söndag 18 januari 2015

MÖGEL

MÖGEL, FARLIGT ELLER...?


Forskning på University of Guleph har visat att mögligt och dammigt foder är den absolut vanligaste orsaken till allergier, hals- och lungsjukdomar hos hästar. Forskningen visar att över 50 % av unga tävlingshästar insjuknar i allergiska lungsjukdomar som är likartad med astma hos människor. 
Besvären visar sig som inflammationer och slemhinneförtjockning i luftrörens slemhinnor. Detta utvecklar sig till kroniska inflammationsprocesser vilket markant sätter ner tävlingshästens kondition.

Mögelsporer

Mögelsporer (se pilar) som blivit inandad från mögligt hö/hösilage tillsammans med makrofager (en typ av vita blodkroppar som finns i lungalveolerna). Foto; University of Guelph

Mögelsporer är extremt små partiklar som är minder än 1-10 µg i diameter. De här små partiklarna andas in och kommer ner i alveolerna (luftrörens minsta förgreningar) och där stannar de kvar. Mögelsporerna har en benägenhet för kolonisation av hålrum och invasion av blodkärl. Vid en invasion av blodkärlen kan en infektion från lungorna till olika organ som t ex mag– och tarmkanalen, hjärta, njurar, lever, mjälte, sköldkörtel och hjärna uppkomma.Mögel – en grogrund för många sjukdomar

Runemogård i Hälsingland, en mycket fin stallmiljö

Mögel orsakar ett brett spektrum av sjukdomar. Mögelsporernas egenskaper som allergener, deras benägenhet för kolonisation av hålrum och invasion av blodkärl, ger speciella problem.
Mögel kan finnas i säd, stallmiljö (tvättboxar), inkommande vatten som läckt eller dålig ventilation eller dåligt rengjorda ventilationssystem. Inplastat vallfoder är en stor grogrund för skadliga mikroorganismer, och hållbarheten i en öppnad bal är starkt begränsad och bör användas inom 2 - 3 dagar. Jäsningsprocessen i en bal startar nästan direkt man öppnar balen och jästen ”öppnar också dörren” för andra mikroorganismer som då t ex mögelsvampar. Fläckar som breder ut sig på större ytor och ser ut som spindelväv eller är luddiga och luktar är mögel. Det förekommer också värme i balen när den processen startat och då är hela balen otjänlig.
Källa: University of Gulef
RESPIRAFOR
Understödjer belastning av lungor och luftvägar 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.