måndag 17 oktober 2016

VITAMINER OCH MINERALER

KORT BESKRIVNING AV 
VITAMINER OCH MINERALERHur ser din näringsbalans ut? Har du rätt balans på dina vitaminer och mineraler?

Vad är Vitaminer


Vitaminer är organiska ämnen som i små mängder är livsnödvändiga för organismen. Endast få av dem kan skapas av kroppen själv och måste därför tillföras genom kosten. Vid underskott kan det uppstå störningar som kan leda till sjukdom.

Vitaminerna delas in i två grupper efter deras löslighetsegenskaper. 
De fettlösliga är: A, D, E och Lecitin samt K-vitamin.
De fettlösliga vitaminerna utsöndras bara med avföringen. Vid långvarig överdriven dosering av koncentrerade enskilda vitaminer kan förgiftningssymptom uppträda.

De vattenlösliga är: B- och C-vitamin.
De lagras normalt inte i organismen, utan ett eventuellt överskott utsöndras med urin och svett. En konstant daglig tillförsel är därför nödvändig och de är svåra att överdosera.
Källor: B-vitaminerna är inte särskilt lika varandra kemiskt eller funktionellt men har däremot en likartad förekomst i livsmedel. Det medför att man sällan drabbas av brist på bara ett enda utan flera samtidigt. B-vitaminer är viktig för gravida och ammande kvinnor.

Skillnaden mellan oorganisk och organisk är inte densamma som mellan syntetisk och naturlig, vilket är en vanlig missuppfattning. Alla vitaminer är organiska - d.v.s. de är allihop ämnen som innehåller kol.

Faktorer som stör upptag av vitaminer
De vanligaste faktorerna som stör upptag och lagring av vitaminer i kroppen är följande: alkohol, tobak, kaffe, svart te, miljö och kemiska föroreningar och stress.
Olika mediciner som: p-piller, östrogen, cortison eller annan hormonbehandling, blodtrycksmedicin, vattendrivande medicin, hjärtmedicin, penicillin, antibiotika mm.

Vad är Mineraler


Kalciumfluorid i olika former
All materia, levande såväl som död, består av grundämnen eller kombinationer av grundämnen. Den mänskliga kroppen är inget undantag. En del av dessa grundämnen förekommer i oändligt små mängder vilka knappt är mätbara. Om koncentrationen är mindre än 1/50 000 av den totala kroppsvikten kallas de spårämnen. Att titta på kvantiteterna ger en falsk bild av spårämnenas betydelse. De är nämligen, trots deras ringa förekomst, av vital betydelse för alla livsprocesser.

Mineraler, som på många sätt liknar vitaminer, skiljer sig från dessa genom att de är oorganiska. Detta betyder att de inte kan skapas av levande organismer. Växter måste extrahera mineral ur jorden och däggdjuren måste extrahera dem ur den mat de äter.

Orsaken till att vi ofta lider brist på mineraler och spårämnen beror dels på att jorden utarmats av vårt sätt att odla den, samt att kroppen har svårt att ta upp många av dem i tillräcklig mängd från maten, de absorberas dåligt från mag– och tarmkanalen.

Arton viktiga mineraler
Man känner till ungefär arton mineraler som krävs för att kroppen skall fungera normalt. Bara sex av dessa har rekommenderad daglig dos. Det finns många andra mineraler man vet förekommer i kroppen utan att man kunnat påvisa dem som livsnödvändiga.

De verksamma mineralerna i kroppen är: Fluor, fosfor, jod, järn, kalcium, kalium, kobolt, koppar, krom, kisel, magnesium, mangan, molybden, natrium, selen, svavel, bor, vanadin och zink.

Brist ger sjukdomssymptom
Liksom många vitaminer återspeglas en mineralbrist av klart markerade kliniska symptom, såsom är fastställt med rakitis, struma, felaktig blodkoagulation, anemi osv. Mindre utpräglade brister kan ge upphov till anspänningar, sömnlöshet, trötthet, depression, retlighet, hud– och hårproblem. Symptom som störningar i musklernas sammandragningsförmåga, försvagade nervstyrda reaktioner, rubbningar i hjärtverksamheten har reagerat positivt när tillskott av mineralämnen getts terapeutiskt. Sådana symptom anses tyda på mineralundernäring i cellerna av samma typ som förekommer vid vitaminbrist.

Man bör alltid ta sina tillskott efter en måltid för att så mycket som möjligt skall absorberas.

