tisdag 29 september 2020

ÄR FRUKT NYTTIGT?

 

ÄR FRUKT NYTTIGT?Dr. Steven Gundrys observationer har avfärdats många gånger fast det i slutändan visat sig att han haft rätt. Dr. Gundry, som är hjärtkirurg, berättar om en operationsmetod han utvecklade och som var helt motsatsen till den metod som man använde då. Ingen trodde på hans metod till att börja med men två år efter hans studier och operationer kom hans metod att anammas vid så gott som varje hjärtoperation.

Dr. Gundry berättar det här för att få oss att förstå att det behövs tid för att människor skall kunna anamma det som verkar helt bak o fram, t ex att frukt inte är nyttigt.

Helt nyligt avfärdades han när han berättade att frukt inte var så nyttigt som vi trott. I den här podkasten som jag lägger sist i dokumentet berättar han om varför ”ett äpple om dagen INTE håller doktorn borta”.

Här är en sammanfattning som översatts från hans podkast.


SKALL VI ALDRIG ÄTA FRUKT

Frukt behöver inte vara fel att äta om vi äter den när det är säsong för den samt att vi äter den i lagom mäng. Problemet med dagens frukt är att den ollas för storlek och sötma. Frukt är naturens godis.

Varför är det så att vi gillar frukt då? Ja, här får vi gå tillbaka till stenåldern och se på människans evolution. På den tiden fick vi äta för att bli feta och klara svältperioderna, för det var ju så att fruktperioden, även i djungeln, skedde en gång om året.

På våran tunga har vi en mängd receptorer som noterar när något är sött, det av den orsaken att när vi känner något sött så är det för att vi skall äta så mycket som möjligt av ämnet för att gå upp i vikt inför tiden med lite mat.

En av orsakerna till att vi har färgseende är för att vi är ett fruktätande ”djur” och växterna manipulerar oss så vi skall äta deras frukter. Frukten innehåller ju frön (innan de blev genmodifierade och inte längre innehåller några) och när vi äter dessa frön så kan inte vår metabolism smälta dem utan vi bajsade ut dem någon annanstans vilket resulterade i fler plantor och fler frukter. Ju fler frukter vi åt desto fler frön bajsade vi ut. (Fast idag hamnar fröna i reningsverken, min kommentar.)

Växterna manipulerar oss genom sina färger så för att vi skall välja deras frukter så har de olika färger som lockar oss; röd, orange och gult lockar oss allra mest. 


GUL – ORANGE - RÖD

Gå in i en karamellbutik och se hur man använder olika nyanser av gult, orange och rött. Alla reklammänniskor vet vilka färger som lockar oss att äta av deras godis. Det är de här färgerna vår hjärna reagerar på och säger till oss; ”det är fruktsäsong och vi måste äta det här så vi blir feta och klarar den kommande svälten”. 


FRUKTOS

Varför är det fruktos i frukt istället för något annat socker som t ex glukos? Ja, glukos* höjer insulinnivån så då stänger hungerkänslan ner. När vi äter fruktos har det ingen effekt på insulinet. Därför är fruktos också toxiskt av den orsaken att det går direkt till levern. Insulinet hålls nere och vi kan äta stora mängder utan att känna mättnad. Plantan är designad så att vi fortsätter äta deras frukter, bajsa ut deras frön så det kan växa upp nya plantor och för att vi skall bli feta.

Att ta bort frukt ur kosten är det första en diabetiker bör göra!

 

 Dr Gundry läser från flera olika Medicinska Journaler som visar forskning kring fruktos.

Doc 1 handlar om 60 orangutanger

Studien på de 60 orangutangerna i Indonesien visar att när de äter fruktos så uppstod ingen ketos* (fruktos förhindrar ketos) och bara under fruktsäsongen ökade de i vikt för att i resten av året vara i ketos.

Så, fruktsäsongen var av största vikt även för våra förfäder. De åt sig feta under fruktsäsongen och klarade perioder med sämre mattillförsel. Problemet idag är att det är fruktsäsong året runt genom att man med genmodifiering (GMO) odlar bär och frukt året om.

Vi människor är alltså skapade för att äta frukt under de säsonger de växer normalt omkring oss.

 

Doc 2 Fruktjuicer från Den Amerikanska Akademin för Barnsjukdomar

En undersökning av förskolebarn som drack juice är kopplad till kortväxthet och fetma. Barn bör aldrig dricka fruktjuicer!

