onsdag 4 februari 2015

MAGNESIUM

MAGNESIUM

Magnesium understödjer hästens rytmiska och samordnade rörelser genom att förmedla rätt impulser från nerver till muskler.
Magnesium normaliserar muskeltonusen och när spänningarna släpper ökar genomblödningen i muskler och vävnader. Den energi som hästen annars skulle slösa bort genom att gå med spänningar i musklerna kan den nu i stället utnyttja för att öka sin prestationsnivå.

 
Camilla Ivarsson och Tubular Bells

Kroppen fungerar så här:

Nervcellerna är specialiserade på att ta emot, leda och till andra celler förmedla nervimpulser. Det finns nervceller i många olika storlekar och former.

Ett cellutskott kan sträcka sig t ex från ryggmärgen ända ner till hoven.
Glukos är det viktigaste näringsämnet för nervsystemet vilket innebär att nervsystemet behöver en kontinuerlig tillförsel av glukos för att kunna arbeta effektivt.
Magnesium ingår i enzymer som styr utnyttjandet av cellernas lager av glukos.
Magnesium är en förutsättning för normal funktion av lever bukspottkörtel, nervsystem och muskler 
Magnesium bidrar vid absorptionen av kalcium, fosfor, natrium och kalium samt är nödvändig för att vitaminerna B, C och E skall fungera tillfredsställande. Detta ingår som en del av regleringsprocessen av blodets pH värde och därmed kroppens syra- basbalans. Kalium och kalcium kan inte fungera utan magnesium.  

Musklerna består av muskelfibrer och bindväv. Muskeln har ett ursprung och ett fäste. Den korta senan som utgår från en benstruktur kallas muskelns ursprung.  Den längre senan slutar på en benstruktur och kallas muskelns fäste.
Vissa muskler har flera ursprung och kallas flerhövdade muskler, men alla muskler slutar i enbart en sena.

Muskler som samverkar vid en viss rörelse kallas synergister. Två muskler vilkas kontraktioner åstadkommer motsatt rörelse i en led kallas antagonister. Biseps och triceps är antagonister. I olika antagonistpar finns hela tiden en grundspänning.

Om hästen är spänd stiger muskeltonusen och stora mängder energi ödslas bort. Hästen blir trött av att tonusen i de olika antagonistmusklerna spänner mot varandra.


Biceps och triceps

Lilla hjärnan koordinerar musklernas aktivitet. Antagonister och synergister bör aktiveras i rätt grad och i rätt ögonblick för att rörelserna skall bli exakta och effektiva.

De tvärstrimmiga musklernas sammandragning inleds normalt genom att nervimpulser kommer via ett utskott (axon) till muskeln. De tvärstrimmiga musklerna är i allmänhet underkastade viljans kontroll.

Musklerna omges av en bindvävshinna. Också inuti muskeln finns längsgående bindväv runt varje enskild muskelfiber samt grövre bindväv runt grupper av muskelfibrer. I bindväven löper blodkärl och nerver. Musklerna lagrar syre och glukos som utnyttjas när ett prestationsresultat skall uppnås.

Musklerna sitter grupperade högst uppe på benet och övergår i senor

Hästens muskulatur är mycket välutvecklad och speciellt anpassad för snabba kraftfulla rörelser. Alla muskler sitter grupperade tillsammans högst uppe på benet och övergår i senor-, band- och ligament, från knäet fram och hasen bak, ner till hoven. Senorna består av tusentals elastiska trådar. Varje sena är omgiven av en senskida där det finns synovialvätska.

Magnesium fungerar så här:

Magnesium befrämjar normal funktion mellan nerv- och muskelceller. En långvarig muskelspänning blir snart smärtsam. Magnesium släpper på spänningarna i musklerna, blodet strömmar till musklerna på grund av att alla blodkärl blir vidöppna. Blodet spolar då bort de sura produkterna som består av mjölksyra, koldioxid och fosfater och förser i stället muskeln med syre.
Magnesium ger din häst rytmiska och samordnade rörelser genom att förmedla normala impulser från nerver till muskler.

Extensor och flexor

Extensor- och Flexor musklerna som övergår i böjsenor ner till hoven, sträcker och böjer benen när hästen är i rörelse.
Spänningar i dessa muskler hindrar en god genomblödning ner i benet. Detta orsakar inflammationer i böjsenorna med hälta som följd. Magnesium motverkar muskelspänningarna.

Problem med bakknäna beror ofta på spänningar i den fyrhövdade lårmuskeln, quadriceps. Quadriceps och biceps är antagonister och därför finns det en grundspänning i musklerna.
Förhöjd spänning i dessa muskelgrupper ger oftast symptom i quadriceps med patellaupphakning som följd, "sendrag i höger bak". Magnesium släpper på spänningarna och genomblödningen ökar i dessa muskelgrupper.

Magnesium är viktigt för normal funktion av njurarna och njurarnas reglering av kalium- natriumbalansen. Detta på grund av magnesium kompletterar verkan av kalium. Magnesium minimerar risken för njurförkalkning. Belastning på njurarna sätter sig som spänningar i vänster bak, framför allt i gluteusmusklerna. Dessa spänningar orsakar genomblödningsstörningar och inflammationer i trochantericbursan. Magnesium hjälper till att slappna av musklerna och cirkulationen ökar i det drabbade området.

Magnesium ingår i klorofyllmolekylen i gröna växter. Magnesiuminnehållet i hela korn går förlorat när säden bearbetas.

MAKROSYLVARFÖR MAGNESIUMFOSFAT?

Magnesiumfosfat – ett av 12 vävnadssalter (Schüsslers vävnadssalter)
Cellerna innehåller mineralsalter och om det blir fel i balansen på dessa salter fortgår inte cellens uppbyggnad normalt och sjukdomar inträffar.

De tolv cellsalterna är naturliga ämnen som normalt finns i kroppen och ger heller inga biverkningar vid behandling. De 12 cellsalterna kan återfinnas i askan efter döden.

Magnesiumfosfat finns i skelett, tänder, ryggmärg, hjärnan och muskler.

Det upprätthåller den biokemiska cellrytmen och motverkar kramper och spasmer. Verkan är speciellt utpräglad på den glatta muskulaturen, skelettmuskulatur, hjärtmuskulatur, psykiska spänningar och kramper. Fungerar vid kramp i alla ”håliga” organ, t ex tarmkolik, gallblåsa, urinblåsa, hicka etc. Lindrar krampartade, stickande, ilande eller spasmiska smärtor (nervsmärtor, ischias, menstruationssmärtor etc.). Akut tas doser med täta mellanrum till dess förbättring inträder.

Schusslers 4 lärosatser

1:a Lärosatsen
Alls sjukdomar uppkommer genom brist på ett bestämt livsnödvändigt mineralämne.

2:a Lärosatsen
Vid tillförsel av det saknade mineralämnet sker tillfrisknande.

3:e Lärosatsen
Tillförsel av det saknade mineralämnet skall ske i ytterst små mängder.

4:e Lärosatsen
Tillförsel av det saknade mineralämnet skall ske så att den helande verkan omedelbart sker genom munnens slemhinnor direkt i blodet.

TILL WEBBSHOPInga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.