Med rekommenderad daglig dos menas den mängd man bör få i sig varje dag med maten.
Med terapeutisk dos menas den dosering som man intar under en rekommenderad tid.KORT BESKRIVNING AV DE OLIKA VITAMINERNADe fettlösliga vitaminerna

A-vitamin
Funktion: Det har betydelse för friska ögon och mörkerseende. Stärker de celler som täcker alla inre och yttre ytor. Ökar resistens mot infektioner och förgiftningar. Motverkar allergiska reaktioner. Aktiverar thymus och dess bildande av lymfocyter och ökar koncentrationen av syre till cellerna.

Följder av brist: Nattblindhet, överkänslighet mot ljus, ögonkatarr, oren hy och inflammationer i huden. Mjäll och kliande hårbotten, sköra och skrovliga naglar och ökad mottaglighet för infektioner. Inflammationer, allergier, eksem, acne, pormaskar bölder svullna körtlar och polyper.

Värt att veta om A-vitamin. Faktorer som påverkar behovet av A är miljögifter, giftgas substanser i maten, förorenat dricksvatten, passiv och aktiv rökning, strålbehandling i samband med cancer indikerar ökat inta av A. Du som tillför kroppen östrogen bör också öka ditt intag av A. Zink behövs för att frigöra A-vitamin från de lagrade förråden.

Symptom på överdosering: Illamående, kräkningar, nedsatt aptit, irritation, huvudvärk ömma armar och ben. Näsblod, yrsel röda missfärgningar av tandkött och symptomen upphör vid utsättande av vitaminet.

Sol på burk
D-vitamin
Funktion: D-vitamin håller balansen mellan kalcium och fosfor i blodet och understödjer bildande av benväv. Det främjar upptaget av kalcium från tarmen och vid underskott mobiliserar det kalcium från benstommen och hämmar utsöndringen via njurarna. Svaghet och missformning av skelettet, kramper, energiförlust, tandlossning, närsynthet, nervositet, lättretlighet, trötthet och snabb puls. D-vitamin är väsentlig för sköldkörtelns normala funktion. Det bildas från hudens egna kroppsoljor när den utsätts för solljus. Lagras liksom A-vitamin i levern.

Följder av brist: Vid kalciumbrist uppstår skelettsjukdomar, urkalkning kramper, katarakt, nervositet, sömnbesvär, förstoppning, avstannad tillväxt, hudsjukdomar och närsynthet.

Värt att veta om D-vitamin: Stora långvariga intag kan orsaka förhöjd kalcium-koncentration i blodet vilket kan leda till njur- och leverbelastning.

Symptom på överdosering: Illamående, kräkningar, ökad urinutsöndring, sängvätning, förkalkningar, lever- och njurskador.

Lyssna på detta om vitamin DE-vitamin
Funktion: Vitaminet är en naturlig antioxidant, vilket förhindrar härskning av fetter och andra substanser. Skyddar blodkärlen för förkalkning, höjer syrekoncentrationen i blodet, stärker kapillärväggarna och deltat i bildandet av nya blodkärl för att kringgå blockeringar i vener och artärer. Det förbättrar musklernas syreförsörjning, motverkar ärrbildningar och har en läkande verkan på sår. Det ökar effekten av A-vitamin och skyddar lungorna mot luftföroreningar.

Följder av brist: Hjärt-och cirkulationssjukdomar, muskelbesvär, svaghetstillstånd, hormonella störningar, anemi, sterilitet, klimakteriebesvär, muskelbesvär, sår och ärr.

Värt att veta om E vitamin. Man har genom forskning kunnat konstatera att låg fruktbarhet, sterilitet, potensproblem och hormonella störningar kan vara följden av E brist. Kvinnor som äter p-piller eller får annan hormonbehandling bör tänka på tillskott av E. Äter du mycket oljor är tillskott av E viktig genom att det skyddar för härskning av fetter i kroppen och mot fria radikaler.

Symptom på överdosering: Toxiska doser kan orsaka nedsatt immunförsvar.


K-vitamin
Funktion: Medverkar till att det i levern bildas ämnen med en koagulerande verkan samt frisk benuppbyggnad.
Följder av brist: Vid underskott förlorar blodet sin förmåga att koagulera och blödningar kan inte stoppas.

Värt att veta om K-vitamin: Vid längre tids antibiotikabehandling kan brist uppstå. Långvarig diarré och gallopererade löper större risk för bristsymptom. Yoghurt är det bästa försvaret mot brist på K-vitamin. 
 
Symptom på överdosering: Stora doser kan orsaka allergiska reaktioner och illamående. En ökar risk för överdosering hos människor med hemolytisk anemi.De vattenlösliga vitaminerna
Kosttiskott
B 1 - Tiamin
Funktion: B1 är en viktig vitamin vid förbränning av kolhydrater. Viktig för normal funktion av hjärna och nerver.  Reglerar hjärtfunktionen och pulsådrornas spänningstillstånd. Svagt vattendrivande, bra för magens syraproduktion och tarmens peristaltik.