 

Doc 3 Den amerikanska cancerorganisationen har gjort en studie om fruktos och cancer

Så finns det då en länk mellan fruktkonsumtion och cancer, finns där en koppling? Cancerförbundet undersökte kvinnor som genomgått bröstcancer och delade in dem i två grupper där den ena gruppen inte ändrade sin diet och den andra skulle äta sju frukter eller grönsaker varje dag.

Om man nu får välja mellan sju frukter eller sju grönsaker, vad väljer man då, jo frukten förstås. Om en grönsak har kärnor så är det en frukt. Resultatet av studien visar att av de kvinnor som tidigare drabbats av cancer och som åt fruktdieten var de som drabbades av cancer igen.

Cancercellerna skapar energi genom att jäsa socker och använder fruktsocker för att bygga proteiner som de behöver för att växa. Glukos kan inte användas av cancercellerna för det ändamålet. 


Doc 4 Fruktos – ett fettbildande ämne

Fruktos är fettbildande och orsakar insulinresistens, fettlever och metaboliskt syndrom som t ex IBS hos människor och metaboliska symptom hos djur. (EMS hos hästar, diabetes hos hundar och katter, min kommentar.) Det visar sig att fruktos ökar hungerkänslan, ökar inflammationer och försämrar syresättningen. Eftersom fruktosen orsakar fettlever ökar endotoxinkoncentrationen i portalen, levern och i det perifera venösa blodet hos både människor och djur. Endotoxin* har dramatiska effekter på struktur och funktion hos lungor hos levande djur och även på isolerade lungceller både in vivo (i kroppen) och in vitro (utanför kroppen t ex i ett provrör).

 

Doc 5 Ett påstående till Dr. Gundry.

Kroppens bränsle är socker och fruktos är essentiellt för livet.

Dr. Gundry svarar: Har någon frågat en eskimå om det varit frukt som fått dem att överleva? Faktum är att kroppens bränsle är glukos* och inte fruktos.


Doc 6 från Nutrients 2017. Fruktos kan orsaka skador på

mitokondrierna, DNA och reparationer.

Skador på mitokondrierna* orsakas av levern som skall avgifta urinsyror och triglycerider. Triglycerider är den första formen av fett från socker och glukos – alltså i grunden fruktos. Triglyceriderna är bärare av LDL kolesterolet (det s.k. onda kolesterolet). Man kan förändra sina LDL och HDL värden till det bättre genom att inte äta frukt.

 

Doc 7 studie från 2017. Högt fruktosintag är en indirekt orsak till att ATP minskar.

Pankreas hormoner omvandlar, tillsammans med levern, kolhydrater till glukos. Glukos är den viktigaste transportformen av kolhydrater i blodet och cellernas centrala energikälla. Adinosin-Tri-Phosphat* (ATP) fungerar som cellernas energilager. Det här är ett komplicerat område men har med energihushållningen att göra. Fruktos stjäl ATP och man tappar energi i musklerna. Glöm din fruktsmotie innan du går till gymmet rekommenderar Dr. Gundry.

 

Doc 8 Högt intag av fruktos och ATP

 

Doc 9 från Jurnal of Nutrition

Grönsaker men inte fruktkonsumtion minskar risken för typ 2 diabetes hos kvinnor.

 

Doc 10 från 2010 Journal of Gerentology (ålder)

Högt intag av fruktos ökar risken för demens.

Eftersom fruktos orsakar endotoxiner i blodet och skadar mitokondrierna ökar risken för demens.

 

Doc 11 Samma mängd kalorier i en diet men man tar bort fruktos och ersätter med glukos och se vad som händer.

Glukos minskar risken för fettlever hos barn med fetma och metaboliska syndrom. Detta stoppar fettproduktionen i levern.

 

Doc 12 2016 från The Journal of Amerikan Heart Association

Fruktos bildar en syra kallat C16.

Fruktos är alltså var C16 kommer från. Risken att dö i hjärt- och kärlsjukdomar ökar kategoriskt. C16 bildas i levern av fruktos.


Fruktos behöver inte vara farligt – bara om man äter förmycket?

Om man vill äta frukt så skaffa en fruktpress och använd fruktköttet i yogurten och kasta bort juicen. Fruktköttet är nyttigt och det finns polyfenoler där.

Frukt innehåller vitaminer och mineraler och annat nyttigt tror man. Normalt skulle det vara så men de GMO förädlade storväxande frukterna innehåller inte mycket näring. Frukt odlas idag för storlek och inte för fibrer. Man får även se hur marken är behandlad, det finns inte mycket mineraler kvar i jorden, inget för växterna att ta upp därför blir de ännu mer näringsfattiga.

