måndag 13 april 2015

FÖDOÄMNESALLERGI

VARFÖR ÄR FÖDOÄMNESALLERGI DEN VANLIGASTE FOLKSJUKDOMEN?VÅR FÖRMÅGA TILL ÖVERLEVNAD ÄR KNUTET TILL VÅR MATSMÄLTNING OCH VÅRT IMMUNSYSTEM

En bit dåligt kött kan döda oss – ett sår kan utvecklas till en dödlig infektion men än överlever den mänskliga rasen, vår förmåga till överlevnad är alltså i allra högsta grad knutet till vårt immunförsvar och vår matsmältning!IMMUNSYSTEMET
Det är ett fysiologiskt faktum att lagad mat skapar en immunreaktion i kroppen. Mängden vita blodkroppar, leukocyter, i det cirkulerade blodet ökar i antal efter att man ätit en lagad måltid därför att kroppen reagerar genom att försvara sig. Det krävs faktiskt bara 50 mg lagad/upphettad mat för att en immunförsvarsreaktion, leukocytosis, skall komma igång. Tonsillernas (halsmandlarnas) huvudsakliga uppgift är också den att skydda kroppen från främmande mikroorganismer som hamnar i munnen. De fångar provexemplar av passerande mikroorganismer så att antikroppar kan bildas. Immunförsvaret lär sig på det viset känna igen födoämnen som ofarliga och släpper igenom dem utan åtgärd.


För att förklara immunförsvarets funktion symboliskt kan det se ut så härImmunförsvaret är organiserat på ett sätt som i många avseenden påminner om det militära försvaret både i fråga om vapenteknik och strategi. Vårt försvar förfogar över snabba och lättrörliga förband, stöttrupper, prickskyttar och stridsvagnar.

Här finns ”cellsoldater” som vid kontakt med fienden omedelbart börjar producera målsökande robotar med oslagbar träffsäkerhet. Här finns också vad man skulle likna vid spaningsförband, underrättelseväsen och en försvarsstab som bestämmer var trupperna skall sättas in och hur stor insatsen skall vara.

Ryggraden i immunförsvaret är de vita blodkropparna. De cirkulerar i kroppen med blod och lymfa. De vita blodkropparnas totala antal är otroligt, de är omkring tre hundra gånger jordens befolkning hos var och en av oss.


 Så varför är då den vanligaste folksjukdomen dold födoämnesallergi?

ORSAKEN TILL DOLD FÖDOÄMNESALLERGI ÄR TOTAL ÖVERBELASTNING PÅ IMMUNSYSTEMET!


Som jag tidigare beskrev känner ett nyfött barns immunsystem genast igen vad som är bra och inte bra när det gäller t ex komjölk. Men i takt med ett ökat vaccinationsprogram, där man sprutar in virus, bakterier, kemikalier och proteiner direkt i blodströmmen, påverkas immunförsvaret negativt och producerar antingen för mycket eller för litet antikroppar. 

Vid arton månaders ålder har ett barn hunnit få tre cocktails med 6 olika vacciner i varje samt på BB den så kallade ”vitamin” K sprutan och MPR cocktail vid 18 månaders ålder, alltså 22 vaccinationsdoser!!  Vaccinerna innehåller inte bara de virus och bakterier de är tänkta att ”skydda” oss för utan även tungmetaller, proteiner (bland annat kasein-mjölkprotein), formaldehyd mm.


VACCINATIONSPROGRAMMET

Det Svenska vaccinationsprogrammet ser alltså ut så här: På BB, ”vitamin” K sprutan.
Dos 1-, 2- och 3 vid 3-, 5- och 12 månaders ålder ges difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Hib och pneumokocker i en cocktail vid varje tillfälle. Första dosen MPR vaccin ges vid 18 månaders ålder i en cocktail. Vaccinationsprogrammet fortsätter tills barnen är upp till 16 år med påfyllnad.


BARNMATSINDUSTRIN

Barnmatsindustrin t ex har under många år, i samarbete med läkare, tillsatt extra *vetegluten i bl. a barnvälling för att provocera fram glutenallergi! Detta har orsakat stora lidande hos de barn som har utvecklat glutenallergi och som en följd har den orsakat invaliditet i form av autoimmuna sjukdomar. Så först har man vaccinerat barnen med kaos i immunsystemet som följd, sedan har man experimenterat med barnmaten för att provocera fram sjukdomar och följden har blivit allt aggressivare allergier med medicinering av t ex cortison redan från vaggan som följd. Sedan konstaterar forskningen att barn och ungdomar lider av benskörhet för att de inte gymnastiserar och rör sig som de borde när man kan läsa i Läkemedels FASS att cortison utvecklar benskörhet!

Till allt detta kommer den industriellt lagade maten, som innehåller konserveringsmedel, färgämnen, smakämnen, sötningsmedel, socker, extra tillsatt mycket koncentrerat vetegluten och mycket mera. Burkmaten till barn lär inte innehålla tillsatta konserveringsmedel men hur det är med den typ av tillsatser i de råvaror som används är mer oklart. Förhoppningsvis används bra basvaror.


BARNALLERGI

Allergierna i den tidiga barndomen visar sig bland annat som upprepade öroninfektioner, eksem, astma, diabetes, autism, hyperaktivitet (många diagnostiseras med olika bokstavskombinationer), beteendeförändringar, neurologiska skador – det finns mycket mer som jag skulle kunna räkna upp.


..SÅ KALLAD DOLD FÖDOÄMNESALLERGI


Barn blir vuxen och man säger att “allergin har vuxit bort”, men den typiska bilden av dold födoämnesallergi när man blir äldre är, förutom de som utvecklat allvarliga autoimmuna sjukdomar, att man inte direkt har någon akut sjukdomsbild, men man känner sig inte bra; man är trött, energilös, deprimerad, har ont i kroppen eller har andra diffusa och ogripbara symptom. Även sömnsvårigheter, öron- näsa- hals- infektioner, viktproblem, kronisk förstoppning eller diarré, eksem, reumatiska sjukdomar, för tidigt åldrande, koncentrationssvårigheter, panikångest, impotens, PMS med mycket mera ligger inom ramen för dold födoämnesallergi. 

Man går till doktorn och tar prover men får till svar att “alla prover är bra” men man känner sig långt ifrån frisk. Många söker sig då till alternativmedicinare för att om möjligt få hjälp med sina olika symptom.

KVACKSALVARE

…och oss alternativmedicinare kallas av det konventionella etablissemanget för oansvariga ”kvacksalvare” för att vi belyser problemen med ”Big Farmas” mer eller mindre giftiga mediciner och livsmedelsindustrins hantering av vår mat för att vi berättar för människor hur man på ett enkelt och naturligt sätt kan förbättra sin situation genom att rekommendera naturlig mat och totalt ofarliga behandlingar med t ex kosttillskott som kan leda till bättre hälsa…

Om sköldkörtelns sjukdomar kan du läsa här

Länk till Semper Barnmat här

*vetegluten - SVT TEXT 107 Tor 21 Jun 09:00:08
Under åren 1982-1996 fick svenska barn alldeles för höga glutenhalter i industritillverkad välling och många drabbades därför av glutenintolerans.
Det skriver barnläkaren Salomon Schulman på DN debatt i dag och kallar det hela en medicinsk skandal. Han anser att barnmatsindustrin gjorde en felbedömning när glutenhalten höjdes markant 1982 och att Socialstyrelsen bör granska de ansvariga. Då ansågs att dold sjukdom skulle utlösas och barnen slippa lida, men det avfärdas helt av ny forskning.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.