onsdag 11 juli 2018

PRODUKTINFORMATION


       ARNIMIN           
Bidrar till en normal syretransport till våra MUSKLER

Muskelgrupper som påverkas
Användningsområde
Pyridoxin - B6 bidrar till:
 • normal cysteinsyntes*
 • normal homocysteinomsättning*
 • normal energiomsättning
 • nervsystemets normala funktion
 • normal protein- och glykogenomsättning
 • normal psykologisk funktion
 • normal bildning av röda blodkroppar
 • immunsystemets normala funktion
 • att reglera hormonaktiviteten
Järn bidrar till:
 • normal kognitiv* funktion
 • att minska trötthet och utmattning
 • immunsystemets normala funktion
 • normal syretransport i kroppen
 • normal bildning av röda blodkroppar
 • en normal energiomsättning
 • har en roll i celldelningsprocessen
Grusrot är en ört som anses ha en cirkulationsbefrämjande verkan. Anses läkande på kroniska inflammationer och ryggsmärtor. Anses bidra till att utsöndra toxiska slaggprodukter via urinvägarna och förebygga gikt. Grusrot anses lindra vid blåmärken, skärskador och sår.

Ordförklaring
*B6 fungerar som ett co-enzym vid omvandling av aminosyror.
*Järn är viktig för kognitiva funktioner vilka är de processer som sker i hjärnan när vi tar emot, bearbetar och förmedlar information – förmågan att tänka, känna och lära.


*Järn deltar i den process som ligger till grund för alla levande organismers förökning där en cell omvandlas till två celler.

Fyllnadsmedel (dikalciumfosfat), stabiliseringsmedel (mikrokristallisk cellulosa), ytbehandlingsmedel (magnesiumstearat), fruktos.

Symptom där Arnimin visat sig verksam enligt vår utvärdering
Svaghet i trapetzius och smärta när skuldran lyfts. Känslighet i C3 (tredje cervikalkotan) på höger sida på grund av nerven. Svaghet i alla nackens muskler speciellt stora nickmuskeln (sternocleidomastoideus) som ligger under magens meridian. Svaghet i vänster psoasmuskel vilket ofta resulterar att vänster ben blir kortare vilket i sin tur resulterar i snett bäcken i stående ställning, psoas ligger under njurmeridianen. Svaghet i vänster satoriummuskeln vilket ger känslighet i lårbenets yttre och inre del och till vänster knä. Ger vänstersidig ländryggsmärta som då sträcker sig till knäet. Känningar i vänster bröstmuskel (pektoralisn´muskeln) som är kopplad till levermeridianen. Det finns också en punkt ungefär på mitten av bröstbenet som man säger kan vara en alarmpunkt om den smärtar och som är kopplad till cirkulationsmeridianen.

Sammanfattningsvis kan man säga att sammansättningen i Arnimin innehåller vitalämnen som bidrar till en normal cysteinsyntes (påskyndar läkningsprocesser till exempel efter operationer eller andra skador i samband med yttre våld), normal energiomsättning, nervsystemets normala funktion, normal bildning av röda blodkroppar, immunsystemets normala funktion och minskar trötthet och utmattning. Arnimin ger också lindring vid smärta musklerna samt i de musukelgrupper som redovisats.

Burk om 200 tabletter.
Dosering: Om inget annat förskrivs, 2 tabletter morgon och 1 tablett kväll, smältes i munnen 

Vi har sett att vid uttalad smärta kan man använda upp till 5 tabletter 2-3 gånger dagligen.


Kombinera gärna med Ligamin, MSM och VitoMin C. 
R-Droppar ut och invändigt vid alla skador.

Beställ här


ENZYMIN
Enzymer är substanser som gör liv möjligt 
för alla levande varelser

Födoämnesenzymer - Matsmältningsenzymer
De flesta människor vet egentligen inte vad enzymer är för något. En del vet endast att det är något som omvandlar socker till stärkelse och alkohol i maten som vi fryser. I förpackad fryst mat förstörs enzymerna genom att den doppas i kokhett vatten, inte så att den kokar, men tillräckligt for att inaktivera enzymerna. 
Enzymer är oberoende molekyler som har en speciell roll att fylla. Enzymer är substanser som gör liv möjligt. De är nödvändiga för alla kemiska reaktioner som händer i den mänskliga kroppen. Inget vitamin, mineral eller hormon kan göra något arbete utan enzymer. De är grovarbetare som bygger upp våra kroppar från proteiner, kolhydrater och fett.

