, gör att maten lagras i form av fett och hämmar också insulinets effektivitet.


Matlista

Särskilt lämplig mat för blodtyp B

Kött och fågel: lamm, kanin, vilt

Fisk och skaldjur: gädda, havsgös, hälleflundra, kaviar, kolja, kummel, lax, makrill, marulk, rödspätta, sardin, sjötunga, stamsill, torsk.

Olja, matfett och nötter: olivolja, macadamianötter.

Mjölkprodukter och ägg: feta, getmjölk och ost, kefir, keso, lättmjölk, alla sorters yoghurt.

Grönsaker, frukt och juice: aubergine, alla sorters kål, broccoli, ingefära, morötter, palsternacka, paprika, persilja, rödbetor, Shiitakesvamp, sötpotatis, ananas, banan, alla sorters druvor, papaya, plommon, tranbär, ananasjuice, druvjuice, papayajuice, tranbärsjuice.

Bröd, ris, flingor, pasta och säd: Essenerbröd, Ezekielbröd, Finn crisp, brunt risbröd, riskakor, Wasaknäcke, havregryn, rispuffar, riskli, havremjöl, rismjöl.

Bönor och baljväxter: kidneybönor, limabönor, navybönor

Kryddor: cayennepeppar, curry, persilja, ingefära, pepparrot.

Drycker och te: grönt te, lakritste, nyponte,  persiljete, salviate, ingefärte.


 Neutral mat för blodtyp B

Kött och fågel: kalkon, fasan, struts, kalv, lever, njure, nöt och nötfärs.

Fisk och skaldjur: abborre, haj, havskatt, musslor, uer, rödtunga, sik, färsk och inlagd sill, stenbit, tonfisk, vitling.

Olja, matfett och nötter: linfröolja, torskleverolja, kastanj, mandel, pecannöt, valnöt.

Mjölkprodukter och ägg: mjölk, sojamjölk, ädelost, cheddarost, crème fraiche, ”vanlig” ost, ägg, messmör, mesost, sojaost, vassla, sorbet, färskost.

Grönsaker, frukt och juice: alfalfa, bambuskott, champinjoner, sallad, gurka, kålrot, krasse, lök, mangold, ostronskivling, pepparrot, potatis, purjo, selleri, sparris, squash, vitlök, vattenkastanj, zucchini, apelsin, aprikos, blåbär, citroner, clementiner, dadlar, jordgubbar, kiwi, krusbär, körsbär, lime, melon, persika, päron, russin, apelsinjuice, aprikosjuice, citronvatten, gurkjuice, katrinplommonjuice, päronjuice, sellerijuice.

Bröd, ris, flingor, pasta och säd: glutenfritt mjöl, Ideal flatbröd, pumpernickel, sojamjölsbröd, speltvetebröd. Basmatiris, vanligt ris, råris. Granola musli. Spenatpasta. Grahamsmjöl, potatismjöl, siktmjöl, vetemjöl, vetegroddsmjöl.

Bönor och baljväxter: bondbönor, brytbönor, gröna ärter, sockerärtor, spritärtor.

Kryddor: anis, basilika, choklad, dragon, gräslök, gurkmeja, honung, kapris, lagerblad, lönnsirap, muskot, nejlikor, oregano, pepparkorn, rödpeppar, saffran, salt, senapskorn, socker, sojasås, timjan, vanilj, spansk peppar.

Drycker och te: kaffe, te, rött och vitt vin, öl, kamomillte, maskroste, valerianate.

Tillbehör, såser: gelé (tillåten frukt), majonnäs, salladsdressing (låg fetthalt, tillåtna ingredienser), senap, sylt, marmelad (tillåten frukt), pickles,  worchestershiresås.

 

Olämplig mat för blodtyp B

Kött och fågel: anka, griskött, höns/kyckling, bräss/hjärta (nöt), rapphöns, vaktel.

Fisk och skaldjur: ansjovis, havsöring, hummer, krabba, kräftor, rökt lax, ostron, regnbåge, räkor, sniglar, ål.

Olja, fett och nötter: jordnötsolja, majsolja, rapsolja, sesamolja, solrosolja, sojaolja. Hasselnötter, jordnötter, pistagemandlar, pumpakärnor, sesamfrön, solrosfrön, vallmofrön.