Frukt är som sagt ovan en säsongsvara och man äter det när det är säsong i mindre mängder.

Bär är bra om man vill äta frukt och passionsfrukt är väldigt låg på fruktos. Även citroner och lime kan användas när det är säsong. 


Prodcasten som jag har översatt om fruktos/Elisabeth


Ordförklaringar

*Ketos är det tillstånd som uppnås när kroppen bränner fett istället för kolhydrater.

*Endotoxin - Ordet betyder bokstavligen "inre gift".

*Glukos är en enkel sockerart, en så kallad monosackarid och är den vanligaste sockerarten i allt liv    

*Mitokondrier har en viktig roll i ämnesomsättningen genom att tillverka adenosintrifosfat (ATP), den molekyl som sedan används som energikälla i de flesta processer i cellen. 

 

MER OM FRUKTOS


Fruktos - populärt men skadlig

Fruktos blir alltmer populärt inom livsmedelsindustrin - och blandas av den orsaken som sötningsmedel i drycker, sötsaker och färdiga produkter.

Fruktos har alltså blivit mycket populärt i livsmedelsindustrin när det gäller sötningsmedel eftersom fruktos är billigare och dessutom mycket sötare än normalt bordssocker (sackaros). Du behöver mycket mindre av det för att få samma söta resultat.

Om fruktos är skadlig för konsumenten, mer än sackaros, är livsmedelsindustrin inte intresserad av att förändra sin användning eftersom det sparar mycket pengar när de använder fruktos.

Industriell fruktos finns i många drycker och färdiga produkter

Fruktos blir ett stort problem när det koncentreras och industriellt bearbetas. Formen av det industriella sötningsmedlet kallas majssirap eller HFCS (High Fructos Corn Syrup).

Nästan alla har denna majssirap i hemma - och det är inte ovanligt att man äta det dagligen.

Livsmedelsindustrin blandar det i många produkter, till exempel i sockrade läskedrycker, godis i, desserter, dips, frukostflingor mm.

Fruktos - den farligaste av alla sockerarter

Fruktos ger ingen mättnadskänsla så vi äter för mycket, samtidigt främjar det bildandet av fett. Så fruktos gör dig fet, leder till fettlever och stärker insulinresistens, vilket i sin tur ger diabetes i längden. Fruktos ökar också urinsyrahalten, vilket kan främja gikt och njursten.

Blodtryck och blodfetter stiger också tack vare fruktos, vilket gör hjärtsjukdomar mer troliga.

Hjärnskada från fruktos

Fruktos förändrar gener i hjärnan och på så sätt orsakar det många olika sjukdomar, det tillkännager forskare vid University of California. Helt nya är de rön visar att fruktos faktiskt kan orsaka är hjärnskador, vilket kan vara en av anledningarna till det ökande antalet människor som drabbas av Alzheimers, Parkinsons, depression, bipolär sjukdom, ADHD etc.

Studien från University of California från 2016 visar alltså att fruktos leder till dessa genetiska defekter. Fruktos skadar cirka 900 gener på ett sätt som orsakar de sjukdomar som nämnts. Bara i hypotalamus finns 700 gener och den körteln är det största metaboliska kontrollcentret i hjärnan och mer än 200 gener i hippokamps är ansvarig för lärande och minne.

Allt detta tillsammans leder alltså till hjärnskador, som kan leda  till reducerad inlärningsförmåga och dåligt minne.

 

Från Annica Dalqvists blogg

Det har blivit allmänt känt att High Fructose Corn Syrup, HFCS, är farligt för hälsan. Den syntetiska sockerart som är enzymatiskt processad från majsstärkelse. Fruktos är nämligen mycket skadlig för människan. Människokroppen är inte konstruerad för att hantera fruktos, utan denna blir upplagrad i levern som fett, och skadar leverns funktion. Det blir fettlever och så småningom skrumplever. Detta ger oss insulinresistens, metabola syndromet, och alla påföljande metabola sjukdomar, som diabetesT2, hjärtsjukdom, cancer, demens etc.

Fabrikanterna har nu kommit på att de kan ändra namnet på HFCS. Det har tydligen blivit HFCS90, med 90 procent fruktos i stället för 55. De kan också kalla den ‘Natural sweetener’.
Det enda raka är att undvika allt som smakar sött, då bör man löpa minsta risken att bli dödligt lurad.

https://annikadahlqvist.com/2017/06/05/hfcs-byter-namn/


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.