Följder av brist: Neuralgi, matsmältningsbesvär, hypoglykemi, stickningar i händer och fötter, ryggskott, muskelsvaghet och ischias. Hjärtbesvär och blodtrycksförändringar och vätskeansamlingar. Försämrad inlärnings– och uppfattningsförmåga, dåligt minne, ångest, panikattacker och sötsug.

Värt att veta om B1. Om du röker, dricker alkohol hämmas upptaget av B1 från tunntarmen. Om du äter P-piller, mycket sötsaker ökar du behovet av B1. Har du för vana att ta något syraneutraliserande medel efter maten ökar förlusten av B1. Hjälper också till med utsöndring av toxiska metaller som t ex bly.

Symptom på överdosering: Okända.


B 2 - Riboflavin
Funktion: En co-enzym för många av de enzymer som styr cellandningen. Viktig för normal växt och reproduktion. Främjar normal funktion hos hud, hår, naglar och ögon. Medverkar vid förbränning av protein, kolhydrater och fett.

Följder av brist: Vanligt är sprickor i mungiporna, sårig hud kring näsborrarna, rynkor på överläppen. Ljuskänslighet, rinnande ögon som är grusiga och blodsprängda, starr, inflammation i tungan samt torra slemhinnor i mun och svalg. Muskelsvaghet, apatisk, klåda i underlivet och varma fötter.

Värt att veta om B2: Troligt att risken för brist ökar vid bantning, magsår eller diabetes. Vid p-pillerintag och östrogenbehandling ökar behovet. Kombineras med B 6 vid karpaltunnelsyndrom.

Symptom på överdosering: Okända


B 3 - Niacin
Funktion: Vitaminet fungerar som ett co-enzymmed påverkan på förbränning av fett, kolhydrater och protein. Det medverkar vid bildandet av könshormoner, cortison, thyroxin och insulin.  Medverkar också för normal nerv- och matsmältningsfunktion, sänker högt blodtryck och hög kolesterolhalt i blodet.

Följder av brist: Torr hud, besvär med matsmältningen och nervsystemet. Brist rubbar också magens saltsyreproduktion och kan orsaka grovtarmsinflammation. Yrsel, irritation, sömnproblem, illamående, kräkningar och huvudvärk kan också vara följden av brist. Brist kan också orsaka diabetes och höga kolesterolvärden.

Värt att veta om B3: Vitaminet motverkas av vatten, sulfa, sömntabletter, alkohol och östrogen. B3 kan bildas från tryptofan (aminosyra) tillsammans med B1, B2 och B6.

Symptom på överdosering: Mycket stor dos kan orsaka skador på pankreas, lever och galla.


B 5 – Pantotensyra
Funktion: B5 finns i alla celler som en beståndsdel i ett viktigt co-enzym som katalyserar förbränningen av alla energigivande näringsämnen. Vitaminet sänker blodets kolesterolhalt och förbättrar leverns avgiftande förmåga, däribland leverns förmåga att bryta ner medicinrester. Viktig för immunförsvaret och normal hormonfunktion. B5 ökar kroppens motstånd mot stress och strålning.

Följder av brist: Irritation, oro, kramp och bristande ko-ordination av musklerna. Trötthet och nedsatt tolerans mot socker. Nedsatt funktion hos binjurar och hypofys. Lågt blodtryck, ledsjukdomar med ledvärk och onda fötter. Viktig för livskraftigt hår och frisk hud.

Värt att veta om B5: Det motverkas av konservering, kaffe, sulfamediciner, sömntabletter, östrogen och alkohol.

Symptom på överdosering: Vid mycket höga doser kan smärttoleransen reduceras.


B 6 – Pyridoxin
Funktion: B6 är viktig för nedbrytning av, och uppbyggandet av proteiner. Det deltar i syntesen av DNA och RNA vilka är bärare av de ärftliga anlagen. Vitaminet förbrukas i större mängder av kroppen om man äter för mycket proteinrik kost. B6 håller kalium och natrium (salt och vatten) i rätt balans, den hjälper på så sätt kroppen att bli av med vätskeöverskott och verkar vattendrivande. B6 medverkar vid produktion av antikroppar och röda blodkroppar. Den är ett naturligt antihistamin och samverkar med B-12 vid bildningen av röda blodkroppar.