Mjölkprodukter och ägg: glass, grönmögelost, Philadelphiaost, Roquefortost.

Grönsaker, frukt och juice: avokado, kronärtskocka, jordärtskocka, majs, oliver, pumpa, rädisor, tofu, tomater. Carambola, kokosnötter, persimoner, rabarber. Tomatjuice.

Bröd, ris, flingor, pasta och säd: durumvetebröd, flerkornsbröd, fullkornsvetebröd, majsbröd, rågbröd, rågknäcke, veteklibröd. Vildris. Cornflakes, korn, majsmjöl, vetegroddar, vetekli. Bovetenudlar, couscous, durumvete, fullkornsvete, glutenhaltigt mjöl, kornmjöl, Maizena/majsmjöl, rågmjöl.

Bönor och baljväxter: adukibönor, azukibönor, blackeyeärtor, kikärtor, gröna och röda linser, pintobönor, svarta bönor.

Kryddor: gelatin, kanel, kornmalt, kryddpeppar, majssirap, majsstärkelse, malen svartpeppar, vitpeppar, mandelolja.

Drycker och te: kolsyrat vatten, läsk, destillerade drycker. Aloete, bockhornsklöverte, kungsljuste, rabarberte, sennate.

Tillbehör, såser: ketchup, sötningsmedel. 

OBS!

Majoriteten av människor med blodgrupp B mår bra av att följa rekommendationerna i matlistorna ovan. Men som med allting annat så finns det naturligtvis undantag. Försök att äta den rekommenderade maten, undvik den olämpliga och känn sedan efter själv hur du mår. Du bör märka en minskning av matsmältningsbesvär och få mer energi.

Även om du inte märker någon skillnad alls, så reducerar du riskerna att få  bl a matsmältningsbesvär, viktökning, dästhet och dåligt immunförsvar genom att undvika att äta från gruppen; olämplig mat.

Blodgrupp B bör alltså tänka på att ta bort alla vete- och majsprodukter, tomater, jordnötter och kyckling för att hålla sig frisk.

Blodgrupp B tillgodogör sig animaliskt protein och vegetabiliskt protein lika bra och bör äta lika mycket protein som kolhydrater.

 

 Mat som gynnar en effektiv ämnesomsättning för blodtyp AB

 Blodgrupp AB bör äta små mängder vitt kött eller fisk tillsammans med grönsaker och tofu. Detta leder helt naturligt till viktminskning. Tofu, fisk, skaldjur och gröna grönsaker ger dig en effektiv ämnesomsättning. Mjölkprodukter förbättrar insulinproduktionen och ananas stimulerar tarmen och ger en bättre matsmältning.

Vissa födoämnen är särskilt viktiga att undvika om du inte vill öka i vikt. Rött kött, som är svårsmält, lagras som fett och förgiftar tarmkanalen. Kidneybönor, limabönor, frön, kärnor, majs och bovete ger en långsammare ämnesomsättning, hämmar insulinets effektivitet och orsakar hypoglykemi (blodsockerfall).

 

Matlista

Särskilt lämplig mat för blodtyp AB

Kött och fågel: kalkon.

Fisk och skaldjur: gädda, lax, makrill, marulk, sardin, sniglar, stamsill, tonfisk, torsk.

Olja, fett och nötter: olivolja, jordnötter, jordnötsmör, kastanjer, valnötter.

Mjölkprodukter och ägg: fetaost, getost, kefir, keso, mozzarella, alla sorters yoghurt.

Grönsaker, frukt och juice: alfalfagroddar, aubergine, blomkål, broccoli, grönkål, gurka, kruskål, maskros, palsternacka, persilja, rödbetor, selleri, sötpotatis, tofu.

Ananas, citron, clementin, alla sorters druvor, fikon, grape, kiwi, krusbär, körsbär, alla sorters plommon.

Druvjuice, morotsjuice, papaya juice, seller juice, vitkålsjuice.

Bröd, ris, flingor, pasta och säd: Essenerbröd, Ezekielbröd, Finn crisp, brunt risbröd, riskakor, rågbröd, rågknäcke, sojamjölsbröd, Wasaknäcke, vetegroddsbröd.

