lördag 7 februari 2015

JÄRN

JÄRN

Windsong Legacy och Trond Smedshammer


Kroppen fungerar så här:
Av det syre som upptas av lungblåsorna är 99 % bundet vid hemoglobin. Resten är löst i plasman och de röda blodkropparnas intracellulära vätska. Syret lämnar blodet genom kapillärerna och går vidare via vävnadsvätskan ut till kroppens celler. Cellerna använder syret när de oxiderar näringsämnen. Ur cellernas ämnesomsättning uppstår koldioxid. Via vävnadsvätskan går koldioxiden till blodet och transporteras till lungorna för att lämna kroppen med utandningsluften.

1. Bronker, 2. Artärer, 3. Vener och 4 Lungblåsor


Hemoglobinet är ett protein som medverkar vid syretransporten. I de röda blodkropparna finns det rikligt med hemoglobin som ger blodet dess färg. Syret binds vid järn som ingår i hemoglobinets bindning. Hemoglobinet säkrar organismens syretillförsel. I musklerna binder sig syret vid myoglobulin och därifrån avges det vid behov.

Järn fungerar så här

Järn har en syrebindande förmåga. En bra järnnivå i kroppen ökar prestationsförmågan, uthålligheten och motståndskraften. Järn ökar syretransporten från lungor till muskler. Syret ökar muskelaktiviteten och minskar förekomsten av mjölksyra.


Järn syresätter musklerna

Järn är en viktig beståndsdel i blod, muskelceller och lymfkörtlar. Spelar en livsavgörande roll för kroppens syreförbrukning. Den, av järnet, ökade syretillförsel ger hästen bättre uthållighet och en möjlighet att utnyttja sin fulla kapacitet. En travhäst orkar de "sista femhundra", en dressyrhäst kan gå i form bättre osv.

Järn är den överlägsna biokemiska första hjälpen.
Järn är inflammationshämmande på grund av att mineralet ökar syresättning till ett skadat eller inflammerat område. Järnet verkar understödjande när hästen har dålig kondition med snabb puls. Järn ökar också förbränningen av slaggämnen som ofta hamnar i bursorna och orsakar inflammationer

 
Bicepsbursan och trokantorbursan (bursorna är markerade blå)

Järn förbättrar muskelfunktionerna, bra att använda inför hårt arbete-träning-tävling.
Bra vid feber, ökar den och sedan försvinner den. Ett bra medel för slemhinnorna, håller vätskorna flytande därmed understödjande för reningen, bra för transporten av ämnen i blodet. Används vid alla akuta infektioner – från kronisk till akut.


 Känner du igen symptom på lågt järnvärde hos hästen?

Ett eller flera av de symptom som du svarar ja på kan vara ett tecken på lågt järnvärde.

 • Kan hästen inte utnyttja hela sin kapacitet?
 • Har hästen torrhosta, eller hostar till när du börjar arbeta honom?
 • Är hästen infektionskänslig?
 • Har hästen lätt för att bli stressad/nervös?
 • Orkar inte hästen ända fram på upploppet?
 • Får hästen mjölksyra och stannar?
 • Har hästen lågt HB?
 • Har hästen sprickor i mungiporna?
 • Blir hästen andfådd med hög puls och hjärtklappning efter hård träning/tävling?
 • Har hästen koncentrationssvårigheter och svårt med inlärning?
 • Har hästen magkatarr/magsår?
 • Kliar hästen rumpan – anus?
 • Kan din häst prestera bra på långdistansridning?
 • Klarar din häst två deltävlingar på samma dag?


MER OM JÄRN

JÄRN – ÄR DET BRA DET?
Det går många diskussioner om järnets vara eller icke vara, om man till exempel kan ge en fånghäst järn. Så här ser vi på detta. Vi rekommenderar ofta vårt ”Söderströms Ferrum” för att understödja olika funktioner i kroppen. Ferrum innehåller 1 mg järn per kg pulver och i den här mängden orsakar inte järnet några överdoseringar eller förgiftningar. Många ämnen blir giftiga i stora doser så även vanligt vatten. Tittar vi på vad 100 g torkad brännässla innehåller så är det 10 mg järn alltså ca 70 % av DRI enligt livsmedelsverkets rekommendationer till människa. Man rekommenderar nässla till fånghästar.