Följder av brist: Ledsjukdomar, problem med senor och ligament, karpaltunnelsyndrom, ödem, premenstruella kramper, anemi, allergier, ödem, stor risk att drabbas av åldersrelaterade sjukdomar och blodsockerstörningar. 

Värt att veta om B6: Kvinnor som äter p-piller och drabbas av depression vid brist och det lindrar vid graviditetsillamående och premenstruella besvär. Bristande förmåga att komma ihåg drömmar kan orsakas av B6 brist. Långvarig förvaring, konservering, upphettning, alkohol, och östrogen. Vid stort proteinintag ökar behovet av B6.

Symptom på överdosering: Njurstörningar, alltför höga doser kan orsaka stickningar i händer och på tungan, ljuskänslighet samt sömnstörningar på grund av för kraftig drömaktivitet.


B 8 – Biotin
Funktion: B8 medverkar vid cellernas oxidationsprocesser och katalyserar syntesen av fettsyror och hemoglobin. Vitaminer aktiverar bakteriebekämpande enzymer. B8 bidrar till en friskare tarmflora och ger lindring vid candidaöverväxt. B8 hjälper till att bibehålla frisk hud, hår och svettkörtlar. 

Följder av brist: Illamående, brist på aptit, viktnedgång, anemi, kraftig trötthet, depressioner, hallucinationer, panik, muskelsmärtor, torr hud, håravfall och överkänslighet för beröring, tidiga tecken på B8 brist är hudförändringar. Tecken och symptom på brist liknar dem vid B1 brist.

Värt att veta om B8: Vid brist på saltsyra och antibiotikabehandling försämras upptaget. Om man äter mer än ett rått ägg om dagen förhindras upptag av B8. Rökare, äldre och idrottsmän löper större risk att få brist. Bra resultat har setts vid behandling av ledproblem som orsakas av gikt samt eksem.

Symptom på överdosering: Okända.


B 9 – Folinsyra
Funktion: B9 är ett co-enzym vid en lång rad kemiska processer i cellerna och däribland syntesen av DNA och RNA. Det är en viktig faktor för celldelning, tillväxt och blodbildning. Folsyran är speciellt viktig för äggviteomsättningen och därmed viktig under graviditeten. Det anses att fostermissbildningar, spontana aborter och för tidigt födda barn kan ha samband med folsyrabrist. Den är viktig för celldelningen, under graviditeten sker en enorm celldelning, samt för mjölkproduktionen.Vitaminet är viktigt för normal saltsyreproduktion och upptag av näringsämnen från tarmen.

Följder av brist: Röd och inflammerad tunga, svidande läppar sår i munnen och magsår kan vara tecken på brist. Den är viktig för en frisk hud och skyddar huden från missfärgningar. Gomspalt, ryggmärgsbråck och andra fosterskador kan vara symptom på brist.

Värt att veta om B9: Äter du östrogen, sulfa, fenobarbital, magnecyl och dricker alkohol bör intaget av folsyra ökas. Bra att använda tillsammans med B12.

Symptom på överdosering: Försiktighet vid intag av epilepsimediciner, annars inga kända biverkningar.


B 12 – Cobalamin
Funktion: B12 medverkar vid bildandet av röda blodkroppar och är nödvändig för blodbildande organ och normal celldelning. Det är ett co-enzym vid nedbrytning av fett, kolhydrater och protein.
Den ger ökad energi, förbättrar koncentrationen, minnet och balansen. B12 är viktig för normal muskelstyrka och ett friskt nervsystem. Det motverkar utmattning, inkontinens och synnedsättning. B12 motverkar toxiska leverskador och fettlever samt stimulerar bildandet av gallsyror och sänker blodets kolesterolhalt.

Följder av brist: Nervskador, stickningar och krypningar i händer och fötter samt blodbrist. Depresioner, irritation, dålig koncentration och minne är vanligt. Huvudvärk, allergier, psoriasis, giktsjukdomar och åldersrelaterade besvär kan också orsakas av brist. 

Värt att veta om B12: Om Du är vegan, d.v.s. uteslutit mejeriprodukter och kött ur kosten, är groddar en stor B12 källa. Om Du dricker mycket alkohol är B12 ett viktigt komplement. Kombinerat med B9 kan B12 ge dig ny livslust. Det är ett välkänt faktum att vid exponering av lustgas orsakas brist på B12 i hjärnan.

Symptom på överdosering: Okända.


B 13 – Orotsyra
Funktion: B13 är ett av naturens viktigaste tillväxtbefrämjande ämnen. B13 stimulerar är viktig för de skyddande kroppsegna bakterierna samt tarm- och slemhinnefloran. Viktig för hjärnans funktion. Används för åldersrelaterade sjukdomar, degenerationer och MS.