Basmatiris, vanligt ris, råris, vildris. Havregryn, havrekli, riskli, rispuffar. Havremjöl, rismjöl, rågmjöl.

Bönor och baljväxter: Gröna linser, pintobönor, röda bönor, röda sojabönor, navybönor.

Kryddor: curry, pepparrot, persilja, vitlök.

Drycker och te: grönt te, kaffe, alfalfate, ginseng, ingefärate, kamomillte, nyponte.

 

Neutral mat för blodtyp AB

Kött och fågel: får, hare, kanin, lamm, lever, njure, struts.

Fisk och skaldjur: abborre, gråsej, haj, havskatt, musslor, kaviar, uer, sik, färsk sill, stenbit.

Olja, fett och nötter: jordnötsolja, linfröolja, rapsolja, sojaolja, torskleverolja. Cashewnötter, macadamiannötter, mandlar, paranötter, pecannöt, pinjenöt, pistagemandlar.

Mjölkprodukter och ägg: lättmjölk, crème fraiche, färskost, ägg, edamer, gouda, messmör, mesost, sojamjölk, sojaost, cheddar.

Grönsaker, frukt och juice: bambuskott, brysselkål, champinjoner, dill, fänkål, alla sorters sallad, kålrot, krasse, körvel, lök, mangold, morötter, oliver, ostronskivling, pepparrot, potatis, purjo, rödkål, sparris, spenat, squash, tomater, vattenkastanj, vitkål, zucchini.

Aprikos, björnbär, blåbär, dadlar, fläder, hallon, jordgubbar, katrinplommon, lime, mandarin, melon, papaya, persikor, päron, russin, tangerin, vinbär, äpplen.

Ananasjuice, aprikosjuice, gurkjuice, tomatjuice, äppelcider.

Bröd, ris, flingor, pasta och säd: durumvetebröd, flerkornsbröd, fullkornsvetebröd, glutenfritt bröd, havreklibröd, pumpernickel, speltvetebröd, vetebagel, veteklibröd. Couscous, semolinapasta, spenatpasta. Granola musli, korn, vetegroddar, vetekli. Speltvetemjöl, grahamsmjöl, potatismjöl, durumvete, siktmjöl, vetemjöl.

Bönor och baljväxter: bondbönor, brytbönor, favabönor, gröna ärter, skärbönor, sockerärtor, spritärtor, vita bönor, röda linser.

Kryddor: basilika, choklad, dill, dragon, gräslök, gurkmeja, honung, kummin, körvel,  lagerblad, lönnsirap, muskot, nejlikor, oregano, paprikapulver, saffran, salt, salvia, senapskorn, socker, sojasås, spansk peppar, timjan, vanilj.

Drycker och te: kolsyrat vatten, rött och vitt vin, öl, fläderte, grönmyntate, hallonbladste, pepparmyntate, ringblomste, salviate, valerianate, björkte.

Tillbehör, såser: gelé (tillåten frukt), salladsdressing (låg fetthalt, tillåtna ingredienser), senap, sylt och marmelad (tillåten frukt).


 Olämplig mat för blodtyp AB

Kött och fågel: anka, bacon, bräss o. hjärta (nöt), griskött, gås, höns/kyckling, nötkött och färs, vilt.

Fisk och skaldjur: ansjovis, havsabborre, havsöring, hummer, hälleflundra, kolja, krabba, kräftor, kummel, ostron, regnbåge, räkor, rödspätta, rödtunga, rökt lax, inlagd sill, sjötunga, vitling, ål.

Olja, fett o. nötter: bomullsfröolja, majsolja, sesamolja, solrosolja, tistelfröolja. Hasselnötter, pumpakärnor, sesamfrö, solrosfrö, vallmofrö.

Mjölkprodukter och ägg: helmjölk, parmesan, philadelphiaost, smör, sorbet, glass, brie, camembert, grönmögelost.

Grönsaker, frukt och juice: avokado, jalapeno, jordärtskocka, kronärtskocka, limabönor, majs, svarta oliver, paprika, rädisor, shiitakesvamp. Apelsiner, bananer, guava, kokosnötter, mango, persimoner, rabarber, granatäpplen. Apelsinjuice, guavajuice.