Vad man kanske glömmer är att kroppen också förbrukar järn, att det används för olika ändamål och av den anledningen kan behöva fylla på mer av ämnet i små mängder, så inte kroppen börjar ta av det egna lagret. Tar järnet slut påverkas bildningen av hemoglobin i de röda blodkropparna.

JÄRN
Järn härstammar från jordkärnan och kommer till litosfären genom vulkanisk aktivitet.  Metallen bildar en mångfald kemiska föreningar där oxidationsförloppet spelar en viktig roll.
Järn är livsviktig för växter, djur och människor vilket beror på ämnets karakteristiska egenskaper. Metallen har ett specifikt kemiskt samband med magnetism vilket är av vital betydelse för klorofyll- och hemoglobinsyntesen. Järn har lätt för att ingå komplexföreningar en egenskap som är avgörande för att växterna skall kunna uppta järn ur marken, för övrigt bromsas järnets rörlighet i marken av kalcium som därmed är en antagonist på det fyto- och biokemiska planet.

Järn är livsviktigt på grund av sin ambivalens, det vill säga att snabbt kunna avge och uppta elektroner, vilket är detsamma som att uppta och avge syre. Till skillnad från växterna har ryggradsdjuren en aktiv andning vilket är beroende av ett blodtransportsystem och en syrebärare som hos människan är hemoglobin och just hemoglobin är uppbyggd kring järn.

Ferritin är ett protein som finns i cellerna och har till sin speciella uppgift att ta till sig och lagra järn. Järn lagras i from av ferritin i huvudsakligen levercellerna och järn absorberas enbart som tvåvärt järn. Vid absorption binds järnet vid proteinet apoferritin varvid ferritin bildas. Hemosiderin är blodjärnet. Apoferritin omvandlas till hemosiderin vid hög tillgång på järn och har hästen har högt hemosiderin tyder det på högt järnintag. Hemakrotit är ett värde som följer HB och vid låg hemakrotit är syrgashalten liten och vid högt värde är flödet långsamt.

NÅGRA AV JÄRNETS FUNKTIONER
Järn är nog mest känd för sin syrebindande förmåga. I blodet binds syre till hemoglobin som transporterar syre till lungorna och vidare ut till varje cell i kroppen och i musklerna binds syre till myoglobin. Järn samverkar med många vitaminer och mineraler. Järnet är av stor betydelse för immunsystemet och produktion av vita blodkroppar. Är viktig för en normal sköldkörtelfunktion.

BRIST
Järnbrist uppstår när förbrukningen är större än intaget. Järnbrist kan orsaka bland annat sköldkörtel- och binjuresjukdomar, blodsockerstörningar, nedsatt immunförsvar och hyperaktivitet. Sköldkörteln bildar större del av kroppens jod, järn, fosfor, och arsenikföreningar. Fosfor för nerverna och hjärnan, arsenik för huden, jod för levern och järn för binjurarna. Järn är viktig för sköldkörteln så inte struma utvecklas och basedow med diarré. Järnbrist visar sig ofta också som högersidiga besvär.

TOXISKA DOSER HOS MÄNNISKA
Över 100 mg per dag innebär risk för förgiftning. Överskottsjärn brukar oftast inte bero på för stor konsumtion utan på hur kroppen kan omsätta och lagra järnet. Vid kroniska leversjukdomar lagrar kroppen järn. Upptag av järn kan också bli högre hos dem som har enzymbrist.

FAKTORER SOM KAN PÅVERKA UPPTAG AV JÄRN
Järn är det mineral som är svårast för kroppen att ta upp och pH värdet i magsäcken och tolvfingertarmen är avgörande för upptaget av järn. Stora kalciumtillskott försämrar järnbalansen eftersom kalcium är antagonist till järn. För att understödja upptag av järn är bland annat C- och E-vitamin viktigt. Till exempel så har hästar ofta mycket problem med mage- och tarm vilket gör att järn tar upp sämre.

HÅRANALYS OCH JÄRN
När vi gör en håranalys och mäter järnnivån är det inte för att se hur mycket järn det finns i födan / fodret utan järnreserverna i vävnaderna. Högt järnvärde indikerar oftast felaktig järnmetabolism. Därför utläser vi också alltid järn- och kopparförhållandet och en obalans här kan indikera järnbrist. Högt järn i förhållande till kalcium tyder däremot på överskott av järn. Låga järnvärden kan också förekomma vid blyöverskott. Det kan vara otillräckligt att enbart förlita sig på järnvärdet utan även ferritin värdet bör kontrolleras om man får utslag på HB eftersom det är det allra sista stadiet av järnbrist.

