söndag 1 februari 2015

VITAMIN-E+SELEN

VITAMIN - E + SELEN
Vitamin-E förbättrar hästens energiupplagring i musklerna genom att öka glukosförrådet. Det höjer syreförsörjningen genom att hålla de röda blodkropparna levande längre. Vitamin-E ökar hästens uthållighet och prestationsförmågan höjs.


Northen Ensigne

Kroppen fungerar så här

Hästens kroppsvikt utgörs till cirka 8 % av blod, vilket innebär att en häst som väger cirka 500 kilo har omkring 40 liter blod i kroppen. Antalet röda blodkroppar varierar kraftigt, beroende på den blodreserv som hästen lagrar i mjälten. Denna extra resurs ger hästen snabbhet och uthållighet. Det här är en reservkapacitet som utnyttjas hos hästen i tävlingssammanhang. De röda blodkropparna som lagras i mjälten töms till blodomloppet vid ansträngning. Hästen är från början ett flyktdjur och måste i vilt tillstånd kunna springa fort för att överleva eventuella angrepp.

Blodkärl med en ström av röda blodkroppar

Blodomloppet är organismens transportsystem. Det sörjer för att vävnaderna får näring av bland annat syre och glukos. Blodet rinner i ett slutet rörsystem som bildas av blodkärlen och hjärtat är cirkulationspumpen. De röda blodkropparna bildas i benmärgen och har som viktigaste funktion att transportera syre från lungorna till cellerna ute i kroppen. Röda blodkroppar har en överlevnad på cirka 120 dagar.

I en enda bloddroppe finns ca 5 miljoner röda blodkroppar.

Vitamin E fungerar så här

Vitamin E håller de röda blodkropparna levande längre och höjer syrekoncentrationen i blodet vilket är till nytta för alla celler.  Vitaminet skyddar kretsloppet, stärker kapillärväggarna och bildar nya blodkärl för att kringgå blockerade vener och artärer. Vitamin E håller kroppens celler friska genom att skydda cellmembranen från angrepp av fria radikaler och oxidation genom att hålla cellmembranen stabila. Vitamin E understödjer musklernas syreförsörjning och förbättrar glukosförråden.


För fölets immunförsvar och överlevnad

Vitamin E hjälper till att reglera balansen mellan progesteron och östrogen. Det skyddar stoet från att kasta och förstärker brunsten hos stoet och fertiliteten hos hingsten samt förebygger hormonella störningar hos hästen. Det är väldokumenterat att vitamin E är viktig för det dräktiga stoet genom att det bygger upp fölets antikroppar redan i moderlivet. E-vitamin lagras i hypofysen och binjurarna.
 
Internetbild, för hästar i arbete ökar risken för E vitaminbirst

Hästar i arbete riskerar att få brist på vitamin E. Vitaminet lagras endast under kort tid i kroppen, ungefär som B- och C vitamin. Vid brist blir det låg överlevnad av röda blodkroppar, vilket orsakar minskad transport av järn ut i musklerna. Det leder till att hästen får en nedsatt prestationsförmåga. Vitamin E understödjer en bra cirkulation i muskler och vävnader. Det hjälper därigenom till att förbättra uthållighet och prestationsförmåga.

Internetbilder
När säd bearbetas, för framställning av foder, minskar E-vitamininnehållet med ca 80 %. Vitamin E minskar risken för jäsning och oxidation av fleromättade fetter. Dessa förekommer i industriellt tillverkat foder som oftast är fettrika eller att man fodrar hästen med olja.

Det fina terapeutiska resultat som kan uppnås med vitamin E kan bara förväntas vid användning av det naturliga d-alfatokoferolet.


Vitosyl E+Selen innehåller:
Vitamin A är viktig för fertiliteten hos både ston och hingstar Hos stona lagras vitamin A i äggstockarna. Det är viktigt att ston som skall betäckas och det dräktiga stoet har en bra balans på vitaminet. A-vitamin är också viktig för friska slemhinnor.

Vitamin E har i sig många uppgifter i kroppen och i en produkt som innehåller vitamin A fungerar även vitamin E som antioxidant.
Vitamin E förbättrar hästens energiupplagring i musklerna genom att öka glukosförrådet. E-vitamin höjer syreförsörjningen genom att hålla de röda blodkropparna levande längre. Vitamin-E förebygger hormonella störningar och förstärker fertiliteten hos både hingst och sto. Det bidrar till att reglera balansen mellan progesteron och östrogen och skyddar därmed stoet från att kasta. E-vitamin är också viktigt för att fölet skall utveckla ett fullgott immunförsvar vilket börjar redan under fostertiden.

Den kanske mest kända selenbristsjukdomen är muskeldegeneration vilket är ett tillstånd där brist på selen och/eller vitamin E orsakar nedbrytning av muskler till följd av brister i skyddet mot fria radikaler. Selen har också en funktionell betydelse för att skydda fostret under tidig dräktighet.

Zink är viktig för äggstockar och testiklar och styrningen från hypofysen. Viktig för normal celldelning, cellreparation och läkning av inre sår.
Zink krävs för att frigöra A vitamin från upplagringsplatsen i levern. Zink förhindrar upptag av tungmetaller som kvicksilver, kadmium och bly.

A- och E-vitaminerna, zink och selen är mycket viktig för hästar i hård träning för att skydda den mot fria radikaler och som en följd minskar risken för cellskador.
Källa för vitamin E är friskt vår och försommargräs men avtar allt efter att plantan växer och halten sjunker vid lagring av grovfoder. Källa för selen är grovfoder även om det är låga värden här i Skandinavien.


Vitosyl-E+Selen

innehåller naturligt d-alfatokoferol.

Vitosyl-E+Selen, 1 kg
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.