onsdag 21 januari 2015

DETOX

DE FYRA AVGIFTANDE UTSÖNDRINGSORGANEN
Allt hästen äter kan bara tas in EN väg i kroppen, genom munnen!

Men faktum är att kroppen är försedd med FYRA utvägar för av avfallsprodukterna vilket visar vikten av att toxinerna skall lämna kroppen så fort som möjligt och det är här den största hjälpen skall sättas in. 
De avgiftande systemen är: Huden, lungorna, tarmen och njurarna. Via huden utsöndras de fettlösliga toxinerna och urinsyran, den gasformiga avgiftningen sker via lungorna, tjocktarmen avlägsnar de fettlösliga toxinerna från organismen och via njurarna befrias ämnesomsättningen från de vattenlösliga toxinerna

FYRA VÄGAR FÖRA UT…
Många funderar över vad som händer med deras hästar efter de börjat ge våra olika pulver. Man blir orolig när hästarna börjar visa olika reaktioner och om det är farligt eller om det skall vara på detta viset.

Filosofin bakom behandlingen med våra produkter är ju att lokalisera orsaken till de symptom hästen visar. De här symptomen är oftast orsakad av att slaggprodukter och toxiska ämnen undan för undan byggs upp i hästens kropp. När hästarna blir allmänpåverkade och inte mår bra är det ofta så att de fyra avgiftande organen, lungor, grovtarm, njurar och hud inte hinner med att utsöndra toxinerna.

När man påbörjar en behandling med produkterna startar kroppens läkningsprocess. Den processen kan orsaka tillfälliga reaktioner hos hästen. De vanligaste tecknen på att läkningsprocessen startat är förändringar i lukt och konsistens i urin och träck.
Det är också vanligt att hästen kan börja hosta eller få flytningar från nosen. Man har berättat vid ett flertal tillfällen för oss att det har kommit slem via nosen som har fyllt en halv hink.
Det händer också att alla fyra benen sväller upp och detta på grund av reaktioner i blod- och lymfcirkulationen. Om hästen har hudproblem kan även de accelerera under en kortare period.

De här läkningsprocesserna kommer i regel efter två veckors behandling, men det händer att läkekrisen kommer först efter tre till fyra veckor. Reaktionerna kan sitta ifrån en dag till ett par veckor. Läkningsprocessen är inte farlig för hästen. Skillnaden mellan en sjukdom och en läkekris är att hästens allmäntillstånd oftast är opåverkad och hästen är pigg, äter och dricker som vanligt.

Vi är också noga med att påminna om vad som är naturligt foder för en häst. Detta för att i möjligaste mån understödja hästens hälsa och att genom det inte överanstränga de normala kroppsfunktionerna.

FRISKA ORGANSYSTEM
I vårt arbete med hästarna har vi lärt oss en del om hur den friska kroppen fungerar, vi har lärt oss deras symptomspråk och det som känts viktigast för oss i vårt arbete har varit att försöka följa naturlagarna, så långt det är möjligt, i den behandling som eventuellt behövts. 

Genom mananalyserna har vi kunnat kartlägga orsaken till de sjukdomssymptom hästen har visat och av det kunnat utveckla produkter som går direkt på orsaken till symptomen, vi har utvecklat basprodukterna och specialprodukterna. Vi har genom mananalyserna även kunnat se vad hästen är allergisk eller känslig mot när det gäller utfodring.

Grunden i hästhållning, tycker vi, i första hand, är att veta vad man utfodrar hästen med. Vad som är ett naturligt foder eftersom det är absolut det viktigaste för att undvika ohälsa hos dem. Naturligtvis är även andra omständigheter viktiga, deras levnadsmiljö t ex, man sätter ju inte hästen i svinstian.

Nu är det fodret jag vill uppehålla mig vid eftersom det vi upplever är att de processade industrifodren i första hand är det som orsakar många av de störningar och sjukdomar vi ser hos dagens hästar. Att man sedan vaccinerar den för att den skall kunna äta foder som den riskerar att bli sjuk av, t ex hösilage, är ju en annan ytterlighet som jag berört i tidigare inlägg.

Om man tittar på allergihitlistan för hästen så ligger det processade, upphettade kraftfodret som innehåller "kokt" säd, jäst och olja som nummer ett. Vi ser ju också att det ständigt kommer ut nya kraftfoder på marknaden och som vanligt när man kollar innehållet så är det kokta ingredienser av allehanda slag och restprodukter från industrin som man tycker att hästarna skall äta.

Om man tänker rent historiskt är det är inte under så många år som man fodrat hästarna med ”kokt mat” och deras immunförsvar har inte lärt sig känna igen det som ofarligt. Som vi ser det är det den största anledningen till att hästarna lider av mag- och tarmproblem idag. Från mag- och tarmsystemet kan otaliga andra sjukdomssymptom uppkomma eftersom immunförsvaret är så nära involverat i matsmältningen, se halshästar och fånghästar t ex. Symptomen variera naturligtvis beroende på vilket organsystem som är den svagaste länken hos de olika individerna.

Som om det inte skulle vara nog med all "junkfood" man stoppar i sina hästar, det finns även miljögifter.
VET NI VAD FYTOREMEDIERING ÄR? 

Växterna suger ut toxiner från jorden

Fytoremediering, ett samlingsnamn, kallas metoden som utnyttjar växters naturliga förmåga att ta upp, omvandla eller stabilisera toxiska ämnen och miljögifter när man sanerar förorenad mark. Det finns flera olika metoder men det går ut på att använda växternas naturliga, kemiska och fysiologiska förmåga.