Följder av brist: Dysbios, fotsvamp, tarm-, slid- och huddysbioser samt besvär med pankreas.

Symptom på överdosering: Okända.


B 15 – Pangaminsyra
Funktion: B15 reducerar organismens syrebehov och bildandet av mjölksyra i arbetande muskler. Det skyddar mot koloxidförgiftning och ökar blodets kapacitet att transportera syre.

Följder av brist: Åderförkalkning, leverbesvär, nuskelsjukdomar, alkohol- och drogmissbruk.

Symptom på överdosering: Okända.

Natriumaskorbat
C-vitamin
Funktion: C-vitamin är viktig för immunförsvaret, den stimulerar bildandet av antikroppar och ökar antalet och aktiviteten hos de vita blodkropparna. Det är dokumenterat, genom otaliga försök, att vitaminet är ett effektivt antitoxin som neutraliserar de flesta virus- och bakterietoxiner. Samtidigt stimulerar det bildandet av ett protein (interferon), som vid virusinfektioner skyddar cellerna mot angrepp. C-vitamin främjar upptag av näringsämnen som B9, kalcium, järn, zink, koppar och vissa aminosyror. Den understödjer en frisk bakterieflora i tarmen och fungerar naturligt laxerande. Den minskar risken för blodpropp i venerna. Binjurebarken är beroende av C-vitamin och kolesterol vilket förbrukas vid stress.

Följder av brist: C-vitamin kan orsaka nedsatt immunförsvar, slemhinneblödningar, näsblod, tandköttsinflammation och blåmärken. Täta och långvariga infektioner och låg aktivitet hos se vita blodkropparna. Brist kan orsaka bindvävssjukdomar.

 Värt att veta om C-vitamin: Den utgör ett effektivt skydd mot luftföroreningar, tungmetaller, besprutningsgifter samt tillsatser i mat och vatten. Rökare har större behov av C-vitamin, varje cigarrett förstör 25-100 mg, kvinnor som äter p-piller behöver extra tillskott.

Överdosering: Vitamin C är inte toxisk men stora doser kan orsaka diarré. Vid diarré minskas dosen. KORT BESKRIVNING PÅ DE OLIKA MINERALERNA

Kolloidala mineraler kommer från växtriket


Ca - Kalcium
Funktion: Kalcium medverkar till att leda impulser i nervsystemet vilket reglerar musklernas kontraktion samt medverkar vid blodets koagulering. Kalcium deltar i magens produktion av magsyra.

Följder av brist: Porös och mjuk benstomme, muskelkramper, tandskador, blå fingrar och tår. Kramper i tarmen med förstoppning som följd, nervositet, sömnlöshet, depression, nedsatt smärttolerans.

Värt att veta om kalcium: Vid långvarig överdosering i kombination med D-vitamin kan kalcium fällas ut via njurarna vilket kan medföra att stenar bildas och att förkalkning uppstår. Detta förlopp kan motverkas av magnesium och B6 vitamin. Forskning har visat att en stor skuld till åderförkalkning och andra hjärt- och kärlsjukdomar är den homogeniserade mjölken och bör därför inte användas som kalciumkälla. Långvarig diarré kan också orsaka brist.

Överdosering: Trötthet, njursten, stela blodkärl till följd av förkalkning och förkalkningar i organ.


P – Fosfor
Funktion: Fosfor ingår i många av de enzymer som är viktig för näringsomsättningen och har betydelser för omsättning av fett och kolhydrater. Mineralen är viktig för ATP som är kroppens viktigaste energireserv. Viktig för hormonernas transport in i cellerna.

Följder av brist: Besvär med bukspottkörteln, mjuk benstomme, hämmad tillväxt och viktförlust. Försämrad funktion av hjärnans och nervernas kapacitet och allmän svaghet.

Värt att veta om fosfor: Se upp med mat som konserverats med fosfater och räkna in det i ditt dagliga intag. Vid högt fosforintag när man är äldre kan njurarna belastas.

Överdosering; Kan förskjuta pH värdet mot sur riktning vilket resulterar till att kalcium fälls ut från skelettet.
  

K – Kalium
Funktion: Kalium aktiverar ett stort antal enzymer och är viktigt för nervernas förmåga att reagera på stimulans och leda impulser. Det reglerar hjärtrytmen och har inflytande på det hormonella systemet och njurarna. Det medverkar vid omsättning av fett, kolhydrater och protein,

Följder av brist: Vid brist kan ödem uppstå, kronisk förstoppning, starka svettningar, lågt blodsocker och andra hormonella obalanser, allergi, stress och trötthet. Viktig för tarmperistaltiken som avstannar vid brist vilket orsakar gaser från förruttnelsebakterier och orsakar kolik, förstoppning och kvarhållande av urin.