Det finns tre sorters basenzymer; de metaboliska-, matsmältnings- och födoämnesenzymer
1.   De metaboliska enzymerna driver kroppens alla funktioner.                            
De metaboliska enzymerna är ingenjörerna som verkar i kroppen, våra lungor kan till exempel inte transportera bort koldioxiden utan hjälp av enzymer. En kvinna kan inte bli gravid utan hjälp av en serie enzymreaktioner. 80 % av vår DNA kod är knyten till enzymer.

2.   Matsmältningsenzymer produceras av pankreas.
Matsmältningsenzymerna spjälkar maten vi äter. Matsmältningen är en systematisk nedmontering av vävnad ända ner till grundbyggstenarna som finns i allt levande. Detta fulländas av enzymerna som binder sig vid matpartiklarna med en exakt placering och öppnar matpartiklarna så de separeras till två delar (man kan likna det vid en nyckel och ett lås). Enzymerna förstörs inte utan kan upprepa detta förfarande om och om igen. Den här processen understödjs av andra enzymer tills processen är fullständig.

Alltså, enzymerna omvandlar maten vi äter till kemiska strukturer som kan passera genom cellens membran i tarmarna och ut i blodet. Matsmältningsprocessen omfattar engagemang av flera hundar olika enzymer för att kunna slutföra spjälkningen av ett födoämne.

3.   Födoämnesenzymerna finns i rå mat och startar matsmältningen.
Födoämnesenzymer är designade att demontera förstörda celler. Vi kan se hur det fungerar genom att titta på hur en bit äpple blir brunt. Några tusen enzymer har blivit identifierade så här långt.
De spjälkade partiklarna av mat är små nog att kunna passera genom tarmens väggar ut i blodsystemet där kroppen använder de olika ämnena som bränsle, reparationsdelar och för tillväxt.
 Enzymerna förstörs vid upphettning vid en så låg temperatur som 40° C (118° F). När vi hela tiden kokar vår mat så berövar vi kroppen på de enzymer från maten som skall delta i spjälkningen av densamma.

Rå Föda
Enzymaktiviteten av rå mat börjar redan i munnen där spjälkning av protein, kolhydrater och fett sker. Efter att man tuggar och svalt maten hamnar den i den del av magsäcken där det sker en enzymaktivitet och stannar där ½ - 1 timme eller så länge det behövs för syrareaktionen att starta. Därefter tar magens enzym pepsin över.

Enzymbrist
Brist på födoämnesenzymer tas om hand av pankreas som har möjlighet att producera matsmältningsenzymer lika väl som att den har andra funktioner som till exempel att producera insulin.
Vår kropp har möjligheter att ta emot stora mängder kokt mat, men när vi kontinuerligt förstör enzymerna genom att koka maten måste pankreas till slut dubbla sin storlek for att kunna möta upp behovet. Till slut blir pankreas totalt utmattad och orkar inte fungera längre.
Pankreas måste skicka ut meddelanden till alla delar av kroppen för att det skall skickas enzymer till matsmältningen. När pankreas hittat dem måste den omvandla dem till matsmältningsenzymer, vilket betyder extra arbete för pankreas. När pankreas har slutat fungera försöker kroppen göra det bästa den kan med vad den har och öppnar porerna från tarmen och låter ofullständigt smält mat passera ut i blodet. Två viktiga saker inträffar som ett resultat av detta.  Kroppen bygger celler av den dåligt smälta maten och de fungerar naturligtvis inte heller som de skall. Resultatet kan orsaka cancer genom att immunförsvaret inte förstör de sjuka cellerna. Kroppen känner inte igen de stora osmälta matpartiklarna som mat utan som invaderade främmande ämnen och skickar antikroppar på den. Kroppen startar ett krig med maten som vi äter. Detta krig kan orsaka många olika sjukdomssymptom som till exempel hjärtproblem, öronljud, klåda, allergier och så vidare. Varje system i kroppen kan påverkas.

Rå mat
Det bästa sättet att hjälpa kroppen och pankreas arbete, att hålla en korrekt enzymnivå, är att äta rå mat baserad på frukt, nötter, frön och grönsaker. För den konstitution som kan äta kött rekommenderas också viss mängd rått kött. För de olika djurarter vi har tagit ansvar för att utfodra med biologisk anpassad föda.
Enzymer kan skydda kroppen från många sjukdomar och understödja ett långt liv och en god hälsa.


Enzymin innehåller matsmältningsenzymer som bidrar till normal matsmältning.