MILJÖGIFTER


Internetbild

Ämnen som har en skadlig inverkan på miljön kallas för miljögifter. Miljögifterna innefattar både organiska och oorganiska ämnen. Gemensamt för de här ämnena är att de är giftiga, långlivade och tas upp av levande organismer. De har en negativ och långvarig påverkan på hela ekosystemet.

FYTOEXTRAKTION - FYTOAVDUNSTNING
Vi pratar ju om att växterna tar upp mineralämnen från jorden och det tycker man ju låter rimligt. MEN, växtens rötter tar även upp föroreningar från jorden och vissa växter mer än andra. Så vaddå gifter i jorden?? Ja, man behöver ju bara se på spridning av glyfosat, det tränger ner i jorden och förorenar både den och grundvattnet. Andra ämnen som tungmetaller och luftföroreningar som hamnar i naturen och följer med ner i markerna när det regnar. De här är toxiska ämnen som växtens rötter suger upp till bladverket där det lagras i bladens vävnader. Om man använder rötslam som gödningsmedel är det hur mycket toxiner som helst från det som lagras i jorden. 

Nya föroreningar tillkommer ju också, vissa industriframställda produkter innehåller tungmetaller så även metalltäckta kraftledningar, kreosot, dioxiner med flera. Växten som används som fytoextraktor måste ha förmåga att frigöra metaller från jordkolloiderna, för att i nästa steg kunna absorbera dem. Det finns cirka 400 kända växter som har visat sig användbara vid fytoextraktion. Brassicaceae (korsblommiga växter), Salix (Sälg, Vide och Pil) och Poppel är några grupper som har använts vid försök och visat sig användbara vid fytoextraktion, antagligen på grund av deras djupa rotsystem.

Efter att växten tagit upp föroreningar kan vissa av dem lämna växtens vävnader i form av gas. Man har beskrivit att lösliga föroreningar tas upp av växtrötterna med vatten för att transporteras till löven och med hjälp av växtens egna mikrober förvandlas till ånga och avdunsta.

VARFÖR TAR JAG UPP ETT ÄMNE SOM FYTOREMEDIERING HÄR?


Kretsloppet

Det är inte alla ovanligt att jag blir ifrågasatt när jag säger att man bör avgifta hästarna."Min häst går på bete, äter bara hö/hösilage och inget annat så hur skulle den kunna få i sig de där ämnena som du talar om, varför skulle han behöva avgiftas" är det vetenskapligt bevisat att hästar behöver avgiftas" är några av argumenten.  

Men, om man då tänker efter, hästarna äter växter, örter, bark, grenar, ja de är växtätare. Så hur kan det komma sig att hästar blir sjuka av att äta gräs? Kan det vara så att åkermarken blir mer och mer förgiftad, att det som odlas på åkermarken suger upp toxiska ämnen vi rötterna. Kan det vara så att det färska gräset fortfarande innehåller mycket toxiska ämnen? När man torkar gräset så avdunstar mycket av gifterna? Stannar det mer toxiner kvar i hösilage som ju inte fått torka på samma sätt? Ja det är många frågetecken.

Ser man på de gifter som sprids så ger de här ämnena allvarliga och kroniska skador på bland annat det hormonella systemet och immunförsvaret samt att tungmetallerna vet man att de ger skador på nervsystemet och njurarna. Man får inte heller glömma att hästarna vaccineras, vacciner innehåller bland annat tungmetaller, man ser att många hästar utvecklar t ex fång när de fått sin vaccination. Många hästar utfodras med processat kraftfoder som i sin tur orsakar allergier och inflammationer i kroppen.

Det kan ju vara så att till slut slås hela immunförsvaret ut och hästen får en massa olika kroniska sjukdomar varav många liknar människans.ETT STORT SKÄL TILL AVGIFTNING
Jag tar upp det här ämnet eftersom jag tycker att det enda tänkbara är att stärka hästens immunförsvar och understödja de avgiftande organen för att djuren skall vara friskare. Nu kan det låta enkelt att bara sätta in några medel, men många vitaminer och mineraler binder tungmetaller, fungerar som antioxidanter och understödjer kroppens möjligheter att eliminera toxiner. Inget är enkelt, för vissa individer tar det längre tid än för andra att läka, vissa individer verkar vara känsligare men man får göra det som är möjligt för hästen i dagsläget.


DETOXPAKET

Renefor, Colofor och Respirafor


För att underlätta för de avgiftande organen brukar vi rekommendera en Detoxkur för hästarna när de t ex har avslutat sin tävlingssäsong. Det är en bra tid för att städa ur och bygga upp inför kommande säsong på tävlingsbanan.

Men naturligtvis kan man Detoxa sin häst när man själv anser att det kan behövas och symptom när det kan vara dags varierar.

Behöver då alla hästar avgiftas? Ja, idag är det nog nödvändigt att tänka på att avgifta systemen. Hur mycket toxiska ämnen de samlat på sig beror naturligtvis på vad man ger dem för förutsättningar med beten och foder. Men om man fodrar med olja, jäst, pelleterat eller mysli foder innehållande allehanda märkligheter så är en avgiftning att rekommendera för att undvika att allvarligare sjukdomar tar plats.

Det går bra att ge 500 gram av varje sort på våren och den andra halvan på hösten. Det är ungefär 6 veckors kur. Förvara alltid öppnade burkar torrt.


DETOX VID KEMISK AVMASKNING


Equifilier och Colofor

Vid kemisk avmaskning rekommenderar vi en behandlingskur med Colofor i kombination med Equifilier på grund av att det tar levern ca 3 månader att bryta ner kemikalierna och att tarmfloran kan behöva återställas.MINESYL
                                    


Vi rekommenderar också alltid att man har Minesyl som ett grundläggande och uppbyggande fodertillskott.


WEBBSHOP


Läs mer om Minesyl här


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.