NÄR FÖRBRUKAR KROPPEN JÄRN DÅ?
Vi får inte glömma at Järn förbrukas vid borttransport av restprodukten koldioxid från blodet till lungorna. Järn förbrukas vid stress, svettning, vid idrottsprestationer, med avstötta celler, med galla och avföring. En kvinna som menstruerar förlorar cirka 0,5 mg.
En tävlingshäst på 500 kg har ett dagsbehov av 500 g. Ett normalvärde på hösilage ligger på cirka 40 mg/kg. Det "naturliga" järn från växtriket är dessutom mycket svårt att överdosera.

KAN MAN UTFODRA EN FÅNGHÄST MED SÖDERSTRÖMS FERRUM?
Ja, man kan utan risk, även om man INTE gjort en mananalys fodra hästen med vårt Ferrum. Betänker man att 100 gram torkad brännässla innehåller 10 mg järn och nässla rekommenderas till fånghästar så är den mängd järn som finns i Ferrum inte ens en bråkdel av det som finns i nässlan.

När det gäller järntillskott skall man komma ihåg att aldrig ge stora doser av metalliskt järn, då finns risken att det lagras upp i kroppen och orsakar toxicitet.


Järnet i Ferrum är mikroniserat vilket innebär en minskning av den genomsnittliga partikeldiametern hos det fasta material till mikrometerskalan. Näringsämnena i den här formen täcker en stor yta och har särskilda egenskaper för att kunna absorberas av kroppens celler.
Med andra ord, kan en substans som är giftig i höga mängder, vara fördelaktig i låga mängder. 

KAN DEN DÄR LILLA DOSEN JÄRN I FERRUM GÖRA NÅGON SKULLNAD?
Allt som kroppen arbetar med är smått och då menar jag smått och inte synligt för blotta ögat. Till exempel det vi äter omvandlas genom matsmältningen till så små partiklar att de i slutändan inte är synliga för blotta ögat utan blir till cellnäringsämnen.

Det är viktigt att belysa "det lillas" otroliga funktioner: Om vi tittar på blodet. En vuxen människa har ca 5 liter blod i kroppen. En kubikmillimeter blod innehåller omkring 5 milijoner röda blodkroppar så totalt har en människa ca 25 biljoner röda blodkroppar. De röda blodkropparna innehåller cirka 300 miljoner molekyler hemoglobin och varje hemoglobinmolekyl kan i sin tur binda upp till 4 syremolekyler. 

En enda röd blodkropp kan alltså transportera ca 1,2 miljarder syremolekyler, och en häst har cirka 40 liter blod i kroppen vilket gör 200 biljoner röda blodkroppar som var och en kan transportera 1,2 miljarder syremolekyler. Så man kan säga att det lilla är otroligt stort och det är därför som mikrodoserna av järn i Ferrum är så verksamt.

FRIA RADIKALER OCH ANTIOXIDANTER
Varje cell får sin energi genom att syrgas överförs till vatten. Detta sker i den del av cellen som kallas mitokondrie. När syret omsätts bildas även skadliga partiklar som kallas fria radikaler. I varje cell bildas mer än en miljon reaktiva radikaler per sekund. För det mesta omvandlas de snabbt till ämnen som är mindre skadliga genom enzymer som innehåller bl.a. selen, mangan och zink.


Fria radikaler är instabila kemiska föreningar som skadar cellmembran och cellkärnor. De spelar en roll i hundratals sjukdomar samt åldrandeprocessen. Men utan dem vore vi förlorade då fria radikaler är det vapen som de vita blodkropparna använder för att döda skadliga mikroorganismer.

FERRUM
 Ferruminnehåller järn i mikrodoser.

Järn ökar syret i de röda blodkropparna och vitamin E håller dem levande längre så Ferrum och Vitosyl-E+Selen har ett intimt samarbete och om ni läser vad jag skrivit om vitamin E+Se så förstår ni varför det är så bra att kombinera de här två. Selen fungerar som en antioxidant.


TILL WEBBSHOP

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.