söndag 15 februari 2015

HÄSTENS RÖRELSEAPPARAT

HÄSTENS RÖRELSEAPPARATConfess Line
Rörelseapparaten bildas av de tvärstrimmiga musklerna, skelettet samt skelettets förbindelser fogar och leder, bindväv och brosk. Skelettet hålls ihop av band och ligament och bildar fästpunkter och hävstänger för musklerna. Senorna består av tusentals kollagena trådar som fodrar bra cirkulation och många näringsämnen för att fungera.

Skelettet hos en vuxen häst består av 205 ben samt en del brosk. Skelettet har både en stödjande funktion och håller ett förråd av kalcium och fosfor. En del av benen, benmärgen, bildar röda och vita blodkroppar. Skelettet är elastisk levande vävnad, som bryts ner och byggs upp under hela livet.

Vid träning anpassar sig benets form och kvalitet till de krav som ställs. Detta sker även på vuxna hästar. Det tar emellertid mycket längre tid att träna upp ben än exempelvis muskler. Därför är benvävnaden mycket känslig för överträning, speciellt hos växande unghästar.

Hästens skelett är levande vävnad

Leder är de rörliga knutpunkterna på skelettet. De ger både stabilitet och rörlighet.
Där skelettbenen möts i en led (ledhålan) är benet klätt med ledbrosk och innesluten i ledkapseln. Ledkapselns yttersta delar består huvudsakligen av kollagena trådar.

Ledbrosk saknar nerver och blodkärl. Därför får det all sin näring från ledvätskan som finns inne i ledkapseln. Ledvätskan försörjer ledbrosket med näring och motverkar infektioner. Den smörjer också lederna vid rörelse.

I friska leder är friktionen mindre än mellan skridsko och is, endast en tiondel av vad man kan uppnå med kullager och smörjolja.


Frisk led och artrosled

Hästens framben är fästa på överkroppen med enbart muskler och senor. Hästen saknar nyckelben och det innebär att muskelvävnaden får fungera som stötdämpare. Skulderbladet ligger längs kroppssidan i frambenets axel och bidrar därmed till att förlänga steget och göra rörelserna elastiska.

Om musklerna är spända och stumma på grund av dålig genomblödning eller inflammatoriska processer, medför detta att hästen också lättare drabbas av belastningar på skelettet. Bakbenen är framåtdrivande och vid den punkt där benet går ut från kroppen sitter knäled och knäskål inklädd i kraftiga muskler. Från hasen och ner är det, som på frambenet, senor och ligament som fodrar en bra cirkulation.

I anslutning till leder, samt även på andra ställen, finns bursor (slemsäckar). De minskar friktionen mellan muskelsena och ben. En bursa kan stå i förbindelse med ledhålan genom en gång, eller vara helt självständig. Bursan består av en bindvävskapsel och innehåller en vätska som liknar ledvätskan. Bursornas storlek varierar en hel del. De minsta är mikroskopiskt små medan de största har en diameter på flera centimeter. Inflammation i en bursa kan ge symptom, som vid en ledinflammation. När den blir inflammerad ökar den i volym och smärtar kraftigt.

Bogled och bursa

Hästens muskler är mycket välutvecklade och speciellt anpassade för snabba rörelser. Musklerna sitter grupperade tillsammans högst uppe på benet och övergår i senor och ligament från karpalleden och ner till hoven. 
Skelettmuskulaturen består av muskelfibrer och bindväv. Musklerna arbetar i par. Varje muskel har en s.k. antagonistisk motpart. När en muskel dras samman slappnar dess motpart av. Dessa växelvisa sammandragningar och avslappningar böjer leder och producerar rörelse.


Musklerna är grupperade högt upp på benen


HÅLL HÄSTENS RÖRELSEAPPARAT FRISK

Det är vanligt att hästar som tränas och tävlas får skador ofta på grund av försurning med påverkan på muskler, leder, ligament, senor och band genom att det uppstår inflammatoriska processer. 
En försurad kropp orsakar också utfällningar av kalcium från skelettet vilket kan orsaka pålagringar på kotorna. 
Många tävlingshästar bryter benen på grund av att det kan uppstå urkalkning.  Det uppstår också försämrad genomblödning vilket minskar bildning av ledvätska och lederna blir torra.


Produkter som understödjer en frisk rörelseapparat hos hästen.
Glukosafor,  understödjer skelett och leder.
MSM 1,5 kg, för friskt brosk och elastisk vävnad
Kalfosmin 2 kg, för den växande hästen
Nypon+C 500g och 1,5 kg, motverkar försurning och inflammatoriska processer.
Päls&Hov 1,8 kh,  understödjer friska hovar
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.