Ingredienser per kapsel
Fyllnadsmedel: Hypoallergena renade växtfibrer.
Proetas 47 525 HUT, Amylas 6 000 DU, Glukoamylas 25 AGU, Invertas (sukras) 200 SU, Alfa galaktosidas 200 GalU, Maltdiastas 150 DP, Laktas 200 ALU, Lipas 200 LU, Cellulas 500 CU, Fytas  5 FTU, Xylanas 125 XU, Hemicellulas 250 HCU.
Vegetabiliska kapslar.

Om du använder någon av våra produkter som innehåller laktos och upplever besvär i tarmen rekommenderar vi att du samtidigt tar en kapsel Enzymin för att stärka upp enzymet laktas.


Dosering
1 kapsel intas tillsammans med dagens största måltid.   

Beställ här


FERROMIN

Bidrar till normal energiomsättning och syretransport

Muskelgrupper som påverkas

Användningsområde
järn bidrar till normal bildning av röda blodkroppar och hemoglobin
järn bidrar till normal syretransport i kroppen
järn bidrar till normal energiomsättning
järn bidrar till immunsystemets normala funktion
järn bidrar till normal kognitiv funktion*
järn bidrar till att minska trötthet och utmattning
järn har en roll i celldelningsprocessen*

Ordförklaringar
*Järn är viktig för kognitiva funktioner vilka är de processer som sker i hjärnan när vi tar emot, bearbetar och förmedlar information – förmågan att tänka, känna och lära.
*Järn deltar i den process som ligger till grund för alla levande organismers förökning där en cell omvandlas till två celler.

Symptom där Ferromin visat sig verksam enligt vår utvärdering
Vissa svårigheter att lyfta vänster arm över huvudet på grund av spänningar i trapetzius och en smärtpunkt på C 2 (nackkota nr 2). Trapetzius är kopplad både till njurarnas energikrets. Tensor fasciae latae är en kraftig hinna som ofta orsakar smärtor i höften och svårighet att lyfta benet och rotera benet utåt, kan upplevas mer på vänster sida. Problemet är vanligt hos konditionsidrottare och ger ofta symptom nere på utsidan av knäet. Denna muskelhinna är kopplad till grovtarmens energikrets. Tensor Fascia Latae är en muskel med många funktioner som spänner över flera leder och som dessutom ingår i flera muskelsystem. 
Fasciae latae fäster tillsammans med gluteus maximus (stora sätesmuskeln).
Gluteus maximus är en av kroppens största muskler och den sammanknyter över- och underkroppen. Det finns flera gluteus muskler och de utgör ”motorn” i höftpartiet, förmågan att springa och hoppa samt håller styrkan i underkroppen. Gluteus maximus är kopplas till cirkulationens energikrets.
Spänningar i höger Satitoriusmuskel (skräddarmuskeln) kan orsaka knäsmärtor och muskeln ligger under den hormonella energikretsen.
Serratus anterior muskeln (sitter på revbenen mot ryggsidan och in under skulderbladet) och är viktig för bland annat skulerbladets funktion. Om man förlyft sig kan det orsaka smärta i framför allt vänster sida och kan förväxlas med smärta från hjärttrakten. Muskeln ligger under lungans energikrets.

Sammanfattningsvis kan man säga att järn bidrar till immunsystemets normala funktion speciellt genom att öka syresättningen vid så kallad låggradig inflammation i kroppen. Järnet ökar syretransporten från lungor till muskler och syret ökar muskelaktiviteten och minskar förekomsten av den högervridna sjukdomsframkallande mjölksyran. Denna, av järn, ökade syretillförsel ger bättre uthållighet och en möjlighet för individen att utnyttja sin fulla kapacitet genom ökad syresättning och kraft till de framåtdrivande gluteusmusklerna. Den ökade syresättningen påverkar också förbränningen av de slaggämnen som belastar muskler och bindväv samt bidrar till minskad trötthet och utmattning.
Vid spänningar och muskelkramper kombinera med Makromin och VitoMin C.

Ferromin kan kombineras och fungera mycket bra med alla de övriga produkterna genom sin antiinflammatoriska funktion och syretransporterande förmåga. En utmärkt kombination med VitoMin Pulver.
Burk om 200 tabletter.
Dosering: 2 tabletter morgon och 1 tablett kväll, smältes i munnen.


Dosering vid akuta besvär och när man önskar ökad uthållighet 2-4 tabletter x 4 ggr dagligen.Dr Reckeweg R1-R193Hela produktsortimentet kommer att fyllas på här så håll utkik

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.