Värt att veta om kalium: Om du dricker mycket kaffe, går på vattendrivande mediciner, äter mycket socker och dricker alkohol uppstår lätt kaliumbrist. 

Överdosering: Kan medföra muskelkramper och kraftig överdosering kan orsaka hjärtklappning.


Na – Natrium
Funktion: Natrium är viktig för vätskebalans och elektrolytbalans. Natrium är viktig för syra- och basbalansen, verkar främjande vid utsöndring av magsyra och för musklernas avslappnande förmåga.

Följder av brist: Vid kraftig svettning kan brist leda till värmeslag. Lågt blodtryck, utmattning, kramp, illamående och yrsel kan också vara tecken på brist.

Värt att veta om natrium: Det är ett lika viktigt att ha en bra balans på natrium som alla andra mineraler.

Överdosering: Kan orsaka blodtryckssjukdomar.

Kalium- och Natriumbalansen
Kalium finns inne i cellerna och natrium finns utanför, kalium och natrium medverkar till att upprätthålla en rad viktiga funktioner i kroppen som cellernas och vätskornas osmotiska tryck samt kroppens elektriska balans.


Mg - Magnesium
Funktion: Magnesium ingår i de enzymer som styr produktionen och förbrukning av energi vari bildandet och utnyttjandet av ATP ingår samt förbränningen av socker. Magnesium är en förutsättning för normal funktion av lever, bukspottkörtel, nervsystem och muskler.

Följder av brist: Kramper och epileptiska anfall, överkänslighet för ljus- och ljud. Spänningar, irritation, sömnlöshet, depression och skakningar. Högt blodtryck, lever- och bukspottkörtelsjukdomar är vanligt förekommande vid brist.

Värt att veta om magnesium: Om du behandlas med hormoner som p-piller och östrogen, dricker alkohol samt äter vätskedrivande bör du öka ditt intag. Om kalcium är lågt och fosforvärdet högt kan magnesium vara toxiskt. Vid kronisk trötthet har man sett att magnesium i kombination med kalium kan vara välgörande.

Överdosering: Kan förkomma vid vissa njursjukdomar. Kraftig överdosering kan orsaka magnesiumkoma som normalt kan upphävas genom kalciumtillskott.


MSM
S - Svavel
Funktion: Medverkar vid cellernas respirationsprocesser och alla avgiftande funktioner. Närvaron av svavel i de röda blodkropparna är en förutsättning för hemoglobinets förmåga att binda syre.

Följder av brist: Hud, hår, naglar, led- och brosksjukdomar är ofta en följd av brist.

Värt att veta om svavel: MSM är ett utmärkt kosttillskott för att förstärka upp svavelbalansen. Om du är vegan ökar risken för brist.

Överdosering: Okänt.


Fe - Järn
Funktion: Järn är en beståndsdel i hemoglobinet som transporterar syre från lungorna till kroppens celler och koldioxid den andra vägen. Ingår i enzymer som i cellerna styr respirationsprocessen.

Följder av brist: Kan uppstå på grund av underskott av magsyra samt brist på B6, B9, B12, zink, koppar och mangan. Järnbrist orsakar anemi, kronisk gikt och mottaglighet för infektioner. Förstoppning, andfåddhet, dimmsyn, ont i tungan, huvudvärk, sömnlöshet, håravfall, ulcerös kolit, förstoppning och förslappning i ändtarmsmuskulaturen kan vara andra tecken på brist. Lågt järn kan sätta ner sköldkörtelns och binjurarnas funktion.

Värt att veta om järn: Om du äter syraneutraliserande mediciner tas järn upp sämre. Intag av C-vitamin kan förbättra järnupptaget. Järn är ett mineral som är svårast för kroppen att ta upp. Om pH värdet i magsäcken är för basiskt absorberas inte järnet.

Överdosering: Kan orsaka förstoppning och inlagring av järn i levern. Järntabletter måste ovillkorligen förvaras oåtkomligt för små barn.


Zn - Zink
Funktion: Man har funnit att nästan alla ämnesomsättningsfunktioner är beroende av zink. Hormonproduktionen i hypofys, sköldkörtel, könsorgan och binjurar är beroende av mineralet. Den är viktig för ett friskt immunförsvar och för cellernas utnyttjande av järn samt för upptag av A-vitamin.

