onsdag 6 mars 2019

LÖSA BENBITAR - OCD


OSTEOCHONDROS – ”LÖSA BENBITAR”


Bild: Tidningen Hippson

Osteochondros är en skelettsjukdom som drabbar tillväxtbrosken hos unga växande hästar. När man hör namnet ”lösa benbitar” så kan man tro att det alltid handlar om lösa benfragment som simmar omkring, så är det inte. Oftast sitter de här broskfragmenten fast eller inkapslade.

Vad som är den utlösande orsaken till osteochondros vet man inte riktigt säkert, det har gjorts en del forskning och skrivits en hel del om det och man har kommit fram till att det finns vissa faktorer som man tror kan påverka sjukdomen. Några av de faktorer som brukar nämnas är ärftlighet, hormonella störningar, våld/trauma (unghästen börjar jobbas hårt för tidigt), foder och hästens kroppsstorlek.

THE SWEDISH DISEASE
Under 70 talet beskrev Sven Erik Olsson som var veterinär vid högskolan i Stockholm för förta gången skelettförändringar – osteochondros hos djur. Det fick till följd att sjukdomen internationellt kallades för ”the Swedish disease” nu vet man tack vare olika studier att osteochondros även finns utanför Sveriges gränser.

SAMLINGSNAMN
Osteochondros är ett samlingsnamn, man kan under det här namnet hitta olika benämningar efter var förändringarna finns, men vad som ska finnas under samlingsnamnet osteochondros är inte riktigt klart. Den vedertagna beteckningen för osteochondros är OCD.

• Osteochondritis dissecans OCD
Här har osteochondros förändringarna gått längre och ostechondrala benbitar har lossnat eller stöts bort från underliggande ben. Om benbiten lossnar helt från sitt fäste så får vi det som brukar kallas för ”lösa benbitar” ett annat namn som används är fri ledmus, OCD brukar vara smärtsamt för hästen.

• Chipfraktur DOF
Förkommer oftast på framsidan av kotlederna i hästens framben, idag anser inte forskarna
att den här skadan ska räknas till osteochondros eftersom den utlösande faktorn SANNOLIKT ÄR TRAUMA (unghästarna jobbas för hårt).

• Birkelandfraktur POF
Har fått sitt namn efter den som först beskrev den här förändringen, norrmannen Birkeland. Birkelandsfraktur, förekommer oftast i hästens bakben och det är i kotbenet som man ser de här förändringarna. Birkelandsfraktur anses något mera vanlig hos travhästar. Även här är man tveksam om ”sjukdomen” ska ingå under samlingsnamnet osteochondros.

• Hörnstödsfraktur
Även här är det i hästens kotben som förändringarna finns, men det är som namnet säger i hörnstöden som fragmenten finns, det kan vara delar av hörnstödet som är lösa.

• Subchondrala bencystor
Bencystor kan förekomma i många av hästens leder, vanligast är dock i hästens knäled. När man har tittat på sjukdomsbilden för bencystor så har man dragit slutsatsen att osteochondros är den vanligaste orsaken till dessa. Tittar man på äldre hästar som har bencystor så är man dock lite mera tveksam, där kan det nog ofta vara ett trauma som är utlösande faktor.


I förebyggande för de hästar som är i träning och i behandlingssyfte för hästar som drabbats har vi bra resultat med Glucosafor, MSM och VitoMin C. Pulvren mixas och ges två gånger dagligen. Det finns många fler behandlingsalternativ om hästarna har olika symptombilder. Det kan ibland behövas ett magmedel, Gastrofor, för att understödja upptaget av t ex calciumfosfat.

Understödjande medel för sto och foster, samt när fölen har sin största växtperiod mellan    0 - 1 år är Kalciumfosfat, Kiseldioxid och Gastrofor.

 Minesyl rekommenderas som ett understödjande foderkomplement.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.