Bröd, ris, flingor, pasta och säd: majsbröd. Bovete, cornflakes, majsmjöl. Kornmjöl, Maizena/majsmjöl, bovetenudlar.

Bönor och baljväxter: adukibönor, azukibönor, kidneybönor, kikärtor, limabönor, svarta bönor.

Kryddor: anis, cayennepeppar, gelatin, kapris, kryddpeppar, peppar, vinäger.

Drycker och te: läsk, destillerade drycker, svart te.

Tillbehör, såser: ketchup, pickles, majonnäs, sötningsmedel, Worcestershiresås.

OBS!

Majoriteten av människor med blodgrupp AB mår bra av att följa rekommendationerna i matlistorna ovan. Men som med allting annat så finns det naturligtvis undantag. Försök att äta den rekommenderade maten, undvik den olämpliga och känn sedan efter själv hur du mår. Du bör märka en minskning av matsmältningsbesvär och få mer energi. Även om du inte märker någon skillnad alls, så reducerar du riskerna att få  bl a matsmältningsbesvär, viktökning, dästhet och dåligt immunförsvar genom att undvika att äta från gruppen; olämplig mat.

Blodgrupp AB bör tänka på att ta bort rött kött, höns och kyckling för att hålla sig frisk.

Blodgrupp AB tillgodogör sig vegetabiliskt protein bäst och deras kost bör innehålla mer kolhydrater än protein.


 Idag är den vanligaste folksjukdomen dold födoämnesallergi! Varför?

Orsaken till dold födoämnesallergi är total överbelastning på immunsystemet! Man fortsätter ju oftast  som vuxen att äta den mat som man är van och lärt sig tycka om för att man inte vet att den kan vara allergiframkallande.

Resultatet av allt detta blir att immunförsvaret löper amok. Denna oreda som skapas gör att många orena och giftiga ämnen eller ofullständigt behandlad föda kommer ut i blodet. En gång inne i blodet ökar belastningen på lever och njurar som måste försöka filtrera bort giftämnena. Belastningen drabbar tarmen där tarmslemhinnan irriteras, bakteriefloran  störs det blir gasbildningar, diarré och/eller förstoppning med kramper och smärtor som följd. Tarmen har blivit en krigsskådeplats. Oreda i tarmregionen tillåter ytterligare föroreningar att komma ut i blodet.

Med blodet följer dom ämnen som inte skulle ha tillåtits komma igenom tarmväggen och inte finnas med i kretsloppet om lever och njurar fungerat som de skulle.

Vissa celler i immunsystemet kallas mastceller och de är känsliga mot gifterna och reagerar genom att producera histamin. Histamin är som ett “Cesam öppna dig” –kommando till väggarna i alla blodkärl och får dem att släppa igenom blodet med allergiframkallande ämnen. En matallergi är som en missil med ett vapenhuvud för olika mål. Den kan slå till vart som helst i kroppen, överallt där det finns en svag punkt. De vanligaste systemen som drabbas är slemhinnorna, huden, bindväv och nervsystem. Oftast är det ett system som drabbas beroende på vart var och en har sin svaga punkt.

Hur kan mat ge allergier? Det är ett fysiologiskt faktum att lagad mat skapar en immunreaktion i kroppen. Mängden vita blodkroppar, leukocyter, i det cirkulerade blodet ökar i antal efter att man ätit en lagad måltid därför att kroppen reagerar genom att försvara sig.

Det krävs faktiskt bara 50 mg lagad mat för att en immunförsvarsreaktion, leukocytosis, skall komma igång. Tonsillernas (halsmandlarnas) huvudsakliga uppgift är också den att skydda kroppen från främmande mikroorganismer som hamnar i munnen. De fångar provexemplar av passerande mikroorganismer så att antikroppar kan bildas.

När immunsystemet är i normal balans känner de vita blodkropparna utan svårighet skillnad på vän eller fiende och ingen allergisk reaktion uppstår.

 

 ________________________________

Källa: A.E. Mourant: Blood Groups and Desease 1978, Blood Groups and Antropology 1985. Villiam Boyds: Genetics and Races of Man 1950. Dr. Peter J. D’Adamo & Catherine Whitney. Steven M. Weissberg M.D., Joseph Christiano A.P.P.T. Helhetshälsa: BÄ-metoden.