Följder av brist: Alla former av hudbesvär, långsamt läkande av sår, håravfall och mental ohälsa. Nedsatt smak och lukt samt försämrad mjölkproduktion hos ammande kvinnor. Hormonella besvär är vanligt vid brist.

Värt att veta om zink: Zink läker alla inre sår fortare och är viktig att tillsätta efter operationer. Du behöver öka intag av zink om du är vegan, alkoholist, diabetiker, lider av impotens eller andra underlivsbesvär. Förlusten av zink ökar vid intag av kaffe och vattendrivande läkemedel. 

Överdosering: Zink blir giftig först i väldigt höga doser.

Kisel för den elastiska vävnaderna
Si - Kisel
Funktion: Kisel är viktigt för tillväxt och utveckling. Det är stärkande på bindväv, muskler, ben tänder, hår, hud och slemhinnor. Tillsammans med koppar underhåller kisel bindvävens elasticitet.

Följder av brist: Ben- och ledbesvär, lösa tänder, rynkig och slapp hud, håravfall samt dålig kvalitet på naglar. Nedsatt immunförsvar, bihåle- och slemhinnebesvär.

Värt att veta om kisel: Vid stigande ålder minskar kiselkoncentrationen i thymus och förslappning i de stor pulsådrorna. Man har sett att det finns ett samband mellan hjärtinfarkter och lågt kisel i kroppen.

Överdosering: Toxiska symptom är sällsynta.


F - Fluor
Funktion: Fluor skyddar tandemaljen mot kariesangrepp. När fluoridjonerna byggs in i emaljen blir den mer resistent mot de syraproducerande bakterierna. Samma process äger rum i benstommen vars kristallstruktur blir starkare när fluor tillförs i tillräckliga mängder. Fluor har också inflytande på hormonella processer.

Följder av brist: Tank – och skelettskador kan uppstå.

Värt att veta om fluor: Det fluor som man använder i tandvårdsprodukter är natriumfluorid vilket är ett giftigt avfall från industrin. Kolla innan du tar några fluor produkter att det är kalciumfluorid vilket är det kroppsegna fluoret som inte är giftigt. Bäst är att täcka sitt behov av fluor med vävnadssaltet kalciumfluorid.

Överdosering: Längre tids användning av natriumfluorid kan orsaka tandskador.


Cu - Koppar
Funktion: Det är en viktig enzymkomponent som ingår i de enzymer som kontrollerar cellandningen och bildandet av hemoglobin samt pigment i hud och hår. Koppar medverkar vid bildandet av bindvävsfibrer, jod och vid omsättning av C-vitamin och adrenalin.

Följder av brist: Ökad känslighet för stress, infektioner och förgiftningar. Inflammationer i blodkärlen med ärrbildning i blodbanorna, förstorat hjärta och svaga blodkärl. Allergiska hud- och luftvägsbesvär samt blodbrist.

Värt att veta om koppar: Mineralet håller fettämnena i blodet i uppläst tillstånd genom att sänka deras smältpunkt.

Överdosering: Giftigt i stora doser och symptom på överdosering är illamående, diarré, yrsel och metallsmak i munnen.


J - Jod
Funktion: Den största delen av det cirkulerande jodet tas upp av sköldkörteln och bildar hormonet thyoxin. Hormonet reglerar hastigheten på ämnesomsättningen i alla organ och celler. Det kontrollerar hudens tillstånd, befrämjar tillväxt och utveckling samt befrämjar den fysiska och mentala aktiviteten.

Följder av brist: Jodbrist förorsakar struma, d.v.s. sköldkörtelförstoring. Brist hos barn kan orsaka hämmad tillväxt och mental utveckling. Anemi, lågt blodtryck, trötthet, mental apati och mottaglighet för infektioner.

Värt att veta om jod: Om man konstant upprätthåller en optimal jodkoncentration i blodet fungerar det som ett skydd mot nedfall av radioaktivt jod. 

Överdosering: Störning på sköldkörteln hos personer som har en dysfunktion. 


Se – Selen
Funktion: Selen är den kraftigaste antioxidanten och förhindrar effektivt oönskade jäsningsprocesser och är därför viktig för cellernas syreförsörjning. Skyddar cellerna mot giftiga substanser som kvicksilver och kadmium.

Följder av brist: Hjärt- och cirkulationssjukdomar samt åderförkalkning och högt blodtrycket. Andra bristsymptom är sterilitet, impotens och ålderdomsbesvär. Grå starr och hudbesvär kan också orsakas av brist
.
Värt att veta om selen: Förutom låga selenhalter i jorden förstörs selen genom raffinering och tillagning av födan. Behoven täcks inte av det selen man får i sig med svensk husmanskost. Om du är rökare, dricker alkohol, är gammal, ungdom, gravid  eller har 

Överdosering: Selen är ytterst giftigt och symptom på överdosering kan vara vitlöksandedräkt, metallsmak på tungan, hudutslag, håravfall och fläckvis håravfall. 
Djur som överdoseras med selen drabbas av blindhet, muskelförlamning, leverskador, anemi, benskörhet, andningsbesvär och buksmärtor.


Mn - Mangan
Funktion: Ingår i de enzymer som deltar i enzymer som katalyserar ämnesomsättningen av protein, kolhydrater och fett. Tillsammans med krom har mineralet en reglerande inverkan på blodsockret. Mangan är en viktig mineral för nervsystemet och främjar den neuro-muskulära funktionen. Mangan medverkar vid bildandet av sköldkörtelhormoner.

Följder av brist: Manganbrist kan medföra en allvarlig neruo-muskulär sjukdom; myastenia gravis (MG). Sterilitet, diabetes, sänkning av dopamin och struma är andra bristtillstånd. Återkommande yrsel, ömma bröstvårtor, krampanfall och förlust av hårfärg är andra bristsymptom.

Värt att veta om mangan: Saliv innehåller en manganhaltig förening som skyddar tänderna mot karies.

Överdosering: Mangan som tillskott är till största delen ogiftig och man har inte kunnat fastställa några bieffekter. Gruvarbetare som andats in stora mängder manganånga har drabbats av psykiska besvär.


Cr - Krom
Funktion: När man äter socker så stiger blodets kromkoncentration parallellt med mängden insulin. Detta fenomen uppträder inte hos diabetiker. Insulinet är fullständigt inaktivt tills det kommer i kontakt med kromet på cellernas yttersidor. Kromet byggs in i insulinmolekylen som därmed blir biologiskt aktiv. Även ögonlinsens tillstånd är beroende av krom.

Följder av brist: Det är förmodligen en bidragande orsak vid sockersjuka och hypoglykemi. Andra följder är gråstarr och åderförkalkning. 

Värt att veta om krom: Om Du motionerar, idrottar eller stressar förbrukar kroppen mera krom. Äter du mycket sötsaker ökas utsöndringen av mineralen. Krom ökar blodsockertillförseln till muskelcellerna och ökar förbränningen av fett.

Överdosering: Krom är till största delen ogiftigt men mycket stora doser kan orsaka allergier.


Mo - Molybden
Funktion: Mineralet ingår tillsammans med järn i en enzymaktivitet som medverkar vid bildandet av urinsyra. Är viktigt för tandemaljen och understödjer att fluorid lagras in i emaljen och skyddar mot kariesangrepp, medverkar också till att förhindra kopparförgiftning. 

Följder av brist: Kan medföra tand- och njurskador samt impotens och sjukdomar i struphuvudet. Humörsvängningar, depression, rädsla, överkänslighet för kemikalier och lågt blodsocker.
Brist hos djur orsakar viktförlust, dålig matlust och för tidig död.

Värt att veta om molybden: Troligtvis är urinsyregikt en följd av molybdenbrist. 

Överdosering: Molybden är i stor utsträckning ogiftigt men stora doser kan orsaka ledstelhet.


Co – Kobolt
Funktion: Mineralet främjar upptaget av järn och bidrar till sammansättningen av hypofys- och binjurebarkshormoner. Kobolthaltiga enzymer befrämjar användning av protein, kolhydrater och fett.

Följder av brist: Anemi, benmärgsskador, koordinationsstörningar och förlamningar.

Värt att veta om kobolt: Kobolt är ett ämne som används för att dopa hästar på grund av den syrebefrämjande förmågan, men då är det megadoser som används.

Överdosering: Okända.


Bor
B - Bor
Funktion: Bor är viktig för att optimera upptag av kalcium för benstommens omsättning. Det befrämjar metabolismen av koppar, magnesium, kalcium och D-vitamin. Bor motverkar anemi, förbättrar minnet och förebygger artros och besvär vid menopaus.

Följder av brist: Kan hämma tillväxten och öka utsöndring av kalcium och magnesium i urinen, orsaka svaghet i skelettet och hämmar produktionen av östrogen och testosteron.

Värt att veta om bor: Tillskott av bor verkar motverka psykiska sjukdomar, förbättrar minnet och stärker tänderna. Områden med lite bor i markerna har ökad förekomst av artrit hos befolkning och djur.

Överdosering: Okända.
VITAMIN OCH MINERALANALYS

1 kommentar:

  1. Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

    SvaraRadera

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.